Öğr.Gör. MERVE KAPLAN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
OĞUZELİ M.Y.O. MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK

   mervekaplan@gantep.edu.tr      (0342) 571 27 85  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Organizasyon  Örgüt Kültürü  Örgütsel Davranış

Duyuru / Döküman

Sevgili öğrenciler danışmanlık bilgilerim aşağıdadır.

mervekaplan@gantep.edu.tr

kaplanmerve33@gmail.com

 

GÜN                                    SAAT

PAZARTESİ                        10:00-16.00

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

5 Adet
1
DİJİTAL PAZARLAMA YAKLAŞIM VE UYGULAMALAR

Yayın Yeri: ORİON AKADEMİ
ISBN: 978-625-8307-06-1, TÜRKİYE, ANKARA, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
SOSYAL BİLİMLERDE SEÇME KONULAR-7

Yayın Yeri: İKSAD Publishing House
ISBN: 978-625-8213-99-7, TÜRKİYE, ANKARA, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
NÖROPAZARLAMA KAVRAM VE TEORİ

Yayın Yeri: NOBEL
ISBN: 978-625-398-028-3, TÜRKİYE, ANKARA, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
İŞLETMECİLİKTE YENİ TREND VE SEÇİLMİŞ KONULAR

Yayın Yeri: OMEGA YAYINLARI
ISBN: 978-605-80529-1-8, TÜRKİYE, 2019

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
TOPLUMSAL CİNSİYET TEMELİNDE KÜLTÜREL TÜKETİM PRATİKLERİ

Yayın Yeri: OMEGA YAYINLARI
ISBN: 978-605-80529-0-1, TÜRKİYE, 2019

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

3 Adet
1
ALAN, HABITUS VE SERMAYE KAVRAMLARIYLA PIERRE BOURDIEU

KAPLAN MERVE, YARDIMCIOĞLU MAHMUT
Yayın Yeri: HABİTUS TOPLUMBİLİM DERGİSİ
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
2
Platon’un Timaios ve Şölen Diyaloglarındaki Kavramlara Farklı Yaklaşımlar

KAPLAN MERVE
Yayın Yeri: AL Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
3
Post-Yapısalcı Kuram İlişkisinde Feminizm

KAPLAN MERVE
Yayın Yeri: International Journal of Dıscıplines Economics Admınıstrative Sciences Studies
Türkçe, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  DRJI

Bildiriler

22 Adet
1
The Role Of Innovation In The Impact Of Organizational Social Capital On Organizational Commitment: An Application In Star Hotel Operating In The Gap Region

KAPLAN MERVE, PAKSOY SADETTİN
Yayın Yeri: 4th INRETNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 24.12.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
ÖRGÜTSEL SOSYAL SERMAYENİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE İNOVASYONUN ROLÜ: GAP BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

PAKSOY SADETTİN, KAPLAN MERVE
Yayın Yeri: 4. INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 24.12.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN WORK STRESS, JOB BURNOUT AND TURNOVER INTENTION: A RESEARCH ON HOTEL BUSINESSES

KAPLAN MERVE, DEMİRAĞ BÜLENT, ÇAVUŞOĞLU SİNAN
Yayın Yeri: 7th ASIA PACIFIC INTERNATIONAL MODERN SCIENCES CONGRESS
ENDONEZYA, JAKARTA, İngilizce, 04.11.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP STYLE, JOB SATISFACTION AND EMPLOYEE PERFORMANCE: A RESEARCH FOR 4 AND 5 STAR HOTEL EMPLOYEES

KAPLAN MERVE, DEMİRAĞ BÜLENT, ÇAVUŞOĞLU SİNAN
Yayın Yeri: 2. INTERNATIONAL CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENTIFIC RESEARCH
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 02.11.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL CLIMATE COMPONENTS ON EMPLOYEE ENGAGEMENT: A RESEARCH ON SMALL AND MEDIUM-sized ENTERPRISES

KAPLAN MERVE, DEMİRAĞ BÜLENT, ÇAVUŞOĞLU SİNAN
Yayın Yeri: V. HAGIA SOPHIA INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC STUDIES
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 17.10.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
THE EFFECT OF WORKPLACE LONELINESS ON WORK ENGAGEMENT AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT: A RESEARCH IN 5-STAR HOTEL ENTERPRISES

KAPLAN MERVE, DEMİRAĞ BÜLENT, ÇAVUŞOĞLU SİNAN
Yayın Yeri: SIVAS INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC AND INNOVATION RESEARCH
TÜRKİYE, SİVAS, Türkçe, 13.10.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL CYNICISM ON ORGANIZATIONAL PRIDE: A RESEARCH ON INDUSTRIAL COMPANIES

KAPLAN MERVE, DEMİRAĞ BÜLENT, ÇAVUŞOĞLU SİNAN
Yayın Yeri: CUKUROVA 9TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
TÜRKİYE, ADANA, Türkçe, 09.10.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
THE RELATIONSHIP BETWEEN TRUST AND ORGANIZATIONAL INNOVATIVENESS: AN APPLICATION ON TECHNOLOGY RETAIL BUSINESSES

KAPLAN MERVE, DEMİRAĞ BÜLENT, ÇAVUŞOĞLU SİNAN
Yayın Yeri: 7th INTERNATIONAL NEW YORK CONFERENCE ON EVOLVING TRENDS IN INTERDISCIPLINARY RESEARCH & PRACTICES
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, NEW YORK, Türkçe, 01.10.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SERVANT LEADERSHIP, ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION AND TURNOVER INTENTION: A RESEARCH FOR HOSPITAL EMPLOYEES

KAPLAN MERVE, DEMİRAĞ BÜLENT, ÇAVUŞOĞLU SİNAN
Yayın Yeri: BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES-III
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 23.09.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
MARKA İMAJI, MARKA KİŞİLİĞİ, MARKA GÜVENİ VE MARKA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN YERLİ OTOMOBİL MARKALARINI KULLANAN TÜKETİCİLERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

KAPLAN MERVE, DEMİRAĞ BÜLENT, ÇAVUŞOĞLU SİNAN
Yayın Yeri: 8TH INTERNATIONAL BLACKSEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE
BULGARİSTAN, SOFYA, İngilizce, 29.08.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
THE RELATIONSHIP OF ORGANIZATIONAL CHANGE, JOB SATISFACTION AND AFFECTIVE ORGANIZATIONAL COMMITMENT: AN APPLICATION ON HOTEL EMPLOYEES

KAPLAN MERVE, DEMİRAĞ BÜLENT, ÇAVUŞOĞLU SİNAN
Yayın Yeri: 3. INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS
TÜRKİYE, İSTANBUL, İngilizce, 27.08.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
12
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN WORKPLACE ENVIRONMENT, JOB PERFORMANCE, JOB SATISFACTION AND TURNOVER INTENTION: A RESEARCH IN THE SERVICE SECTOR

KAPLAN MERVE, DEMİRAĞ BÜLENT, ÇAVUŞOĞLU SİNAN
Yayın Yeri: INTERNATIONAL ANATOLIAN CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH
TÜRKİYE, MARDİN, İngilizce, 12.08.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
13
ARTS ECONOMY

PAKSOY SADETTİN, KAPLAN MERVE
Yayın Yeri: KARABAKH III. INTERNATIONAL CONGRESS OF MODERN STUDIES IN SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES "YEAR OF SHUSHA- 2022"
AZERBAYCAN, Karabagh, Türkçe, 07.06.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
14
ECONOMY OF SYMBOLIC GOODS

PAKSOY SADETTİN, KAPLAN MERVE
Yayın Yeri: KARABAKH III. INTERNATIONAL CONGRESS OF MODERN STUDIES IN SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES "YEAR OF SHUSHA- 2022"
AZERBAYCAN, Karabagh, Türkçe, 07.06.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
15
THE IMPORTANCE OF HOCA AHMET YESEVI FOR FAITH AND CULTURAL TOURISM

PAKSOY SADETTİN, KAPLAN MERVE
Yayın Yeri: HODJA AKHMET YASSAWI 5th International Conference on Scientific Research
AZERBAYCAN, Nahcivan, İngilizce, 05.11.2021

Uluslararası  Özet bildiri
16
FROM THE IDEA OF HOCA AHMET YESEVI TO A WORLD THAT IS PROFAN WITH THE EFFECT OF CAPITALISM AND GLOBALIZATION

PAKSOY SADETTİN, KAPLAN MERVE
Yayın Yeri: HODJA AKHMET YASSAWI 5th International Conference on Scientific Research
AZERBAYCAN, Nahçivan, İngilizce, 05.11.2021

Uluslararası  Özet bildiri
17
HOCA AHMET YESEVİ’NİN İNANÇ VE KÜLTÜR TURİZMİ AÇISINDAN ÖNEMİ

PAKSOY SADETTİN, KAPLAN MERVE
Yayın Yeri: HODJA AKHMET YASSAWI International Conferences on Scientific Research
AZERBAYCAN, Nahcivan, Türkçe, 05.11.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
18
KRİPTO PARA İLE KRİPTO SANAT ARASINDAKİ İLİŞKİ

PAKSOY SADETTİN, KAPLAN MERVE
Yayın Yeri: INTERNATIONAL BLOCKCHAIN AND CRYPTOCURRENCY CONFERENCE
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, New York, Türkçe, 02.11.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
19
DEĞİŞEN TÜKETİM ANLAYIŞININ SANATA YANSIMALARI: KRİPTO SANAT

PAKSOY SADETTİN, KAPLAN MERVE
Yayın Yeri: ADIYAMAN ULUSLARARASI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ KONGRESİ
TÜRKİYE, Adıyaman, Türkçe, 13.07.2021

Uluslararası  Özet bildiri
20
KÜRESELLEŞMENİN TÜKETİM KÜLTÜRÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PAKSOY SADETTİN, KAPLAN MERVE
Yayın Yeri: INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V
AZERBAYCAN, Nahcivan, Türkçe, 01.07.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
21
The Effect of Globalization on Consumption Culture

PAKSOY SADETTİN, KAPLAN MERVE
Yayın Yeri: INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V
AZERBAYCAN, Nahcivan, İngilizce, 01.06.2021

Uluslararası  Özet bildiri
22
Kapitalizm ve Şizofreni Deleuze ve Guattari

YARDIMCIOĞLU MAHMUT,KAPLAN MERVE
Yayın Yeri: ECONBUSS
Türkçe, 25.10.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri