Öğr.Gör. REVŞAN ŞEN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK MEDYA VE İLETİŞİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MER.


Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Gazetecilik ve Medya Çalışmaları

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

2 Adet
1
Dijital Çağda Etik Tartışmalar

Yayın Yeri: Literatürk
ISBN: 978-625-7606-98-1, 2022

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
İletişim ve Toplumsal Dönüşüm: Yorumsamacı ve Etnografik Bir Yaklaşım

Yayın Yeri: Literatürk
ISBN: 978-605-74742-4-7, TÜRKİYE, Konya, 2021

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Bildiriler

5 Adet
1
Kutsal Plastik: Plastiğin Mitleştirilmesinde Medyanın Rolü

ŞEN REVŞAN, KIRAÇ DERYA
Yayın Yeri: Al Farabi 11. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Erzurum, Türkçe, 19.08.2022

Uluslararası  Özet bildiri
2
Sosyal Medyada Göçmenlere Yönelik Nefret Söylemi: Ne Yapmalı?

ŞEN REVŞAN
Yayın Yeri: Göç ve Medyada Nefret Söylemi
Gaziantep, Türkçe, 23.06.2022

Ulusal  Özet bildiri
3
Göç ve Yerel Medya İle İlişkisi

ŞEN REVŞAN
Yayın Yeri: Participatory For Life
Gaziantep, Arapça, 27.05.2022

Uluslararası  Özet bildiri
4
Sahada Olmak, Sahayı Anlamak...

ŞEN REVŞAN, Çakmak Helin Hazal
Yayın Yeri: Göç Kent İletişim Çalıştayı
Gaziantep, Türkçe, 20.04.2022

Ulusal  Özet bildiri
5
Hiper-Yerel Medya Aracı Olarak WhatsApp Uygulamasının Olanakları Üzerine Bir Çalışma

ŞEN REVŞAN
Yayın Yeri: Yeni Medya Çalışmaları V. Ulusal Kongre
Adana, Türkçe, 04.11.2021

Ulusal  Özet bildiri

Projeler

1 Adet
1
Suriyeli Göçmenler ve Gaziantep Yerlilerinin Kültürlerarası İletişim Örüntüleri ve Kent Deneyimi: Sorunlar, Olanaklar, Eklemlenme ve Mücadele Stratejileri


15.11.2019 - 15.05.2022
-Tübitak 1003,   Bursiyer 

ULUSAL  Tamamlandı