Prof.Dr. YAVUZ SAKA

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BİLİMLERİ

   yavuzsaka@gantep.edu.tr      (0342) 360 12 00      3794  
Eğitim Bilimleri Temel Alanı  Fen Bilgisi Eğitimi  Fen Bilgisi Eğitimi  Hayat Bilgisi Eğitimi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

1 Adet
1
Diversity in Environmental Education Research

Yayın Yeri: Sense Publisher, Rotterdam, The Netherlands
ISBN: 978-90-8790-860-7, 2009

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce

Makaleler

27 Adet
1
Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirme İnançlarının ve Uygulamalarının Fen Bilimleri Öğretim Programıyla Uyumu

Öztürk Çetinkaya Feyza, SAKA YAVUZ
Yayın Yeri: Turkish Journal of Primary Education
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus, DRJI (Directory of Research Journal, A, ASOS. SOBİADsoss Inde
2
Prof. Dr. Zeki Aslan'ın Değerlendirmeleri ile Türkiye'de Astronomi Eğitimi

YAVUZ ÇİV YEŞİM, SAKA YAVUZ, KORAY ÖZLEM
Yayın Yeri: Cumhuriyet International Journal of Education
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
3
Ortaokul Öğrencilerinin Yeşil Mühendislik STEM Etkinlikleri İle İlgili Görüşleri

PEKBAY CANAY,SAKA YAVUZ,KAPTAN FİTNAT
Yayın Yeri: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
4
Relationships between Turkish Eighth-Grade Students' Oral Reading Efficacy, Reading Comprehension and Achievement Scores on a High-Stakes Achievement Test

YILDIZ MUSTAFA,KANIK UYSAL PINAR,BİLGE HUZEYFE,Wolter Alissa Patricia,SAKA YAVUZ,YILDIRIM KASIM,Rasinski Timothy
Yayın Yeri: Reading Psychology
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
5
Exploring the interaction between Science teachers’ self-efficacy beliefs and pedagogical discontentment: An attempt to understand why science education reform fails

SAKA YAVUZ,NESRİN KEKLİKCİ
Yayın Yeri: International Journal of Psychology and Educational Studies
İngilizce, Basılı, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
6
Examining features of how professional development and enactment of educative curricula influences elementary science teacher learning

GRANGER ELLEN,BEVİS TODD,SOUTHERLAND SHERRY,SAKA YAVUZ,KE FENGFENG
Yayın Yeri: JOURNAL OF RESEARCH IN SCIENCE TEACHING
İngilizce, Basılı, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
7
Essential Aspects of Science Teacher Professional Development

SOUTHERLAND SHERRY A,GRANGER ELLEN M,HUGHES ROXANNE,ENDERLE PATRICK,KE FENGFENG,ROSELER KATRINA,SAKA YAVUZ,TEKKUMRUKISA MIRAY
Yayın Yeri: AERA Open
İngilizce, Basılı, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
8
Analysis of Turkish Prospective Science Teachers Perceptions on Technology in Education

KÖKSAL MUSTAFA SERDAR,YAMAN SÜLEYMAN,SAKA YAVUZ
Yayın Yeri: Australian Journal of Teacher Education
İngilizce, Basılı, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
9
Çalışanların Eğitim İhtiyaçlarını Karşılamaya Yönelik Lisansüstü Eğitim Modeli: Mesleki Bilim Uzmanlığı

SAKA YAVUZ
Yayın Yeri: Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi
Türkçe, Basılı, 2016

Ulusal  Hakemli  Derleme Makale  Sobiad
10
Analysis of Turkish prospective science teachers perceptions on technology in education

YAMAN SÜLEYMAN,KÖKSAL MUSTAFA SERDAR,SAKA YAVUZ
Yayın Yeri: Australian Journal of Teacher Education
AVUSTRALYA, İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Australian Education Index
11
Analysis of Turkish Prospective Science Teachers Perceptions on Technology in Education

YAMAN SÜLEYMAN,KÖKSAL MUSTAFA SERDAR,SAKA YAVUZ
Yayın Yeri: Australian Journal of Teacher Education
İngilizce, Basılı, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI: Emerging Sources Citation Index
12
Examining the Influence of RETs on Science Teachers Beliefs andPractice

ENDERLE PATRICK,DENTZAU MICHAEL,ROSELER KATRINA,SOUTHERLAND SHERRY A,GRANGER ELLEN,HUGHES ROXANNE,GOLDEN BARRY,SAKA YAVUZ
Yayın Yeri: Science Education
İngilizce, Basılı, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
13
The Influence of RET s on Elementary and Secondary Grade Teachers Views of Scientific Inquiry

BAHBAH SIBEL,GOLDEN BERRY W,ROSELER KATRINA,ENDERLE PATRICK,SAKA YAVUZ,SOUTHERLAND SHERRY A
Yayın Yeri: International Education Studies
İngilizce, Basılı, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
14
Türkiye de fen eğitiminin genel bir değerlendirmesi

SAKA YAVUZ,YAMAN SÜLEYMAN
Yayın Yeri: Eğitimci, 19, 21-24
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2013

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale
15
Understanding the Induction of a Science Teacher The Interaction of Identity and Context

SAKA YAVUZ,SOUTHERLAND SHERRY A,KITTLESON JULIE,HUTNER TODD
Yayın Yeri: Research in Science Education
İngilizce, Basılı, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
16
Yapılandırılmış laboratuvar uygulamalarının ortaokul öğrencilerinin bilimsel araştırma görüşleri üzerine etkisi

SAKA YAVUZ,YAMAN SÜLEYMAN,TUNÇ ŞAHİN CANAN,PEKBAY CANAY,GERÇEK ZÜHAL
Yayın Yeri: Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS
17
Who are the Science Teachers that Seek Professional Development in Research Experience for Teachers RET s Implications for Teacher Professional Development

SAKA YAVUZ
Yayın Yeri: Journal of Science Education and Technology
İngilizce, Basılı, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
18
Yapılandırılmış laboratuvar uygulamalarının ortaokul öğrencilerinin bilimsel araştırma görüşleri üzerine etkisi

SAKA YAVUZ, YAMAN SÜLEYMAN, TUNÇ ŞAHİN CANAN, PEKBAY CANAY, GERÇEK ZUHAL
Yayın Yeri: Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
19
Bilimin doğasi öğretimine yönelik etkinlik örneği

PEKBAY CANAY, TUNÇ ŞAHİN CANAN, SAKA YAVUZ
Yayın Yeri: Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED)
Türkçe, Elektronik, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  SOBİAD
20
Fen Öğretimine Yönelik Pedagojik Hoşnutsuzluk Düzeylerinin Değerlendirilmesi

ADIGÖZEL SERÇİN, SAKA YAVUZ, ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT
Yayın Yeri: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  H. W. Wilson
21
Measuring One Aspect of Teachers Affective States Development of the Science Teachers Pedagogical Discontentment Scale

SOUTHERLAND SHERRY A,NADELSON LOUIS,SOWELL SCOT,SAKA YAVUZ,KAHVECİ MURAT,GRANGER ELLEN M
Yayın Yeri: School Science and Mathematics
İngilizce, Basılı, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
22
Ereğli Eğitim Fakültesi topluma hizmet uygulamaları dersinin kuramsal çerçevesi ve uygulama basamakları

YAMAN SÜLEYMAN,SAKA YAVUZ
Yayın Yeri: Eğitimci
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2012

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale
23
The efficacy of student centered instruction in supporting science learning

GRANGER ELLEN M,BEVİS TODD H,SAKA YAVUZ,SOUTHERLAND SHERRY A,SAMPSON VICTOR,TATE RICHARD L
Yayın Yeri: Science
İngilizce, Basılı, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI
24
My job isn t to tell them what to think The Fear of Indoctrination and How it Shapes Education for Sustainable Development

QABLAN AHMAD,SOUTHERLAND SHERRY A,SAKA YAVUZ
Yayın Yeri: Electronic Journal of Science Education
İngilizce, Elektronik, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  H. W. Wilson
25
Üniversite sıralama sistemleri Kriterler ve yapılan eleştiriler

SAKA YAVUZ,YAMAN SÜLEYMAN
Yayın Yeri: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  DOAJ, Index Copernicus, EBSCO, NewJour, ASOS, Sobiad
26
Becoming a member of a school community while working toward science education reform Teacher induction from a CHAT perspective

SAKA YAVUZ,SOUTHERLAN SHERRY A,BROOKS JEFFREY S
Yayın Yeri: Science Education
İngilizce, Elektronik, 2009

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
27
Why are we doing this Preservice Science Teachers Interpretations of the Role of Open Inquiry in Understanding Teaching

QABLAN AHMAD,BALINSKY MARTIN,SAKA YAVUZ,CARUTHERS SARAH,KIM MIYOUNGOK,SOUTHERLAND SHERRY A
Yayın Yeri: Australasian Association for Institutional Research
İngilizce, Elektronik, 2008

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric

Bildiriler

43 Adet
1
Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Hayata Geçirilme Sürecinin İncelenmesi: Sorunlar ve Öneriler/Examining the Implementation Process of the Teaching Practice Course: Problems and Suggestions

ÖZTÜRK AYŞE, KALENDER BARIŞ, SAKA YAVUZ
Yayın Yeri: 20. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS-2022)
TÜRKİYE, Türkçe, 14.11.2022

Uluslararası  Özet bildiri
2
Covid-19 Salgını Sürecinde Öğretmenlik Uygulaması Dersi Kapsamında Sınıf Öğretmeni Adaylarının Epistemolojik İnançlarının İncelenmesi

KALENDER BARIŞ, CESUR BURAK, SAKA YAVUZ
Yayın Yeri: 19. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS-2021)
TÜRKİYE, ŞANLIURFA, Türkçe, 12.11.2021

Uluslararası  Özet bildiri
3
Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Enerji Konusuyla İlgili Bilgilerinin Epistemolojik Analizi - Epistemological Analysis of the 9th Grade Students’ Knowledge about Energy

Durmuş Sevda,SAKA YAVUZ
Yayın Yeri: XIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi / 03 - 06 Eylül 2020 - Hatay
İngilizce, 03.09.2020

Uluslararası  Özet bildiri
4
Saka, Y. Mazlum, Ş. (2019). Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Mühendislik, Tasarim Ve Girişimcilik Becerileri Hakkindaki Görüş Ve Uygulamalari

Mazlum Şeyda,SAKA YAVUZ
Yayın Yeri: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası 100.Yıl Eğitim Sempozyumu
İngilizce, 26.10.2019

Uluslararası
5
Saka, Y. Öztanrıkulu, M. (2019). Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Derslerinde Kullandiklari Web Tabanli Yazilimlarin Kullanim Amaçlarinin Ve Etkinliğinin Incelenmesi.

Öztanrıkulu Mustafa,SAKA YAVUZ
Yayın Yeri: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası 100.Yıl Eğitim Sempozyumu
İngilizce, 26.10.2019

Uluslararası
6
Exploring the Alignment of Science Teachers’ Beliefs about Measurement and Evaluation and Its Practices According to the National Science Curriculum.

SAKA YAVUZ,Çetinkaya Feyza
Yayın Yeri: International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education
İngilizce, 12.04.2019

Uluslararası
7
Addressing Middle School Students’ Misconception about Classification of Animals throughCognitive Conflict

Erol Altay,AZAR ALİ,SAKA YAVUZ
Yayın Yeri: International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education,
İngilizce, 12.04.2019

Uluslararası  Özet bildiri
8
FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖZ YETERLİKLERİ İLE PEDAGOJİKHOŞNUTSUZLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

SAKA YAVUZ,NESRİN KEKLİKCİ
Yayın Yeri: I. International Scientific and Vocational Studies Congress
İngilizce, 05.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
9
Akıcı okuma ve okuduğunu anlamanın 8.sınıf öğrencilerinin TEOG sınavı başarılarındaki rolü

YILDIZ MUSTAFA,KANIK UYSAL PINAR,BİLGE HUZEYFE,SAKA YAVUZ
Yayın Yeri: Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 02.12.2016

Uluslararası  Özet bildiri
10
Akıcı okuma ve okuduğunu anlamanın 8 sınıf öğrencilerinin teog sınavı başarılarındaki rolü

YILDIZ MUSTAFA,kanık uysal pınar,BİLGE HUZEYFE,SAKA YAVUZ
Yayın Yeri: 2016 Hoca Ahmet Yesevi Yılı Anısına uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 01.12.2016

Uluslararası  Özet bildiri
11
Akıcı okumanın ilköğretim 8 Sınıf öğrencilerinin TEOG başarılarındaki rolü

YILDIZ MUSTAFA,Kanık Uysal Pınar,BİLGE HUZEYFE,SAKA YAVUZ
Yayın Yeri: Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 01.12.2016

Uluslararası  Özet bildiri
12
Fen Teknoloji Mühendislik ve Matematik FeTeMM Etkinliklerinin Öğrenci Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi

PEKBAY CANAY,SAKA YAVUZ
Yayın Yeri: III.rd International Eurasian Educational Research Congress (EJER)
TÜRKİYE, Türkçe, 31.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
13
Fen Teknoloji Mühendislik ve Matematik FeTeMM Etkinliklerinin Öğrenci Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi

PEKBAY CANAY,SAKA YAVUZ
Yayın Yeri: EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS
İngilizce, 31.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
14
Mapping the Influence of Research Experiences for Teachers Essential Features for Shaping Classroom Inquiry

SOUTHERLAND SHERRY A,GRANGER ELLEN M,DIXON PAT J,ENDERLE PATRICK,GOLDEN BARRY,ROSELER KATRINA,HUGHES ROXANNE,SAKA YAVUZ
Yayın Yeri: National Association for Research in Science Teaching (NARST)
İngilizce, 06.04.2013

Uluslararası  Özet bildiri
15
Öğretmen adaylarının bilimin doğası algılarının doğrudan yansıtıcı bilimin doğası etkinliği yoluyla anlaşılması

PEKBAY CANAY,TUNÇ ŞAHİN CANAN,SAKA YAVUZ
Yayın Yeri: Uygulamalı Eğitim Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 13.09.2012

Ulusal  Özet bildiri
16
Yapılandırılmış kimya deneylerinin öğrencilerin bilim hakkındaki görüşlerine etkisi

TUNÇ ŞAHİN CANAN,PEKBAY CANAY,GERÇEK ZÜHAL,SAKA YAVUZ,YAMAN SÜLEYMAN
Yayın Yeri: Uygulamalı eğitim kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 13.09.2012

Ulusal  Özet bildiri
17
Yapılandırılmış Kimya Deneylerinin Öğrencilerin Bilim Hakkındaki Görüşlerine Etkisi

TUNÇ ŞAHİN CANAN, PEKBAY CANAY, SAKA YAVUZ, YAMAN SÜLEYMAN, GERÇEK ZUHAL
Yayın Yeri: Uygulamalı Eğitim Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 13.09.2012

Uluslararası  Özet bildiri
18
Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Algılarının Doğrudan Yansıtıcı Bilimin Doğası Etkinliği Yoluyla Anlaşılması

PEKBAY CANAY, TUNÇ ŞAHİN CANAN, SAKA YAVUZ, ÖZDEMİR ŞİMŞEK PINAR
Yayın Yeri: Uygulamalı Eğitim Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 13.09.2012

Uluslararası  Özet bildiri
19
Describing the Effects of Research Experiences for Teachers on Science Teachers Knowledge Beliefs and Practices

GOLDEN BARRY W,ENDERLE PATRICK,SAKA YAVUZ,SOUTHERLAND SHERRY A,UYSAL SIBEL
Yayın Yeri: American Educational Research Association (AERA)
İngilizce, 29.04.2010

Uluslararası  Poster
20
Large Scale Randomized Cluster Design Study of the Relative Effectiveness of Reform Based and Traditional Verification Curricula in Supporting Student Science Learning

GRANGER ELLEN M,BEVIS TODD H,SAKA YAVUZ,SOUTHERLAND SHERRY A
Yayın Yeri: National Association for Research in ScienceTeaching (NARST)
İngilizce, 21.03.2010

Uluslararası  Özet bildiri
21
Comparing Reform Based and Traditional Curricula in a Large Scale Randomized Cluster Design Study TheInteraction between Curriculum and Teachers Knowledge and Beliefs

SAKA YAVUZ,GRANGER ELLEN M,BEVIS TODD H,SOUTHERLAND SHERRY A
Yayın Yeri: National Association for Research in Science Teaching (NARST)
İngilizce, 21.03.2010

Uluslararası  Özet bildiri
22
School Culture Understanding the Interaction between School Culture and Beginning Science Teachers InductionExperiences

SAKA YAVUZ,SOUTHERLAND SHERRY A,GOLDEN BARRY W
Yayın Yeri: National Association for Research in Science Teaching (NARST)
İngilizce, 21.03.2010

Uluslararası  Özet bildiri
23
How Research Experiences for Teachers RET S Effect Science Teachers Knowledge Beliefs and Practices

GOLDEN BARRY W,PATRICK ENDERLE,SAKA YAVUZ,BAHBAH SIBEL
Yayın Yeri: National Association for Research in Science Teaching (NARST)
İngilizce, 21.03.2010

Uluslararası  Özet bildiri
24
Comparing the Efficacy of Reform-Based and Traditional/Verification Curricula to Support Student Learning about Space Science

GRANGER ELLEN, BEVİS TODD, SAKA YAVUZ, SOUTHERLAND SHERRY
Yayın Yeri: 121st Annual Meeting of the Astronomical-Society-of-the-Pacific
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, İngilizce, 12.09.2009

Uluslararası  Tam metin bildiri
25
Comparing the Efficacy of Reform Basedand Traditional Verification Curricula to SupportStudent Learning About Space Science

GRANGER ELLEN,BEVIS TODD H,SAKA YAVUZ,SOUTHERLAND SHERRY A
Yayın Yeri: National Association for Research in Science Teaching
İngilizce, 17.04.2009

Uluslararası  Özet bildiri
26
Enactment of reform in induction Changes in beginning science teachers self efficacy beliefs and pedagogical discontentment

SAKA YAVUZ,SOUTHERLAN SHERRY A,GOLDEN BARRY W
Yayın Yeri: National Association for Research in Science Teaching (NARST)
İngilizce, 17.04.2009

Uluslararası  Özet bildiri
27
Emphasis Given to Climate Change inState Science Standards Are States Warming Up tothe Science

GOLDEN BARRY W,SAKA YAVUZ
Yayın Yeri: National Association for Research in Science Teaching (NARST)
İngilizce, 17.04.2009

Uluslararası  Özet bildiri
28
Lesson Plans and Science Education Reform Is there a Connection

GOLDEN BARRY W,SAKA YAVUZ,ENDERLE PATRICK,SOUTHERLAND SHERRY A
Yayın Yeri: National Association for Research in Science Teaching (NARST)
İngilizce, 17.04.2009

Uluslararası  Özet bildiri
29
Enactment of Reform in Induction Changesin Beginning Science Teachers Self EfficacyBeliefs and Pedagogical Discontentments

SAKA YAVUZ,SOUTHERLAND SHERRY A,GOLDEN BARRY W
Yayın Yeri: National Association for Research in Science Teaching (NARST)
İngilizce, 17.04.2009

Uluslararası  Özet bildiri
30
Working to Describe Teacher Development What Happens as a Result of Research Experiencesfor Teachers

SOUTHERLAND SHERRY A,GOLDEN BARRY W,SAKA YAVUZ,PATRICIA DIXON,GRANGER ELLEN,ENDERLE PATRICK
Yayın Yeri: National Association for Research in Science Teaching
İngilizce, 17.04.2009

Uluslararası  Özet bildiri
31
Describing the Effects of Research Experiences for Teachers Attitudes and Beliefs Examining Science Teachers Self Efficacy Beliefs Beliefs of Reformed Science Teaching Attitudes and Pedagogical Discontentment

SAKA YAVUZ,SOUTHERLAND SHERRY A,GOLDEN BERRY W
Yayın Yeri: American Association for Educational Research (AERA)
İngilizce, 12.04.2009

Uluslararası  Özet bildiri
32
Learning about Space Science Comparing the efficacy of reform based teaching with a traditional verifications approach

ELLEN M GRANGER,BEVIS TODD H,SAKA YAVUZ,SOUTHERLAND SHERRY A
Yayın Yeri: American Educational Research Association (AERA)
İngilizce, 12.04.2009

Uluslararası  Özet bildiri
33
School Culture Understanding the Interaction Between School Culture and Beginning Science Teachers Induction Experiences

SAKA YAVUZ,SOUTHERLAND SHERRY A,BROOKS JEFFREY S,GOLDEN BARRY W
Yayın Yeri: American Educational Research Association (AERA)
İngilizce, 12.04.2009

Uluslararası  Özet bildiri
34
After the Honeymoon What Can or Should Follow Up for Inquiry Professional Development Look Like

ENDERLE PATRICK,GOLDEN BARRY W,SAKA YAVUZ,SOUTHERLAND SHERRY A
Yayın Yeri: Association for Science Teacher Education
İngilizce, 07.01.2009

Uluslararası  Özet bildiri
35
Identities in a Community of Practice The Role ofBeginning Science Teachers Identities in Becoming a Memberof Their School Community and Implementing ScienceEducation Reform

SAKA YAVUZ,SOUTHERLAND SHERRY A
Yayın Yeri: National Association for Research in Science Teaching
İngilizce, 30.03.2008

Uluslararası  Özet bildiri
36
Interaction of School Context and Teacher Identity The Impact of School Administration and Other Community Members on Beginning Science Teachers

SAKA YAVUZ,SOUTHERLAND SHERRY
Yayın Yeri: American Educational Research Association (AERA)
İngilizce, 24.03.2008

Uluslararası  Tam metin bildiri
37
Investigating Science Teachers Perceptions of Inquiry The Impact of Participation in RETs on Such Notions

SAKA YAVUZ,SOUTHERLAND SHERRY A,GOLDEN BARRY W
Yayın Yeri: American Educational Research Association (AERA)
İngilizce, 24.03.2008

Uluslararası  Özet bildiri
38
Profiles in inquiry An insight into three RET participants views

GOLDEN BARRY W,SAKA YAVUZ,ENDERLE PATRICK,LOVE SHERELLE,HUGHES ROXANNE,LANTZ ANDREW,SOUTHERLAN SHERRY A
Yayın Yeri: Association for Science Teacher Educators
İngilizce, 29.01.2008

Uluslararası  Özet bildiri
39
A finer grain understanding of teachers adoption of reforms Development of an instrument to assess science teachers pedagogical discontentment STPD

SHERRY A SOUTHERLAND,SOWELL SCOTT,KAHVECI MURAT,GRANGER ELLEN,SAKA YAVUZ
Yayın Yeri: National Association for Research in Science Teaching
İngilizce, 15.04.2007

Uluslararası  Özet bildiri
40
Working to measure the impact of professional development activities Offering an instrument to quantifyscience teachers pedagogical discontentment

SOUTHERLAND SHERRY A,SOWELL SCOTT,GRANGER ELLEN,KAHVECİ MURAT,SAKA YAVUZ
Yayın Yeri: National Association for Research in Science Teaching
İngilizce, 15.04.2007

Uluslararası  Özet bildiri
41
The Interaction of Personal and Contextual Factors during the Induction Shaping the Enactment ofScience Reform

SAKA YAVUZ,SOUTHERLAND SHERRY A
Yayın Yeri: National Association for Research in Science Teaching
İngilizce, 15.04.2007

Uluslararası  Özet bildiri
42
A finer grain understanding of teachers adoption of reforms Development of an instrument to assess science teachers pedagogical discontentment STPD

Southerland Sherry,Sowell Scott,KAHVECİ MURAT,Granger D Ellen,SAKA YAVUZ
Yayın Yeri: National Association for Research in Science Teaching International Conference (NARST)
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, New Orleans, İngilizce, 15.04.2007

Uluslararası  Özet bildiri
43
An eclectic way of teaching college level general chemistry course

SAKA YAVUZ
Yayın Yeri: International Chemistry Education Conference
İngilizce, 15.02.2004

Uluslararası  Özet bildiri

Projeler

6 Adet
1
FEN TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK VE MATEMATİK FETEMM STEM ETKİNLİKLERİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

FETEM Etkinliklerinin farklı değişkenler açısından öğrenciler üzerine etkilerini araştırmak
28.10.2014 - 20.12.2016
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
2
Research in RET s

Exploring the Effects of Teacher Research Experiences RET s on Classroom Inquiry This 5 year long 5 million research was supported by National Science Foundation NSF part of its Teacher Professional Continuum TPC Project http ret fsu
22.05.2006
Diğer (Uluslararası),   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  Tamamlandı
3
PROFESSIONAL DEVELOPMENT APPROACHES FOR REFORM BASED CURRICULA

Professional Development Approaches For Reform Based Curricula This research was supported by a grant from the Florida Center for Research in Science Technology Engineering and Mathematics education FL DOE 371 96700 7SF01 371 96700 8SS0
12.06.2006
Diğer (Uluslararası),   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  Tamamlandı
4
Eğitimin Niteliğinin Artırılmasında Öğretmenlerin İyi Örneklerinin Paylaşılması ve Yaygınlaştırılması

Eğitimin Niteliğinin Artırılmasında Öğretmenlerin İyi Örneklerinin Paylaşılması ve Yaygınlaştırılması
11.01.2020 - 28.02.2023
-Tübitak 1003,   Eğitmen 

ULUSAL  Tamamlandı
5
TUBİTAK 1003-Eğitim Niteliğinin Artırılmasında Öğretmenlerin İyi Örneklerinin Paylaşılması ve Yaygınlaştırılması

Eğitim Niteliğinin Artırılmasında Öğretmenlerin İyi Örneklerinin Paylaşılması ve Yaygınlaştırılması
01.09.2020 - 28.02.2023
-Tübitak 1003,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
6
Eğitim Niteliğinin Artırılmasında Öğretmenlerin İyi Örneklerinin Paylaşılması ve Yaygınlaştırılması

Fen eğitiminde öğretmenlerin iyi örneklerinin tespit edilmesi ve bunların yaygınlaştırılması
01.09.2020 - 20.02.2023
-Tübitak 1003,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
MEB

Öğretmen
Fen Bilgisi Öğretmeni,

1997 - 1998

Editörlükler

6 Adet
1
FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİ DERGİSİ

Yazar Adı: ÖZMEN HALUK,ŞAHİN ELVAN,YENİCE NİLGÜN,SAKA YAVUZ,AKAYGÜN SEVİL , Yayın Yeri: Fen Bilimleri Araştırmaları Derneği
Dergi, Türkçe, 2018, TÜRKİYE,   Ulusal  SOBIAD, ASOS  Basılı

2
FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİ DERGİSİ

Yazar Adı: ÖZMEN HALUK,SAKA YAVUZ,BÜLBÜL MUSTAFA ŞAHİN,AKAYGÜN SEVİL,YENİCE NİLGÜN , Yayın Yeri: FEAD Derneği
Dergi, Türkçe, 2017,   Ulusal  SOBIAD, ASOS, TEI, Araştırmax  Elektronik

3
Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi

Yazar Adı: ÖZMEN HALUK,ŞAHİN ELVAN,AKAYGÜN SEVİL,SAKA YAVUZ,ÇELİK HARUN,YENİCE NİLGÜN , Yayın Yeri: Fen Bilimleri Eğitimi Derneği
Dergi, Türkçe, 2019, TÜRKİYE,   Ulusal  Türk Eğitim İndeksi  Basılı

4
Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi

Yazar Adı: ÖZMEN HALUK,ŞAHİN ELVAN,SAKA YAVUZ,AKAYGÜN SEVİL,YENİCE NİLGÜN,ÇELİK HARUN , Yayın Yeri: Fen Eğitimi Araştırmaları Derneği-FEAD
Dergi, Türkçe, 2019, TÜRKİYE,   Ulusal  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)  Basılı

5
Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi

Yazar Adı: ÖZMEN HALUK,YENİCE NİLGÜN,SAKA YAVUZ,ŞAHİN ELVAN , Yayın Yeri: FEAD
Dergi, Türkçe, 2018, TÜRKİYE,   Ulusal  ASOS Indeks, Türk Eğitim İndeksi, SOBİAD  Basılı

6
Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi

Yazar Adı: ÖZMEN HALUK,ŞAHİN ELVAN,YENİCE NİLGÜN,SAKA YAVUZ,BÜLBÜL MUSTAFA ŞAHİN,AKAYGÜN SEVİL , Yayın Yeri: FEAD
Dergi, Türkçe, 2017, TÜRKİYE,   Ulusal  ASOS Indeks, SOBİAD  Basılı

İdari Görevler

Ödüller

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2011-2012 Okul Yönetimi ve Kültürü Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2013-2014 Özel Öğretim Yöntemleri I Türkçe 4
2 2012-2013 Özel Öğretim Yöntemleri I Türkçe 4
3 2011-2012 Özel Öğretim Yöntemleri I Türkçe 4
4 2011-2012 Fen ve Tek Öğretimi I Türkçe 3
5 2011-2012 Fen ve Teknoloji Programı ve Plan Türkçe 3
6 2013-2014 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Türkçe 2
7 2012-2013 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Türkçe 2
8 2011-2012 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Türkçe 2
9 2011-2012 Fen ve Tek. Öğretimi II Türkçe 3
10 2012-2013 Çevre Eğitimi Türkçe 2
11 2013-2014 Çevre Eğitimi Türkçe 2
12 2012-2013 Fen ve Tek. Lab. Uyg. I Türkçe 2
13 2013-2014 Araştırma Projesi I Türkçe 4
14 2012-2013 Araştırma Projesi I Türkçe 4
15 2013-2014 Araştırma Projesi II Türkçe 4
16 2012-2013 Araştırma Projesi II Türkçe 4
17 2012-2013 Çevre Bilimi Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Eğitim sendikaları yöneticilerinin geçici koruma statüsündeki Suriyeli öğrencilerin eğitim öğretimleri konusundaki görüşleri: Gaziantep örneği BESTAMİ TUNÇ TezMerkezi 2023
2 Tamamlandı Ders imecesi modelinin sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik becerilerinin geliştirilmesi üzerine etkililiğinin araştırılması İKBAL POLAT TezMerkezi 2023
3 Tamamlandı İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersinde akıl yürütme sorularına verdikleri cevapların epistemolojik açıdan incelenmesi HATİCE OMUZUBOZLU TezMerkezi 2023
4 Tamamlandı Bir ilkokul öğretmeninin soru sorma süreçlerinin epistemolojik inançları bağlamında incelenmesi SEVİM DEĞER TezMerkezi 2023
5 Tamamlandı Araştırma-sorgulamaya dayalı yaklaşım ile ilkokul 2. sınıf öğrencilerinin kazanım odaklı becerilerinin geliştirilmesi: Bir eylem araştırması EVRİM AKSOY TezMerkezi 2022
6 Tamamlandı Fen lisesi 9. sınıf öğrencilerinin enerji kavramına ilişkin bilgilerinin Schommer'in epistemolojik inanç modeli ile ölçülmesi ve değerlendirilmesi SEVDA DURMUŞ TezMerkezi 2021
7 Tamamlandı Prof. Dr. Zeki Aslan'ın değerlendirmeleriyle Türkiye'de astronomi eğitimi YEŞİM YAVUZ ÇİV TezMerkezi 2021
8 Tamamlandı Fen bilimleri öğretmenlerinin mühendislik, tasarım ve girişimcilik becerileri hakkındaki görüş ve uygulamaları ŞEYDA MAZLUM TezMerkezi 2020
9 Tamamlandı Fen bilgisi derslerinde kullanılan web tabanlı materyallerin kullanım amaçları ve etkinliğinin incelenmesi MUSTAFA ÖZTANRIKULU TezMerkezi 2020
10 Tamamlandı Fen Bilgisi öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme süreçlerine dair inançlarının ve uygulamalarının fen bilimleri öğretim programı açısından değerlendirilmesi FEYZA ÖZTÜRK ÇETİNKAYA TezMerkezi 2019
11 Tamamlandı Fen Bilimleri öğretmenlerinin öz yeterlikleri ile pedagojik hoşnutsuzlukları arasındaki ilişkinin incelenmesi NESRİN KEKLİKCİ TezMerkezi 2019
12 Tamamlandı Fen bilimleri öğretmenlerinin araştırma sorgulamaya dayalı öğretim ile ilgili epistemolojik inançlarının ortaya konularak bu inançların sınıf içi uygulamalara etkisinin incelenmesi SERHAT ORDU TezMerkezi 2019
13 Tamamlandı Fen ve teknoloji öğretimine yönelik pedagojik hoşnutsuzluk düzeylerinin değerlendirilmesi SERÇİN ADIGÖZEL TezMerkezi 2012

Üyelikler

3 Adet
1
American Educational Research Association (AERA)

 Üye    2010 

2
National Association for Research in Science Teaching (NARST)

 Üye    2009 

3
The Southeastern Association for Science Teacher Education SASTE)

 Üye    2003