Dr.Öğr.Üyesi SADIK ÇETİN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ

   sadikcetin@gantep.edu.tr      (0342) 360 12 00      3481  
Eğitim Bilimleri Temel Alanı  Eğitim Bilimleri  Eğitim Tarihi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

3 Adet
1
Osmanlı'da Toplum, Şehir ve Ticaret -II-

Yayın Yeri: Sonçağ Akademi
ISBN: 978-625-6371-49-1, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Osmanlı'da Toplum, Şehir ve Ticaret -I-

Yayın Yeri: Sonçağ Akademi
ISBN: 978-625-8455-10-6, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Harb-i Umûmi’de Kütahya Sancağı (R. 1332-1333/M. 1916-1917 Ders Yılı Maarif Teftiş Raporu’na Göre)

Yayın Yeri: Nobel
ISBN: ISBN: 978-605-7662-78-1, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

11 Adet
1
Osmanlı Taşrasında Bir Eğitim Kurumu: Gostivar Mekteb-i Rüşdiyesi

ÇETİN SADIK
Yayın Yeri: Turkish Studies
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Osmanlı Maarifinde Mektep Bakkalları (1891-1922)

ÇETİN SADIK
Yayın Yeri: Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Osmanlı Mizah Basınında Maarif (1874-1922)

ÇETİN SADIK
Yayın Yeri: Belgi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
Osmanlı Devleti’nde 1910 Yılında Yapılan Maarif Müfettişi Atamaları Üzerine Bir Değerlendirme

ÇETİN SADIK, DOĞAN AYHAN
Yayın Yeri: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
Osmanlı’da Yanlış Planlanmış Bir Yatırım Örneği: Beykoz Kâğıt Fabrikası ve Mühendis Robert Schmith’in Raporu

ÇETİN SADIK
Yayın Yeri: Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
6
OSMANLI MAARİFİNDE MUALLİM MOTİVASYONU KAYNAKLARINDAN MAARİF NİŞANI VE FAZİLET MÜKÂFATI

DOĞAN AYHAN, ÇETİN SADIK
Yayın Yeri: Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Osmanlı’da Bir Kıtlık Türü: Kâğıtsızlık, Kâğıtsızlığın Etkileri ve Matbaa-i Amire Müdürü İsmail Hamit Bey’in Faaliyetleri

DOĞAN AYHAN,ÇETİN SADIK,PATOĞLU EMRAH BERKANT
Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Trablusşam Maarifi Üzerine Bir İnceleme

DOĞAN AYHAN,ÇETİN SADIK
Yayın Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Index, Copernicus, İSAM, Eurasian Scientific,Journal Index, Scientific İndexin
9
Yeniçeri Ocağının İlgası ve Amasya’xxya Yansımaları

ÇETİN SADIK,DOĞAN AYHAN
Yayın Yeri: SOCIAL SCIENCESSTUDIES JOURNAL
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  esjı, İnternational Index Copernicus, DIIF,, Advanced Science Index SSRN, info
10
Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye Ordusunun Kurulması ve Amasya’ya Yansımaları

ÇETİN SADIK,DOĞAN AYHAN
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
11
“Aşiyan Schools” as a Private School Initiative in Istanbul

DOĞAN AYHAN,ÇETİN SADIK
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN

Bildiriler

7 Adet
1
2. Meşrutiyet Devrinde Ayıntab’da İptidai Muallimlerinin Geçim Sorunları Üzerine Bir İnceleme

ÇETİN SADIK
Yayın Yeri: 100. Yılında Gaziantep Sempozyumu Uluslararası Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100. Yılında Mîsâk-ı Millî ve Güney Hattı Sempozyumu (17-19 Aralık 2021)
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 17.12.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Birinci Dünya Savaşı (1914-1918) ve Milli Mücadele Dönemi'nde (1919-1923) Şehit Düşen Anteplilerin Tespitine Yönelik Bilimsel Araştırma Projesi

DOĞAN AYHAN, PATOĞLU EMRAH BERKANT, CÜCÜK EYÜP, ÇETİN SADIK
Yayın Yeri: 100. Yılında Gaziantep Sempozyumu Uluslararası Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100. Yılında Mîsâk-ı Millî ve Güney Hattı Sempozyumu (17-19 Aralık 2021)
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 17.12.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Anadolu’ya Göç Eden Girit’li Muhacirlerin Eğitim Sorunları Üzerine Bir İnceleme An Investigation on the Education Problems of Cretans Migrated to Anatolia

DOĞAN AYHAN,ÇETİN SADIK
Yayın Yeri: The Global Refugee and Migration Congress
TÜRKİYE, Gaziantep, İngilizce, 14.10.2019

Uluslararası  Özet bildiri
4
Maarif Nezareti’nin Kuruluşundan II. Meşrutiyet Dönemine Kadar (1857-1908) Osmanlı Maarif Nazırlarının Profilleri Üzerine Bir İnceleme

DOĞAN AYHAN,BALKAR BETÜL,CÜCÜK EYÜP,PATOĞLU EMRAH BERKANT,ÇETİN SADIK,KÖSE RESUL
Yayın Yeri: VI. International Symposium on History Education (VI. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu)
TÜRKİYE, BOLU, Türkçe, 10.10.2019

Uluslararası  Özet bildiri
5
A Study on The Profiles of the Ottoman Ministers of Education from the Second Constitutional Era to the Turkish Republic Period (1908-1923)

DOĞAN AYHAN,BALKAR BETÜL,CÜCÜK EYÜP,PATOĞLU EMRAH BERKANT,ÇETİN SADIK,KÖSE RESUL
Yayın Yeri: 7th Mediterranean Interdisciplinary Forum on Social Sciences and Humanities (MIFS 2019)
İSPANYA, Barcelona, İngilizce, 16.05.2019

Uluslararası  Özet bildiri
6
Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Almanya’ya Giden Bazı Osmanlı Öğrencileri

DOĞAN AYHAN, ÇETİN SADIK
Yayın Yeri: XVIII. Türk Tarih Kongresi
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 01.10.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
İSTANBUL’DA BİR HUSUSİ MEKTEP GİRİŞİMİ ‘’AŞİYAN MEKTEPLERİ’’

DOĞAN AYHAN,ÇETİN SADIK
Yayın Yeri: AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences
Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri

Projeler

2 Adet
1
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e (1839-1923) Maarif Nazırları ve Oluşturdukları Eğitim Politikaları: Maarif Nazırlarının Politikalarına Etkililik Açısından Bilimsel Bir Bakış


26.01.2018 - 21.01.2021
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
2
Birinci Dünya Savaşı’ndan Cumhuriyet’e (1914-1923) Antepli Şehitler Üzerine Bir Sosyal Tarih Araştırması


11.02.2020 - 11.12.2021
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

2 Adet
1
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Öğretmen

2005 - 2020
2
Azerbaycan Devlet Padagoji Üniversitesi

Yurtdışı Görevlendirme

2022

İdari Görevler