Dr.Öğr.Üyesi EMRAH BERKANT PATOĞLU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ

   emrahberkant@gantep.edu.tr      (0342) 360 12 00      3726  
Eğitim Bilimleri Temel Alanı  Eğitim Bilimleri  Eğitim Tarihi  Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

5 Adet
1
Education, Social, Health and Political Developments in Turkey between 2000-2020

Yayın Yeri: IKSAD Publishing House
ISBN: 978-605-71165-1-2, TÜRKİYE, Konya, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
2
Educational and Science Occurred in Turkey Between the Years of 1980-2000

Yayın Yeri: IKSAD Publishing House
ISBN: 978-625-7687-15-7, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
3
Social Educational Political Economic and Other Developments Occurred in Turkey Between the Years of 1938-1980

Yayın Yeri: ISRES Publishing
ISBN: 978-605-69854-1-6, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
4
Doç. Dr. Numan Durak Aksoy Anısına Hayatı, Eserleri ve Armağanı

Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü
ISBN: 978-975-7375-42-5, TÜRKİYE, GAZİANTEP, 2017

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Doç. Dr. Numan Durak Aksoy Anısına Hayatı, Eserleri ve Armağanı

Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü
ISBN: 978-975-7375-42-5, TÜRKİYE, GAZİANTEP, 2017

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

5 Adet
1
Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Osmanlı’da Bir Kıtlık Türü: Kâğıtsızlık, Kâğıtsızlığın Etkileri ve Matbaa-i Amire Müdürü İsmail Hamit Bey’in Faaliyetleri

DOĞAN AYHAN,ÇETİN SADIK,PATOĞLU EMRAH BERKANT
Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Yapılandırmacı Yaklaşımın Türk Eğitim Tarihindeki Kökenleri: İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu’nun Eğitime İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

CÜCÜK EYÜP,ŞİRAZ FADIL,PATOĞLU EMRAH BERKANT
Yayın Yeri: Türk Dünyası Araştırmaları
Türkçe, Basılı, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO PUBLISHING - ASOS Sosyal Bilimler İndeksi
3
11421 Numaralı Temettuât Defterine Göre Kesriye Sancağına Bağlı Horpeşte Kazasının Sosyo-Ekonomik Durumu

PATOĞLU EMRAH BERKANT,IŞIKTAŞ ERKAN
Yayın Yeri: Social Sciences Studies Journal
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), CiteFactor Academic Sicentific Journal
4
Ortaokul Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Yer Alan İhtilaflı Konuların İncelenmesi: İçerik Analizi Çalışması

AKMAN ÖZKAN,PATOĞLU EMRAH BERKANT
Yayın Yeri: Eğitim, Bilim ve Teknoloji Araştırmaları
Türkçe, Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Akademik Dizin (Akademik Türk Dergileri İndeksi), ASOS (Academia Social Scienc
5
Eski Türk Mitolojisinde Renklerin Günümüz Anadolu’suna Yansıması: Gaziantep Örneği

AKSOY NUMAN DURAK,PATOĞLU EMRAH BERKANT
Yayın Yeri: Türk Dünyası Araştırmaları
Türkçe, Basılı, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Art Index (Art Research Database, EBSCO)

Bildiriler

9 Adet
1
Sultan II. Abdülhamit Dönemi Maarif Müfettişi Ali Enver Efendi’nin Tespitlerinden Hareketle Dönemin Eğitim Bürokrasisinde Yaşanan Sorunlar

PATOĞLU EMRAH BERKANT
Yayın Yeri: XIX. Türk Tarih Kongresi (The XIXth Congress of Turkish History)
Ankara, Türkçe, 03.10.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
An Investigation on The Courses and Exam Grades of Secondary School Students in The Second Constitutional Period

PATOĞLU EMRAH BERKANT, YILDIRIM İBRAHİM
Yayın Yeri: 35th International Conference on Studies in “Literature, Languages, Humanities & Social Sciences”
MACARİSTAN, Budapeşte, İngilizce, 12.09.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
II. Meşrutiyet Dönemi’nde Balkan Coğrafyasında Faaliyet Gösteren Priştine Gilan Rüştiyesi İmtihan Cetvelleri Üzerine Bir İnceleme (1908-1909)

PATOĞLU EMRAH BERKANT
Yayın Yeri: VIII. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu (VIII. International Symposium on History Education)
TÜRKİYE, Adana, Türkçe, 07.09.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
Birinci Dünya Savaşı (1914-1918) ve Milli Mücadele (1919-1923) Şehit Düşen Anteplilerin Tespitine Yönelik Bilimsel Araştırma Projesi

DOĞAN AYHAN, PATOĞLU EMRAH BERKANT, CÜCÜK EYÜP, ÇETİN SADIK
Yayın Yeri: 100. Yılında Gaziantep Sempozyumu (17-19 Aralık 2021)
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 17.12.2021

Ulusal  Tam metin bildiri
5
Reward and Punishment System Applied to Students in Military Educational Institutions in The Ottoman Empire: The Example of Military Secondary School

PATOĞLU EMRAH BERKANT,DOĞAN AYHAN
Yayın Yeri: 2nd International Conference on Future of Teaching and Education (ICFTE)
ALMANYA, Münih, İngilizce, 06.12.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
Osmanlı Devleti’nde Askeri Eğitim Kurumlarında Ölçme ve Değerlendirme Sistemi: Askeri Rüştiye Örneği

DOĞAN AYHAN,PATOĞLU EMRAH BERKANT
Yayın Yeri: VI. International Symposium on History Education (VI. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu)
TÜRKİYE, Bolu, Türkçe, 10.10.2019

Uluslararası  Özet bildiri
7
Maarif Nezareti’nin Kuruluşundan II. Meşrutiyet Dönemine Kadar (1857-1908) Osmanlı Maarif Nazırlarının Profilleri Üzerine Bir İnceleme

DOĞAN AYHAN,BALKAR BETÜL,CÜCÜK EYÜP,PATOĞLU EMRAH BERKANT,ÇETİN SADIK,KÖSE RESUL
Yayın Yeri: VI. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu
TÜRKİYE, Bolu, Türkçe, 10.10.2019

Uluslararası  Özet bildiri
8
A Study on The Profiles of the Ottoman Ministers of Education from the Second Constitutional Era to the Turkish Republic Period (1908-1923)

DOĞAN AYHAN,BALKAR BETÜL,CÜCÜK EYÜP,PATOĞLU EMRAH BERKANT,ÇETİN SADIK,KÖSE RESUL
Yayın Yeri: 7th Mediterranean Interdisciplinary Forum on Social Sciences and Humanities (MIFS 2019)
İSPANYA, Bacelona, İngilizce, 16.05.2019

Uluslararası  Özet bildiri
9
Tarihsel Süreç İçerisinde Askeri Rüştiyelerin Öğretim Programlarının İncelenmesi

PATOĞLU EMRAH BERKANT,DOĞAN AYHAN
Yayın Yeri: V. International Symposium on History Education (V. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu)
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 10.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri

Projeler

2 Adet
1
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e (1839-1923) Maarif Nazırları ve Oluşturdukları Eğitim Politikaları: Maarif Nazırlarının Politikalarına Etkililik Açısından Bilimsel Bir Bakış


26.01.2018 - 21.01.2021
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
2
Birinci Dünya Savaşı’ndan Cumhuriyet’e (1914-1923) Antepli Şehitler Üzerine Bir Sosyal Tarih Araştırması


11.02.2020 - 11.12.2021
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2022-2023 Türkiye'de Modernleşme ve Toplumsal Cinsiyet Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 Eğitim Sosyolojisi Türkçe 12
2 2019-2020 Bilim Tarihi ve Felsefesi Türkçe 2
3 2019-2020 Bilim Tarihi Türkçe 7
4 2019-2020 Eğitim Felsefesi Türkçe 4
5 2019-2020 Türk Eğitim Tarihi Türkçe 6
6 2019-2020 Türk Tarihi ve Kültürü Türkçe 2
7 2019-2020 Uygarlık Tarihi Türkçe 2
8 2019-2020 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Türkçe 4
9 2019-2020 Özel Öğretim Yöntemleri Türkçe 8
10 2019-2020 Öğretmenlik Meslek Etiği Türkçe 2
11 2020-2021 Eğitim Sosyolojisi Türkçe 16
12 2020-2021 İlk Türk-İslam Devletleri Tarihi Türkçe 2
13 2020-2021 Osmanlı Tarihi I Türkçe 2
14 2020-2021 Türk Eğitim Tarihi Türkçe 6
15 2020-2021 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 2
16 2020-2021 Eğitim Felsefesi Türkçe 4
17 2020-2021 Eğitim Tarihi Türkçe 10
18 2020-2021 Osmanlı Tarihi II Türkçe 2
19 2021-2022 Eğitim Sosyolojisi Türkçe 16
20 2021-2022 Osmanlı Tarihi I Türkçe 2
21 2021-2022 İlk Türk-İslam Devletleri Tarihi Türkçe 2
22 2021-2022 Orta Çağ Tarihi Türkçe 2
23 2021-2022 Eğitime Giriş Türkçe 6
24 2021-2022 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 16
25 2021-2022 Uygarlık Tarihi Türkçe 4
26 2021-2022 Eğitim Tarihi Türkçe 4
27 2021-2022 Eğitim Felsefesi Türkçe 6
28 2021-2022 Türk Eğitim Tarihi Türkçe 4
29 2021-2022 Türk Sanatı Tarihi Türkçe 2
30 2021-2022 Türk Tarihi ve Kültürü Türkçe 2
31 2021-2022 Eğitimde Ahlâk ve Etik Türkçe 2
32 2022-2023 Bilim Tarihi Türkçe 2
33 2022-2023 Eğitim Felsefesi Türkçe 2
34 2022-2023 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 6
35 2022-2023 Eğitim Sosyolojisi Türkçe 10
36 2022-2023 Felsefeye Giriş Türkçe 2
37 2022-2023 Öğretmenlik Meslek Etiği Türkçe 4
38 2022-2023 Türk Eğitim Tarihi Türkçe 2
39 2022-2023 Uygarlık Tarihi Türkçe 2