Doç.Dr. MEVLÜT KARA

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM

   mevlutkara@gantep.edu.tr      03425231023  
Eğitim Bilimleri Temel Alanı  Eğitim Yönetimi  Eğitim Yönetimi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

8 Adet
1
Eğitime Giriş

Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık
ISBN: 978-625-397-031-4, TÜRKİYE, ANKARA, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Dünya Ülkelerinde Öğretmen Yetiştirme ve Mesleki Gelişim

Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık
ISBN: 978-625-397-436-7, TÜRKİYE, ANKARA, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Eğitimde Özerklik: Kuram ve Uygulama

Yayın Yeri: NOBEL BİLİMSEL ESERLER
ISBN: 978-625-433-676-8, TÜRKİYE, ANKARA, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Yayın Yeri: PEGEM AKADEMİ
ISBN: 978-625-8044-41-6, TÜRKİYE, ANKARA, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Eğitim Örgütlerinde Kurumsallaşma: Ortaöğretim Okulları Üzerine Bir Araştırma

Yayın Yeri: NOBEL BİLİMSEL ESERLER
ISBN: 978-625-433-393-4, TÜRKİYE, ANKARA, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Eğitimde Yeni Normal: Liderlik Yaklaşımları

Yayın Yeri: NOBEL BİLİMSEL ESERLER
ISBN: 978-625-7589-46-8, TÜRKİYE, ANKARA, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Educational And Science Occurred in Turkey Between The Years Of 1980 - 2000

Yayın Yeri: Iksad Publications
ISBN: 978-625-7687-15, TÜRKİYE, ANKARA, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
8
Educational And Science Occurred in Turkey Between The Years Of 1980 - 2000

Yayın Yeri: Iksad Publications
ISBN: 625-7687-15-7 978-625-7687-15-, TÜRKİYE, ANKARA, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce

Makaleler

26 Adet
1
Okul Yöneticilerinin Sosyal Hayatının İncelenmesi

Çimşir Serap, KARATAŞ İBRAHİM HAKAN, AYDIN BAHRİ, KARA MEVLÜT
Yayın Yeri: Okul Yönetimi
Türkçe, Elektronik, 2023

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EuroPub Publishing Company
2
The Collective Teacher Efficacy Behaviours Scale: A Validity and Reliability Study

KAPAT SEYFETTİN, ŞAHİN SEVİLAY, KARA MEVLÜT
Yayın Yeri: International Journal of Assessment Tools in Education
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
3
İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Öğretmen Özerkliği Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

BOZKURT BAYRAM, KARA MEVLÜT
Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
Okul Yöneticilerinin Özel ve Günlük Yaşamları

KARAYAMAN SAFFET, KARATAŞ İBRAHİM HAKAN, KARA MEVLÜT, AYDIN BAHRİ
Yayın Yeri: Okul Yönetimi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
5
The Examination of the Relationship Between Teacher Autonomy and Teacher Leadership through Structural Equation Modeling

KARA MEVLÜT, BOZKURT BAYRAM
Yayın Yeri: International Journal of Contemporary Educational Research
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
6
The Mediating Role of Leader-Member Exchange in the Relationship between Motivational Language and Loyalty to Supervisor in Schools

KARA MEVLÜT, ALEV SEDAT
Yayın Yeri: Journal of Theoretical Educational Science
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
7
Okul Yöneticiliği Meslek Algısı

KARA MEVLÜT, KARATAŞ İBRAHİM HAKAN, AYDIN BAHRİ
Yayın Yeri: Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
School Culture as the Predictor of TeacherLleadership

KARA MEVLÜT
Yayın Yeri: Journal of Innovative Research in Teacher Education
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
9
Covid-19 Pandemisi Sürecinde Okul Yöneticiliği: Karşılaşılan Sorunlar ve Çıkarılan Dersler

KARA MEVLÜT, BOZKURT BAYRAM
Yayın Yeri: Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
10
Suriyeli Göçmen Öğrencilerin Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlara Odaklanan Araştırmaların Eğilimleri: Betimsel İçerik Analizi

KARA MEVLÜT, ÖZENÇ MEHMET
Yayın Yeri: Milli Eğitim Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
11
Eğitim Konulu Filmlerin Sınıf Yönetiminin Boyutları Açısından İncelenmesi

AKCAN EMRULLAH, KARA MEVLÜT
Yayın Yeri: Yaşadıkça Eğitim
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
12
Problems Faced in the Education of Syrian Immigrant Students and Solution Recommendations: The Turkey case

ÖZENÇ MEHMET, KARA MEVLÜT
Yayın Yeri: Psycho-Educational Research Reviews
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
13
The Examination of Pedagogical Formation Education Certificate Program Students’ Perceptions Regarding Education and Ideal Education Through Metaphors

KARA MEVLÜT,AKCAN EMRULLAH
Yayın Yeri: Ilkogretim Online - Elementary Education Online
İngilizce, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Scopus
14
The Relationship between Cultural Intelligence and the Attitudes towards Refugee Students: A Study on Primary School Teachers

ALEV SEDAT,KARA MEVLÜT
Yayın Yeri: Participatory Educational Research (PER)
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
15
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkçe Öğrenme Sürecinde Akran Öğretiminin Etkisi: Deneysel Bir Çalışma

KARA MEVLÜT,ŞAHİN SEVİLAY,KAPAT SEYFETTİN
Yayın Yeri: OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
16
A Multidimensional Approach to the Problems Experienced by the Classroom Teachers With Syrian Students in Their Classes

KARA MEVLÜT,ÖZENÇ MEHMET
Yayın Yeri: International Journal of Progressive Education
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
17
Eğitim Paydaşlarının Görüşleri Doğrultusunda Türk Eğitim Sisteminin Sorunları

KARA MEVLÜT
Yayın Yeri: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
18
A Practice For Disadvantaged Students in Turkey: The Primary School Educatıon Program (PSEP)

BOZBAYINDIR FATİH,KARA MEVLÜT,ALEV SEDAT
Yayın Yeri: IJOEEC (International Journal of Eurasian Education and Culture)
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
19
Support and Training Courses According to the Opinions of School Administrators: Contributions, Problems And Solution Offers

KARA MEVLÜT,BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: International Journal of Education Technology and Scientific Researches
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
20
Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Öğretmen ve İdeal Öğretmen Algıları: Bir Metafor Çalışması

KARA MEVLÜT
Yayın Yeri: Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
21
Aday Öğretmenlerin Okul Kavramına İlişkin Algıları: Bir Metafor Çalışması

KARA MEVLÜT,BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: Anadolu Türk Eğitim Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
22
Resmi ve Özel Ortaöğretim Okullarının Kurumsallaşma Düzeylerinin İncelenmesi

KARA MEVLÜT,YAŞAR MEHMET
Yayın Yeri: Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  INDEX COPERNICUS SOBİAD SIS OAJI
23
Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında (DYK) Karşılaşılan Sorunlar ve Öğretmen Görüşleri Temelinde Çözüm Önerileri

BOZBAYINDIR FATİH,KARA MEVLÜT
Yayın Yeri: Sakarya University Journal of Education
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
24
Öğretmenlerin Sendikalara Üye Olmama Nedenleri ve Sendikalardan Beklentileri

KARA MEVLÜT
Yayın Yeri: Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  SOBİAD INDEX COPERNICUS SIS OAJI
25
Popüler Kültürün Öğrenci Davranışları Üzerinde Algılanan Etkileri

ÖZKAN HABİB,Arslan Mustafa Cüneyt,KARA MEVLÜT
Yayın Yeri: EKEV Akademi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO Host ASOS
26
Öğretmenlerin Okul Yöneticilerine Uyguladıkları Psikolojik Yıldırma Uygulamaları ve Etkileri

ÖZKAN HABİB,KARA MEVLÜT,Arslan Mustafa Cüneyt
Yayın Yeri: Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO ESJI

Bildiriler

31 Adet
1
Öğretmenlerin Performanslarını Etkileyen Faktörler: Fenomenolojik Bir Araştırma

KARA MEVLÜT, BOZKURT BAYRAM
Yayın Yeri: XIV. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 02.05.2023

Uluslararası  Özet bildiri
2
Okul Yöneticilerinin Performanslarını Etkileyen Faktörler

BOZKURT BAYRAM, KARA MEVLÜT
Yayın Yeri: 16. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 28.04.2023

Uluslararası  Özet bildiri
3
Öğretmenlerin Bakış Açısına Göre Etkili Bir Okul Kültürü: Olgubilimsel Bir Araştırma

KARA MEVLÜT, BOZKURT BAYRAM
Yayın Yeri: 15. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 05.11.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
Covid-19 Pandemisi Sürecinde Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Müdür Yetkili Öğretmenlerin Yaşadıkları Eğitsel ve Yönetsel Sorunlar

KARA MEVLÜT, CAN MERT, CAN YEŞİM
Yayın Yeri: 15. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 05.11.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
Öğretmenlerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Genel Tutum ve Değerlerinin Okul Yöneticilerinin Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi

KARA MEVLÜT, BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: 2. Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 27.10.2021

Uluslararası  Özet bildiri
6
Okul Yöneticilerinin İletişim Sürecinde Yaptıkları Hatalar: Nedenleri ve Etkileri

BOZKURT BAYRAM, KARA MEVLÜT
Yayın Yeri: 2. Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 27.10.2021

Uluslararası  Özet bildiri
7
Okul Müdürlerinin Yönetsel Özerkliğe İlişkin Görüşleri: Fenomenolojik Bir Araştırma

KARA MEVLÜT, CAN MERT
Yayın Yeri: 2. ULUSLARARASI OKUL YÖNETCİLERİ KONFERANSI
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 23.06.2021

Uluslararası  Özet bildiri
8
İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Öğretmen Özerkliği Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

KARA MEVLÜT, BOZKURT BAYRAM
Yayın Yeri: 2. ULUSLARARASI OKUL YÖNETCİLERİ KONFERANSI
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 23.06.2021

Uluslararası  Özet bildiri
9
The Investigation of the Problems Encountered by School Principals During the Covid-19 Pandemic in the Context of Management Processes

KARA MEVLÜT, YEŞİL ERTUĞRUL, ACAR GÖZDE
Yayın Yeri: II. International Congress of Pedagogical Research
TÜRKİYE, İngilizce, 15.05.2021

Uluslararası  Özet bildiri
10
School Management in the Covid-19 Pandemic Process: Facing Challenges and Lessons Learned

BOZKURT BAYRAM, KARA MEVLÜT
Yayın Yeri: II. International Congress of Pedagogical Research
TÜRKİYE, İngilizce, 15.05.2021

Uluslararası  Özet bildiri
11
Okul Yöneticilerinin Görüşleri Doğrultusunda Okul Mutluluğu: Nitel Bir Araştırma

KARA MEVLÜT, ATEŞ MEHMET
Yayın Yeri: 4. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CURRENT DEVELOPMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND SOCIAL SCIENCES
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 12.04.2021

Uluslararası  Özet bildiri
12
Öğretmenlerin Kolektif Yeterlik Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

KAPAT SEYFETTİN, KARA MEVLÜT, ŞAHİN SEVİLAY
Yayın Yeri: 11. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU
TÜRKİYE, Türkçe, 17.11.2020

Uluslararası  Özet bildiri
13
Öğretmenlerin Görüşleri Doğrultusunda İdeal Okul Yöneticisi: Bir Metafor Çalışması

KARA MEVLÜT, DENİZ EMRE
Yayın Yeri: 11. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU
TÜRKİYE, Türkçe, 17.11.2020

Uluslararası  Özet bildiri
14
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yoluyla Analizi

AKCAN EMRULLAH,KARA MEVLÜT,BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: 4. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, Muğla, Türkçe, 15.10.2020

Uluslararası  Özet bildiri
15
Kitlesel Göç Sonucu Ortaya Çıkan Eğitim Sorununa Yönelik Bir Çözüm Modeli: Geçici Eğitim Merkezleri (GEM)

KARA MEVLÜT
Yayın Yeri: 4. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, MUĞLA, Türkçe, 15.10.2020

Uluslararası  Özet bildiri
16
Eğitim Konulu Filmlerde Sınıf Yönetimi

AKCAN EMRULLAH,KARA MEVLÜT
Yayın Yeri: 18. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 16.10.2019

Uluslararası  Özet bildiri
17
Eğitim Fakültesi Mezunu Olmayan Öğretmen Adaylarının Eğitim Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

KARA MEVLÜT,AKCAN EMRULLAH
Yayın Yeri: V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 27.06.2019

Uluslararası  Özet bildiri
18
Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Öğrencilerinin Öğretmen Kavramına İlişkin Görüşlerinin Metaforlar Yoluyla İncelenmesi

KARA MEVLÜT
Yayın Yeri: V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 27.06.2019

Uluslararası  Özet bildiri
19
Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Görüşleri

KARA MEVLÜT
Yayın Yeri: V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 27.06.2019

Uluslararası  Özet bildiri
20
Aday Öğretmenlerin Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Algılarının Metaforlar Yoluyla Analiz Edilmesi

KARA MEVLÜT
Yayın Yeri: 14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi
TÜRKİYE, Çeşme, İzmir, Türkçe, 02.05.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
21
PICTES Projesi Kapsamında Yürütülen Faaliyetlerin Değerlendirilmesi

BOZBAYINDIR FATİH,KARA MEVLÜT
Yayın Yeri: AL-FARABI 2nd International Congress on Social Sciences
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 06.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
22
Resmi ve Özel Ortaöğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığa İlişkin Görüşleri

KARA MEVLÜT,YAŞAR MEHMET
Yayın Yeri: AL-FARABI 2nd International Congress on Social Sciences
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 06.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
23
Aday Öğretmenlerin Öğrenci Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

KARA MEVLÜT
Yayın Yeri: 8.Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 19.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
24
Aday Öğretmenlerin Okul Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yoluyla Analizi

KARA MEVLÜT,BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 20.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
25
Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecinin Aday Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi

BOZBAYINDIR FATİH,KARA MEVLÜT
Yayın Yeri: 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 20.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
26
Examining Institutionalization at Public and Private Secondary Schools

KARA MEVLÜT,YAŞAR MEHMET
Yayın Yeri: International Conference on Research in Education and Science (ICRES)
TÜRKİYE, Bodrum/Muğla, İngilizce, 19.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
27
The Challenges Faced in Enhancing Formal And Non-Formal Education And Training Courses (ETCs) and Solution Proposals Based On Teachers’ Views

BOZBAYINDIR FATİH,KARA MEVLÜT
Yayın Yeri: International Conference on Research in Education and Science (ICRES)
TÜRKİYE, Bodrum/Muğla, İngilizce, 19.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
28
Suriyeli Mültecilere Yönelik Geçici Eğitim Merkezlerinde Verilen Eğitim: Katkıları, Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

KARA MEVLÜT,BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (TURKCESS)
TÜRKİYE, Gaziantep/Nizip, Türkçe, 05.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
29
Öğretmenlerin Sendikalara Üye Olmama Nedenleri ve Sendikalardan Beklentileri

KARA MEVLÜT
Yayın Yeri: 10. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 07.05.2015

Ulusal  Özet bildiri
30
İlkokullarda Takımdaşlık ve Liderlik Bilinci Oluşturma Konusunda Bir Uygulama Örneği

KAHRAMAN İSMAİL,KARA MEVLÜT
Yayın Yeri: 9. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ
TÜRKİYE, SİİRT, Türkçe, 08.05.2014

Ulusal  Özet bildiri
31
Öğretmenlerin Okul Yöneticilerine Uyguladıkları Psikolojik Yıldırma Uygulamaları Ve Etkileri

ÖZKAN HABİB,KARA MEVLÜT,Arslan Mustafa Cüneyt
Yayın Yeri: V.ULUSLARARASI KATILIMLI EĞİTİM DENETİMİ KONGRESİ
TÜRKİYE, Kahramanmaraş, Türkçe, 20.06.2013

Uluslararası  Özet bildiri

Projeler

1 Adet
1
Okullarımızda Eğitim Kalitesinin Artırılması

Okulların Swot analizlerinin yapılması, eylem planlarının ve okul gelişim planlarının hazırlanması.
14.05.2019 - 14.06.2019
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

5 Adet
1
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

ÖĞRETMEN

2007 - 2019
2
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Eğitim Koordinatörlüğü
Suriyeli Mültecilerin Eğitim İhtiyacını Karşılamaya Yönelik Açılan Geçici Eğitim Merkezinde Yönetici,

2016 - 2019
3
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Müdür Yardımcılığı

2013 - 2014
4
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Müdür Vekili

2014 - 2014
5
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Müdür Yardımcılığı

2008 - 2009

Editörlükler

2 Adet
1
Eğitime Giriş

Yazar Adı: KARA MEVLÜT, BOZBAYINDIR FATİH , Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık
Kitap, Türkçe, 2023,   Uluslararası  Basılı

2
Eğitimde Özerklik: Kuram ve Uygulama

Yazar Adı: KARATAŞ İBRAHİM HAKAN, KARA MEVLÜT , Yayın Yeri: NOBEL BİLİMSEL ESERLER
Kitap, Türkçe, 2022,   Uluslararası  Basılı

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 UZMANLIK ALANI Türkçe 8
2 2019-2020 SEMİNER Türkçe 4
3 2019-2020 YÜKSEK LİSANS TEZİ Türkçe 5
4 2019-2020 UZMANLIK ALANI Türkçe 4
5 2019-2020 SEMİNER Türkçe 2
6 2019-2020 YÜKSEK LİSANS TEZİ Türkçe 3
7 2020-2021 EĞİTİM POLİTİKALARI Türkçe 6
8 2020-2021 YÜKSEK LİSANS TEZİ Türkçe 8
9 2020-2021 UZMANLIK ALANI Türkçe 8
10 2020-2021 EĞİTİM POLİTİKALARI Türkçe 3
11 2020-2021 UZMANLIK ALANI Türkçe 4
12 2020-2021 SEMİNER Türkçe 2
13 2020-2021 YÜKSEK LİSANS TEZİ Türkçe 4
14 2021-2022 YÜKSEK LİSANS TEZİ Türkçe 9
15 2021-2022 UZMANLIK ALANI Türkçe 8
16 2021-2022 EĞİTİM POLİTİKALARI Türkçe 3
17 2021-2022 YÜKSEK LİSANS TEZİ Türkçe 4
18 2022-2023 EĞİTİM POLİTİKALARI Türkçe 6
19 2022-2023 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Türkçe 3
20 2022-2023 NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 3
21 2022-2023 UZMANLIK ALANI Türkçe 8
22 2022-2023 SEMİNER Türkçe 4
23 2022-2023 YÜKSEK LİSANS TEZİ Türkçe 10
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Türkçe 2
2 2018-2019 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM Türkçe 2
3 2017-2018 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Türkçe 3
4 2018-2019 BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA ÖĞRETİM Türkçe 2
5 2018-2019 EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE DEĞİŞİM YÖNETİMİ VE LİDERLİK YAKLAŞIMLARI Türkçe 2
6 2018-2019 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Türkçe 4
7 2018-2019 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ Türkçe 2
8 2019-2020 EĞİTİME GİRİŞ Türkçe 8
9 2019-2020 SINIF YÖNETİMİ Türkçe 4
10 2019-2020 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Türkçe 6
11 2019-2020 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I Türkçe 4
12 2018-2019 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Türkçe 4
13 2017-2018 ÖZEL EĞİTİM Türkçe 6
14 2019-2020 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 8
15 2019-2020 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM Türkçe 6
16 2019-2020 ETKİLİ İLETİŞİM Türkçe 3
17 2019-2020 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Türkçe 4
18 2020-2021 EĞİTİME GİRİŞ Türkçe 10
19 2020-2021 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM Türkçe 2
20 2020-2021 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 1 Türkçe 4
21 2020-2021 OKUL DENEYİMİ Türkçe 2
22 2020-2021 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Türkçe 8
23 2020-2021 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Türkçe 4
24 2021-2022 EĞİTİME GİRİŞ Türkçe 8
25 2021-2022 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Türkçe 8
26 2021-2022 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I Türkçe 4
27 2021-2022 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Türkçe 6
28 2021-2022 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 2
29 2021-2022 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Türkçe 4
30 2022-2023 EĞİTİME GİRİŞ Türkçe 8
31 2022-2023 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Türkçe 8
32 2022-2023 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Okul müdürlerinin sosyal adalet liderliği davranışları ile öğretmenlerin örgütsel bağlılık algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi MERT CAN TezMerkezi 2023
2 Tamamlandı Öğretmenlerin iletişim becerileri ile öğretmen liderliği arasındaki ilişkinin incelenmesi EMRE DENİZ TezMerkezi 2022
3 Tamamlandı Sınıfında Suriyeli öğrenci bulunan sınıf öğretmenlerinin çokkültürlü eğitime ilişkin görüşlerinin ve tutumlarının incelenmesi TUĞBA YILDIRIM TezMerkezi 2022
4 Tamamlandı Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel mutluluk ile örgütsel bağlılık algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi MEHMET ATEŞ TezMerkezi 2022

Araştırmalar

5 Adet
1
Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansı (ISPC) 2021

Mevlüt KARA, bu kongrenin bilim ve düzenleme kurulu yer almıştır. Aynı zamanda kongrede gerçekleştirilen "Okul Özerkliği İleri Araştırmalar Çalıştayı"nda moderatör olarak görev yapmıştır. Bunun yanında kongreye oturum başkanlığı yaparak da katkı verm
İstanbul,   Uluslararası  Kongre Düzenleme

2
11. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu

Mevlüt KARA, Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği EYUDER ve MEF Üniversitesi işbirliği ile 17-21 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenen 11. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu EYFOR-11 paralel oturumlarında “Oturum Başkanı” olarak katkıda bulun
Çevrimiçi,   Uluslararası  Kongre Düzenleme

3
4th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CURRENT DEVELOPMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND SOCIAL SCIENCES (BİLTEK IV)

Mevlüt KARA, 12-13 Nisan 2021 tarihleri arasında düzenlenen "4th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CURRENT DEVELOPMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND SOCIAL SCIENCES (BİLTEK IV.)" adlı kongrenin düzenleme kurulunda yer alarak katkıda bulunmuştur.
Çevrimiçi,   Uluslararası  Kongre Düzenleme

4
2020 Eğitim Vizyonu Nizip Çalıştayı

Mevlüt KARA, Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen çalıştaya katılmış ve oturum başkanlığı yaparak katkıda bulunmuştur.
Nizip/Gaziantep,   Ulusal  Çalıştay

5
Türkiye Okul Yöneticileri Raporu (TOYR) 2020

Türkiye Okul Yöneticileri Raporu (TOYR), Öncü Okul Yöneticileri Derneği tarafından okul yöneticiliği mesleğinin ve okul yöneticilerinin durumunu betimlemek amacıyla hazırlanmıştır. İlki 2019’da ‘Türkiye Okul Yöneticileri Raporu 2019’ adıyla yayımla
İstanbul,   Ulusal  Rapor

Üyelikler

2 Adet
1
ÖNCÜ OKUL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ

 Üye    2019 

2
EYED-DER (Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Deneticileri Derneği)

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2014