Öğr.Gör. ŞEHNAZ SAKICI

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK REKTÖRLÜK

   ssakici@gantep.edu.tr      (0342) 360 12 00  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Pazarlama  Sosyal Pazarlama ve Sürdürülebilirlik  Dijital Pazarlama  Girişimcilik ve Pazarlama

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

3 Adet
1
GÜNCEL DİJİTAL PAZARLAMA PARADİGMALARI

Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık
ISBN: 978-625-439-826-1, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Toplam Marka Yönetimi

Yayın Yeri: Hayat Yayınları
ISBN: 9789756218624, TÜRKİYE, İstanbul, 2007

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Kamu Yönetimi: Yaklaşımlar, Sorunlar ve Metodlar

Yayın Yeri: ALFA AKADEMİ
ISBN: 975-253-034-6, TÜRKİYE, İstanbul, 2005

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

5 Adet
1
Sürdürülebilir Kalkınma Çerçevesinde Halı Sektörüne Yönelik Yeşil Fiyatlandırma ve Sürdürülebilir Performansın Değerlendirilmesi Üzerine Nitel Bir Çalışma

SAKICI ŞEHNAZ, AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Art Index (Art Research Database, EBSCO)
2
A comparative analysis of teachers' attitudes towards including all students in six countries

ÖZTÜRK MESUT, SAKICI ŞEHNAZ, DEMİREL CAN
Yayın Yeri: Educational Research and Evaluation
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCOPUS
3
Teachers’ Attitudes Towards Inclusive Education: a Cross-National Exploration

SAKICI ŞEHNAZ, DEMİREL CAN, ÖZTÜRK MESUT
Yayın Yeri: Springer Science and Business Media LLC
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCOPUS
4
Sürdürülebilir Çevreden Deneysel Ekosistem Muhasebesine: Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği Perspektifinden İlerleme Süreci

KARAHAN MURAT, SAKICI ŞEHNAZ
Yayın Yeri: Maliye Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ESCI
5
Avrupa Yeşil Mutabakatı (Green Deal) ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Perspektifinde Sürdürülebilir Dijital Pazarlama Stratejileri

ÇAYIRAĞASI FİLİZ, SAKICI ŞEHNAZ
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN

Bildiriler

4 Adet
1
A Review of Sustainable Supply Chain Management Studies in the Perspective of the United Nations Development Goals

SAKICI ŞEHNAZ, AYTEKİN MEHMET
Yayın Yeri: VIII-INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH
İTALYA, Rome, İngilizce, 13.07.2023

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Markaların Markası: Marka İsmi I. Bölüm: Genel Bakış ve Dünden Bugüne Değişim

DERELİ TÜRKAY,BAYKASOĞLU ADİL,SAKICI ŞEHNAZ
Yayın Yeri: Marka Yönetimi Sempozyumu
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 14.04.2005

Ulusal  Tam metin bildiri
3
Markaların Markası: Marka İsmi II. Bölüm: Dilsel Analizler ve Fırsatlar

BAYKASOĞLU ADİL, DERELİ TÜRKAY, HALİS MUHSİN, SAKICI ŞEHNAZ
Yayın Yeri: Marka Yönetimi Sempozyumu
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 14.04.2005

Ulusal  Tam metin bildiri
4
Markaların Markası: Marka İsmi III: Bölüm: Türkiye'de Marka İsimleri

DERELİ TÜRKAY, BAYKASOĞLU ADİL, HALİS MUHSİN, SAKICI ŞEHNAZ
Yayın Yeri: Marka Yönetimi Sempozyumu
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 14.04.2005

Ulusal  Tam metin bildiri

Projeler

10 Adet
1
Knowledge Valorisation and Awareness Dialogue among Business People and Newcomers for a Resilient Green Development - 2021-2-TR01-KA210-VET- 000049308

Projenin çıkış noktası; "Kadınlar, sürdürülebilir bir dünya inşasında çok boyutlu bir dönüşümün aktörleri olabilir." Proje, iş kadınlarının yeşil kalkınma sürecindeki rolüne ve çevresel sürdürülebilirlik için bu yeni yeşil politika sürecinde kadınlar
31.05.2022 - 30.08.2023
Uluslararası İkili İşbirliği Programları,   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  Tamamlandı
2
Becoming Aware of Disability: Developing a Cirriculum Based on Cognitive Evolution in Higher Education 2019-1-TR01-KA203-074191

01.09.2019 tarihinde başlayan ve bir Erasmus+ Projesi olan “Engelleri Engelsiz Farketme: Yükseköğretimde Bilinçsel Değişim Temelli Müfredat Oluşturma Projesi”nin temel amacı, yükseköğretimdeki öğrencilerin insan hakları temelinde olmak üzere engellil
02.08.2019 - 31.07.2022
Avrupa Birliği,   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  Tamamlandı
3
Sharing Good Practices for the Psychoeducation of Children of Parents with mental health problems in Europe 2019-1-EL01-KA204-062964

Share4Carers Projesi, hasta organizasyonu, akademisyenler, klinisyenler ve bakıcıları ulusal düzeyde birleştirerek ve onlara psikoeğitimi teşvik etmek ve Avrupa'da zihinsel sağlık sorunları olan ebeveynlerin çocuklarının toplumsal etkileri hakkında f
01.12.2019 - 31.07.2021
Avrupa Birliği,   Yürütücü 

ULUSLARARASI  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
4
Integrative Parents’ Autism Training 2020-1-EL01-KA204-079195

Proje Erasmus Plus Yetişkin Eğitimi için Stratejik Ortaklıklar kapsamında finanse edilmektedir. Ebeveynlerin ve çocuklarının yaşam kalitesini arttırmak üzere İspanya, İtalya ve Yunanistan’dan proje ortakları ile birlikte bir eğitim modülü ve uzaktan
01.11.2020 - 31.05.2023
Uluslararası İkili İşbirliği Programları,   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  Tamamlandı
5
Entrepreneurship, Youth and Environment 2020-2-ES02-KA205-015303

Erasmus+ KA205 Gençlik için Stratejik Ortaklıklar kapsamında yürütülen proje, 18-35 yaş aralığındaki gençlerin “yeşil” iş fikirlerini nasıl oluşturacakları ve uygulayacakları ve kendi KOBİ'lerini/Start-up'larını nasıl oluşturacakları konusunda gerekl
01.09.2020 - 07.01.2022
Avrupa Birliği,   Yürütücü 

ULUSLARARASI  Tamamlandı
6
Design, Development, Implementation and Assessment of Skill Formation Process in the Frame of VET for RD Staff 2018-1-TR01-KA202-059252

In today’s world, where science and technology fields are experiencing new developments day by day, RD has the undeniable importance both in the private sector and in the countries. As is known, RD activities are systematic studies that can only be c
01.09.2018 - 31.08.2021
Avrupa Birliği,   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  Tamamlandı
7
An Alternative Tool for Architectural History Teaching: Timeline Travel 2017-1-TR01-KA203-046818

Projenin iki ana ürünü olan Timeline Travel Aracı ile Timeline Travel e-Öğrenme Platformu’ndan sadece mimarlık alanındakiler değil, başka alanlar da yaralanabilmektedir. Girişimcilik alanında mimarlık temelli bu araçlar ile üniversitemize kendi e-öğr
01.09.2017 - 31.08.2019
Avrupa Birliği,   Yardımcı Personel 

ULUSLARARASI  Tamamlandı
8
Providing Learning Skills about Generating Solutions of Refugee Parents Facing to Educational problems of Their Children 2017-1-TR01-KA204-045870

Eğitim modülümüz mülteci ebeveynlerin çocuklarının eğitimleri sürecinde okul idareleri, öğretmenler, diğer veliler ve kendi çocuklarıyla iletişimlerini güçlendirmek ve sosyal adabtasyon sürecine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Hazırlanan eğ
01.09.2017 - 31.08.2019
Avrupa Birliği,   Uzman 

ULUSLARARASI  Tamamlandı
9
Creating An Applicable Curriculum on Occupational Safety and Health for Occupational Safety and Health Professionals - ref: 2017-1-TR01-KA202-045736

•AB kriterleri çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği programında eğitim veren, mesleki yeterliliğini güçlendiren öğretim elemanları ile karşılıklı bilgi ve deneyim alışverişinde bulunularak ortak eğitim-öğretim müfredatı oluşturulması amaçlanmaktadır.
01.09.2017 - 16.06.2020
Avrupa Birliği,   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  Tamamlandı
10
International Cooperation for Rehabilitaion and Social Integration of refugee women in Turkey and Europe 2016-1-TR01-KA204-033919

Projenin amacı, Türkiye’de Suriyeli kadınlar, yurt dışındaki ortak ülkelerdeki Suriyeli kadınlar ve diğer mülteci kadın gruplarının rehabilitasyonu, sosyal entegrasyonuna yönelik, ortak, uygulanabilir ve sürdürülebilir bir modül geliştirmek ve pilot
01.09.2016 - 02.02.2019
Avrupa Birliği,   Uzman 

ULUSLARARASI  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

5 Adet
1
University of Bradford

PhD Visitor Student
Doktora kapsamında Yönetim, Hukuk ve Sosyal Bilimler Fakültesinde ortak çalışmalar yürütülmüştür.,

2023 - 2023
2
University of Bradford

PhD Visitor Student

2022 - 2022
3
Güney İlleri Gazeteciler Derneği

Proje uzmanı
Derneğin aynı yıllarda yürütülen Avrupa Birliği destekli ”Ayıntap Evlerinde Saklı Sanatlar” projesinde proje uzmanı görevi,

2009 - 2010
4
Mark Mark İletişim Danışmanlığı

Proje Koordinatörü
Avrupa Birliği ve diğer hibe programları kapsamında fon bulma, proje danışmanlığı, proje yazımı ve uygulama,

2003 - 2009
5
Çalışma Aile ve Sosyal Hizmetler

Stajyer
Çalışma Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’xxnda, Türkiye Cumhuriyetçiler Enstitüsü staj programı kapsamında 1 aylık staj görevi (Haziran - Temmuz 2006),

2006 - 2006

Araştırmalar

4 Adet
1
Avrupa Birliği Proje Teklifi Hazırlama

2006 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 1 haftalık Avrupa Birliği onaylı eğitim programı tarafından verilen sertifikadır.
Ankara/ Türkiye,   Uluslararası  Sertifika

2
STGM - Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Yerel Uzman Sertifikası

STGM - Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Yerel Uzman Sertifikasıdır. Sivil toplum için kaynak geliştirme ve proje döngüsü yönetimi eğitimlerini tamamlama şartı ile bu eğitimi tamamlayan kişiler yerel uzman olmaya hak kazanmışlardır.
Ankara/ Türkiye,   Uluslararası  Sertifika

3
Science PG Certificate of Reviewer

Reviewer of European Business & Management(EBM)
USA,   Uluslararası  Sertifika

4
CA22124 - EU Circular Economy Network for All: Consumer Protection through reducing, reusing, repairing (ECO4ALL)

ECO4ALL Eylemi'nin ana amacı, gençler, akademisyenler, genç araştırmacılar, kamu yönetimi çalışanları, iş dünyası ve genel olarak toplum için döngüsel ekonomi konusunda bilgi, düşünce ve yayın faaliyetlerine katkıda bulunmaktır. Bu bağlamda, ECO4ALL,
Brüksel/ Belçika,   Uluslararası  Araştırma