Dr.Öğr.Üyesi BÜLENT DEMİRAĞ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
OĞUZELİ M.Y.O. MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK


Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Pazarlama  Tüketici Davranışları  Ürün ve Marka Yönetimi  Ürün ve Marka Yönetimi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

10 Adet
1
Gastronomy Attractions and Practices in Tourism

Yayın Yeri: Peter Lang
ISBN: 978-3-631-90526-5, ALMANYA, Berlin, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
2
NÖROPAZARLAMA KAVRAM VE TEORİ

Yayın Yeri: NOBEL
ISBN: 978-625-398-028-3, TÜRKİYE, ANKARA, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
DİJİTAL PAZARLAMA YAKLAŞIM VE UYGULAMALAR

Yayın Yeri: ORİON AKADEMİ
ISBN: 978-625-8307-06-1, TÜRKİYE, ANKARA, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
SOSYAL BİLİMLERDE SEÇME KONULAR-7

Yayın Yeri: İKSAD Publishing House
ISBN: 978-625-8213-99-7, TÜRKİYE, ANKARA, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Girişimciliği Keşfet

Yayın Yeri: Paradigma Akademi
ISBN: 978-625-7431-80-4, TÜRKİYE, Çanakkale, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
TEORİKTEN PRATİĞE İŞLETME BİLİMİ

Yayın Yeri: Paradigma Akademi
ISBN: 978-625-7431-64-4, TÜRKİYE, Çanakkale, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Gastronomy and Hospitality Studies in Tourism

Yayın Yeri: Peter Lang
ISBN: 978-3-631-85523-2, ALMANYA, BERLİN, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
8
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

Yayın Yeri: NOBEL
ISBN: 978-625-402-340-8, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
9
MARKA YÖNETİMİ (UYGULAMALI)

Yayın Yeri: HİPER YAYINEVİ
ISBN: 6052817285, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
10
PAZARLAMA İLKELERİ

Yayın Yeri: SEÇKİN YAYINEVİ
ISBN: 978-975-02-????-?,, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce

Makaleler

38 Adet
1
Unutulmaz Turizm Deneyimlerinin Destinasyon İmajı, Tatmin, Tekrar Ziyaret Etme ve Tavsiye Etme Niyeti Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

ÇAVUŞOĞLU SİNAN, DEMİRAĞ BÜLENT, KAPLAN MERVE
Yayın Yeri: İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2023

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Effects of intrinsic and extrinsic religiosity on value-expressive and social-adjustive attitude functions towards product

ÇAVUŞOĞLU SİNAN, DEMİRAĞ BÜLENT, DURMAZ YAKUP, TUTUŞ GÖKHAN
Yayın Yeri: Journal of Islamic Marketing
İngilizce, Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Emerging Sources Citation Index (ESCI), SCOPUS
3
The Effect of Negative Past Experiences, Poor Relationship Quality and Rumor on Brand Hate: A Research on Fast Food Industry

DURMAZ YAKUP, DEMİRAĞ BÜLENT, ÇAVUŞOĞLU SİNAN
Yayın Yeri: Istanbul Business Research
İngilizce, Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Emerging Sources Citation Index (ESCI)
4
Effect of perception of COVID-19 and nonpharmaceutical intervention on desire and behavioral intention in touristic travels in Turkey

KEMENT ÜZEYİR,ÇAVUŞOĞLU SİNAN,DEMİRAĞ BÜLENT,DURMAZ YAKUP,BÜKEY AZİZ
Yayın Yeri: Journal of Hospitality and Tourism Insights
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics), SCOPUS
5
YAVAŞ TURİZM BAĞLAMINDA ÖZGÜNLÜK, MEKÂNSAL BAĞLILIK VE DAVRANIŞSAL NİYET ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: HALFETİ ÖRNEĞİ

DAĞ KAZIM, ÇAVUŞOĞLU SİNAN, DEMİRAĞ BÜLENT
Yayın Yeri: Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
6
MARKA NEFRETİ-TEKRAR SATIN ALMAMA NİYETİ İLİŞKİSİ: NEGATİF ÇEVRİMDIŞI İLETİŞİMİN VE ÇEVRİMİÇİ ŞİKÂYETİN ARACILIK ETKİLERİ

ÇAVUŞOĞLU SİNAN, DEMİRAĞ BÜLENT
Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
Elektronik Ağızdan Ağıza İletişimin Turizm Destinasyon Seçimi Üzerindeki Etkisi: Planlı Davranış Teorisi Bağlamında Bir İnceleme

DEMİRAĞ BÜLENT, ÇAVUŞOĞLU SİNAN, DAĞ KAZIM, PAKSOY SADETTİN
Yayın Yeri: Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
Akıllı Turizm Teknolojilerinin Hafızaya Dayalı Turizm Deneyimleri, Turist Tatmini ve Sadakati Üzerindeki Etkisi: Akıllı Şehir Antalya Örneği

ÇAVUŞOĞLU SİNAN, DEMİRAĞ BÜLENT, DAĞ KAZIM
Yayın Yeri: İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
9
YEŞİLE BOYAMA VE YEŞİL SATIN ALMA DAVRANIŞI: ÇEVRESEL AÇIDAN SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR BAKIŞ AÇISI

ÇAVUŞOĞLU SİNAN, DEMİRAĞ BÜLENT
Yayın Yeri: Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EconLit, EBSCOhost, ProQuest, SOBIAD, Scientific Indexing Services, CiteFactor,
10
Destinasyon Marka Özgünlüğünün ve Destinasyon Markası Benlik Uyumunun Turistlerin Davranışsal Niyeti Üzerindeki Etkisi

ÇAVUŞOĞLU SİNAN, DEMİRAĞ BÜLENT
Yayın Yeri: Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
11
Moda Malları Satın Almış Olan Tüketicilerin Pişmanlıklarının ve Pişmanlık Çözme Çabalarının Tatminsizlik ve Tekrar Satın Alma Niyetleri Üzerindeki Etkisi

ÇAVUŞOĞLU SİNAN, DEMİRAĞ BÜLENT, DURMAZ YAKUP
Yayın Yeri: Alanya Akademik Bakış
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
12
Elektronik Ağızdan Ağıza İletişimin Turizm Destinasyon Seçimi Üzerindeki Etkisi: Planlı Davranış Teorisi Bağlamında Bir İnceleme

DEMİRAĞ BÜLENT, ÇAVUŞOĞLU SİNAN, DAĞ KAZIM, PAKSOY SADETTİN
Yayın Yeri: Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
13
Investigation of the effect of hedonic shopping value on discounted product purchasing

ÇAVUŞOĞLU SİNAN, DEMİRAĞ BÜLENT, DURMAZ YAKUP
Yayın Yeri: Review of International Business and Strategy
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics)
14
Investigating the Effect of Customer Experience, Perceived Value, and Customer Satisfaction on Environment-Friendly Behavior

KEMENT ÜZEYİR, GÜÇER EVREN, ÇAVUŞOĞLU SİNAN, DEMİRAĞ BÜLENT
Yayın Yeri: Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Emerging Sources Citation Index (ESCI)
15
MARKA NEFRETİNİN NEGATİF AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİM VE TEKRAR SATIN ALMAMA NİYETİNE ETKİSİ

ÇAVUŞOĞLU SİNAN,DEMİRAĞ BÜLENT
Yayın Yeri: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
16
Pozitif Ağızdan Ağıza İletişim: Değer Uyumu ve Marka Aşkı Rolünün Açıklanması

ÇAVUŞOĞLU SİNAN, DEMİRAĞ BÜLENT
Yayın Yeri: Journal of Yaşar University
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
17
MÜŞTERİ TATMİNİ VE BAĞLILIĞININ ONLİNE AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİME ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ÇAVUŞOĞLU SİNAN, DEMİRAĞ BÜLENT
Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
18
Müşteri Tatmini ve Marka Değiştirme Niyeti: Türkiye’de Mobil Hizmetler Üzerine Bir Çalışma

ÇAVUŞOĞLU SİNAN, DAĞ KAZIM, DEMİRAĞ BÜLENT
Yayın Yeri: Turkish Studies-Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
19
Tüketici Pişmanlığının Müşteri Tatmini ve Davranışsal Niyet Üzerindeki Etkisi: Restoran Müşterileri Üzerine Bir Araştırma

ÇAVUŞOĞLU SİNAN, DEMİRAĞ BÜLENT
Yayın Yeri: Türk Turizm Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
20
Çevrimiçi Tekrar Satın Alma Niyetinin Öncülleri: Türkiye’de Alışveriş Yapan Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma

ÇAVUŞOĞLU SİNAN, DEMİRAĞ BÜLENT
Yayın Yeri: Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
21
Y Kuşağı Tüketicilerin Marka ve Ürün Değerlendirmelerinin İncelenmesi: Fast-Food Sektörüne İlişkin Bir Araştırma

DEMİRAĞ BÜLENT, ÇAVUŞOĞLU SİNAN
Yayın Yeri: Journal of Tourism and Gastronomy Studies
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
22
Dindarlık Düzeyinin Sürdürülebilir Giyim Satın Alma Davranışına Etkisi: Moda Bağlılığı ve Çevre Yanlısı Tutumun Aracılık Rolü

ÇAVUŞOĞLU SİNAN, DEMİRAĞ BÜLENT
Yayın Yeri: JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
23
The Impact of Brand Image and Brand Conscious on Perceived Price and Purchase Intention

ÇAVUŞOĞLU SİNAN, DEMİRAĞ BÜLENT, DURMAZ YAKUP, ÇIKMAZ GÜL
Yayın Yeri: Transnational Marketing Journal
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCOPUS
24
Müşteri Deneyimi, Müşteri Tatmini ve Müşteri Sadakati Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Hazır Giyim Sektöründe Bir Araştırma

ÇAVUŞOĞLU SİNAN, DEMİRAĞ BÜLENT
Yayın Yeri: İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
25
COVİD-19’UN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: YERLİ TURİSTLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

DAĞ KAZIM, ÇAVUŞOĞLU SİNAN, DEMİRAĞ BÜLENT
Yayın Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
26
Perakende İşletmelerinde Satılan Markaların Memnuniyet ve Güven İlişkisi İçerisinde Tekrar Satın Alma Niyetine Etkisi

ÇAVUŞOĞLU SİNAN, DEMİRAĞ BÜLENT
Yayın Yeri: Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
27
THE EFFECT OF ATTITUDES TOWARD GREEN BEHAVIORS ON GREEN IMAGE, GREEN CUSTOMER SATISFACTION AND GREEN CUSTOMER LOYALTY

ÇAVUŞOĞLU SİNAN,DEMİRAĞ BÜLENT,EDDY YUSUF,GUNARDI ARDI
Yayın Yeri: GeoJournal of Tourism and Geosites
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCOPUS
28
Benlik İfade Eden Marka, Marka Aşkı, Pozitif Ağızdan Ağıza İletişim ve Marka Sadakati Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Paketlenmiş Ürün Kategorisinde Bir Araştırma

ÇAVUŞOĞLU SİNAN,DEMİRAĞ BÜLENT
Yayın Yeri: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ
Türkçe, Basılı, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
29
Marka Kaçınması, Marka Nefreti ve Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Spor Giyim Tercih Eden Tüketicilere Yönelik Bir Araştırma

DEMİRAĞ BÜLENT,ÇAVUŞOĞLU SİNAN
Yayın Yeri: Alanya Akademik Bakış Dergisi
Türkçe, Basılı, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
30
Hedonik Alışveriş Özellikleri, Özseverlik, Kendi Kendine Hediye Satın Alma Motivasyonları ve Satın Alma Sonrası Pişmanlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

DEMİRAĞ BÜLENT,ÇAVUŞOĞLU SİNAN
Yayın Yeri: Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiSosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
31
Dindarlık, Tutum ve Davranışsal Niyetler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Almanya’daki Müslüman Tüketicilerin Helal Gıda Etiketli Ürünlere Yönelik Algılarının VAB Modeli İle İncelenmesi

DEMİRAĞ BÜLENT,ÇAVUŞOĞLU SİNAN,DAĞ KAZIM
Yayın Yeri: İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
32
LİDER DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

DEMİRAĞ BÜLENT,ÇELİK MAZLUM
Yayın Yeri: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
Türkçe, Basılı, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  DOAJ
33
SOSYAL SERMAYEDE MÜTEKABİLİYET İLKESİNİN İŞLETME YÖNETİMİNDEKİ ETKİLERİ ÜZERİNE TEORİK BİRDEĞERLENDİRME

DEMİRAĞ BÜLENT,ÇAVUŞOĞLU SİNAN
Yayın Yeri: AKADEMİK MATBUAT
İngilizce, Basılı, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS INDEKS
34
Marka imajının tutumsal marka sadakati üzerindeki etkisinin incelenmesi: Bingöl otelleri örneği

DEMİRAĞ BÜLENT,ÇAVUŞOĞLU SİNAN
Yayın Yeri: Tourism and recreation (Online)
Türkçe, Basılı, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
35
Algılanan Hizmet Kalitesinin Algılanan Değer veTutumsal Marka Sadakati Üzerindeki Etkisininİncelenmesi: 5 Yıldızlı Sayfiye ve Şehir OtelleriÖrneği

DEMİRAĞ BÜLENT,DURMAZ YAKUP
Yayın Yeri: OPUS (ULUSLARARASI TOPLUM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ)
İngilizce, Basılı, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
36
SOSYAL SERMAYEDE GÜVEN BOYUTUNUN ÖRGÜTSEL PERFORMANS VE BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE YÖNELİK TEORİK BİR DEĞERLENDİRME

DEMİRAĞ BÜLENT,ÇAVUŞOĞLU SİNAN
Yayın Yeri: BUSİNESS AND MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Türkçe, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
37
SİYASİ PARTİLERİN MARKA KONUMLANDIRMA FAALİYETLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA: GAZİANTEP ÖRNEĞİ

DEMİRAĞ BÜLENT,TAN AHMET
Yayın Yeri: BUSINESS MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Türkçe, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
38
ÖĞRETİM ELEMANLARININ EĞİTİM ORTAMI ALGISININ SOSYAL SERMAYE BOYUTLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ÜZERİNE NİCEL BİR ARAŞTIRMA: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

BÜYÜKBEŞE TUBA,DEMİRAĞ BÜLENT
Yayın Yeri: Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Basılı, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Directory of Research Journals Indexing(DRJI)

Bildiriler

15 Adet
1
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN WORK STRESS, JOB BURNOUT AND TURNOVER INTENTION: A RESEARCH ON HOTEL BUSINESSES

KAPLAN MERVE, DEMİRAĞ BÜLENT, ÇAVUŞOĞLU SİNAN
Yayın Yeri: 7th ASIA PACIFIC INTERNATIONAL MODERN SCIENCES CONGRESS
ENDONEZYA, JAKARTA, İngilizce, 04.11.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP STYLE, JOB SATISFACTION AND EMPLOYEE PERFORMANCE: A RESEARCH FOR 4 AND 5 STAR HOTEL EMPLOYEES

KAPLAN MERVE, DEMİRAĞ BÜLENT, ÇAVUŞOĞLU SİNAN
Yayın Yeri: 2. INTERNATIONAL CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENTIFIC RESEARCH
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 02.11.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL CLIMATE COMPONENTS ON EMPLOYEE ENGAGEMENT: A RESEARCH ON SMALL AND MEDIUM-sized ENTERPRISES

KAPLAN MERVE, DEMİRAĞ BÜLENT, ÇAVUŞOĞLU SİNAN
Yayın Yeri: V. HAGIA SOPHIA INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC STUDIES
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 17.10.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
THE EFFECT OF WORKPLACE LONELINESS ON WORK ENGAGEMENT AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT: A RESEARCH IN 5-STAR HOTEL ENTERPRISES

KAPLAN MERVE, DEMİRAĞ BÜLENT, ÇAVUŞOĞLU SİNAN
Yayın Yeri: SIVAS INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC AND INNOVATION RESEARCH
TÜRKİYE, SİVAS, Türkçe, 13.10.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL CYNICISM ON ORGANIZATIONAL PRIDE: A RESEARCH ON INDUSTRIAL COMPANIES

KAPLAN MERVE, DEMİRAĞ BÜLENT, ÇAVUŞOĞLU SİNAN
Yayın Yeri: CUKUROVA 9TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
TÜRKİYE, ADANA, Türkçe, 09.10.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
THE RELATIONSHIP BETWEEN TRUST AND ORGANIZATIONAL INNOVATIVENESS: AN APPLICATION ON TECHNOLOGY RETAIL BUSINESSES

KAPLAN MERVE, DEMİRAĞ BÜLENT, ÇAVUŞOĞLU SİNAN
Yayın Yeri: 7th INTERNATIONAL NEW YORK CONFERENCE ON EVOLVING TRENDS IN INTERDISCIPLINARY RESEARCH & PRACTICES
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, NEW YORK, Türkçe, 01.10.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SERVANT LEADERSHIP, ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION AND TURNOVER INTENTION: A RESEARCH FOR HOSPITAL EMPLOYEES

KAPLAN MERVE, DEMİRAĞ BÜLENT, ÇAVUŞOĞLU SİNAN
Yayın Yeri: BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES-III
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 23.09.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
MARKA İMAJI, MARKA KİŞİLİĞİ, MARKA GÜVENİ VE MARKA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN YERLİ OTOMOBİL MARKALARINI KULLANAN TÜKETİCİLERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

KAPLAN MERVE, DEMİRAĞ BÜLENT, ÇAVUŞOĞLU SİNAN
Yayın Yeri: 8TH INTERNATIONAL BLACKSEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE
BULGARİSTAN, SOFYA, İngilizce, 29.08.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
THE RELATIONSHIP OF ORGANIZATIONAL CHANGE, JOB SATISFACTION AND AFFECTIVE ORGANIZATIONAL COMMITMENT: AN APPLICATION ON HOTEL EMPLOYEES

KAPLAN MERVE, DEMİRAĞ BÜLENT, ÇAVUŞOĞLU SİNAN
Yayın Yeri: 3. INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS
TÜRKİYE, İSTANBUL, İngilizce, 27.08.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN WORKING ENVIRONMENT, JOB PERFORMANCE, JOB SATISFACTION AND TURNOVER INTENTION: A RESEARCH IN THE SERVICE SECTOR

KAPLAN MERVE, DEMİRAĞ BÜLENT, ÇAVUŞOĞLU SİNAN
Yayın Yeri: INTERNATIONAL ANATOLIAN CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH
TÜRKİYE, MARDİN, İngilizce, 12.08.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
Müşteri Tatmini ve Bağlılığının Müşteri Sadakatine Etkileri 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Konaklama Deneyimine Sahip Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma

DEMİRAĞ BÜLENT
Yayın Yeri: III. INTERNATIONAL SUSTAINABLE TOURISM CONGRESS
TÜRKİYE, Ordu-Bingöl, Türkçe, 12.11.2021

Uluslararası  Özet bildiri
12
İNDİRİM ÇERÇEVELEME, MARKA İTİBARI, MARKA İMAJI, SATIN ALMA NİYETİ VE GERÇEK DAVRANIŞ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: E-TİCARETE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

DEMİRAĞ BÜLENT
Yayın Yeri: International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies
TÜRKİYE, BALIKESİR, Türkçe, 22.02.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
13
Marka İmajı, Fiyat, Güven, Algılanan Değerin Satın Alma Niyetine Etkisi: Beyaz Eşya Sektöründe Bir Uygulama

DEMİRAĞ BÜLENT
Yayın Yeri: International Online Conference on Social Sciences Researches (IOCSSR)
TÜRKİYE, TRABZON, Türkçe, 10.12.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
14
MÜŞTERİ DENEYİMİ, DENEYİMSEL DEĞER VE DAVRANIŞSAL NİYETLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: GAZİANTEP’TE YER ALAN RESTORAN İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

ÇAVUŞOĞLU SİNAN,DEMİRAĞ BÜLENT
Yayın Yeri: Conference on Managing Tourism Across Continents (MTCON)
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 02.09.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
15
Tükenmişlik Sendromunun Esnaflara Etkisi Gaziantep Gaziler Caddesi Esnafları Üzerinde Bir Uygulama

ÖZDEMİR AYDIN,DEMİRAĞ BÜLENT
Yayın Yeri: Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu (ADYÜ Sepozyum-1)
TÜRKİYE, ADIYAMAN, Türkçe, 03.04.2014

Ulusal  Tam metin bildiri

Üniversite Dışı Deneyim

2 Adet
1
GAZİANTEP SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

VHKİ
SİGORTALI TESCİL, EMEKLİLİK VE HİZMET BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİ,

2012 - 2020
2
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. GAZİANTEP BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KREDİ
KREDİ DOSYASI HAZIRLAMA, KULLANDIRMA VE TAHSİLAT İŞLEMLERİ,

2011 - 2012

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2022-2023 MARKA YÖNETİMİ Türkçe 3
2 2022-2023 DÖNEM PROJESİ Türkçe 1
3 2022-2023 SEMİNER Türkçe 1
4 2022-2023 TEZ ÇALIŞMASI Türkçe 2
5 2022-2023 DÖNEM PROJESİ Türkçe 1
6 2022-2023 UZMANLIK ALANI Türkçe 2
7 2023-2024 TEZ ÇALIŞMASI Türkçe 2
8 2023-2024 DÖNEM PROJESİ Türkçe 1
9 2023-2024 UZMANLIK ALANI Türkçe 2
10 2023-2024 UZMANLIK ALANI ( İKİNCİ ÖĞRETİM) Türkçe 2
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2020-2021 GENEL VE MESLEKİ ETİK Türkçe 2
2 2020-2021 ETKİLİ İLETİŞİM VE SUNUM TEKNİKLERİ Türkçe 2
3 2020-2021 İŞLETME YÖNETİMİ 1 Türkçe 2
4 2020-2021 İŞLETME YÖNETİMİ Türkçe 2
5 2020-2021 SOSYAL GÜVENLİK Türkçe 2
6 2020-2021 ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ Türkçe 2
7 2020-2021 GENEL İŞLETME Türkçe 2
8 2020-2021 KAMU YÖNETİMİ Türkçe 2
9 2020-2021 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ KURMA Türkçe 2
10 2020-2021 GENEL EKONOMİ Türkçe 2
11 2020-2021 HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM Türkçe 2
12 2020-2021 STRATEJİK YÖNETİM Türkçe 2
13 2020-2021 MESLEKİ UYGULAMA PROJESİ (MUP) Türkçe 2
14 2020-2021 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Türkçe 2
15 2020-2021 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU VE E-DEVLET Türkçe 2
16 2020-2021 İŞLETME YÖNETİMİ Türkçe 2
17 2020-2021 HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM Türkçe 2
18 2020-2021 STRATEJİK YÖNETİM Türkçe 2
19 2020-2021 GENEL EKONOMİ Türkçe 2
20 2021-2022 GENEL VE MESLEKİ ETİK Türkçe 2
21 2021-2022 ETKİLİ İLETİŞİM VE SUNUM TEKNİKLERİ Türkçe 2
22 2021-2022 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ KURMA Türkçe 2
23 2021-2022 İŞLETME YÖNETİMİ Türkçe 2
24 2021-2022 SOSYAL GÜVENLİK Türkçe 2
25 2021-2022 GENEL İŞLETME Türkçe 2
26 2021-2022 KAMU YÖNETİMİ Türkçe 2
27 2021-2022 ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ Türkçe 2
28 2021-2022 MUP100 MESLEKİ UYGULAMA PROJESİ Türkçe 2
29 2021-2022 STRATEJİK YÖNETİM Türkçe 2
30 2021-2022 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Türkçe 2
31 2021-2022 HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM Türkçe 2
32 2021-2022 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU VE E DEVLET Türkçe 2
33 2021-2022 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA Türkçe 2
34 2022-2023 ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ Türkçe 2
35 2022-2023 ETKİLİ İLETİŞİM VE SUNUM TEKNİKLERİ Türkçe 2
36 2022-2023 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ KURMA Türkçe 2
37 2022-2023 İŞLETME YÖNETİMİ Türkçe 2
38 2022-2023 SOSYAL GÜVENLİK Türkçe 2
39 2022-2023 DİJİTAL PAZARLAMA Türkçe 2
40 2022-2023 GENEL İŞLETME Türkçe 2
41 2022-2023 STRATEJİK YÖNETİM Türkçe 2
42 2022-2023 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Türkçe 2
43 2022-2023 HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM Türkçe 2
44 2022-2023 E-TİCARET Türkçe 2
45 2022-2023 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU VE E-DEVLET Türkçe 2
46 2022-2023 ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Devam Ediyor E-TİCARET KAVRAMI, E-TİCARETİN GELENEKSEL TİCARET YÖNTEMİNE KARŞI GELİŞİMİ VE E-TİCARETİN TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ PAYI FATMA ZEHRA YILDIRIM Beyan
2 Devam Ediyor MARKA DEĞERİNİN MÜŞTERİNİN SATIN ALMA NİYET VE DAVRANIŞLARINA ETKİSİ BETÜL ALKAYA Beyan