Arş.Gör. MUHAMMED MİRAÇ ASLAN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ ve İDARİ.BİL.FAK. SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

   miracaslan@gantep.edu.tr  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Kamu Yönetimi  Teknoloji ve Yenilik Yönetimi  Kentsel Alan Yönetimi  Katılım ve Yönetişim

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

9 Adet
1
Akıllı Kent - Türkiye'de Kentsel Hizmetlerin Sunumuna İlişkin Bir Model Önerisi

Yayın Yeri: Çizgi
ISBN: 978-605-196-818-6, TÜRKİYE, Konya, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Dirençli Şehirler İçin VİZYONER YÖNETİM

Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık
ISBN: 978-605-72931-2-1, TÜRKİYE, Kocaeli, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Demokrasi Teorik ve Güncel

Yayın Yeri: Çizgi
ISBN: 978-605-196-860-5, TÜRKİYE, Konya, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ve DİRENÇLİ KENTLER Uygulamalar, Sorunlar ve Çözümler

Yayın Yeri: Çizgi
ISBN: 978-605-196-956-5, TÜRKİYE, Konya, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
AKILLI KENTLER ( Uygulamalar, Sorunlar ve Çözümler )

Yayın Yeri: Ekin Yayınevi
ISBN: 978-625-8024-29-6, TÜRKİYE, Bursa, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
COVID-19 PANDEMİSİNİN İDARİ,SİYASİ,ULUSLARARASI İLİŞKİLER,EKONOMİ VE İŞLETMELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Yayın Yeri: Ekin Yayınevi
ISBN: 9786258024296, TÜRKİYE, Bursa, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
AKILLI KENTLER (Uygulamalar, Sorunlar ve Çözümler)

Yayın Yeri: Ekin Yayınevi
ISBN: 978-625-8024-29-6, TÜRKİYE, Bursa, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
Devlet Yönetiminde İyi Yönetim Anlayış ve İlkeleri

Yayın Yeri: Çizgi Kitabevi Yayınları
ISBN: 9786051964430, TÜRKİYE, 2020

Uluslararası  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
9
Devlet Yönetiminde İyi Yönetim Anlayış ve İlkeleri

Yayın Yeri: Çizgi Kitabevi Yayınları
ISBN: 9786051964430, TÜRKİYE, Konya, 2020

Uluslararası  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe

Makaleler

6 Adet
1
A SUGGESTION ON ADMINISTRATION DECISION-MAKING: ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP)

BULUT YAKUP, ASLAN MUHAMMED MİRAÇ
Yayın Yeri: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Emerging Sources Citation Index(ESCI)
2
İklim Değişikliğine Dirençli Kentlerin Oluşumunda Yenilikçi Yaklaşımlar: İklim Değişikliği Yönetişimi Ve Enerji Verimli Binalar

ASLAN MUHAMMED MİRAÇ, BULUT YAKUP
Yayın Yeri: Kent Akademisi (Online)
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
GÖÇ YÖNETİMİNDE AKILLI KENT UYGULAMALARININ ROLÜ: AÇIK VERİ VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

BULUT YAKUP, ASLAN MUHAMMED MİRAÇ
Yayın Yeri: Dicle University
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
COVID-19 PANDEMİSİNİN SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ VE AKILLI KENT UYGULAMALARI

BULUT YAKUP, ASLAN MUHAMMED MİRAÇ
Yayın Yeri: Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
AKILLI KENT UYGULAMALARININ KENTSEL GÜVENLİK AÇISINDAN ÖNEMİ

BULUT YAKUP, ASLAN MUHAMMED MİRAÇ
Yayın Yeri: ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (ASSAM - UHAD)
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus
6
KUTADGU BİLİG'DE İYİ YÖNETİMİN ESASLARI

BULUT YAKUP, ASLAN MUHAMMED MİRAÇ
Yayın Yeri: Ombudsman Akademik
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Derleme Makale  TR DİZİN

Bildiriler

10 Adet
1
The Impact of Public Expenditures on Economic Growth: Is the Keynesian Argument Valid?

ASLAN MUHAMMED MİRAÇ, KAYAPALI BENGÜ
Yayın Yeri: Eurasian Conference on Economics, Finance and Entrepreneurship 2022
SIRBİSTAN, Belgrad, İngilizce, 07.09.2022

Uluslararası  Özet bildiri
2
Investigating the Effects of Urbanization and Industrialization on Energy Consumption in Emerging Economies

KAYAPALI BENGÜ, ASLAN MUHAMMED MİRAÇ
Yayın Yeri: Eurasian Conference on Economics, Finance and Entrepreneurship 2022
SIRBİSTAN, Belgrad, İngilizce, 07.09.2022

Uluslararası  Özet bildiri
3
Akıllı Kent Uygulamalarının Yerel Yönetimlerin İhtiyaçlarının Karşılanmasında Ve Dirençli Kentlerin Oluşmasındaki Rolü

BULUT YAKUP, ASLAN MUHAMMED MİRAÇ
Yayın Yeri: 6. ULUSAL YEREL YÖNETİMLER SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 25.10.2021

Ulusal  Özet bildiri
4
KENT GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE TERÖRLE MÜCADELEDE AKILLI KENT UYGULAMALARININ ROLÜ

ASLAN MUHAMMED MİRAÇ, BULUT YAKUP
Yayın Yeri: KAYFOR 20
TÜRKİYE, MALATYA, Türkçe, 21.10.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
COVID-19 PANDEMİSİ VE OLASI PANDEMİLERLE MÜCADELEDE AKILLI KENT UYGULAMALARININ ROLÜ

BULUT YAKUP, ASLAN MUHAMMED MİRAÇ
Yayın Yeri: Online International Conference of COVID-19 (CONCOVID)
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 12.06.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
KENTLERDEKİ ÇEVRE SORUNLARINA YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER: AKILLI KENT UYGULAMALARI

BULUT YAKUP, ASLAN MUHAMMED MİRAÇ
Yayın Yeri: KAYFOR 17
TÜRKİYE, Karaman, Türkçe, 24.10.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
YEREL YÖNETİMLERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN VE YAPAY ZEKANIN KULLANIMI: AKILLI PARK ANKARA HARİKALAR DİYARI ÖRNEĞİ

BULUT YAKUP, ASLAN MUHAMMED MİRAÇ
Yayın Yeri: I. ULUSLARARASI İLETİŞİM VE YÖNETİM BİLİMLERİ KONGRESİ
TÜRKİYE, Malatya, Türkçe, 26.09.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
KAMU YÖNETİMİNDE DİJİTALLEŞMEYE BAĞLI OLARAK ORTAYA ÇIKAN ETİK SORUNUNA KARŞI BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ : SÜREÇ TABANLI KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP)

BULUT YAKUP, ASLAN MUHAMMED MİRAÇ
Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 20.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
AKILLI KENTLER VE SAĞLIK HİZMETLERİ: AKILLI YAŞLI BAKIM VE KOORDİNASYON MERKEZİ ÖRNEĞİ

BULUT YAKUP, ASLAN MUHAMMED MİRAÇ
Yayın Yeri: Alanya 1. Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 01.11.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
YEREL YÖNETİMDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ETKİN KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

ASLAN MUHAMMED MİRAÇ, BULUT YAKUP
Yayın Yeri: KAYSEM 12
TÜRKİYE, Kırıkkale, Türkçe, 25.10.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri

Üniversite Dışı Deneyim

2 Adet
1
KAHRAMANMARAŞ SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (KASİAD)

GENEL SEKRETER YARDIMCISI
GENEL SEKRETER YARDIMCISI,

2020 - 2021
2
KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

AKILLI ŞEHİR KOORDİNATÖRÜ
AKILLI ŞEHİR KOORDİNATÖRÜ,

2018 - 2020

Editörlükler

3 Adet
1
Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yazar Adı: TÜRKÖLMEZ ONUR , Yayın Yeri: Dergipark
Dergi, Türkçe, 2022,   Uluslararası  Endekste taranmıyor  Elektronik

2
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ve DİRENÇLİ KENTLER Uygulamalar, Sorunlar ve Çözümler

Yazar Adı: BULUT YAKUP, ASLAN MUHAMMED MİRAÇ , Yayın Yeri: Çizgi
Kitap, Türkçe, 2022,   Uluslararası  Basılı

3
Akıllı Kentler ( Uygulamalar, Sorunlar ve Çözümler )

Yazar Adı: BULUT YAKUP, ASLAN MUHAMMED MİRAÇ , Yayın Yeri: Ekin Yayınevi
Kitap, Türkçe, 2021,   Uluslararası  Basılı

Ödüller