Dr.Öğr.Üyesi BAYRAM BOZKURT

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ


Eğitim Bilimleri Temel Alanı  Eğitim Bilimleri  Eğitim Yönetimi  Eğitim Politikaları  Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

4 Adet
1
Eğitimde Özerklik: Kuram ve Uygulama

Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık
ISBN: 978-625-433-675-1, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
NeutroAlgebra Theory Volume I

Yayın Yeri: The Educational Publisher Inc.
ISBN: 978-1-59973-712-6, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
3
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Yayın Yeri: Pegem Akademi Yayıncılık
ISBN: 9786257676649, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Eğitimde Yeni Normal: Liderlik Yaklaşımları

Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık
ISBN: 978-625-7589-46-8, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

16 Adet
1
Okul Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Davranışları ile Öğretmenlerin Öğrenen Örgüt Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

BOZKURT BAYRAM, TAŞDEMİR Soner
Yayın Yeri: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Öğretmen Özerkliği Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

BOZKURT BAYRAM, KARA MEVLÜT
Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
The Relationship between Social Justice Leadership and Organizational Citizenship Behaviours

BOZKURT BAYRAM
Yayın Yeri: Participatory Educational Research
Türkçe, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
4
“COVID-19 Pandemisi Sürecinde Okulu Yönetmek” Olgusuna İlişkin Okul Yöneticilerinin Metaforik Algıları

BOZKURT BAYRAM, AKTAŞ HALİL İBRAHİM
Yayın Yeri: Yaşadıkça Eğitim Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
The Examination of the Relationship Between Teacher Autonomy and Teacher Leadership through Structural Equation Modeling

KARA MEVLÜT, BOZKURT BAYRAM
Yayın Yeri: International Journal of Contemporary Educational Research
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
6
Investigation on the Relationship Between the Leadership Styles of School Principals’ and Communication Skills

BOZKURT BAYRAM, KAYA Abdulkadir
Yayın Yeri: Cumhuriyet International Journal of Education
Türkçe, Basılı, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
7
SURİYELİ GÖNÜLLÜ EĞİTİCİLERİN SOSYAL ADALET LİDERLİĞİNE İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ

BOZKURT BAYRAM, AKTAŞ Halil İbrahim
Yayın Yeri: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
The Examination of Teachers’ Perceptions Relating to Job Satisfaction: A Mixed-Method Study

BOZKURT BAYRAM, AKTAŞ Halil İbrahim
Yayın Yeri: International Journal of Psychology and Educational Studies
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
9
The Relationship Between Teachers' Emotional Labor and Digital Burnout: During the COVID-19 Pandemic Process

BOZKURT BAYRAM
Yayın Yeri: International Online Journal of Educational Sciences (IOJES)
İngilizce, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
10
Covid-19 Pandemisi Sürecinde Okul Yöneticiliği: Karşılaşılan Sorunlar ve Çıkarılan Dersler

BOZKURT BAYRAM, KARA MEVLÜT
Yayın Yeri: The Journal of Turkish Educational Sciences
Türkçe, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
11
EXAMINING THE COMMON EXAM SCORES OF 5TH GRADE STUDENTS IN MATHEMATICS AND TURKISH LESSONS

YAŞAR Cemil, DÜNDAR Metin, BOZKURT BAYRAM
Yayın Yeri: Anatolian Turk Education Journal
Türkçe, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
12
An Investigation of Multi-Dimensional Social Value Perceptions of Syrian Students

BOZKURT BAYRAM, AKTAŞ HALİL İBRAHİM
Yayın Yeri: Anatolian Turk Education Journal
Türkçe, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
13
Ortaokul Öğretmenlerinin Yöneticiye Bağlılık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

BOZKURT BAYRAM, SİNCAR MEHMET
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Türkçe, Basılı, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
14
ORTAÖĞRETİM OKUL YÖNETİCİLERİNİN KRİZ YÖNETİMİ BECERİLERİNİN KURUMUN SOSYAL SERMAYE BİRİKİMİNE ETKİSİ

BOZKURT BAYRAM, HABAN Melih Mustafa
Yayın Yeri: Milli Eğitim Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
15
A Study of Developing an Assessment Tool for Social Justice Leadership Behaviors of School Principals

BOZKURT BAYRAM
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
16
An Investigation of the Effect of School Principals’ Spiritual Leadership Competencies on Teachers’ Organizational Citizenship Behaviors

BOZKURT BAYRAM, TÖREMEN FATİH
Yayın Yeri: Electronic International Journal of Education, Arts and Science
İngilizce, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor

Bildiriler

12 Adet
1
Öğretmenlerin Bakış Açısına Göre Etkili Bir Okul Kültürü: Olgubilimsel Bir Araştırma

BOZKURT BAYRAM, KARA MEVLÜT
Yayın Yeri: 15th International Congress on Educational Adminsitration
Türkçe, 05.11.2021

Ulusal  Tam metin bildiri
2
Okul Yöneticilerinin İletişim Sürecinde Yaptıkları Hatalar: Nedenleri ve Etkileri

BOZKURT BAYRAM, KARA MEVLÜT
Yayın Yeri: International Pegem Conference on Education
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 27.10.2021

Uluslararası  Özet bildiri
3
İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Öğretmen Özerkliği Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi -

BOZKURT BAYRAM, KARA MEVLÜT
Yayın Yeri: uluslararası Okul Yöneticileri Konferansı ISPC 2021
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 24.06.2021

Uluslararası  Özet bildiri
4
Managıng The School Durıng The Covıd 19 Pandemıc Of School Managersvıews On The Case: A Metaphorus Study

BOZKURT BAYRAM
Yayın Yeri: Managıng The School Durıng The Covıd 19 Pandemıc Of School Managersvıews On The Case: A Metaphorus Study
MALEZYA, Türkçe, 15.05.2021

Uluslararası  Özet bildiri
5
School Management in the Covid-19 Pandemic Process: Facing Challenges and Lessons Learned

BOZKURT BAYRAM, KARA MEVLÜT
Yayın Yeri: International Congress of Pedagogical Research
MALEZYA, İngilizce, 15.05.2021

Uluslararası  Özet bildiri
6
Investıgatıon of Syrıan Volunteer Educators’ Opınıons on Socıal Justıce Leadershıp.

BOZKURT BAYRAM
Yayın Yeri: BİLTEK-IV 4th Internatıonal Symposıum on Current Developments In Scıence, Technology and Socıal Scıences
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 12.04.2021

Uluslararası  Özet bildiri
7
Suriyeli Öğrencilerin Çok Boyutlu Sosyal Değer Algılarının İncelenmesi

BOZKURT BAYRAM
Yayın Yeri: 11th International Forum of Educational Administiration (IFEA-11)
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 17.11.2020

Uluslararası  Özet bildiri
8
Okul Kütüphanelerinin Kullanım Durumlarının İncelenmesi (Gaziantep İli Örneği)

BOZKURT BAYRAM
Yayın Yeri: 6TH INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 26.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
Ortaokul Öğrencilerinin Ahlaki Olgunluklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

BOZKURT BAYRAM
Yayın Yeri: 6TH INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 26.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
Okul Müdürlerinin Ruhsal Liderlik Becerilerinin Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisi

BOZKURT BAYRAM
Yayın Yeri: 10. Ulusal Eğitim Yönetimi kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 07.05.2015

Ulusal  Özet bildiri
11
Ortaöğretim Kurumlarında Yöneticilerin Kriz Yönetim Becerilerinin Okulların Sosyal Sermaye Birikimine Etkisi Üzerine Bir Araştırma

BOZKURT BAYRAM
Yayın Yeri: 10. Ulusal Eğitim Yönetimi kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 07.05.2015

Ulusal  Özet bildiri
12
Öğretmenlerde Duygusal Zekânın Tükenmişliğe Etkisinde Stres Düzeylerinin Aracılık Etkisi

BOZKURT BAYRAM, SAVAŞ AHMET CEZMİ
Yayın Yeri: 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
TÜRKİYE, Siirt, Türkçe, 08.05.2014

Ulusal  Özet bildiri

Projeler

2 Adet
1
Nurdağı Bilim Şenliği: TÜBİTAK 4007

Bilim Şenliği
24.09.2022 - 29.09.2022
TÜBİTAK PROJESİ,   Eğitmen 

ULUSAL  Tamamlandı
2
TÜBİTAK 4004-SUYUN İZİNDEN

Öğrencilerin gözlem, deney, oyunlaştırma, gezi vb. farklı yöntemlerle yaparak yaşayarak su okuryazarlığı konusunda farkındalık oluşturma
10.10.2022 - 15.10.2022
TÜBİTAK PROJESİ,   Eğitmen 

ULUSAL  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

3 Adet
1
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

MÜDÜR YARDIMCILIĞI
YÖNETİCİLİK,

2015 - 2020
2
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

FEN VE TEKNOLOJİ/FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
ÖĞRETMENLİK,

2008 - 2020
3
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

İL ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ

2017 - 2018

Ödüller

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2021-2022 Örgütsel İletişim Türkçe 3
2 2021-2022 Örgüt Geliştirme Türkçe 3
3 2021-2022 Türk Eğitim Sisteminde Güncel Sorunlar Türkçe 3
4 2021-2022 Etkili Okul Yöneticiliği Türkçe 3
5 2021-2022 Öğretmen Yetiştirme Politikaları Türkçe 3
6 2022-2023 Örgütsel İletişim Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2020-2021 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Türkçe 2
2 2020-2021 Sınıf Yönetimi Türkçe 2
3 2020-2021 Eğitimde Ahlak ve Etik Türkçe 2
4 2020-2021 Eğitim Felsefesi Türkçe 2
5 2020-2021 Eğitime Giriş Türkçe 2
6 2020-2021 Türk Eğitim Tarihi Türkçe 2
7 2020-2021 Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ve Liderlik Yaklaşımları Türkçe 2
8 2021-2022 Eğitim Felsefesi Türkçe 2
9 2021-2022 Sınıf Yönetimi Türkçe 2
10 2021-2022 Eğitimde Ahlak ve Etik Türkçe 2
11 2021-2022 Eğitimde Araştırma Yöntemleri Türkçe 4
12 2022-2023 Eğitim Felsefesi Türkçe 2
13 2022-2023 Sınıf Yönetimi Türkçe 6
14 2022-2023 Eğitimde Ahlak ve Etik Türkçe 6