Dr.Öğr.Üyesi BÜLENT DEMİRAĞ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
OĞUZELİ M.Y.O. MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK


Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Pazarlama  Tüketici Davranışları  Hizmet Pazarlaması  Pazarlama Araştırmaları

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

3 Adet
1
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

Yayın Yeri: NOBEL
ISBN: 978-625-402-340-8,

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
2
MARKA YÖNETİMİ (UYGULAMALI)

Yayın Yeri: HİPER YAYINEVİ
ISBN: 6052817285,

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
3
PAZARLAMA İLKELERİ

Yayın Yeri: SEÇKİN YAYINEVİ
ISBN: 978-975-02-????-?,,

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce

Makaleler

19 Adet
1
MÜŞTERİ TATMİNİ VE BAĞLILIĞININ ONLİNE AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİME ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ÇAVUŞOĞLU SİNAN, DEMİRAĞ BÜLENT
Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Pozitif Ağızdan Ağıza İletişim: Değer Uyumu ve Marka Aşkı Rolünün Açıklanması

ÇAVUŞOĞLU SİNAN, DEMİRAĞ BÜLENT
Yayın Yeri: Journal of Yaşar University
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
MARKA NEFRETİNİN NEGATİF AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİM VE TEKRAR SATIN ALMAMA NİYETİNE ETKİSİ

ÇAVUŞOĞLU SİNAN,DEMİRAĞ BÜLENT
Yayın Yeri: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
Müşteri Tatmini ve Marka Değiştirme Niyeti: Türkiye’de Mobil Hizmetler Üzerine Bir Çalışma

ÇAVUŞOĞLU SİNAN, DAĞ KAZIM, DEMİRAĞ BÜLENT
Yayın Yeri: Turkish Studies-Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
THE EFFECT OF ATTITUDES TOWARD GREEN BEHAVIORS ON GREEN IMAGE, GREEN CUSTOMER SATISFACTION AND GREEN CUSTOMER LOYALTY

ÇAVUŞOĞLU SİNAN,DEMİRAĞ BÜLENT,EDDY YUSUF,GUNARDI ARDI
Yayın Yeri: GeoJournal of Tourism and Geosites
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCOPUS
6
Benlik İfade Eden Marka, Marka Aşkı, Pozitif Ağızdan Ağıza İletişim ve Marka Sadakati Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Paketlenmiş Ürün Kategorisinde Bir Araştırma

ÇAVUŞOĞLU SİNAN,DEMİRAĞ BÜLENT
Yayın Yeri: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ
Türkçe, Basılı, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
Marka Kaçınması, Marka Nefreti ve Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Spor Giyim Tercih Eden Tüketicilere Yönelik Bir Araştırma

DEMİRAĞ BÜLENT,ÇAVUŞOĞLU SİNAN
Yayın Yeri: Alanya Akademik Bakış Dergisi
Türkçe, Basılı, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
Hedonik Alışveriş Özellikleri, Özseverlik, Kendi Kendine Hediye Satın Alma Motivasyonları ve Satın Alma Sonrası Pişmanlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

DEMİRAĞ BÜLENT,ÇAVUŞOĞLU SİNAN
Yayın Yeri: Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiSosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
9
Dindarlık, Tutum ve Davranışsal Niyetler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Almanya’daki Müslüman Tüketicilerin Helal Gıda Etiketli Ürünlere Yönelik Algılarının VAB Modeli İle İncelenmesi

DEMİRAĞ BÜLENT,ÇAVUŞOĞLU SİNAN,DAĞ KAZIM
Yayın Yeri: İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
10
LİDER DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

DEMİRAĞ BÜLENT,ÇELİK MAZLUM
Yayın Yeri: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
Türkçe, Basılı, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  DOAJ
11
Marka imajının tutumsal marka sadakati üzerindeki etkisinin incelenmesi: Bingöl otelleri örneği

DEMİRAĞ BÜLENT,ÇAVUŞOĞLU SİNAN
Yayın Yeri: tourısm and recreatıon
İngilizce, Basılı, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  google scholar
12
SOSYAL SERMAYEDE MÜTEKABİLİYET İLKESİNİN İŞLETMEYÖNETİMİNDEKİ ETKİLERİ ÜZERİNE TEORİK BİRDEĞERLENDİRME

DEMİRAĞ BÜLENT,ÇAVUŞOĞLU SİNAN
Yayın Yeri: AKADEMİK MATBUAT
İngilizce, Basılı, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ASOS INDEKS
13
Algılanan Hizmet Kalitesinin Algılanan Değer veTutumsal Marka Sadakati Üzerindeki Etkisininİncelenmesi: 5 Yıldızlı Sayfiye ve Şehir OtelleriÖrneği

DEMİRAĞ BÜLENT,DURMAZ YAKUP
Yayın Yeri: OPUS (ULUSLARARASI TOPLUM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ)
İngilizce, Basılı, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
14
SOSYAL SERMAYEDE GÜVEN BOYUTUNUN ÖRGÜTSEL PERFORMANS VE BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE YÖNELİK TEORİK BİR DEĞERLENDİRME

DEMİRAĞ BÜLENT,ÇAVUŞOĞLU SİNAN
Yayın Yeri: BUSİNESS AND MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Türkçe, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
15
ÖĞRETİM ELEMANLARININ EĞİTİM ORTAMI ALGISININ SOSYAL SERMAYE BOYUTLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ÜZERİNE NİCEL BİR ARAŞTIRMA: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

BÜYÜKBEŞE TUBA,DEMİRAĞ BÜLENT
Yayın Yeri: Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Basılı, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Directory of Research Journals Indexing(DRJI)
16
SİYASİ PARTİLERİN MARKA KONUMLANDIRMA FAALİYETLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA: GAZİANTEP ÖRNEĞİ

DEMİRAĞ BÜLENT,TAN AHMET
Yayın Yeri: BUSINESS MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Türkçe, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
17
Marka Konumlandırma Stratejilerinin Belirlenmesinde Hedef Pazar Seçimi Ve Tüketici Algılamalarına Dayalı Gerçekleştirilen Konumlandırma Stareji Hatalarına İlişkin Çözüm Önerileri.

DEMİRAĞ BÜLENT
Yayın Yeri: Route Educational and Social Science Journal
Türkçe, Basılı, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  SOBIAD
18
Investigation of the effect of hedonic shopping value on discounted product purchasing

ÇAVUŞOĞLU SİNAN,DEMİRAĞ BÜLENT,DURMAZ YAKUP
Yayın Yeri: Review of International Business and Strategy
İngilizce, Basılı,

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Emerging Sources Citation Index (Clariva...
19
Effect of perception of COVID-19 and nonpharmaceutical intervention on desire and behavioral intention in touristic travels in Turkey

KEMENT ÜZEYİR,ÇAVUŞOĞLU SİNAN,DEMİRAĞ BÜLENT,DURMAZ YAKUP,BÜKEY AZİZ
Yayın Yeri: Journal of Hospitality and Tourism Insights
İngilizce, Elektronik,

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Emerging Sources Citation Index

Bildiriler

4 Adet
1
İNDİRİM ÇERÇEVELEME, MARKA İTİBARI, MARKA İMAJI, SATIN ALMA NİYETİ VE GERÇEK DAVRANIŞ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: E-TİCARETE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

DEMİRAĞ BÜLENT
Yayın Yeri: International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies
TÜRKİYE, BALIKESİR, Türkçe, 22.02.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Marka İmajı, Fiyat, Güven, Algılanan Değerin Satın Alma Niyetine Etkisi: Beyaz Eşya Sektöründe Bir Uygulama

DEMİRAĞ BÜLENT
Yayın Yeri: International Online Conference on Social Sciences Researches (IOCSSR)
TÜRKİYE, TRABZON, Türkçe, 10.12.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Tükenmişlik Sendromunun Esnaflara Etkisi Gaziantep Gaziler Caddesi Esnafları Üzerinde Bir Uygulama

ÖZDEMİR AYDIN,DEMİRAĞ BÜLENT
Yayın Yeri: Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu (ADYÜ Sepozyum-1)
TÜRKİYE, ADIYAMAN, Türkçe, 03.04.2014

Ulusal  Tam metin bildiri
4
MÜŞTERİ DENEYİMİ, DENEYİMSEL DEĞER VE DAVRANIŞSAL NİYETLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: GAZİANTEP’TE YER ALAN RESTORAN İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

ÇAVUŞOĞLU SİNAN,DEMİRAĞ BÜLENT
Yayın Yeri: Conference on Managing Tourism Across Continents (MTCON)
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 02.09.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri

Üniversite Dışı Deneyim

2 Adet
1
GAZİANTEP SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

VHKİ
SİGORTALI TESCİL, EMEKLİLİK VE HİZMET BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİ, Kamu

2012 - 2020  Tam Zamanlı
2
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. GAZİANTEP BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KREDİ
KREDİ DOSYASI HAZIRLAMA, KULLANDIRMA VE TAHSİLAT İŞLEMLERİ, Kamu

2011 - 2012  Tam Zamanlı

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2020-2021 GENEL VE MESLEKİ ETİK Türkçe 2
2 2020-2021 ETKİLİ İLETİŞİM Türkçe 2
3 2020-2021 İŞLETME YÖNETİMİ 1 Türkçe 2
4 2020-2021 İŞLETME YÖNETİMİ Türkçe 2
5 2020-2021 SOSYAL GÜVENLİK Türkçe 2
6 2020-2021 ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ Türkçe 2
7 2020-2021 GENEL İŞLETME Türkçe 2
8 2020-2021 KAMU YÖNETİMİ Türkçe 2
9 2020-2021 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ KURMA Türkçe 2