Öğr.Gör. BERK PALANDÖKENLİER

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MYO BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK


Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Uluslararası İktisat  Uluslararası Ticaret

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

1 Adet
1
Güncel İktisat Çalışmaları II

Yayın Yeri: Akademisyen Yayınevi
ISBN: 978-625-7795-67-8, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

3 Adet
1
McKinnon Tamamlayıcılık Hipotezinin ARDL Sınır Testi Yaklaşımı ile Analizi: Türkiye Örneği

BAL HARUN, ERDOĞAN ESMA, PALANDÖKENLİER BERK
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
LUCAS PARADOKSUNUN SEÇİLMİŞ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER AÇISINDAN GEÇERLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

BAL HARUN, PALANDÖKENLİER BERK, ERDOĞAN ESMA
Yayın Yeri: Journal of Economics and Research
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESJI
3
Dış Ticaretin Kalkınma Üzerindeki Etkisi (1980-2018): Türkiye Örneği

PALANDÖKENLİER BERK,ÖZDEMİR ÖZGE,GEDİKOĞLU EMRE
Yayın Yeri: Social Science Studies Journal
Türkçe, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  world cat, index copernicus, DRJI

Bildiriler

4 Adet
1
Kaynak Talihsizliği Tezi Sadece Az Gelişmiş Ülkeleri mi İlgilendiriyor? Kaynak Zengini Gelişmiş Ülkelerden Örnekler

BAL HARUN, PALANDÖKENLİER BERK
Yayın Yeri: Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı 24-25 Ağustos 2021 – İstanbul, TÜRKİYE ve ONLINE
Türkçe, 24.08.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Reel Efektif Döviz Kuru ve İşsizlik İlişkisi: Türkiye için Ampirik Bir Araştırma

BAL HARUN, PALANDÖKENLİER BERK, AĞAN BÜŞRA
Yayın Yeri: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 20. ULUSAL İKTİSAT SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 17.10.2019

Ulusal  Tam metin bildiri
3
Enflasyon ve Faiz Oranı Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Seçilmiş Ülkeler İçin Ampirik Bir Analiz

BAL HARUN, ERDOĞAN ESMA, PALANDÖKENLİER BERK
Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2019
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ, Gazimağusa, Türkçe, 13.06.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
Gelişmekte Olan Ülkeler ve Lucas Paradoksu: Seçilmiş Ülkeler İçin Ampirik Bir Araştırma

BAL HARUN, PALANDÖKENLİER BERK, ERDOĞAN ESMA
Yayın Yeri: International Congres on Political, Economic and Social Studies (ICPESS 2018)
TÜRKİYE, NİĞDE, Türkçe, 26.10.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2020-2021 Bilgi ve İletişim Teknolojileri-I Türkçe 2
2 2020-2021 Ekonomi-I Türkçe 3
3 2020-2021 Ofis Programları-I Türkçe 2
4 2020-2021 Klavye Eğitimi-I Türkçe 3
5 2020-2021 Hızlı Yazma Teknikleri-I Türkçe 2
6 2020-2021 Mesleki Uygulama Projesi Türkçe 0
7 2020-2021 Bilgi ve İletişim Teknolojileri-II Türkçe 4
8 2020-2021 Ekonomi-II Türkçe 3
9 2020-2021 Ofis Programları-II Türkçe 4
10 2020-2021 Klavye Eğitimi-II Türkçe 3
11 2020-2021 Teknoloji Kullanımı Türkçe 2
12 2021-2022 Kariyer Planlama Türkçe 1
13 2021-2022 Bilgi ve İletişim Teknolojileri-I Türkçe 2
14 2021-2022 Ekonomi-I Türkçe 3
15 2021-2022 Ofis Programları-I Türkçe 2
16 2021-2022 Klavye Eğitimi-I Türkçe 3
17 2021-2022 Hızlı Yazma Teknikleri-I Türkçe 2
18 2021-2022 Toplumsal Duyarlılık Projesi-I Türkçe 1
19 2021-2022 Bilgi ve İletişim Teknolojileri-II Türkçe 4
20 2021-2022 Ekonomi-II Türkçe 3
21 2021-2022 Ofis Programları-II Türkçe 4
22 2021-2022 Klavye Eğitimi-II Türkçe 3
23 2021-2022 Toplumsal Duyarlılık Projesi-II Türkçe 2