Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ALİ GÖNGEN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ GAZETECİLİK


Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Gazetecilik ve Medya Çalışmaları  Gazetecilik  Medya Araştırmaları  Medya Okuryazarlığı

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

5 Adet
1
Medya İletişimi ve Örgütsel Davranış

Yayın Yeri: Nobel Yayınevi
ISBN: 978-625-433-285-2, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
AB Kriterleri Işığında Türkiye'de İfade ve Basın Özgürlüğü: AK Parti Dönemi

Yayın Yeri: LİTERATÜRK AKADEMİA
ISBN: 9786057009159, TÜRKİYE, KONYA, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Pandora'nın Kutusu Açıldı: Soğuk Savaş Sonrasında İç Çatışmalar ve İç Savaşlar

Yayın Yeri: Palme Yayınevi
ISBN: 9786052827963, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
21. Yüzyılda Ortadoğu

Yayın Yeri: Seçkin Yayınevi
ISBN: 978 975 02 3719 5, TÜRKİYE, Ankara, 2016

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
5
21. Yüzyılda Orta Doğu

Yayın Yeri: Seçkin Yayınevi
ISBN: 9789750237195, TÜRKİYE, Ankara, 2016

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

5 Adet
1
Nefret Söyleminin Medyada İnşası: Suriyeli Göçmenler Üzerinden Sözcü Gazetesi Örneği

GÖNGEN MEHMET ALİ
Yayın Yeri: Intermedia International E-Journal
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Tekilden Çoğula El Değiştiren Diktatörlük: İlliberal Demokrasi

Yalçinkaya Bilal, GÖNGEN MEHMET ALİ
Yayın Yeri: Akademik Hassasiyetler
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Sectarian Split in the Middle East Within the Scope of The Religion-Foreign Policy Realtionship and the Attitude of The AKP

GÖNGEN MEHMET ALİ
Yayın Yeri: International Journal of Liberal Arts and Social Science
İngilizce, Basılı, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  WZB Berlin Social Science Center, WorldCat OCLC
4
Arap Baharı Karşısında ABD’nin Tutumu

GÖNGEN MEHMET ALİ
Yayın Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Basılı, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Art Index (Art Research Database, EBSCO)
5
Küreselleşmenin Ekonomik Boyutu, Küreselleşmeyi Yöneten Üç Ana Kurum: IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü

GÖNGEN MEHMET ALİ
Yayın Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Basılı, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Art Index (Art Research Database, EBSCO)

Bildiriler

6 Adet
1
İngiltere'nin Ortadoğu'ya Artan İlgisi: ABD ile Bir Çeşit İş Bölümü mü?

GÖNGEN MEHMET ALİ
Yayın Yeri: Uluslararası Hitit Güvenlik Çalışmaları Kongresi
TÜRKİYE, Çorum, Türkçe, 24.12.2021

Uluslararası  Özet bildiri
2
The Effect of Iranian Identity on the Arap Spring Policies

İZOL RAMAZAN,GÖNGEN MEHMET ALİ
Yayın Yeri: Innovation and Global Issues In Social Sciences II,
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 19.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
3
The Impact of Religion on The Middle East Policy: The Case of AKP Before and After The Arap Spring

GÖNGEN MEHMET ALİ,Ağbay Cihan Nurullah
Yayın Yeri: International Conference of Interdisciplinary Studies
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Texsas, İngilizce, 16.04.2015

Uluslararası  Özet bildiri
4
Obama Doktirinin Arap Baharı Pratiği

GÖNGEN MEHMET ALİ
Yayın Yeri: Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Sempozyumu
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 06.11.2014

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
Ortadoğu’da Mezhepsel Kırılma ve Kürtler

GÖNGEN MEHMET ALİ
Yayın Yeri: Sakarya Üniversitesi Ortadoğu’da Siyaset ve Toplum Kongresi
TÜRKİYE, Sakarya, Türkçe, 14.10.2014

Uluslararası  Özet bildiri
6
Suriye İç Savaşı Gölgesinde Kürtler ve Çözüm Süreci

GÖNGEN MEHMET ALİ
Yayın Yeri: Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Sempozyumu
Türkçe, 27.12.2013

Uluslararası  Tam metin bildiri

Editörlükler

1 Adet
1
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: GÖNGEN MEHMET ALİ , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2020,   Ulusal  TR DİZİN  Elektronik

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2020-2021 Medya, Siyaset ve İdeoloji Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 Uluslararası İlişkiler Türkçe 3
2 2019-2020 Türk Dış Politikası Türkçe 3
3 2019-2020 Medya Okuryazarlığı Türkçe 3
4 2019-2020 Türkiye-AB İlişkileri ve Medya Türkçe 3
5 2019-2020 İnsan Hakları ve Medya Türkçe 3
6 2019-2020 Türk Basın Tarihi Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Z kuşağı ile ebeveynleri arasındaki iletişim sorunları MENEKŞE TURSUN TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Toplumsal cinsiyet rollerinin yeniden üretimi: Diyarbakır mezar taşları HÜLYA ASLAN TezMerkezi 2022
3 Tamamlandı Sinemada arketip kullanımı: Caotica Ana filminin arketipler bağlamında çözümlenmesi SEMRA CAN TezMerkezi 2021
4 Tamamlandı Mekânın hafızası ve mekânsal belleğı̇n tahrı̇batı: Kentsel dönüşüm sürecı̇nde mekân ve ı̇nsan YASİN DOĞAN TezMerkezi 2021