Arş.Gör. BEGÜM ÖZMUSUL

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİM.EĞİTİMİ

   ozmusul@gantep.edu.tr      (0342) 523 11 51  
Eğitim Bilimleri Temel Alanı  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi  Matematik Eğitimi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

2 Adet
1
IPCEDU 2020 E-Kitabı

Yayın Yeri: Pegem Akademi
ISBN: 978-625-7228-61-9, TÜRKİYE, ANTALYA, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
IPCEDU 2020 E-Kitabı

Yayın Yeri: Pegem Akademi
ISBN: 978-625-7228-61-9, TÜRKİYE, ANTALYA, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

3 Adet
1
Examining Mathematical Justification Levels of 7th Grade Students,

ÖZMUSUL BEGÜM, BİNDAK RECEP
Yayın Yeri: Acta Didactica Napocensia
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
2
Examining Algebraic Habits of the Mind through a Problem Solving: Elementary School Example

YILMAZ ASLAN BİLGE, ÖZMUSUL BEGÜM
Yayın Yeri: Education Quarterly Reviews
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
3
Zihinsel Gelişim İlkelerine Göre İlkokul Birinci Sınıf Matematik Ders Kitabındaki Etkinliklerin İncelenmesi

BOZKURT Hatice, ÖZMUSUL BEGÜM
Yayın Yeri: ISPEC International Journal of Social Sciences & Humanities
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus, PKP Index, Academic Research Index, Google Scholar,

Bildiriler

11 Adet
1
An Experimental Study on Pre-service Teachers' Algebra Teaching Knowledge

ÖZMUSUL BEGÜM, BOZKURT ALİ
Yayın Yeri: Trends in Mathematics Education Research
POLONYA, Krakow, İngilizce, 13.09.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Examination of Seventh Grade Textbooks From The Perspective of Geometric Habits of The Mind

GÖKDAĞ Kenan, Tutan Sibel, ÖZMUSUL BEGÜM, ÖĞÜT MEHMET NURİ
Yayın Yeri: 5th International Symposium on Turkish Computer and Mathematics Education (TURCOMAT-5)
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 28.10.2021

Uluslararası  Özet bildiri
3
Investigation of The Potentials Of 7Th and 8Th Grade Mathematics Textbooks For Gaining Algebraic Thinking Habits

ÖZMUSUL BEGÜM, Tutan Sibel, BOZKURT ALİ
Yayın Yeri: 5th International Symposium on Turkish Computer and Mathematics Education (TURCOMAT-5)
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 28.10.2021

Uluslararası  Özet bildiri
4
7. Sınıf Matematik Ders Kitabının Geometrik Muhakeme Perspektifine Göre İncelenmesi

ÖZMUSUL BEGÜM, TUTAN Sibel, BOZKURT ALİ
Yayın Yeri: International Pegem Conference on Education Pandemi ve Sonrasında Eğitim
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 27.10.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
Problem Çözme Aracılığıyla Zihnin Cebirsel Düşünme Alışkanlıklarının İncelenmesi

YILMAZ ASLAN BİLGE, ÖZMUSUL BEGÜM
Yayın Yeri: International Eurasian Conference on Educational & Social Studies [IECES2021]
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 22.10.2021

Uluslararası  Özet bildiri
6
Investigation of Activities in Primary School Mathematics Course Book According to the Intellectual Development Principles

BOZKURT HATİCE, ÖZMUSUL BEGÜM
Yayın Yeri: 4. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CURRENT DEVELOPMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND SOCIAL SCIENCES
TÜRKİYE, Gaziantep, İngilizce, 12.04.2021

Uluslararası  Özet bildiri
7
İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Bağıntı ve Fonksiyonlar Konusunda Zorluk Yaşadıkları Kavramlar ve Nedenlerine Dair Günlüklerine Yansıyanlar

ÖZMUSUL BEGÜM,ŞİMŞEKLER DİZMAN TUĞBA HAN,BOZKURT ALİ
Yayın Yeri: International Pegem Conference on Education
Türkçe, 16.09.2020

Uluslararası  Özet bildiri
8
Suriyeli Öğrencilere Eğitim Veren Matematik Öğretmenlerinin Karşılaştığı Sorunlar

BOZKURT ALİ,ÖZMUSUL BEGÜM
Yayın Yeri: International Pegem Conference on Education
Türkçe, 16.09.2020

Uluslararası  Özet bildiri
9
Learning Difficulties in Limiting Primary Mathematics Teachers Candidates

ÖZMUSUL BEGÜM,ŞİMŞEKLER DİZMAN TUĞBA HAN,BOZKURT ALİ
Yayın Yeri: 3rd International Conference on Pure and Applied Mathematics
Türkçe, 03.09.2020

Uluslararası  Özet bildiri
10
Öğretmenlerin Matematiksel Modelleme Problemlerinde Kullandıkları Çözüm Stratejilerinin Karşılaştırılması

BOZKURT ALİ,ÖZMUSUL BEGÜM
Yayın Yeri: Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-4
TÜRKİYE, İzmir, Türkçe, 26.09.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Geometriksel Gerekçelendirme Beceri Düzeylerinin İncelenmesi

ÖZMUSUL BEGÜM,BOZKURT ALİ,BİNDAK RECEP
Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS“An Istanbul Meeting for World Mathematicians”Minisymposium on Approximation Theory Minisymposium on Math Education 3-6 July 2018, Istanbul, Turkey
Türkçe, 03.07.2018

Uluslararası  Özet bildiri

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Öğretmen

2017 - 2019

Araştırmalar

1 Adet
1
TÜBİTAK 2237-A “Alan Uzmanlarıyla Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Kültürüne Online Yolculuk I"

Alan Uzmanlarıyla Ölçek Geliştirme ve Uyarlama
Bursa Uludağ Üniversitesi (Online),   Ulusal  Çalıştay

Sanatsal Faaliyetler

3 Adet
1
Alan Eğitiminde Materyal Tasarım Yarışması/Sergisi-IV ALEMTAYS-IV

Etkinlik Yeri: Yıldız Teknik Üniversitesi-Eğitim Fakültesi
Düzenleyenler : Yıldız Teknik Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Dekanlığı
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  13.11.2017 - 13.11.2017

Ulusal  Karma  SERGİ
2
Alan Eğitiminde Materyal Tasarım Yarışması/Sergisi-V ALEMTAYS-V

Etkinlik Yeri: Yıldız Teknik Üniversitesi - Eğitim Fakültesi
Düzenleyenler : Yıldız Teknik Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Dekanlığı
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  03.05.2018 - 03.05.2018

Ulusal  Karma  SERGİ
3
Alan Eğitiminde Materyal Tasarım Yarışması/Sergisi-V ALEMTAYS-V

Etkinlik Yeri: Yıldız Teknik Üniversitesi - Eğitim Fakültesi
Düzenleyenler : Yıldız Teknik Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Dekanlığı
SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /  03.05.2018 - 03.05.2018

Ulusal  Karma  SERGİ