Arş.Gör. KÜBRA NUR CİNGÖZ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ F. HAVACILIK YÖNETİMİ


Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Yönetim ve Strateji

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Bildiriler

4 Adet
1
Sistem Yaklaşımının Havacılık Sektörü Açısından Değerlendirilmesi

CİNGÖZ KÜBRA NUR, RODOPLU ŞAHİN DİDEM
Yayın Yeri: ICOMEP
TÜRKİYE, Türkçe, 08.10.2022

Ulusal  Tam metin bildiri
2
Evaluation of Hand Hygiene Belief and Practices of Aviation Employees

CİNGÖZ KÜBRA NUR, RODOPLU ŞAHİN DİDEM
Yayın Yeri: ATRS
AVUSTRALYA, Sidney, İngilizce, 28.08.2021

Ulusal  Tam metin bildiri
3
COVİD-19’UN YARATTIĞI HİJYENE BAĞLI ANKSİYETENİN ALGILANAN STRESE ETKİSİ; HAVACILIK SEKTÖRÜNDE ORTA VE ÜST KADEME YÖNETİCİLERDE NİTEL BİR ÇALIŞMA

CİNGÖZ Kübra Nur, ŞAHİN Didem Rodoplu
Yayın Yeri: ICOMEP
TÜRKİYE, Türkçe, 06.12.2020

Ulusal  Tam metin bildiri
4
COVİD-19’UN YARATTIĞI HİJYENE BAĞLI ANKSİYETENİN ALGILANAN STRESE ETKİSİ; HAVACILIK SEKTÖRÜNDE ORTA VE ÜST KADEME YÖNETİCİLERDE NİTEL BİR ÇALIŞMA

RODOPLU ŞAHİN DİDEM, CİNGÖZ KÜBRA NUR
Yayın Yeri: International Congress of Management, Economy and Policy ICOMEP’20
TÜRKİYE, Türkçe, 05.12.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
Çelebi Holding

Harekat Memuru

2019 - 2020