Dr.Öğr.Üyesi ASLI KARTOL

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ


Eğitim Bilimleri Temel Alanı  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

4 Adet
1
Başarının Psikolojisi: Duyuşsal Faktörler

Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayınları
ISBN: 978-625-427-703-0, TÜRKİYE, ANKARA, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Problemli Teknoloji Kullanımı

Yayın Yeri: Pegem Akademik Yayınları
ISBN: 978-605-241-865-9, TÜRKİYE, ANKARA, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Pozitif Psikoloji

Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayınları
ISBN: 978-625-406-367-1, TÜRKİYE, ANKARA, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Yaşam Boyu Gelişim ve Uyum Sorunları: Psikopatolojiyi Anlamak

Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayınları
ISBN: 978-625-406-345-9, TÜRKİYE, ANKARA, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

11 Adet
1
Akran Zorbalığına Müdahalede Okul Psikolojik Danışmanlarının Yaratıcı Drama Tutumlarının İncelenmesi: TÜBİTAK 4005 Projesi Örneği

KARTOL ASLI, BULUT SEFA
Yayın Yeri: MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
COVID-19 Salgınına Yakalanmayan Yetişkinlerin Bilinçli Farkındalık, Depresyon, Anksiyete ve Stres Düzeyleri Arasındaki İlişkiler

SÖNER OSMAN, KARTOL ASLI
Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Hope and Mental Well-Being Predictors of Teacher Candidates in the Pandemic: Career Adaptation and Optimism and Academic Self

KARTOL ASLI, SÖNER OSMAN
Yayın Yeri: Journal of Innovative Research in Teacher Education
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
4
Adaptation of the Turkish version of the obsession with COVID-19 scale (TR-OCS): its association with psychological distress and resilience

KARTOL ASLI, SÖNER OSMAN
Yayın Yeri: Psicologia: Reflexão e Crítica
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
5
Geri Bildirim Oryantasyon Ölçeği: Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

KARTOL ASLI, ARSLAN NİHAN
Yayın Yeri: Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
6
The Mediatıng Role of Emotional Intelligence in the Relationship Between the Fear of Missing Out in Social Environments (FoMO) and Depression

KARTOL ASLI, GÜNDOĞAN SELİM
Yayın Yeri: European Journal of Education Studies
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  OpenAire
7
Üniversite Öğrencilerinde Duygusal Zeka ve Yaşam Doyumu: Yaşamda Anlamın Aracı Rolü

KARTOL ASLI, ERÇEVİK AYŞEGÜL
Yayın Yeri: Kastamonu Eğitim Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
Ergenlerde Sosyal Ortamlarda Gelişmeleri Kaçırma Korkusu (FoMo) Yordayıcılarının İncelenmesi

KARTOL ASLI, PEKER ADEM
Yayın Yeri: OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
9
The Investigation of Effect of Group Psychological Counseling Application on the Adolescents’ Depression and Anxiety Symptoms

KARTOL ASLI
Yayın Yeri: European Journal of Education Studies
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  OpenAire
10
Ergenlerde Akılcı Olmayan İnançlar İle Karar Verme Stilleri Arasındaki İlişkinin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi

PEKER ADEM, KARTOL ASLI, DEMİR MEVA
Yayın Yeri: Ekev Akademi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
11
İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Karar Verme Stratejilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

GÜLBAHÇE ARZU, KARTOL ASLI
Yayın Yeri: Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN

Bildiriler

5 Adet
1
Yeni Bir Stres Kaynağı Olarak "Dijital Stres": Sanal Dünyada Yaşanan Gerçek Kaygı

KARTOL ASLI
Yayın Yeri: VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Hatay, Türkçe, 20.07.2022

Uluslararası  Özet bildiri
2
Başkasının Talihsizliğinden Duyulan Keyif (Schadenfreude): Ahlaki Bir Kusur mu Yoksa Doğal Bir Duygu mu?

KARTOL ASLI
Yayın Yeri: BILTEK-IV - 4. International Symposium on Current Developments in Science, Technology and Social Sciences
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 12.04.2021

Uluslararası  Özet bildiri
3
Psikolojik Danışmanların Damgalama Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

KARTOL ASLI
Yayın Yeri: IX. Uluslararası Yükseköğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 15.11.2019

Uluslararası  Özet bildiri
4
Ergenlerde Depresyon ve Anksiyete Belirtilerini Azaltmaya Yönelik Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi Temelli Psikoeğitim

KARTOL ASLI, SEÇER İSMAİL
Yayın Yeri: V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 27.06.2019

Uluslararası  Özet bildiri
5
Bilinçli Farkındalık ile Mutluluk Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

DEMİR MEVA, KARTOL ASLI, KARABACAK AYNUR
Yayın Yeri: I. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 28.04.2016

Uluslararası  Özet bildiri

Projeler

1 Adet
1
İÇİNDEKİ SEN ZORBALIĞI YEN

Akran Zorbalığına Müdahalede Yaratıcı Drama Psikodrama ve Sanat Terapisi Uygulamaları
07.10.2020 - 12.10.2020
TÜBİTAK PROJESİ,   Yürütücü 

ULUSAL  Tamamlandı