Öğr.Gör. ŞEHNAZ SAKICI

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK REKTÖRLÜK


Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Pazarlama

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

3 Adet
1
GÜNCEL DİJİTAL PAZARLAMA PARADİGMALARI

Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık
ISBN: 978-625-439-826-1, 2021

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Toplam Marka Yönetimi

Yayın Yeri: Hayat Yayınları
ISBN: 9789756218624, TÜRKİYE, İstanbul, 2007

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Kamu Yönetimi: Yaklaşımlar, Sorunlar ve Metodlar

Yayın Yeri: ALFA AKADEMİ
ISBN: 975-253-034-6, TÜRKİYE, İstanbul, 2005

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

3 Adet
1
Teachers’ Attitudes Towards Inclusive Education: a Cross-National Exploration

SAKICI ŞEHNAZ, DEMİREL CAN, ÖZTÜRK MESUT
Yayın Yeri: Springer Science and Business Media LLC
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
2
Avrupa Yeşil Mutabakatı (Green Deal) ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Perspektifinde Sürdürülebilir Dijital Pazarlama Stratejileri

ÇAYIRAĞASI FİLİZ, SAKICI ŞEHNAZ
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Sürdürülebilir Çevreden Deneysel Ekosistem Muhasebesine: Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği Perspektifinden İlerleme Süreci

KARAHAN MURAT, SAKICI ŞEHNAZ
Yayın Yeri: Maliye Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  SCI

Bildiriler

1 Adet
1
Markaların Markası: Marka İsmi

DERELİ TÜRKAY,BAYKASOĞLU ADİL,SAKICI ŞEHNAZ
Yayın Yeri: Marka Yönetimi Sempozyumu
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 14.04.2005

Ulusal  Tam metin bildiri

Projeler

8 Adet
1
Kentimin Sürdürülebilirliğinde Söz Sahibiyim!

Projede, üniversitede okuyan gençlerin kent ile ilgili sorunlarını belirleyerek kentin iyileştirme sürecine doğrudan katkıda bulunmaları amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda gençlerin kent ile ilgili sorunlarını belirleme ve çözüm önerileri sunma a
30.09.2020 - 29.06.2022
Uluslararası İkili İşbirliği Programları,   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  Tamamlandı
2
Becoming Aware of Disability: Developing a Cirriculum Based on Cognitive Evolution in Higher Education

01.09.2019 tarihinde başlayan ve bir Erasmus+ Projesi olan “Engelleri Engelsiz Farketme: Yükseköğretimde Bilinçsel Değişim Temelli Müfredat Oluşturma Projesi”nin temel amacı, yükseköğretimdeki öğrencilerin insan hakları temelinde olmak üzere engellil
02.08.2019 - 31.07.2022
Uluslararası İkili İşbirliği Programları,   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
3
Entrepreneurship, Youth and Environment

Erasmus+ KA205 Gençlik için Stratejik Ortaklıklar kapsamında yürütülen proje, 18-35 yaş aralığındaki gençlerin “yeşil” iş fikirlerini nasıl oluşturacakları ve uygulayacakları ve kendi KOBİ'lerini/Start-up'larını nasıl oluşturacakları konusunda gerekl
01.09.2020 - 07.01.2022
Uluslararası İkili İşbirliği Programları,   Yürütücü 

ULUSLARARASI  Tamamlandı
4
Design, Development, Implementation and Assessment of Skill Formation Process in the Frame of VET for RD Staff

In today’s world, where science and technology fields are experiencing new developments day by day, RD has the undeniable importance both in the private sector and in the countries. As is known, RD activities are systematic studies that can only be c
01.09.2018 - 31.08.2021
Avrupa Birliği,   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  Tamamlandı
5
Creating An Applicable Curriculum on Occupational Safety and Health for Occupational Safety and Health Professionals - ref: 2017-1-TR01-KA202-045736

•AB kriterleri çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği programında eğitim veren, mesleki yeterliliğini güçlendiren öğretim elemanları ile karşılıklı bilgi ve deneyim alışverişinde bulunularak ortak eğitim-öğretim müfredatı oluşturulması amaçlanmaktadır.
01.09.2017 - 16.06.2020
Avrupa Birliği,   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  Tamamlandı
6
An Alternative Tool for Architectural History Teaching: Timeline Travel


01.09.2017 - 31.08.2019
Avrupa Birliği,   Uzman 

ULUSLARARASI  Tamamlandı
7
Providing Learning Skills about Generating Solutions of Refugee Parents Facing to Educational problems of Their Children


01.09.2017 - 31.08.2019
Avrupa Birliği,   Uzman 

ULUSLARARASI  Tamamlandı
8
International Cooperation for Rehabilitaion and Social Integration of refugee women in Turkey and Europe

Yetişkin eğitimi
01.09.2016 - 02.02.2019
Avrupa Konseyi,   Uzman 

ULUSLARARASI  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

3 Adet
1
Güney İlleri Gazeteciler Derneği

Proje uzmanı
Derneğin aynı yıllarda yürütülen Avrupa Birliği destekli ”Ayıntap Evlerinde Saklı Sanatlar” projesinde proje uzmanı görevi,

2009 - 2010
2
Mark Mark İletişim Danışmanlığı

Proje Koordinatörü
Avrupa Birliği ve diğer hibe programları kapsamında fon bulma, proje danışmanlığı, proje yazımı ve uygulama,

2003 - 2009
3
Çalışma Aile ve Sosyal Hizmetler

Stajyer
Çalışma Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’xxnda, Türkiye Cumhuriyetçiler Enstitüsü staj programı kapsamında 1 aylık staj görevi (Haziran - Temmuz 2006),

2006 - 2006

İdari Görevler

Araştırmalar

2 Adet
1
Avrupa Birliği Proje Teklifi Hazırlama

2006 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 1 haftalık Avrupa Birliği onaylı eğitim programı tarafından verilen sertifikadır.
Ankara/ Türkiye,   Uluslararası  Sertifika

2
STGM - Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Yerel Uzman Sertifikası

STGM - Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Yerel Uzman Sertifikasıdır. Sivil toplum için kaynak geliştirme ve proje döngüsü yönetimi eğitimlerini tamamlama şartı ile bu eğitimi tamamlayan kişiler yerel uzman olmaya hak kazanmışlardır.
Ankara/ Türkiye,   Uluslararası  Sertifika