Öğr.Gör. ESRA YEL

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
ARABAN M.Y.O. ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZ.


Eğitim Bilimleri Temel Alanı  Eğitim Bilimleri  Eğitim Programları ve Öğretim

Eğitim Bilgileri

Makaleler

4 Adet
1
PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK ÖNCESİ ÖĞRETMENLİK KİMLİKLERİ İLE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

KAN AYŞE ÜLKÜ, YEL ESRA
Yayın Yeri: Journal of History School (JOHS)
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
The Relationship between Self-Efficacy Beliefs of Teacher Candidates and Their Attitudes about Computer-Assisted Instruction

KAN AYŞE ÜLKÜ, YEL ESRA
Yayın Yeri: International Online Journal of Educational Sciences
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Full Text (H.W. Wilson)
3
OKUL ÖNCESİ SINIFLARINDAKİ SANAT MERKEZLERİNİN ETKİLİLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ-ÖĞRETMEN-VELİ GÖRÜŞLERİ

KAN AYŞE ÜLKÜ, YEL ESRA
Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science Studies
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
4
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL ÖNCESİ SINIFLARINDAKİ SANAT MERKEZLERİNİN İŞLEVSELLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

KAN AYŞE ÜLKÜ, YEL ESRA
Yayın Yeri: The Journal of Turk & Islam World Social Studies
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO

Bildiriler

7 Adet
1
Öğretmen Adaylarının E-Öğrenmeye Hazırbulunuşlukları İle Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

KAN AYŞE ÜLKÜ, YEL ESRA
Yayın Yeri: 7 th International Zeugma Conference on Scientific Research
Türkçe, 21.01.2022

Uluslararası  Özet bildiri
2
Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Meslek Öncesi Öğretmenlik Kimlikleri İle Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

KAN AYŞE ÜLKÜ, YEL ESRA
Yayın Yeri: III. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu
Türkçe, 25.06.2019

Uluslararası  Özet bildiri
3
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Bazı Kavramlara İlişkin Kullandıkları Analojiler

KAN AYŞE ÜLKÜ, YEL ESRA
Yayın Yeri: Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu
Türkçe, 25.10.2018

Uluslararası  Özet bildiri
4
Eğitim Fakültesi ve Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Problem Çözme Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması

KAN AYŞE ÜLKÜ, YEL ESRA
Yayın Yeri: International Education and Social Science
Türkçe, 28.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
5
Okul Öncesi Sınıflarında Sanat Merkezlerinin Etkililiğine İlişkin Öğrenci-Öğretmen-Veli Görüşleri

KAN AYŞE ÜLKÜ, YEL ESRA
Yayın Yeri: Uluslararası Sanat, Estetik Sempozyumu ve Sergisi
Türkçe, 19.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
6
Okul Öncesi Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulamasına Giden Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sınıflardaki Sanat Merkezlerinin İşlevselliğine İlişkin Görüşleri

KAN AYŞE ÜLKÜ, YEL ESRA
Yayın Yeri: Uluslararası Sanat, Estetik Sempozyumu ve Sergisi
Türkçe, 19.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
7
Okul Öncesi Öğretmenlerinin ‘Teknoloji’ Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

KAN AYŞE ÜLKÜ, YEL ESRA, DURAK KOÇ Neslihan
Yayın Yeri: 11 th International Instructional Computer & Instructional Technologies Symposium
Türkçe, 24.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri