Öğr.Gör. MERVE KAPLAN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
OĞUZELİ M.Y.O. MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK

   mervekaplan@gantep.edu.tr      (0342) 571 27 85  

Duyuru / Döküman

Sevgili öğrenciler danışmanlık bilgilerim aşağıdadır.

mervekaplan@gantep.edu.tr

kaplanmerve33@gmail.com

 

GÜN                                    SAAT

PAZARTESİ                        10:00-16.00

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

2 Adet
1
TOPLUMSAL CİNSİYET TEMELİNDE KÜLTÜREL TÜKETİM PRATİKLERİ

Yayın Yeri: OMEGA YAYINLARI
ISBN: 978-605-80529-0-1, TÜRKİYE,

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
İŞLETMECİLİKTE YENİ TREND VE SEÇİLMİŞ KONULAR

Yayın Yeri: OMEGA YAYINLARI
ISBN: 978-605-80529-1-8, TÜRKİYE,

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

5 Adet
1
Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Osmanlı Devleti’nde Uygulanan ve Günümüze Uzanan Sosyal Güvenlik Uygulamaları

YARDIMCIOĞLU MAHMUT,KAPLAN MERVE
Yayın Yeri: Journal of Social and Humanities Sciences Research
Türkçe, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESJI
2
Etik Kuramlar Çerçevesinde Sosyal Güvenlik

YARDIMCIOĞLU MAHMUT,KAPLAN MERVE
Yayın Yeri: Journal Of Social, Humanities and Administrative Sciences
Türkçe, Basılı, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESJI
3
Platon’un Timaios ve Şölen Diyaloglarındaki Kavramlara Farklı Yaklaşımlar

KAPLAN MERVE
Yayın Yeri: AL Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DRJI
4
Alan,Habitus ve Sermaye Kavramları İle Pierre Bourdieu

KAPLAN MERVE,YARDIMCIOĞLU MAHMUT
Yayın Yeri: Social Sciences Studies Journal
Türkçe, Basılı, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSRN
5
Post-Yapısalcı Kuram İlişkisinde Feminizm

KAPLAN MERVE
Yayın Yeri: International Journal of Dıscıplines Economics Admınıstrative Sciences Studies
Türkçe, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DRJI

Bildiriler

1 Adet
1
Kapitalizm ve Şizofreni Deleuze ve Guattari

YARDIMCIOĞLU MAHMUT,KAPLAN MERVE
Yayın Yeri: ECONBUSS
Türkçe, 25.10.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri