Dr.Öğr.Üyesi SÜLEYMAN ÇAĞRI GÜZEL

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON


Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Siyaset Bilimi  Siyasal Akımlar ve Siyasal Düşünce Tarihi  Türk Siyasal Hayatı  Siyasal İletişim

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

4 Adet
1
Sosyal Bilimler Alanında Teori, Uygulama, Tarihsel ve Güncel Tartışmalar

Yayın Yeri: Efe Akademi
ISBN: 978-625-8065-99-2, TÜRKİYE, İstanbul, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Kültür Odaklı Halkla İlişkiler ve Reklam

Yayın Yeri: Literatürk academia
ISBN: 978-625-7606-26-4, TÜRKİYE, Konya, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Sosyal ve Beşeri Bilimler: Araştırma ve Teori

Yayın Yeri: Livre de Lyon
ISBN: 978-2-38236-247-1, FRANSA, Lyon, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Sinema, Dijital Perde ve Ekran Deneyimleri

Yayın Yeri: Çizgi Yayınları
ISBN: 978-605-196-470-6, TÜRKİYE, Konya, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

8 Adet
1
Elitizmden Popülizme: Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki Paradigmal Dönüşüm ve Ekrem İmamoğlu Örneği

GÜZEL SÜLEYMAN ÇAĞRI
Yayın Yeri: Liberal Düşünce
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Ulusalcılığın Ontolojisini Anlamak: Sivil ve Etnik Milliyetçilikler Bağlamında Bir Analiz

GÜZEL SÜLEYMAN ÇAĞRI
Yayın Yeri: Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Sosyalist Devrimden Önce “Zorunlu Uğrak”: Milli Demokratik Devrim Hareketinin Aşamalı Devrim Stratejisinde Kemalizm ve Ordu

GÜZEL SÜLEYMAN ÇAĞRI
Yayın Yeri: Alternatif Politika
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
“Postmodern Darbe" Üzerine Gramsciyan Bir Okuma: Bir Hegemonya Girişimi Olarak 28 Şubat Süreci

GÜZEL SÜLEYMAN ÇAĞRI
Yayın Yeri: e-Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
Milliyetçilik Üzerine Retrospektif Bir Değerlendirme ve Ulus Devletin Geleceği

GÜZEL SÜLEYMAN ÇAĞRI
Yayın Yeri: İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
6
1979 İran İslam Devrimi'nin ABD’nin Ortadoğu Politikasına Etkisi

GÜZEL SÜLEYMAN ÇAĞRI
Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
Süleyman Demirel'in Askeri ve Sivil Bürokrasi ile İlişkileri

GÜZEL SÜLEYMAN ÇAĞRI
Yayın Yeri: e-Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
Dış Yardımlarda Destekleyici Bir Unsur Olarak Kültürel Diplomasi ve Yunus Emre Enstitüsü Örneği

GÜZEL SÜLEYMAN ÇAĞRI
Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN

Bildiriler

4 Adet
1
Aydınlanmaya Karşı Bir Başkaldırı mı Yoksa Modernizme İçkin Bir Anomali mi? Faşizm Üzerine Düşünmek

GÜZEL SÜLEYMAN ÇAĞRI
Yayın Yeri: 5TH INTERNATIONAL CONGRESS ON LIFE, SOCIAL AND HEALTH SCIENCES IN A CHANGING WORLD
TÜRKİYE, Türkçe, 26.03.2022

Uluslararası  Özet bildiri
2
İdeolojik Tutarlılıktan Pragmatizme: 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri ve Tekrarlanan 23 Haziran İstanbul Seçimleri Sürecinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin Politik Söylemi

GÜZEL SÜLEYMAN ÇAĞRI
Yayın Yeri: MIDDLE EAST INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY SCIENTIFIC STUDIES-V
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 27.03.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Vestfalya Düzenine Doğu-Batı Dikotomisi Perspektifinden Bakmak

GÜZEL SÜLEYMAN ÇAĞRI
Yayın Yeri: SADAB 7th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 24.10.2020

Uluslararası  Özet bildiri
4
Millet ve Milliyetçilik Olgusu Üzerine Tarihsel Bir Okuma

GÜZEL SÜLEYMAN ÇAĞRI
Yayın Yeri: HARRAN ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
TÜRKİYE, ŞANLIURFA, Türkçe, 08.03.2019

Uluslararası  Özet bildiri

Üniversite Dışı Deneyim

3 Adet
1
THRACE BASIN NATURAL GAS CORPORATION (ANKARA)

İdari İşler Sorumlusu

2017 - 2018
2
PARK PLACE ENERGY TURKEY LTD (ANKARA)

İdari İşler Sorumlusu

2012 - 2017
3
ERZURUM KIŞ OLİMPİYATLARI GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Uzman

2010 - 2011

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 İnsan, Devlet ve Toplum (İİBF309) Türkçe 2
2 2019-2020 Kamu Yönetimi (KAY101) Türkçe 3
3 2019-2020 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (KAY213) Türkçe 3
4 2019-2020 Türk Demokrasi Tarihi (KAY333) Türkçe 3
5 2019-2020 Bitirme Projesi I (KAY499) Türkçe 1
6 2019-2020 Siyaset Sosyolojisi (KAY206) Türkçe 3
7 2019-2020 Medeni Hukuk (KAY108) Türkçe 3
8 2019-2020 Edebiyat Okumaları II (İİBF306) Türkçe 2
9 2019-2020 Bitirme Projesi II (KAY498) Türkçe 1
10 2020-2021 İnsan, Devlet ve Toplum (İİBF309) Türkçe 2
11 2020-2021 Kamu Yönetimi (KAY101) Türkçe 3
12 2020-2021 Siyaset Teorisi (KAY207) Türkçe 3
13 2020-2021 Türk Demokrasi Tarihi (KAY333) Türkçe 3
14 2020-2021 Bitirme Projesi I (KAY499) Türkçe 1
15 2020-2021 Siyaset Sosyolojisi (KAY206) Türkçe 3
16 2020-2021 Medeni Hukuk (KAY108) Türkçe 3
17 2020-2021 Etnisite ve Milliyetçilik (KAY408) Türkçe 3
18 2020-2021 Edebiyat Okumaları II (İİBF306) Türkçe 2
19 2020-2021 Bitirme Projesi II (KAY498) Türkçe 1