Dr.Öğr.Üyesi SERVET ÜZTEMUR

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞT.

   servetuztemur@gantep.edu.tr      03425231023  
Eğitim Bilimleri Temel Alanı  Temel Eğitim  Sosyal Bilgiler Eğitimi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

2 Adet
1
İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi

Yayın Yeri: Pegem Akademi
ISBN: 978-605-241-728-7, TÜRKİYE, Ankara

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Nitel Verileri Yorumlama

Yayın Yeri: Pegem Akademi
ISBN: 978-605-241-152-0, TÜRKİYE, Ankara

Ulusal  Kitap Tercümesi  Türkçe

Makaleler

31 Adet
1
The Relationships between Middle School Teachers’ Epistemological Beliefs and Learner Autonomy Support Behaviours: The Role of Teaching-Learning Conceptions as the Mediating Variable

ÜZTEMUR SERVET,DİNÇ ERKAN,İNEL YUSUF
Yayın Yeri: EĞİTİM VE BİLİM
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
2
Medya Okuryazarlığı Becerisinin Medya Okuryazarlık Öğretim Öz-Yeterliklerini Yordama Düzeyi

ÜZTEMUR SERVET,AVCI GÖRKEM
Yayın Yeri: Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
The Relationships amongst Middle School Students’xx Social Studies-Oriented Epistemological Beliefs, Learning Approaches, Academic Risk-Taking Behaviors and Their Course Success: A Structural Equation Modeling

ÜZTEMUR SERVET,DİNÇ ERKAN,ACUN İSMAİL
Yayın Yeri: HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION
İngilizce, Basılı, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI: Emerging Sources Citation Index
4
Tarih Öğretimi Bağlamında İnternete Özgü Epistemik Gerekçelendirme Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlaması

ÜZTEMUR SERVET,DİNÇ ERKAN
Yayın Yeri: Turkish History Education Journal
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
Using Draw-Write-Tell Technique to Explore Middle School Students’ Conceptions of the Social Studies Course

ÜZTEMUR SERVET,DİNÇ ERKAN,EKİNCİ Hüsameddin
Yayın Yeri: Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry
İngilizce, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
6
What If People Judge Me Unfairly: The Mediating Role of Fear of Negative Evaluation on the Relationship between Perceived Autonomy Support and Academic Risk-Taking Behavior in Social Studies Courses

ÜZTEMUR SERVET
Yayın Yeri: Journal of International Social Studies
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
7
The Mediating Role of Academic Procrastination Behaviours in The Relationship Between Pre-Service Social Studies Teachers’ Social Media Addiction And Academic Success

ÜZTEMUR SERVET
Yayın Yeri: International Journal of Education Technology and Scientific Researches
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
8
Middle School Students’ Epistemological Beliefs: Development of A Scale Based on Vignettes and Scenarios

ÜZTEMUR SERVET
Yayın Yeri: International Journal of Psychology and Educational Studies
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
9
Conception of History Through Drawings: Pre-Service Social Studies Teachers’ Conceptions of History

ÜZTEMUR SERVET
Yayın Yeri: International Journal of Eurasian Education and Culture
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
10
Medya Okuryazarlığı Becerisinin Medya Okuryazarlık Öğretim Öz-Yeterliklerini Yordama Düzeyi

ÜZTEMUR SERVET,AVCI GÖRKEM
Yayın Yeri: 3. Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
11
Medya Okuryazarlığı Bağlamında Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Medya Algıları: Bir Metafor Çalışması

ÜZTEMUR SERVET,DİNÇ ERKAN
Yayın Yeri: The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  SOBIAD Türk Eğitim İndeksi
12
Teaching Social Studies in Historic Places and Museums: An Activity Based Action Research

ÜZTEMUR SERVET,DİNÇ ERKAN,ACUN İSMAİL
Yayın Yeri: International Journal of Research in Education and Science
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
13
Ortaokul öğrencileri ve öğretmenlerinin bilginin gerekçelendirilmesi sürecinde benimsedikleri epistemik inançlarının karşılaştırmalı nitel analizi.

DİNÇ ERKAN,ÜZTEMUR SERVET
Yayın Yeri: Cumhuriyet International Journal of Education
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
14
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Müze ve Tarihi Mekân Kullanımının 7. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Algılarına Etkisi: Bir Eylem Araştırması

ÜZTEMUR SERVET,DİNÇ ERKAN,ACUN İSMAİL
Yayın Yeri: Kuramsal Eğitimbilim
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
15
Yer Temelli Eğitim Yaklaşımı ve Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarına Yansımaları

ÜZTEMUR SERVET,DİNÇ ERKAN,ACUN İSMAİL
Yayın Yeri: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
16
Tarih ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarının Karşılaştırmalı Analizi

ÜZTEMUR SERVET,DİNÇ ERKAN
Yayın Yeri: Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  DRJI
17
Müzeler ve Tarihi Mekânlarda Uygulanan Etkinlikler Aracılığıyla Öğrencilerin Sosyal Bilgilere Özgü Becerilerinin Geliştirilmesi

ÜZTEMUR SERVET,DİNÇ ERKAN,ACUN İSMAİL
Yayın Yeri: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
18
Tarihsel Bakış Açısı Edinme Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması ve Tarih ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Tarihsel Bakış Açısı Edinme Becerilerinin İncelenmesi

DİNÇ ERKAN,ÜZTEMUR SERVET
Yayın Yeri: Anadolu Journal Of Educational Sciences International
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
19
8th Year Secondary School Pupils’ Perceptions Democratic Values: A Phenomenological Analysis

ÜZTEMUR SERVET,DİNÇ ERKAN,İNEL YUSUF
Yayın Yeri: Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
20
A Student-Centered Approach to Explore Middle School Students’xx Epistemological Beliefs: Draw-Write-Tell Technique

ÜZTEMUR SERVET,DİNÇ ERKAN
Yayın Yeri: TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH
İngilizce, Basılı, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI: Emerging Sources Citation Index
21
Ortaokul Öğrencilerinin Epistemolojik İnançlarının Ölçülmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

ÜZTEMUR SERVET,DİNÇ ERKAN,İNEL YUSUF
Yayın Yeri: Yuzunci Yil Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
22
Müze ve Tarihi Mekân Uygulamalarının 7. Sınıf Öğrencilerinin Müze ve Tarihi Mekân Algılarına Etkisi: Bir Eylem Araştırması

ÜZTEMUR SERVET,DİNÇ ERKAN,ACUN İSMAİL
Yayın Yeri: Gelecek Vizyonlar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
23
Türkiye’de Sosyal Bilgiler ve Tarih Eğitiminde Müzeler ve Tarihi Mekânlardan Yararlanmaya Yönelik Araştırmaların İçerik Analizi

DİNÇ ERKAN,ÜZTEMUR SERVET
Yayın Yeri: Milli Eğitim
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
24
Investigating Student Teachers’xx Conceptions of Social Studies through the Multi-dimensional Structure of the Epistemological Beliefs

DİNÇ ERKAN,ÜZTEMUR SERVET
Yayın Yeri: EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY PRACTICE
İngilizce, Basılı, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
25
Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Yönetim Biçimleri Kavramlarına Yönelik Algılarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla Tespiti

İNEL YUSUF,AKAR CÜNEYİT,ÜZTEMUR SERVET SUNA
Yayın Yeri: Journal Of History School
Türkçe, Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
26
Epistemik İnanç Ölçeği: Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

DİNÇ ERKAN,İNEL YUSUF,ÜZTEMUR SERVET SUNA
Yayın Yeri: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)
Türkçe, Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
27
Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Demokratik Değer Algılarının Karikatürler Aracılığıyla İncelenmesi

DİNÇ ERKAN,ÜZTEMUR SERVET SUNA
Yayın Yeri: İlköğretim Online
Türkçe, Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
28
Kritik Öneme Sahip Bazı Sosyal Meselelerle İlgiliİlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Düşünceleri

DİKTAŞ ABDULKERİM,ÜZTEMUR SERVET SUNA
Yayın Yeri: The Journal of International Educational Sciences
Türkçe, Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Academickeys, SIS, Türk Eğitim İndeksi, Citefactor
29
Afiş Çalışmalarıyla Ortaokul Öğrencilerinin Çevre Farkındalıkları Ve Sosyal Katılım Becerilerinin Geliştirilmesi

DİNÇ ERKAN,ÜZTEMUR SERVET SUNA
Yayın Yeri: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
30
Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersinde Karikatür Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarı ve Tutumuna Etkisi

UYGUN KAMİL,ÜZTEMUR SERVET
Yayın Yeri: Journal of Educational Sciences
Türkçe, Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
31
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Ölçme Ve Değerlendirme Alanındaki Kavram Yanılgıları Ve Öz Yeterlik İnançlarının İncelenmesi

ÜZTEMUR SERVET SUNA,METİN CELAL
Yayın Yeri: Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, ESCI, DRJI, TEI

Bildiriler

17 Adet
1
Ortaokul Öğrencilerinin Demokratik Değerlere İlişkin Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla İncelenmesi.

DİNÇ ERKAN,SEZER ADEM,ÜZTEMUR SERVET,İNEL YUSUF
Yayın Yeri: II. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu
TÜRKİYE, Çanakkale, Türkçe, 30.10.2018

Ulusal  Tam metin bildiri
2
8. Sınıf Ortaokul Öğrencilerinin Farklılıklara Saygı Değerine İlişkin İmajları

İNEL YUSUF,ÜZTEMUR SERVET,ULUÇINAR UFUK,YUMUK MELEK
Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu V.
Denizli, Türkçe, 28.04.2016

Uluslararası  Özet bildiri
3
Birinci Dünya Savaşı’nda Irak Cephesi Ve Kutü’l-Amâre Zaferi’nin Ortaokul, Lise ve Üniversite Düzeyinde Okutulan Ders Kitaplarına Yansımaları

DİNÇ ERKAN,TOSİK DİNÇ FADİME,ÜZTEMUR SERVET SUNA
Yayın Yeri: Kutü’l-Amâre Zaferi’nin 100. Yılı Münasebetiyle I. Dünya Savaşı’nda Irak Cephesi Uluslararası Sempozyumu.
TÜRKİYE, Mardin, Türkçe, 28.04.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
Müzeler ve Tarihi Mekânlarda Manisa’nın Tarihi ve Kültürünün Öğretimi

DİNÇ ERKAN,ÜZTEMUR SERVET
Yayın Yeri: Uluslararası Manisa Sempozyumu (Şehzade II. Mehmed ve Manisa Tarihi-Kültürü- Ekonomisi).
TÜRKİYE, Manisa, Türkçe, 26.10.2017

Ulusal  Tam metin bildiri
5
Toplumsal Barışın Tesisinde Rol Oynayan Bazı Temel Konularla İlgili İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Beyanatı

DİKTAŞ ABDULKERİM,ÜZTEMUR SERVET SUNA
Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu IV
TÜRKİYE, Bolu, Türkçe, 23.04.2015

Ulusal  Özet bildiri
6
Afiş ve Poster Çalışmalarıyla Ortaokul Öğrencilerinin Çevre Farkındalıkları ve Sosyal Katılım Becerilerinin Geliştirilmesi.

DİNÇ ERKAN,ÜZTEMUR SERVET SUNA
Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu IV.
TÜRKİYE, Bolu, Türkçe, 23.04.2015

Ulusal  Özet bildiri
7
Tarihsel Süreçte Vatandaşlığın Serüveni: İlgili Alanyazın Işığında Vatandaşlık Türlerinin Belirlenmesi

ACUN İSMAİL,ÜZTEMUR SERVET
Yayın Yeri: 3. ULUSLARARASI ZEUGMA BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 22.11.2019

Ulusal  Tam metin bildiri
8
EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) KÜTÜPHANESİNDE YER ALAN TARİH DERSİ PAYLAŞIMLARI: BİR İÇERİK ANALİZİ

ÜZTEMUR SERVET,DİNÇ ERKAN
Yayın Yeri: International Aegean Symposiums on Social Sciences Humanities
TÜRKİYE, İzmir, Türkçe, 15.02.2020

Ulusal  Özet bildiri
9
Tarih ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Tarihsel Bakış Açısı Edinme Becerileri İle Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi.

DİNÇ ERKAN,ÜZTEMUR SERVET
Yayın Yeri: Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu V
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 10.05.2018

Ulusal  Özet bildiri
10
Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersinde Karikatür Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarı ve Tutumuna Etkisi

UYGUN KAMİL,ÜZTEMUR SERVET SUNA
Yayın Yeri: VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
TÜRKİYE, Nevşehir, Türkçe, 08.05.2015

Ulusal  Özet bildiri
11
Medya Okuryazarlığı Bağlamında Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Medya Algıları: Bir Metafor Çalışması

ÜZTEMUR SERVET,DİNÇ ERKAN
Yayın Yeri: 8. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES 2019)
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 07.11.2019

Ulusal  Özet bildiri
12
Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Demokratik Değer Algılarının Karikatürler Aracılığıyla İncelenmesi.

DİNÇ ERKAN,ÜZTEMUR SERVET SUNA
Yayın Yeri: Uluslararası Katılımlı Değerler Eğitimi Kongresi II.
TÜRKİYE, Kırıkkale, Türkçe, 05.11.2015

Ulusal  Özet bildiri
13
Ortaokul öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik merakı: öğretmen görüşlerine dayalı nitel bir araştırma.

İNEL YUSUF,GÖKALP ALİ,ÜZTEMUR SERVET
Yayın Yeri: III. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi
Üsküp, Türkçe, 05.09.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
14
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersliği Hakkındaki Görüşleri

İNEL YUSUF,ÜZTEMUR SERVET,GÖKALP ALİ
Yayın Yeri: 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi
Üsküp, Türkçe, 05.09.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
15
Yer Temelli Eğitim Yaklaşımının Sosyal Bilgiler Programlarındaki Yansımaları

DİNÇ ERKAN,ACUN İSMAİL,ÜZTEMUR SERVET
Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu VI.
TÜRKİYE, Eskişehir, Türkçe, 04.05.2017

Ulusal  Özet bildiri
16
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yerleşim Birimlerine Yönelik Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla İncelenmesi

İNEL YUSUF,ÜZTEMUR SERVET
Yayın Yeri: II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi
Eskişehir, Türkçe, 03.10.2019

Uluslararası  Özet bildiri
17
Tarih Öğretmen Adaylarının Epistemik İnançları İle Tarih Algılarının İncelenmesi

DİNÇ ERKAN,ÜZTEMUR SERVET SUNA
Yayın Yeri: 4. ULUSLARARASI TARİH EĞİTİMİ SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, MUĞLA, Türkçe, 01.09.2016

Ulusal  Özet bildiri

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Sosyal Bilgiler Öğretmeni
MEB’de kadrolu sosyal bilgiler öğretmeni, Kamu

2008 - 2019  Tam Zamanlı

Editörlükler

1 Adet
1
Journal of International Museum Education

Yazar Adı: KARADENİZ CEREN,ÖNER GALİP,ÜZTEMUR SERVET , Yayın Yeri: dergipark
Dergi, İngilizce, 2019,   Uluslararası  Index Copernicus  Elektronik

İdari Görevler

Ödüller

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 Vatandaşlık, Vatandaşlık Eğitimi Modelleri Ve Vatandaşlık Eğitimine İlişkin Özel Konular Türkçe 3
2 2019-2020 Nitel Araştırma Yöntemleri Türkçe 3
3 2019-2020 Sosyal Bilgiler Öğretiminin Felsefi Temelleri Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 Sosyal Bilgilerin Temelleri Türkçe 2
2 2019-2020 Bilim ve Araştırma Etiği Türkçe 2
3 2019-2020 İnsan Hakları ve Demokrasi Türkçe 2
4 2019-2020 Eğitim Hukuku Türkçe 2
5 2019-2020 Sosyal Bilgiler Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Türkçe 2
6 2019-2020 Özel Öğretim Yöntemleri Türkçe 4
7 2019-2020 Sosyal Bilgiler Öğretim Programları Türkçe 2
8 2019-2020 Vatandaşlık Bilgisi Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Yıl
1 Devam Ediyor Sosyal Bilgiler Öğretiminde Müze Eğitimi Uygulamalarının 7. sınıf Öğrencilerinin Somut Kültürel Miras ve Ders Tutumlarına Etkisi: Bir Karma Yöntem Araştırması EMRE SEVİGEN 2020