Öğr.Gör. TUĞBA ÖZYILDIZ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İSLAHİYE M.Y.O. YÖNETİM VE ORGANİZASYON

   tyesilyurt@gantep.edu.tr      (0342) 862 13 00      167  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Mikro İktisat  Finansal İktisat  Tarım Ekonomisi  İktisat Teorisi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

3 Adet
1
Yönetsel ve Ekonomik Açıdan Sosyal Bilimlerde Güncel Konular

Yayın Yeri: Ekin Yayınevihttps://www.surelikitap.com/tr/kitap/yonetsel-ve-ekonomik-acidan-sosyal-bilimlerde-guncel-konular-9786258235876
ISBN: 978-625-8235-87-6, TÜRKİYE, Bursa, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Ekonomideki Yeni Dönüşüm Işığında Türkiye'nin Ekonomi Politiği

Yayın Yeri: Özgür Yayınları
ISBN: 978-975-447-423-7, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Sosyal ve Ekonomik Boyutları İle Göç

Yayın Yeri: Özgür Yayınları
ISBN: 978-975-447-351-3, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

5 Adet
1
FİNANSAL DIŞA AÇIKLIK VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN BİR PANEL VERİ ANALİZİ

ÖZYILDIZ TUĞBA, DİNERİ EDA
Yayın Yeri: EKEV AKADEMİ DERGİSİ
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
İnovasyon ve İstihdam İlişkisi: NIC Ülkeleri Örneği

UTLU KOÇDEMİR SELEN, ÖZYILDIZ TUĞBA
Yayın Yeri: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
EKONOMİ OKURYAZARLIĞI VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

ÖZYILDIZ TUĞBA
Yayın Yeri: Asos Journal
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SOBİAD, EBSCO, OpenAIRE, MLA, ISAM, INDEX COPERNICUS, OAJI, CITEFACTOR, SIS, ME
4
BRICS ÜLKELERİNDE PARA ARZI, FİNANSAL VE TİCARİ AÇIKLIĞIN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ÖZYILDIZ TUĞBA, DİNERİ EDA
Yayın Yeri: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi sosyal bilimler dergisi
Türkçe, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
Ticari Dışa Açıklığın Enflasyon Ve Büyüme İle İlişkisi: Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Panel Veri Analizi Uygulaması

ÖZYILDIZ TUĞBA, UTLU KOÇDEMİR SELEN, ÇÜTCÜ İBRAHİM
Yayın Yeri: Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi
Türkçe, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN

Bildiriler

3 Adet
1
The Relationship Between Agricultural Value-Added, Renewable Energy and Environmental Degradation: The Case of Turkey

ÖZYILDIZ TUĞBA, DİNERİ EDA
Yayın Yeri: Eurasian Conference on Economics, Finance and Entrepreneurship
SIRBİSTAN, Belgrad, İngilizce, 07.09.2022

Uluslararası  Özet bildiri
2
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HARCAMA EĞİLİMLERİ VE SOSYO-EKONOMİK KATKILARI: İSLAHİYE ÖRNEĞİ

ÖZYILDIZ TUĞBA
Yayın Yeri: 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE İNOVASYON KONGRESİ
Türkçe, 21.02.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR, FİNANSAL AÇIKLIK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: E7 ÜLKELERİ İÇİN BİR İNCELEME

ÖZYILDIZ TUĞBA, UTLU KOÇDEMİR SELEN
Yayın Yeri: 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE İNOVASYON KONGRESİ
Türkçe, 21.02.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
Anadolu Hayat Emeklilik

BES uzmanı

2012 - 2013

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2017-2018 mikroekonomi l Türkçe 4
2 2017-2018 uluslararası iktisat l Türkçe 4
3 2017-2018 gelir dağılımı ve yoksulluk Türkçe 3
4 2017-2018 büyüme teorileri Türkçe 4
5 2017-2018 bitirme projesi l Türkçe 2
6 2016-2017 MİKROEKONOMİ II Türkçe 3
7 2016-2017 ULUSLARARASI İKTİSAT II Türkçe 1
8 2016-2017 GELİR DAĞILIMI VE İSTİHDAM Türkçe 3
9 2016-2017 GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR Türkçe 3
10 2015-2016 MİKROEKONOMİ I Türkçe 3
11 2015-2016 ULUSLARARASI İKTİSAT I Türkçe 3
12 2015-2016 BÜYÜME TEORİLERİ Türkçe 3
13 2015-2016 İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ Türkçe 3
14 2015-2016 BİTİRME PROJESİ I Türkçe 3
15 2016-2017 BİTİRME PROJESİ II Türkçe 3
16 2015-2016 ULUSLARARASI İKTİSAT II Türkçe 3
17 2015-2016 MİKROEKONOMİ II Türkçe 3
18 2015-2016 GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR Türkçe 3
19 2015-2016 ULUSLARARASI MALİ KURULUŞLAR Türkçe 3
20 2021-2022 Mikroekonomi 1 Türkçe 4
21 2021-2022 Mikroekonomiye Giriş Türkçe 4
22 2021-2022 Büyüme Teorileri Türkçe 4
23 2021-2022 Bitirme Projesi 1 Türkçe 1
24 2021-2022 Mikroekonomi ll Türkçe 4
25 2021-2022 Girişimcilik ve İnovasyon Türkçe 4
26 2021-2022 Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Türkçe 4
27 2021-2022 Güncel Ekonomik Sorunlar (İktisat) Türkçe 3
28 2021-2022 Bitirme Projesi ll Türkçe 2
29 2022-2023 MİKROEKONOMİ I Türkçe 4
30 2022-2023 BÜYÜME TEORİLERİ Türkçe 4
31 2021-2022 BİTİRME PROJESİ I Türkçe 1
32 2022-2023 MİKROEKONOMİ II Türkçe 4
33 2022-2023 EDEBİYAT OKUMALARI II Türkçe 2
34 2022-2023 SOSYAL BİLİMLERDE YÖNTEM VE ETİK Türkçe 3
35 2022-2023 GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR Türkçe 3
36 2023-2024 MİKROEKONOMİ I Türkçe 4
37 2023-2024 BÜYÜME TEORİLERİ Türkçe 4
38 2023-2024 BİTİRME PROJESİ I Türkçe 1
39 2022-2023 BİTİRME PROJESİ II Türkçe 1
40 2021-2022 BİTİRME PROJESİ II Türkçe 1
41 2023-2024 MİKROEKONOMİ II Türkçe 4
42 2023-2024 GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR Türkçe 3
43 2023-2024 BİTİRME PROJESİ II Türkçe 1
44 2023-2024 EDEBİYAT OKUMALARI I Türkçe 2
45 2023-2024 DIŞ TİCARET MUHASEBESİ İŞLEMLERİ Türkçe 2
46 2018-2019 MİKROEKONOMİ I Türkçe 4
47 2018-2019 BÜYÜME TEORİLERİ Türkçe 4
48 2018-2019 ULUSLARARASI İKTİSAT I Türkçe 4
49 2018-2019 BİTİRME PROJESİ I Türkçe 1
50 2018-2019 GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUK Türkçe 3
51 2018-2019 MİKROEKONOMİ II Türkçe 4
52 2018-2019 ULUSLARARASI İKTİSAT II Türkçe 4
53 2018-2019 GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR Türkçe 3
54 2018-2019 KONJONKTÜR VE KRİZLER Türkçe 3
55 2018-2019 BİTİRME PROJESİ II Türkçe 1
56 2019-2020 MİKROEKONOMİ I Türkçe 4
57 2019-2020 BÜYÜME TEORİLERİ Türkçe 4
58 2019-2020 GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUK Türkçe 3
59 2019-2020 BİTİRME PROJESİ I Türkçe 1
60 2019-2020 MİKROEKONOMİ II Türkçe 4
61 2019-2020 GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR Türkçe 3
62 2019-2020 KONJONKTÜR VE KRİZLER Türkçe 3
63 2019-2020 BİTİRME PROJESİ I Türkçe 0
64 2020-2021 MİKROEKONOMİ II Türkçe 4
65 2020-2021 KONJONKTÜR VE KRİZLER Türkçe 3
66 2020-2021 GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR Türkçe 3
67 2020-2021 BİTİRME PROJESİ II Türkçe 0
68 2021-2022 MİKROEKONOMİ I Türkçe 4
69 2021-2022 BÜYÜME TEORİLERİ Türkçe 4
70 2021-2022 BİTİRME PROJESİ I Türkçe 0
71 2021-2022 MİKROEKONOMİ II Türkçe 4
72 2021-2022 GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR Türkçe 3
73 2021-2022 BİTİRME PROJESİ II Türkçe 0
74 2021-2022 GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON Türkçe 4
75 2017-2018 MİKROEKONOMİ II Türkçe 4
76 2017-2018 ULUSLARARASI İKTİSAT II Türkçe 4
77 2017-2018 KONJONKTÜR VE KRİZLER Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2022-2023 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 3
2 2022-2023 FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI Türkçe 2
3 2022-2023 HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM Türkçe 3
4 2023-2024 GENEL VE MESLEKİ ETİK Türkçe 2