Dr.Öğr.Üyesi EMRULLAH AKCAN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM

   emrullahakcan@gantep.edu.tr      (0342) 523 10 23      1169  
Eğitim Bilimleri Temel Alanı  Hayat Bilgisi Eğitimi  Hayat Bilgisi Eğitimi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

9 Adet
1
Araştırma Makaleleri Tezler ve Bitirme Tezleri: Yazarlık El Kitabı

Yayın Yeri: Eğitim Yayınevi
ISBN: 978-625-6489-53-0, TÜRKİYE, İstanbul, 2023

Uluslararası  Kitap Tercümesi  Türkçe
2
Uyumlu Okul Projesi: Türk ve Suriyeli Sığınmacı öğrencilerin sınıf içi statülerinin sosyometrik açıdan incelenmesi

Yayın Yeri: Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları (NEU yay.)
ISBN: 978-625-6960-52-7, TÜRKİYE, Konya, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Kaynaştırma ve Genel Eğitim Sınıflarında Sınıf Yönetimi: Karşılaştırmalı Bir Araştırma

Yayın Yeri: Efe Akademi Yay.
ISBN: 978-605-71353-3-9, TÜRKİYE, İstanbul, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
TÜRKÇE DERS KİTABI İNCELEMELERİ

Yayın Yeri: Eğiten Kitap Yay.
ISBN: 978-625-7348-84-3, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
EDUCATION, SOCIAL, HEALTH AND POLITICAL DEVELOPMENTS IN TURKEY BETWEEN 2000-2020

Yayın Yeri: International Society for Research in Education and Science (ISRES) Publishing
ISBN: 978-605-71165-1-2, TÜRKİYE, Konya, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
6
Geçmişten günümüze ilkokul programları (1924-2018)

Yayın Yeri: Pegem Akademi
ISBN: 978-625-7880-24-4, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Educational and science occurred in Turkey between the years of 1980-2000

Yayın Yeri: Iksad Publications
ISBN: 978-625-7687-15-7, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
8
Educational and science occurred in Turkey between the years of 1980-2000.

Yayın Yeri: Iksad Publications
ISBN: 978-625-7687-15-7, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
9
Geçmişten Günümüze İlkokul Programları (1924-2018)

Yayın Yeri: PEGEM Akademi
ISBN: 978-625-7880-24-4, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

26 Adet
1
Sınıf Öğretmenlerinin Perspektifinden Akran Zorbalığı ve Göçmen/Mülteci Çocuklar

KARATAŞTAN Ayşe, AKCAN EMRULLAH
Yayın Yeri: Cumhuriyet University
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
2
An Analysis of the Texts in the Life Studies Textbooks in the Context of the United Nations Convention on the Rights of the Child

AKCAN EMRULLAH, BAKIR Kemal Faruk
Yayın Yeri: Journal of Educational Research and Practice (JERAP)
İngilizce, Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
3
Opinion of primary school teachers about the Culturally responsive education practices used in the life Studies Lessons: Implementation of the practices used in the US to Turkey

AKCAN EMRULLAH, Blaha Karen
Yayın Yeri: The International Journal of Modern Education Studies (IJONMES)
İngilizce, Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
4
Kapsayıcı Liderlik Ölçeği: Türkçeye Uyarlanması Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

BOZKURT BAYRAM, AKCAN EMRULLAH
Yayın Yeri: Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
5
Investigation of the Relationship between the Life Studies Lesson Attitudes and Critical Thinking Tendencies of Primary School 3rd-Grade Students

AKCAN EMRULLAH, Tekkeşin Esra
Yayın Yeri: Journal of Education and Recreation Patterns
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
6
An Investigation of The Acknowledge in The Primary School 2018 Life Studies Lessons Curriculum in Terms of Culturally Responsive Education

ŞAHİN BİRGÜL, AKCAN Leyla, AKCAN EMRULLAH
Yayın Yeri: Sınıf Öğretmenliği Araştırmaları Dergisi (SÖAD)
İngilizce, Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Google, DRJI, ASOS, ROAD
7
Drawings of Refugee/Immigrant Students Regarding the Image of the their Primary School Teacher

AKCAN EMRULLAH, TÜRKCAN Sümeyye Dudu
Yayın Yeri: International Journal of Trends and Developments in Education
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ASOS, Google Scholar
8
Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yaklaşımları Farklı Olan Öğretmenlerin Pandemi Sürecinde Hayat Bilgisi Öğretim Deneyimleri

GÖK Özge, AKCAN EMRULLAH
Yayın Yeri: Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
9
Development of inquiry skills scale for life studies: Validity and reliability study

AKCAN EMRULLAH, BAŞARAN MEHMET
Yayın Yeri: Pedagogical Research
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
10
Hayat Bilgisi Ders Kitaplarının Farklılıklar Açısından İncelenmesi (An Analysis of Life Studies Textbooks in Terms of Diversities)

AKCAN EMRULLAH, Türkmenoğlu Ömer Alper
Yayın Yeri: Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
11
Primary School Teachers' Opinions of Social Justice in Life Studies Lessons And In-Class Practices

AKCAN EMRULLAH
Yayın Yeri: Journal for the Education of Gifted Young Scientists
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
12
Ethnopedagogical Examination of the Most Watched Cartoon by Primary School Students: The Example of Rafadan Tayfa

AKCAN EMRULLAH, BAKIR Kemal Faruk
Yayın Yeri: Research on Education and Media
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
13
Culturally responsive education as a sustainable educational approach: Reflections from primary school teachers life science course practices

AKCAN EMRULLAH
Yayın Yeri: Journal of Pedagogical Research
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
14
An analytical overview of the studies on the life studies lesson: Bibliometric analysis based on Web of Science database.

AKCAN EMRULLAH
Yayın Yeri: Journal of Educational Studies and Multidisciplinary Approaches
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
15
The examination of pedagogical formation education certificate program students\u2019 perceptions regarding education and ideal education through metaphors

KARA MEVLÜT, AKCAN EMRULLAH
Yayın Yeri: İlköğretim Online
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Scopus
16
Mesleğe Yeni Başlayan Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde Karşılaştıkları İstenmedik Davranışlara ve Bu Davranışlar Karşısında Uyguladıkları Yöntemlere İlişkin Görüşleri

KAPLAN Sevil, KALMAN MAHMUT, AKCAN EMRULLAH
Yayın Yeri: Öğretmen Eğitiminde Yenilikçi Araştırmalar Dergisi (JIRTE)
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
17
Hayat Bilgisi Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Çokkültürlü Eğitim Bağlamında İncelenmesi (Examination of Texts in Life Science Studies Textbooks in the Context of Multicultural Education)

BAKIR Kemal Faruk, AKCAN EMRULLAH
Yayın Yeri: Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
18
Eğitim Konulu Filmlerin Sınıf Yönetiminin Boyutları Açısından İncelenmesi

AKCAN EMRULLAH, KARA MEVLÜT
Yayın Yeri: Journal of Education for Life (Yaşadıkça Eğitim YED-JEL)
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
19
Examination of Life Studies Coursebooks in Terms of Inclusive Education

AKCAN EMRULLAH
Yayın Yeri: OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
20
A Review of Educational Philosophy From Different Perspectives Through an Analysis of Period Movies During the Era of the War of Independence and the Early Republic of Turkey (1920-1940)

AKCAN EMRULLAH, DOĞAN AYHAN
Yayın Yeri: International Journal of Progressive Education
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
21
KAYNAŞTIRMA SINIFLARINDA SINIF YÖNETİMİ

AKCAN EMRULLAH,BAŞKURT İRFAN
Yayın Yeri: Social Sciences Studies Journal
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESJI, CiteFaktor, İndex Copernicus, DIIF, SOBIAD, COSMOS, SSRN
22
YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE SENDİKAL FAALİYETLERİN OKULLARA ETKİSİ

AKCAN EMRULLAH,POLAT SONER,Ölçüm Dinçer
Yayın Yeri: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
23
Eğitim Temalı Filmlerin Çokkültürlü Eğitim Açısından Analizi

POLAT SONER,AKCAN EMRULLAH
Yayın Yeri: Journal of Turkish Studies
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
24
Eğitim Konulu Türk Filmlerinde Öğretmen İmajı: Öğretmen İmajına Tarihi Bakış

AKCAN EMRULLAH,POLAT SONER
Yayın Yeri: Educational Administration: Theory and Practice
Türkçe, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Scopus
25
Kaynaştırma sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma konusundaki yeterliliklerinin araştırılması

AKCAN EMRULLAH,İLGAR LÜTFÜ
Yayın Yeri: HAYEF: Eğitim Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
26
MÜFETTİŞ DENETİMİNİN ÖĞRETMENLERİN MOTİVASYONUNA ETKİSİ

AKCAN EMRULLAH,POLAT SONER
Yayın Yeri: Journal of International Social Research
Türkçe, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TEI, EBSCO, MLA, SOBIAD, INDEX COPERNICUS,

Bildiriler

20 Adet
1
Dünyadan Türkiye’ye Akademik Göç: Göçmen Akademisyenlerin Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Yolları

KÖK Ülkü, AKCAN EMRULLAH
Yayın Yeri: II. Uluslararası Göç Çalışmaları Sempozyumu (GÖÇSEM 2023)
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 14.12.2023

Uluslararası  Özet bildiri
2
CULTURAL INTEGRATION OF MIGRANT STUDENTS IN PRIMARY SCHOOL INTO THE SCHOOL AND CLASSROOM ENVIRONMENT

AKCAN EMRULLAH
Yayın Yeri: II. Uluslararası Göç Çalışmaları Sempozyumu (GÖÇSEM 2023)
TÜRKİYE, GAZİANTEP, İngilizce, 14.12.2023

Uluslararası  Özet bildiri
3
İlkokuldaki Gizli Tehlike: Göçmen Öğrencilere Yönelik “Stereotip Tehdidi”

AKCAN EMRULLAH
Yayın Yeri: II. Uluslararası Göç Çalışmaları Sempozyumu (GÖÇSEM 2023)
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 14.12.2023

Uluslararası  Özet bildiri
4
The Teacher in the 21st Century: What Teachers Think about Students from Different Cultures in Today's Multicultural Classrooms

Akcan Leyla, AKCAN EMRULLAH
Yayın Yeri: 21. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS-2023)
Antalya, Türkçe, 09.11.2023

Uluslararası  Özet bildiri
5
Öğretmen görüşlerine göre okullarda sosyal adalet

BOZKURT BAYRAM, AKCAN EMRULLAH
Yayın Yeri: EDUCongress2023
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 20.09.2023

Uluslararası  Özet bildiri
6
Sınıf Öğretmenlerine Göre Hayat Bilgisi Dersinin Kültürel Rolü

AKCAN EMRULLAH
Yayın Yeri: IX. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 18.05.2023

Uluslararası  Özet bildiri
7
Sınıf Öğretmenlerinin “Tarih” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

AKCAN Leyla, AKCAN EMRULLAH
Yayın Yeri: 20. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS-2022)
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 14.11.2022

Uluslararası  Özet bildiri
8
Uluslararası Çevrimiçi Temel Eğitim Dergisi’nin (IOJPE) Bibliyometrik Analizi

AKCAN Leyla, AKCAN EMRULLAH
Yayın Yeri: 20. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS-2022)
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 14.11.2022

Uluslararası  Özet bildiri
9
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Farklı Kültürden Gelen Öğrencilerin Hayat Bilgisi Derslerinde Karşılaştıkları Sorunlara ve Çözüm Önerilerine Yönelik Görüşleri

AKCAN EMRULLAH
Yayın Yeri: 3. Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAK-2022)
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 14.10.2022

Uluslararası  Özet bildiri
10
İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Hayat Bilgisi Dersine Yönelik Tutumları ile Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

AKCAN EMRULLAH
Yayın Yeri: EGE 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
TÜRKİYE, İzmir, İngilizce, 10.09.2022

Uluslararası  Özet bildiri
11
Farklı Kültürlerden Öğrencilerin Bulunduğu İlkokul Sınıflarında Sosyal Kabule İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri (Teachers' Opinions about Social Acceptance to Students from Different Cultures in Primary School)

Gökdemir Çakmak Nimet, AKCAN EMRULLAH
Yayın Yeri: 19. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (19th International Primary Teacher Education Symposium)
TÜRKİYE, Şanlıurfa, Türkçe, 12.11.2021

Uluslararası  Özet bildiri
12
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN PERSPEKTİFİNDEN AKRAN ZORBALIĞI VE MÜLTECİ/GÖÇMEN ÖĞRENCİLER

KARATAŞTAN Ayşe, AKCAN EMRULLAH
Yayın Yeri: INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF EDUCATION AND VALUES - 5
TÜRKİYE, Muğla/Bodrum, Türkçe, 18.10.2021

Uluslararası  Özet bildiri
13
Investigation of life science teaching experiences of teachers with different attitudes on information and communication technologies during the pandemic

GÖK Özge, AKCAN EMRULLAH
Yayın Yeri: 8th INTERNATIONAL CONGRESS ON CURRICULUM AND INSTRUCTION CURRICULUM STUDIES IN LIFE LONG LEARNING
TÜRKİYE, Hatay, İngilizce, 25.03.2021

Uluslararası  Özet bildiri
14
Examination of the texts in life science textbooks in terms of the united nations convention on the rights of the child

BAKIR Kemal Faruk, AKCAN EMRULLAH
Yayın Yeri: 8th INTERNATIONAL CONGRESS ON CURRICULUM AND INSTRUCTION CURRICULUM STUDIES IN LIFE LONG LEARNING
TÜRKİYE, Hatay, İngilizce, 23.03.2021

Uluslararası  Özet bildiri
15
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yoluyla Analizi

AKCAN EMRULLAH, KARA MEVLÜT, BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: 4. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, Muğla/Bodrum, Türkçe, 15.10.2020

Uluslararası  Özet bildiri
16
Eğitim Konulu Filmlerde Sınıf Yönetimi

AKCAN EMRULLAH, KARA MEVLÜT
Yayın Yeri: 18th International Primary Teacher Education Symposium
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 16.10.2019

Uluslararası  Özet bildiri
17
Examination of Social Studies Textbooks in Terms of Inclusive Education

AKCAN EMRULLAH
Yayın Yeri: 18th International Primary Teacher Education Symposium/
TÜRKİYE, Antalya, İngilizce, 16.10.2019

Uluslararası  Özet bildiri
18
Eğitim Fakültesi Mezunu Olmayan Öğretmen Adaylarının Eğitim Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

KARA MEVLÜT, AKCAN EMRULLAH
Yayın Yeri: V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 27.06.2019

Uluslararası  Özet bildiri
19
Matematik Programları için Yeni Yaklaşımlar: Kesirleri Scamper ve Morfolojik Sentezle Sınıfa Getirmek

BATDAL KARADUMAN GÜLŞAH,ÖRS ESRA,AKCAN EMRULLAH
Yayın Yeri: VI.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
TÜRKİYE, Kars, Türkçe, 11.10.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
20
Effects of Trade-Union Activities in Schools

AKCAN EMRULLAH, Ölçüm Dinçer, POLAT SONER
Yayın Yeri: 2. ULUSLARARASI HAYAT BOYU EĞİTİM VE HERKES İÇİN LİDERLİK KONFERANSI
LİTVANYA, Leipaja, Türkçe, 21.07.2016

Uluslararası  Özet bildiri

Projeler

1 Adet
1
Okullarımızda Eğitim Kalitesinin Artırılması

Okulların Swot analizlerinin yapılması, eylem planlarının ve okul gelişim planlarının hazırlanması.
14.05.2019 - 14.06.2019
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Öğretmen / Yönetici

2010 - 2018

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 Eğitimde Çocuk Edebiyatı Uygulamaları Türkçe 3
2 2020-2021 EĞİTİMDE ÇOCUK EDEBİYATI UYGULAMALARI Türkçe 3
3 2020-2021 EĞİTİMDE ÇOCUK EDEBİYATI UYGULAMALARI Türkçe 3
4 2021-2022 KÜLTÜR TEMELLİ HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Türkçe 3
5 2022-2023 KÜLTÜR TEMELLİ HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Türkçe 3
6 2022-2023 Göç Çalışmalarında Araştırma Yöntemleri ve Etik Türkçe 3
7 2022-2023 Göç Çalışmalarında Araştırma Yöntemleri ve Etik Türkçe 3
8 2023-2024 İstatistiki Veri Analizi Türkçe 3
9 2023-2024 Sinema ve Kadın Türkçe 3
10 2023-2024 SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLEŞME Türkçe 3
11 2023-2024 Kültür Temelli Hayat Bilgisi Öğretimi Türkçe 3
12 2023-2024 İstatistiki Veri Analizi Türkçe 3
13 2023-2024 Sinema ve Kadın Türkçe 3
14 2023-2024 Kültür Temelli Hayat Bilgisi Öğretimi Türkçe 3
15 2023-2024 Kültür Temelli Hayat Bilgisi Öğretimi (Tezsiz) Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 İlköğretimde Kaynaştırma Türkçe 2
2 2019-2020 Çocuk Edebiyatı Türkçe 2
3 2019-2020 Eğitim Psikolojisi Türkçe 2
4 2019-2020 Erken Çocukluk Eğitimi Türkçe 2
5 2019-2020 Özel Eğitim Türkçe 2
6 2019-2020 Rehberlik Türkçe 3
7 2018-2019 Güzel Yazı Teknikleri Türkçe 2
8 2018-2019 Türkçe Öğretimi Türkçe 2
9 2020-2021 ÖZEL EĞİTİM Türkçe 2
10 2020-2021 ÇOCUK EDEBİYATI Türkçe 2
11 2020-2021 Kapsayıcı Dil Öğretimi Türkçe 2
12 2020-2021 Hayat Bilgisi Öğretimi Türkçe 3
13 2020-2021 Çevre Eğitimi Türkçe 2
14 2020-2021 Kapsayıcı Eğitim Türkçe 2
15 2020-2021 Çocuk Edebiyatı Türkçe 2
16 2020-2021 İlköğretimde Kaynaştırma Türkçe 2
17 2021-2022 Hayat Bilgisi Öğretimi Türkçe 3
18 2021-2022 Çocuk Edebiyatı Türkçe 2
19 2021-2022 Özel Eğitim ve Kaynaştırma Türkçe 2
20 2021-2022 Kapsayıcı Eğitim Türkçe 2
21 2021-2022 İlköğretimde Kaynaştırma Türkçe 2
22 2021-2022 Öğretimi bireyselleştirme ve Uygulama Türkçe 2
23 2021-2022 Türk Kültüründe Çocuk ve Eğitim Türkçe 2
24 2022-2023 Kapsayıcı Eğitim Türkçe 2
25 2022-2023 Özel Eğitim ve Kaynaştırma Türkçe 2
26 2022-2023 Öğrenme Güçlüğü Türkçe 2
27 2022-2023 İlkokulda Drama Türkçe 2
28 2022-2023 Afetler ve Afet Yönetimi Türkçe 2
29 2022-2023 Hayat Bilgisi Öğretimi Türkçe 3
30 2022-2023 İlkokul Ders Kitapları İncelemesi Türkçe 2
31 2022-2023 Toplumsal Duyarlılık Projesi 1 Türkçe 3
32 2022-2023 Oyun ve Fiziki Etkinlikler Öğretimi Türkçe 3
33 2022-2023 Türkçe Öğretimi Türkçe 3
34 2022-2023 Çocuk Psikolojisi Türkçe 2
35 2022-2023 Görsel Sanatlar Öğretimi Türkçe 3
36 2022-2023 İlk Okuma Yazma Öğretimi Türkçe 3
37 2022-2023 GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI Türkçe 2
38 2022-2023 Oyun ve Fiziki Etkinlikler Öğretimi Türkçe 3
39 2022-2023 Türkçe Öğretimi Türkçe 3
40 2022-2023 Görsel Sanatlar Öğretimi Türkçe 3
41 2022-2023 İlk Okuma Yazma Öğretimi Türkçe 3
42 2022-2023 Çocuk Edebiyatı Türkçe 2
43 2023-2024 İlkokuma ve Yazma Öğretimi Türkçe 3
44 2023-2024 Afetler ve Afet Yönetimi Türkçe 2
45 2023-2024 Hayat Bilgisi Öğretimi Türkçe 3
46 2023-2024 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi Türkçe 2
47 2023-2024 Kapsayıcı Dil Öğretimi Türkçe 2
48 2023-2024 Afetler ve Afet Yönetimi Türkçe 2
49 2023-2024 Hayat Bilgisi Öğretimi Türkçe 3
50 2023-2024 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi Türkçe 2
51 2023-2024 İlkokuma ve Yazma Öğretimi Türkçe 3
52 2023-2024 İlkokul Ders Kitapları İncelemesi Türkçe 3
53 2023-2024 Kariyer Planlama Türkçe 1
54 2023-2024 Oyun ve Fiziki Etkinlikler Öğretimi Türkçe 3
55 2023-2024 Türkçe Öğretimi Türkçe 3
56 2023-2024 Sosyal Bilgiler Öğretimi Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Göçmen/mülteci öğrencisi olan ve olmayan sınıf öğretmenlerinin yaşadıkları sınıf içi problemler ve çözüm önerilerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi AYŞE KARATAŞTAN TezMerkezi 2023
2 Tamamlandı Türk ve mülteci/göçmen öğrencilerin çocuk haklarına yönelik bakış açılarının incelenmesi: Karşılaştırmalı durum çalışması KEMAL FARUK BAKIR TezMerkezi 2023
3 Devam Ediyor Hayat bilgisi dersinde kültüre duyarlı etkinlikler yoluyla sosyal becerilerin geliştirilmesine yönelik bir eylem araştırması BİRGÜL ŞAHİN TezMerkezi 2023
4 Devam Ediyor Argümantasyon tabanlı öğrenme yaklaşımının ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin matematik başarısına ve matematik tutumuna etkisi SENA MELİKE BEDİR TezMerkezi 2023
5 Devam Ediyor Eğitim Temalı Fimlerde Yer Alan Stereotiplerin İncelenmesi RAHİME DOĞAN TezMerkezi 2023
6 Devam Ediyor Kültürel değerlere duyarlı 3. Sınıf hayat bilgisi etkinliklerinin öğrencilerin yaratıcılığına etkisi FADİME ÖZTÜRK TezMerkezi 2023
7 Tamamlandı İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerine yönelik kapsayıcı eğitim tutum ölçeğinin geliştirilmesi ÖMER ALPER TÜRKMENOĞLU TezMerkezi 2022
8 Devam Ediyor İLKOKULDA TÜRK ÖĞRENCİLERİN GÖZÜNDEN MÜLTECİ/GÖÇMEN ÖĞRENCİ TEMSİLLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA SÜMEYYE DUDU TÜRKCAN TezMerkezi 2022
9 Devam Ediyor İlkokul Öğrencilerine Yönelik Kültürel Değerlere Duyarlılık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması ESRA TEKKEŞİN TezMerkezi 2022
10 Devam Ediyor Hayat Bilgisi Ders Kitaplarında Kullanılan Metinlerin ve Görsellerin Çocuğa Görelik İlkesi Açısından İncelenmesi SEVİL ALDEMİR TezMerkezi 2022