Doç.Dr. CAFER ÇARKIT

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞT.

   carkit@gantep.edu.tr      03425231023  
Eğitim Bilimleri Temel Alanı  Türkçe Eğitimi  Türkçe Eğitimi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

7 Adet
1
Kuram ve Uygulamada Eleştirel Okuma

Yayın Yeri: Nobel Yayınları
ISBN: 978-625-397-988-1, TÜRKİYE, ANKARA, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Kuramdan Uygulamaya Kelime Öğretimi

Yayın Yeri: Nobel Akademi
ISBN: 978-625-427-291-2, TÜRKİYE, ANKARA, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri

Yayın Yeri: Eğiten Kitap
ISBN: 978-625-7348-84-3, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Education, Social, Health and Political Developments in Turkey Between 2000-2020

Yayın Yeri: ISRES PUBLICATION
ISBN: 978-605-71165-1-2, TÜRKİYE, KONYA, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
5
Kuramdan Uygulamaya Türkçe Öğretimi

Yayın Yeri: Pegem Akademi
ISBN: 978-625-7880-33-6, TÜRKİYE, ANKARA, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Educational and Science Occured in Turkey Between the Years of 1980-2000

Yayın Yeri: İKSAD PUBLISHING
ISBN: 978-625-7687-15-7, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
7
Eğitim Bilimleri Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler

Yayın Yeri: Gece Akademi
ISBN: 978-605-7631-28-2, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

29 Adet
1
Ukrayna’da Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların Fenomenolojik Bir Araştırması

ÇARKIT CAFER, KORKUTAN KADİR
Yayın Yeri: International Journal of Educational Researchers
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
2
Türkçe Öğretmenlerinin Okuma Bozukluklarına Yönelik Görüş ve Uygulamaları

ÇARKIT CAFER, SUR EMİNE
Yayın Yeri: Cumhuriyet International Journal of Education
Türkçe, Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
3
Ortaokul Öğrencilerinin Dil Bilgisine Yönelik Metaforik Algıları

ÇARKIT CAFER, KARA MERVE
Yayın Yeri: The Journal of Turkish Educational Sciences, Gazi University
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
4
Eleştirel Okuma Dersinin Çıktıları Üzerine Bir Araştırma

ÇARKIT CAFER
Yayın Yeri: Inonu University
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
5
The Relationship Between Preservice Teachers' Critical Thinking and Epistemological Beliefs

ÇARKIT CAFER, KURNAZ HASAN
Yayın Yeri: International Journal of Progressive Education
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
6
Metaphoric Perceptions of Secondary School Students towards the Thinking Education Course

ÇARKIT CAFER
Yayın Yeri: International Online Journal of Educational Sciences
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
7
Ortaokul Türkçe Ders Kitapları Millî Mücadele ve Atatürk Teması Metinlerinin Okunabilirlik Düzeyleri Üzerine Bir İnceleme

ÇARKIT CAFER, BAHADIR HALİL İBRAHİM
Yayın Yeri: Cumhuriyet International Journal of Education
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
Examination of the 6th Grade Turkish Lesson Coursebook Texts Within the Context of the Properties of the Text

ÇARKIT CAFER, ÇOHANTİMUR AYŞEN
Yayın Yeri: Education Quarterly Reviews
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
9
Ortaokul Türkçe Derslerinde Yansıtıcı Düşünme Becerisinin Geliştirilmesine Yönelik Öğretmenlerin Görüş ve Uygulamaları

ÇARKIT CAFER, İPLİK YASİN
Yayın Yeri: Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
10
Assessment of 4th Grade Students’ Problem-Solving Skills in Terms of Various Variables

ÇARKIT CAFER, ÖZENÇ MEHMET
Yayın Yeri: Educational Policy Analysis and Strategic Research
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
11
The Relationship Between Functional Literacy and Problem-Solving Skills: A Study on 4th Grade Students

ÖZENÇ MEHMET, ÇARKIT CAFER
Yayın Yeri: Participatory Educational Research
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
12
Teachers' Vievs and Practices Regarding Students' Listening Defects in Secondary School Turkish Lessons

ÇARKIT CAFER, KOÇOĞLU ABDULHAMİT
Yayın Yeri: International Journal of Education Technology and Scientific Researches
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
13
Instructors' Opinion on the Use of Concept Maps for Improving Vocabulary in Teaching Turkish as a Foreign Language

ÇARKIT CAFER, KAVCAR ŞEYMA
Yayın Yeri: International Online Journal of Education and Teaching
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
14
A Qualitative Research on the Use of Humor in Turkish Teaching in Secondary School

ÇARKIT CAFER, CANALICI MERYEM
Yayın Yeri: Psycho-Educational Research Reviews
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
15
1981 ve 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programlarının Dinleme Eğitimi Açısından Karşılaştırılması

ÇARKIT CAFER
Yayın Yeri: Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
16
Covid-19 Sürecinde Türkçe Dersi Uygulamaları Üzerine Nitel Bir Araştırma

ÇARKIT CAFER,KOÇOĞLU ABDULHAMİT
Yayın Yeri: International Journal of Languages’xx Education and Teaching
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Modern Language Association (MLA), ERIH PLUS, Directory Of Open Access Journals
17
Evaluation of Audiobook Listening Experiences of 8th Grade Students: An Action Research

ÇARKIT CAFER
Yayın Yeri: Educational Policy Analysis and Strategic Research
İngilizce, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
18
Reflective thinking in Turkish language education

ÇARKIT CAFER
Yayın Yeri: İlköğretim Online (elektronik)
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCOPUS
19
Ortaokul Türkçe Derslerinde Eleştirel Dinleme/İzleme Uygulamaları Üzerine Bir Eylem Araştırması

ÇARKIT CAFER,ALTUN KUDRET
Yayın Yeri: OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
20
Ortaokul Türkçe Derslerinde Kültür Aktarımına Yönelik Uygulamalar

ÇARKIT CAFER
Yayın Yeri: Kastamonu Eğitim Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
21
Kaynaştırma Öğrencilerine Okuma Becerisi Kazandırmaya Yönelik Öğretmen Görüş ve Uygulamaları

ÇARKIT CAFER
Yayın Yeri: Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
22
Eleştirel Dinleme/İzleme Özyeterlilik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve GüvenilirlikÇalışması

ÇARKIT CAFER,ALTUN KUDRET
Yayın Yeri: Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
23
2018 Ortaokul Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programının Eleştirel Düşünme Bağlamında Değerlendirilmesi

ÇARKIT CAFER
Yayın Yeri: Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ROAD, OAJI, SOBİAD, İSAM, TEİ, SIS
24
2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı Çerçevesinde Hazırlanan 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabının Değerlendirilmesi

ÇARKIT CAFER
Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
25
2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı Bağlamında Hazırlanan Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarına Yönelik Öğretmen Görüşleri

ÇARKIT CAFER
Yayın Yeri: Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
26
Ortaokul Okuma Becerileri Dersine Yönelik Öğretmenlerin Görüş ve Uygulamaları

ÇARKIT CAFER
Yayın Yeri: Ana Dili Eğitimi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
27
Türkçe Eğitiminde Eleştirel Dinlemenin/İzlemenin Önemi ve Yeri

ÇARKIT CAFER
Yayın Yeri: RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
28
Ortaokul Türkçe Derslerinde Dinleme Becerisinin Değerlendirilme Sürecine Yönelik Öğretmen Görüşleri

ÇARKIT CAFER
Yayın Yeri: International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR)
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SOBIAD, Index Copernıcus, ESJI, DRJI
29
Ortaokul Yazarlık ve Yazma Becerileri Dersi Bağlamında Yazma Becerisi Öğretimi Üzerine Öğretmen Görüşleri

ÇARKIT CAFER, KARADÜZ ADNAN
Yayın Yeri: Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN

Bildiriler

18 Adet
1
PIKTES Kapsamında Yabancı Uyruklu Öğrencilere Yönelik Açılan Destekleme Kursları Üzerine Bir İnceleme

ÇARKIT CAFER
Yayın Yeri: II. Uluslararası Göç Çalışmaları Sempozyumu (GÖÇSEM 2023)
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 14.12.2023

Uluslararası  Özet bildiri
2
Türkçe Öğretmenlerinin Sesli Kitaplara Yönelik Görüşleri

ÇARKIT CAFER
Yayın Yeri: EduCongress 2023
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 20.09.2023

Uluslararası  Özet bildiri
3
Eleştirel Okuma Dersinin Çıktıları Üzerine Bir Araştırma

ÇARKIT CAFER
Yayın Yeri: 3. Eğitim Araştırmaları Kongresi
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 14.10.2022

Ulusal  Özet bildiri
4
2019 Türkçe Dersi Öğretim Programı Okuma Kazanımları ile PISA Okuma Becerileri Yeterlik Düzeylerinin Karşılaştırmalı Bir Analizi

ÇARKIT CAFER, KORKUTAN KADİR
Yayın Yeri: INTERNATIONAL HAZAR SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE - III
AZERBAYCAN, BAKÜ, Türkçe, 07.01.2022

Uluslararası  Özet bildiri
5
Türkçe Eğitiminde Analitik Düşünmenin Kapsamı Üzerine Bir Değerlendirme

ÇARKIT CAFER, ÖZDEN MÜNİRE
Yayın Yeri: International Black Sea Coastline Countries Scientific Research Symposium - VI
TÜRKİYE, GİRESUN, Türkçe, 28.04.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
Türkçe Eğitimi Alanında Dinleme Türlerine Genel Bir Bakış

ÖZDEN MÜNİRE, ÇARKIT CAFER
Yayın Yeri: International Black Sea Coastline Countries Scientific Research Symposium - VI
TÜRKİYE, GİRESUN, Türkçe, 28.04.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
Masallarla Karakter Eğitimi Setinin Değerler Eğitimi ve Dil Kullanımı Bağlamında İncelenmesi

ÇARKIT CAFER
Yayın Yeri: 4. International Symposium on Current Developments in Science, Technology and Social Sciences
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 12.04.2021

Uluslararası  Özet bildiri
8
6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Metinlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

ÇARKIT CAFER, ÇOHANTİMUR AYŞEN
Yayın Yeri: 4. International Symposium on Current Developments in Science, Technology and Social Sciences
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 12.04.2021

Uluslararası  Özet bildiri
9
A Qualitative Research on Turkish Course Application During Covid-19 Process

ÇARKIT CAFER,KOÇOĞLU ABDULHAMİT
Yayın Yeri: Euroasia Congress on Scientific Researchesand Recent Trends-VII
AZERBAYCAN, Bakü, İngilizce, 06.12.2020

Uluslararası  Özet bildiri
10
İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin İşlevsel Okuryazarlık Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi

ÖZENÇ MEHMET,ÇARKIT CAFER
Yayın Yeri: 13th International Educational Community Symposium
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 06.11.2020

Uluslararası  Özet bildiri
11
4. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Becerisi Algılarının Farklı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi

ÇARKIT CAFER,ÖZENÇ MEHMET
Yayın Yeri: 13th International Educational Community Symposium
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 06.11.2020

Uluslararası  Özet bildiri
12
Çocuklarda Eleştirel Düşünme Becerisinin Geliştirilmesinin Önemi

ÇARKIT CAFER
Yayın Yeri: WORLD CHILDREN CONFERENCE
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 23.10.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
13
2016 Düşünme Eğitimi Dersi Öğretim Programında Eleştirel Düşünmenin Yeri

ÇARKIT CAFER
Yayın Yeri: 6. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi
TÜRKİYE, ŞANLIURFA, Türkçe, 01.11.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
14
Reklamların Dili: 7. sınıf Türkçe Dersinde Reklam Çözümlemesine Yönelik Bir Uygulama

ÇARKIT CAFER
Yayın Yeri: International Congress of Languages
ADANA, Türkçe, 09.10.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
15
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Yazma Etkinliklerinin Yaratıcı Yazma Bağlamında Değerlendirilmesi

ÇARKIT CAFER
Yayın Yeri: III. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu
TÜRKİYE, NEVŞEHİR, Türkçe, 25.06.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
16
Ortaokul Okuma Becerileri Dersine Yönelik Öğretmenlerin Görüş ve Uygulamaları

ÇARKIT CAFER
Yayın Yeri: III. Uluslararası Avrasya Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 04.04.2019

Uluslararası  Özet bildiri
17
2018 Ortaokul Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programının Eleştirel Düşünme Bağlamında Değerlendirilmesi

ÇARKIT CAFER
Yayın Yeri: 3. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu
TÜRKİYE, Gaziantep, İngilizce, 04.04.2019

Uluslararası  Özet bildiri
18
Ortaokul Yazarlık ve Yazma Becerileri Dersi Ölçme ve Değerlendirme Uygulamalarının Değerlendirilmesi

KARADÜZ ADNAN, ÇARKIT CAFER, ÇOBAN ABDULLAH
Yayın Yeri: 8. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı
İSTANBUL, Türkçe, 01.10.2015

Ulusal  Özet bildiri

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Türkçe öğretmeni
Türkçe Öğretmeni,

2009 - 2019

Editörlükler

4 Adet
1
Journal of Elementary Education: Theory & Practice (JELEDU)

Yazar Adı: ÇARKIT CAFER, AKCAN EMRULLAH, ÖZENÇ MEHMET, BOZKURT BAYRAM , Yayın Yeri: Journal of Elementary Education: Theory & Practice (JELEDU)
Dergi, İngilizce, 2023,   Uluslararası  Google Scholar, OpenAIRE  Elektronik

2
Kuram ve Uygulamada Eleştirel Okuma

Yazar Adı: KURNAZ HASAN, ÇARKIT CAFER , Yayın Yeri: Nobel Yayınları
Kitap, Türkçe, 2023,   Uluslararası  Basılı

3
Kuramdan Uygulamaya Kelime Öğretimi

Yazar Adı: ÇARKIT CAFER, KURNAZ HASAN , Yayın Yeri: Nobel Akademi
Kitap, Türkçe, 2022,   Uluslararası  Basılı

4
Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri

Yazar Adı: KURNAZ HASAN, ÇARKIT CAFER , Yayın Yeri: Eğiten Kitap
Kitap, Türkçe, 2021,   Uluslararası  Basılı

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2020-2021 Türkçe Eğitiminde Düşünme Becerileri Türkçe 3
2 2020-2021 Temel Dil Becerileri: Dinleme Eğitimi Türkçe 3
3 2021-2022 Türkçe Eğitiminde Düşünme Becerileri Türkçe 3
4 2021-2022 Temel Dil Becerileri: Dinleme Eğitimi Türkçe 3
5 2022-2023 Türkçe Eğitiminde Düşünme Becerileri Türkçe 3
6 2022-2023 Temel Dil Becerileri: Dinleme Eğitimi Türkçe 3
7 2022-2023 Türkçe Eğitiminde Düşünme Becerileri Türkçe 3
8 2022-2023 Temel Dil Becerileri: Dinleme Eğitimi Türkçe 3
9 2023-2024 Türkçe Eğitiminde Düşünme Becerileri Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 Nitel Araştırma Teknikleri Türkçe 3
2 2019-2020 Türkçe Öğretim Tarihi Türkçe 3
3 2020-2021 Türkçe Eğitiminde Eleştirel Dil Becerileri Türkçe 3
4 2020-2021 Metinlerle Türkçe Öğretimi Türkçe 3
5 2021-2022 Türkçe Eğitiminde Eleştirel Dil Becerileri Türkçe 3
6 2021-2022 Metinlerle Türkçe Öğretimi Türkçe 3
7 2022-2023 Türkçe Eğitiminde Eleştirel Dil Becerileri Türkçe 3
8 2022-2023 Uzmanlık Alanı Türkçe 4
9 2022-2023 Seminer Türkçe 2
10 2022-2023 Metinlerle Türkçe Öğretimi Türkçe 3
11 2022-2023 Türkçe Eğitiminde Eleştirel Dil Becerileri Türkçe 3
12 2022-2023 Metinlerle Türkçe Öğretimi Türkçe 3
13 2023-2024 Türkçe Eğitiminde Eleştirel Dil Becerileri Türkçe 3
14 2023-2024 Seminer Türkçe 2
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 Anlama Teknikleri II: Dinleme Eğitimi Türkçe 4
2 2019-2020 Türk Dil Bilgisi 1 Türkçe 2
3 2019-2020 Türk Dil Bilgisi 3 Türkçe 2
4 2019-2020 Türkçe Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımları Türkçe 2
5 2019-2020 Anlatma Teknikleri I: Konuşma Eğitimi Türkçe 4
6 2019-2020 Özel Öğretim Yöntemleri II Türkçe 4
7 2019-2020 Dil ve Kültür Türkçe 2
8 2019-2020 Türk Dil Bilgisi 2 Türkçe 2
9 2019-2020 Türk Dil Bilgisi 4 Türkçe 2
10 2019-2020 Türkçe Öğretim Programları Türkçe 2
11 2019-2020 Toplumsal Duyarlılık Projesi 2 Türkçe 3
12 2019-2020 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 2
13 2020-2021 Dinleme Eğitimi Türkçe 3
14 2020-2021 Eleştirel ve Analitik Düşünme Türkçe 2
15 2020-2021 Türkçe Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımları Türkçe 2
16 2020-2021 Türk Dil Bilgisi 1 Türkçe 2
17 2020-2021 Türk Dil Bilgisi 3 Türkçe 2
18 2020-2021 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 3
19 2020-2021 Toplumsal Duyarlılık Projesi 1 Türkçe 1
20 2020-2021 Okul Deneyimi Türkçe 1
21 2020-2021 Konuşma Eğitimi Türkçe 3
22 2020-2021 Türkçe Öğretim Programları Türkçe 2
23 2020-2021 Dil ve Kültür Türkçe 2
24 2020-2021 Türk Dil Bilgisi 2 Türkçe 2
25 2020-2021 Türk Dil Bilgisi 4 Türkçe 2
26 2020-2021 Özel Öğretim Yöntemleri Türkçe 4
27 2021-2022 Türkçe Öğretim Programları Türkçe 2
28 2021-2022 Türk Dil Bilgisi II Türkçe 2
29 2021-2022 Türk Dil Bilgisi IV Türkçe 2
30 2021-2022 Konuşma Eğitimi Türkçe 3
31 2021-2022 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Türkçe 3
32 2021-2022 Eleştirel Okuma Türkçe 2
33 2021-2022 Dinleme Eğitimi Türkçe 3
34 2021-2022 Türk Dil Bilgisi I Türkçe 2
35 2021-2022 Türk Dil Bilgisi III Türkçe 2
36 2021-2022 Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Türkçe 2
37 2022-2023 Dinleme Eğitimi Türkçe 3
38 2022-2023 Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Türkçe 2
39 2022-2023 Türk Dil Bilgisi I Türkçe 2
40 2022-2023 Türk Dil Bilgisi III Türkçe 2
41 2022-2023 Dil Bilgisi Öğretimi Türkçe 2
42 2022-2023 Türkçe Ders Kitabı İncelemesi Türkçe 2
43 2022-2023 İki Dilli Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Türkçe 2
44 2022-2023 Konuşma Eğitimi Türkçe 3
45 2022-2023 Türk Dil Bilgisi II Türkçe 2
46 2022-2023 Türk Dil Bilgisi IV Türkçe 2
47 2022-2023 Türkçe Öğretim Programları Türkçe 2
48 2022-2023 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Türkçe 3
49 2022-2023 Dil Eğitiminin Temel Kavramları Türkçe 2
50 2023-2024 Dinleme Eğitimi Türkçe 3
51 2023-2024 Türkçe Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımları Türkçe 2
52 2023-2024 Türk Dil Bilgisi I Türkçe 2
53 2023-2024 Türk Dil Bilgisi III Türkçe 2
54 2023-2024 Dil Bilgisi Öğretimi Türkçe 2
55 2023-2024 İki Dilli Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Türkçe 2
56 2022-2023 Dinleme Eğitimi Türkçe 3
57 2022-2023 Türkçe Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımları Türkçe 2
58 2022-2023 Türk Dil Bilgisi I Türkçe 2
59 2022-2023 Türk Dil Bilgisi III Türkçe 2
60 2022-2023 Dil Bilgisi Öğretimi Türkçe 2
61 2022-2023 İki Dilli Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Türkçe 2
62 2022-2023 Türkçe Ders Kitabı İncelemesi Türkçe 2
63 2022-2023 Türk Dil Bilgisi II Türkçe 2
64 2022-2023 Türk Dil Bilgisi IV Türkçe 2
65 2022-2023 Dil Eğitiminin Temel Kavramları Türkçe 2
66 2022-2023 Türkçe Öğretim Programları Türkçe 2
67 2022-2023 Konuşma Eğitimi Türkçe 3
68 2022-2023 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 Etkili ve Güzel Konuşma Türkçe 4
2 2019-2020 Etkili ve Güzel Konuşma I Türkçe 4

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Devam Ediyor Geri Bildirimin 6. Sınıf Öğrencilerinin Yazma Başarı ve Motivasyonuna Etkisi MUSTAFA FİDAN TezMerkezi 2024
2 Devam Ediyor 7. sınıf öğrencilerinin yazma öz-yeterliklerinin geliştirilmesinde süreç-tür odaklı yazma yaklaşımının kullanımı HASAN YILDIZ TezMerkezi 2024
3 Devam Ediyor ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DİNLEME/İZLEME ÖZYETERLİLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KÜRŞATHAN GÜRBÜZEL TezMerkezi 2024
4 Tamamlandı ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YER ALAN METİNLERİN METİN ÖZELLİKLERİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ CANAN ÖZCAN TezMerkezi 2024
5 Devam Ediyor Sınıf ve Türkçe öğretmenlerinin dinleme/izleme eğitimine yönelik görüş ve uygulamalarının karşılaştırmalı bir analizi NAZLI İBİŞ TezMerkezi 2024
6 Devam Ediyor Öğrencilerin yazma öz yeterliliklerinin geliştirilmesinde tematik portfolyo kullanımı HAVVA DAŞKIRAN TezMerkezi 2024
7 Tamamlandı Ortaokul öğrencilerinin internet bağımlılık düzeyleri ile konuşma kaygıları arasındaki ilişkiye yönelik görünümler ABDULHAMİT KOÇOĞLU TezMerkezi 2023
8 Devam Ediyor ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MEDYAOKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR EYLEM ARAŞTIRMASI ESRA PAKSOY TezMerkezi 2023
9 Devam Ediyor 7.Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersine Yönelik Motivasyonlarının Yaratıcı Drama Yoluyla Geliştirilmesi: Bir Eylem Araştırması ELİF YAVUZ TezMerkezi 2023
10 Tamamlandı Ortaokul öğrencilerinin eleştirel okuma becerileri ile okuma stratejileri bilişsel farkındalık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi HALİL İBRAHİM BAHADIR TezMerkezi 2022

Araştırmalar

7 Adet
1
2023 TÜBİTAK BİLİM SÖYLEŞİLERİ

NEDEN ELEŞTİREL DÜŞÜNMELİYİZ?
Kilis,   Ulusal  Konuşmalarım

2
JÜRİ ÜYESİ

TÜBİTAK 2204A- LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI
Kayseri,   Ulusal  Jüri Üyelikleri

3
KONGRE DÜZENLEME

4th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CURRENT DEVELOPMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND SOCIAL SCIENCES (BILTEK-IV)
Gaziantep,   Uluslararası  Kongre Düzenleme

4
JÜRİ ÜYESİ

TÜBİTAK 2204A- LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI
Kayseri,   Ulusal  Jüri Üyelikleri

5
ÇALIŞTAY

TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÇALIŞTAYI
Ankara,   Ulusal  Çalıştay

6
TÜBİTAK 2211 YURT İÇİ DOKTORA BURSU

TÜBİTAK 2211 YURT İÇİ DOKTORA BURSU
Ankara,   Ulusal  Burs

7
JÜRİ ÜYESİ

TÜBİTAK 2204A- LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI
Kayseri,   Ulusal  Jüri Üyelikleri