Dr.Öğr.Üyesi LİDER BAL

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ KAMU HUKUKU

   liderbal@gantep.edu.tr      (0342) 360 12 00      3111  
Hukuk Temel Alanı  Milletlerarası Kamu Hukuku  Milletlerarası Kamu Hukuku

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

2 Adet
1
Selected Discussions on Social Science Research

Yayın Yeri: Front Page Publications
ISBN: 978 93 81043 41 7, İNGİLTERE, Londra, 2020

Uluslararası  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  İngilizce
2
Le Mythe de la Souveraineté en Droit International

Yayın Yeri: Presses Académiques Francophones
ISBN: 978-3841638380, FRANSA, 2016

Ulusal  Bilimsel Kitap  Fransızca

Makaleler

2 Adet
1
Les Impacts de la Configuration État-centrique de la Communauté Internationale sur l’Exercice de la Fonction Judiciaire de la Cour Internationale de Justice

BAL LİDER
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Fransızca, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO ASOS, TR Dizin DOAJ Sobiad
2
Uluslararası Toplumun Koruma Sorumluluğu Kapsamında Askeri Müdahale

BAL LİDER
Yayın Yeri: Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor

Bildiriler

4 Adet
1
Silahlı Çatışmalar Esnasında Sivillerin Korunması Amacıyla Oluşturulacak Güvenli Bölgelerin Taşıdığı Riskler: Korunması Hedeflenen Kişilerin İnsan Hakları ve Mülteci Hukuku Çerçevesinde Sahip Olduğu Haklar Bağlamında Bir Değerlendirme

BAL LİDER
Yayın Yeri: II.Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi’
Türkçe, 03.10.2019

Uluslararası  Özet bildiri
2
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Suçluların İadesi ve Müebbet Hapis Cezası İlişkisi

BAL LİDER
Yayın Yeri: 4. Uluslararası Hukuk Sempozyumu
TÜRKİYE, Türkçe, 03.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
3
“İnsancıl Emperyalizm”: Suriye Krizinde İnsani Müdahale Görünümlü Yeni Emperyalist Yaklaşımlar

BAL LİDER
Yayın Yeri: Giresun II. Uluslararası Demokrasi Sempozyumu
Türkçe, 30.11.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
ULUSLARARASI HUKUKUN KIYISINDA SURİYELİ MÜLTECİLER KRİZİ: BİRİNCİ YILINDA TÜRKİYE-AB GERİ KABUL ANLAŞMASI’NA BİR BAKIŞ

BAL LİDER
Yayın Yeri: Kahramanmaraş Uluslararası Yönetim, Ekonomi ve Siyaset Kongresi
Türkçe, 12.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri

Editörlükler

11 Adet
1
Gaziantep University Journal of Social Sciences

Yazar Adı: ENGİN ATİLLA,ANTAKYALIOĞLU ER ZEKİYE,OLCAY ATINÇ,GÖKGÖZ GÖKHAN,YANAR RÜSTEM,EROL MEHMET,KARADAŞ YÜCEL,AÇIKGÖZ MUHARREM,BAL LİDER,KALELİOĞLU MEHMET RAGIP,TANSÜ YUNUS EMRE,ŞÖHRET MESUT,AKSOY HASAN , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2018, TÜRKİYE,   Uluslararası  TR DİZİN  Basılı+Elektronik

2
Gaziantep University Journal of Social Sciences

Yazar Adı: BAL LİDER , Yayın Yeri: Gaziantep University Press
Dergi, İngilizce, 2019,   Uluslararası  ULAKBİM National Academic Journals Index EBSCOHOST Academic Search CompleteAkademia Sosyal Bilimler İndeksi Türk Eğitim İndeksi EBSCOHOST MLA International BibliographyDirectory of Open Access Journals

3
Gaziantep University Journal of Social Sciences

Yazar Adı: BAL LİDER , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, İngilizce, 2017,   Uluslararası  EBSCO ASOS, TR Dizin DOAJ Sobiad

4
Gaziantep University Journal of Social Sciences

Yazar Adı: BAL LİDER , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, İngilizce, 2017,   Uluslararası  EBSCO ASOS, TR Dizin DOAJ Sobiad  Basılı

5
Gaziantep University Journal of Social Sciences

Yazar Adı: BAL LİDER , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, İngilizce, 2017,   Uluslararası  EBSCO ASOS, TR Dizin DOAJ Sobiad

6
Gaziantep University Journal of Social SciencesGaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: BAL LİDER , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, İngilizce, 2016,   Uluslararası  EBSCHO; ASOS; ERGO; ULAKBİM  Elektronik

7
Gaziantep University Journal of Social SciencesGaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: BAL LİDER , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, İngilizce, 2016,   Uluslararası  EBSCHO; ASOS; ULAKBİM  Elektronik

8
Gaziantep University Journal of Social SciencesGaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: BAL LİDER , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, İngilizce, 2015,   Uluslararası  EBSCHO; ERGO; ASOS  Elektronik

9
Gaziantep University Journal of Social SciencesGaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: BAL LİDER , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, İngilizce, 2015,   Uluslararası  EBSCHO; ERGO; ASOS  Elektronik

10
Gaziantep University Journal of Social SciencesGaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: BAL LİDER , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, İngilizce, 2015,   Uluslararası  EBSCHO; ERGO; ASOS  Basılı

11
Gaziantep University Journal of Social SciencesGaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: BAL LİDER , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, İngilizce, 2015,   Uluslararası  EBSCHO; ERGO; ASOS  Basılı

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2021-2022 Uluslararası Hukukun Güncel Sorunları Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2020-2021 Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanımı ve İnsani Müdahale Türkçe 3
2 2020-2021 Uluslararası Ekonomik Entegrasyonlar Türkçe 3
3 2020-2021 Yabancılar ve Mülteciler Hukuku Türkçe 3
4 2021-2022 Uluslararası Hukuk ve Terörizm Türkçe 3
5 2012-2013 Yeni İletişim Teknolojileri ve Hukuk Türkçe 3
6 2013-2014 Yeni İletişim Teknolojileri ve Hukuk Türkçe 3
7 2013-2014 Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanımı ve İnsani Müdahale Türkçe 3
8 2013-2014 Küreselleşme ve Uluslararası Hukuk Türkçe 3
9 2013-2014 Uluslararası İş Sağlığı ve İş Güvenliği Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2020-2021 Uluslararası Siyasi Örgütler Türkçe 2
2 2020-2021 Türkiye'nin Uluslararası Hukuk Sorunları Türkçe 2
3 2020-2021 Devlet Teorisi Türkçe 2
4 2020-2021 Uluslararası Hukuk Türkçe 3
5 2021-2022 Uluslararası Hukuk Türkçe 3
6 2021-2022 Devlet Teorisi Türkçe 2
7 2013-2014 Uluslararası Hukuk I-II Türkçe 3
8 2013-2014 Uluslararası Siyasi Örgütler Türkçe 2
9 2013-2014 Devlet Teorisi Türkçe 2
10 2013-2014 İletişim Hukuku Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Filistin'in deniz yetki alanları MOHAMMED MUSHTAHA TezMerkezi 2021
2 Tamamlandı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ışığında umut hakkı MUSTAFA GÜNEBAKAN TezMerkezi 2018
3 Tamamlandı Irak Kürdistan bölgesel yönetiminde, bölge başkanın yürütme ve yasamaya ilişkin yetkileri AHMED YOUSIF KALASH KALASH TezMerkezi 2018
4 Tamamlandı Hukukun maddi kaynağı olarak toplumsal gereksinimler: "Kürtaj Yasası" örneği ROJBİN DOĞANTÜRK TezMerkezi 2017
5 Tamamlandı İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin geri göndermeme ilkesi bağlamında mültecilere uygulanabilirliği MACİT AKMAN TezMerkezi 2017
6 Tamamlandı Tanıklık algısını etkileyen sosyal dinamikler Gaziantep örneği GÜRKAN KARADAĞ TezMerkezi 2013

Araştırmalar

2 Adet
1
Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

Yerel yönetimlerin uluslararası faaliyetleri ve uluslararası hukuktaki statüleri: Avrupa örnekleri
Centre d'Etudes Internationales et Européennes - Université de Strasbourg, Fransa / Strazburg   Uluslararası  Araştırma

2
TÜBİTAK 2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı

Uluslararası Hukukta Güvenli Bölge
Institut de Recherches sur l'Evolution de la Nation Et de l'Etat (IRENEE), Université de Lorraine, Fransa,   Uluslararası  Araştırma