Dr.Öğr.Üyesi CAFER ÇARKIT

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞT.

   carkit@gantep.edu.tr      03425231023  
Eğitim Bilimleri Temel Alanı  Türkçe Eğitimi  Türkçe Eğitimi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

6 Adet
1
Kuramdan Uygulamaya Kelime Öğretimi

Yayın Yeri: Nobel Akademi
ISBN: 978-625-427-291-2, TÜRKİYE, ANKARA, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri

Yayın Yeri: Eğiten Kitap
ISBN: 978-625-7348-84-3, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Education, Social, Health and Political Developments in Turkey Between 2000-2020

Yayın Yeri: ISRES PUBLICATION
ISBN: 978-605-71165-1-2, TÜRKİYE, KONYA, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
4
Kuramdan Uygulamaya Türkçe Öğretimi

Yayın Yeri: Pegem Akademi
ISBN: 978-625-7880-33-6, TÜRKİYE, ANKARA, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Educational and Science Occured in Turkey Between the Years of 1980-2000

Yayın Yeri: İKSAD PUBLISHING
ISBN: 978-625-7687-15-7, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
6
Eğitim Bilimleri Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler

Yayın Yeri: Gece Akademi
ISBN: 978-605-7631-28-2, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

25 Adet
1
The Relationship Between Preservice Teachers' Critical Thinking and Epistemological Beliefs

ÇARKIT CAFER, KURNAZ HASAN
Yayın Yeri: International Journal of Progressive Education
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
2
Metaphoric Perceptions of Secondary School Students towards the Thinking Education Course

ÇARKIT CAFER
Yayın Yeri: International Online Journal of Educational Sciences
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
3
Ortaokul Türkçe Ders Kitapları Millî Mücadele ve Atatürk Teması Metinlerinin Okunabilirlik Düzeyleri Üzerine Bir İnceleme

ÇARKIT CAFER, BAHADIR HALİL İBRAHİM
Yayın Yeri: Cumhuriyet International Journal of Education
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
Instructors' Opinion on the Use of Concept Maps for Improving Vocabulary in Teaching Turkish as a Foreign Language

ÇARKIT CAFER, KAVCAR ŞEYMA
Yayın Yeri: International Online Journal of Education and Teaching
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
5
Assessment of 4th Grade Students’ Problem-Solving Skills in Terms of Various Variables

ÇARKIT CAFER, ÖZENÇ MEHMET
Yayın Yeri: Educational Policy Analysis and Strategic Research
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
6
Ortaokul Türkçe Derslerinde Yansıtıcı Düşünme Becerisinin Geliştirilmesine Yönelik Öğretmenlerin Görüş ve Uygulamaları

ÇARKIT CAFER, İPLİK YASİN
Yayın Yeri: Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
Examination of the 6th Grade Turkish Lesson Coursebook Texts Within the Context of the Properties of the Text

ÇARKIT CAFER, ÇOHANTİMUR AYŞEN
Yayın Yeri: Education Quarterly Reviews
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
8
The Relationship Between Functional Literacy and Problem-Solving Skills: A Study on 4th Grade Students

ÖZENÇ MEHMET, ÇARKIT CAFER
Yayın Yeri: Participatory Educational Research
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
9
Teachers' Vievs and Practices Regarding Students' Listening Defects in Secondary School Turkish Lessons

ÇARKIT CAFER, KOÇOĞLU ABDULHAMİT
Yayın Yeri: International Journal of Education Technology and Scientific Researches
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
10
A Qualitative Research on the Use of Humor in Turkish Teaching in Secondary School

ÇARKIT CAFER, CANALICI MERYEM
Yayın Yeri: Psycho-Educational Research Reviews
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
11
1981 ve 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programlarının Dinleme Eğitimi Açısından Karşılaştırılması

ÇARKIT CAFER
Yayın Yeri: Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
12
Eleştirel Dinleme/İzleme Özyeterlilik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve GüvenilirlikÇalışması

ÇARKIT CAFER,ALTUN KUDRET
Yayın Yeri: Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
13
Reflective thinking in Turkish language education

ÇARKIT CAFER
Yayın Yeri: İlköğretim Online (elektronik)
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
14
Ortaokul Türkçe Derslerinde Eleştirel Dinleme/İzleme Uygulamaları Üzerine Bir Eylem Araştırması

ÇARKIT CAFER,ALTUN KUDRET
Yayın Yeri: OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
15
Ortaokul Türkçe Derslerinde Kültür Aktarımına Yönelik Uygulamalar

ÇARKIT CAFER
Yayın Yeri: Kastamonu Eğitim Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
16
Covid-19 Sürecinde Türkçe Dersi Uygulamaları Üzerine Nitel Bir Araştırma

ÇARKIT CAFER,KOÇOĞLU ABDULHAMİT
Yayın Yeri: International Journal of Languages’xx Education and Teaching
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Modern Language Association (MLA), ERIH PLUS, Directory Of Open Access Journals
17
Evaluation of Audiobook Listening Experiences of 8th Grade Students: An Action Research

ÇARKIT CAFER
Yayın Yeri: Educational Policy Analysis and Strategic Research
İngilizce, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
18
Kaynaştırma Öğrencilerine Okuma Becerisi Kazandırmaya Yönelik Öğretmen Görüş ve Uygulamaları

ÇARKIT CAFER
Yayın Yeri: Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
19
Ortaokul Okuma Becerileri Dersine Yönelik Öğretmenlerin Görüş ve Uygulamaları

ÇARKIT CAFER
Yayın Yeri: Ana Dili Eğitimi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
20
2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı Bağlamında Hazırlanan Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarına Yönelik Öğretmen Görüşleri

ÇARKIT CAFER
Yayın Yeri: Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
21
2018 Ortaokul Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programının Eleştirel Düşünme Bağlamında Değerlendirilmesi

ÇARKIT CAFER
Yayın Yeri: Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ROAD, OAJI, SOBİAD, İSAM, TEİ, SIS
22
2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı Çerçevesinde Hazırlanan 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabının Değerlendirilmesi

ÇARKIT CAFER
Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
23
Türkçe Eğitiminde Eleştirel Dinlemenin/İzlemenin Önemi ve Yeri

ÇARKIT CAFER
Yayın Yeri: RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
24
Ortaokul Türkçe Derslerinde Dinleme Becerisinin Değerlendirilme Sürecine Yönelik Öğretmen Görüşleri

ÇARKIT CAFER
Yayın Yeri: International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR)
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SOBIAD, Index Copernıcus, ESJI, DRJI
25
Ortaokul Yazarlık ve Yazma Becerileri Dersi Bağlamında Yazma Becerisi Öğretimi Üzerine Öğretmen Görüşleri

ÇARKIT CAFER, KARADÜZ ADNAN
Yayın Yeri: Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN

Bildiriler

16 Adet
1
Eleştirel Okuma Dersinin Çıktıları Üzerine Bir Araştırma

ÇARKIT CAFER
Yayın Yeri: 3. Eğitim Araştırmaları Kongresi
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 14.10.2022

Ulusal  Özet bildiri
2
2019 Türkçe Dersi Öğretim Programı Okuma Kazanımları ile PISA Okuma Becerileri Yeterlik Düzeylerinin Karşılaştırmalı Bir Analizi

ÇARKIT CAFER, KORKUTAN KADİR
Yayın Yeri: INTERNATIONAL HAZAR SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE - III
AZERBAYCAN, BAKÜ, Türkçe, 07.01.2022

Uluslararası  Özet bildiri
3
Türkçe Eğitimi Alanında Dinleme Türlerine Genel Bir Bakış

ÖZDEN MÜNİRE, ÇARKIT CAFER
Yayın Yeri: International Black Sea Coastline Countries Scientific Research Symposium - VI
TÜRKİYE, GİRESUN, Türkçe, 28.04.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
Türkçe Eğitiminde Analitik Düşünmenin Kapsamı Üzerine Bir Değerlendirme

ÇARKIT CAFER, ÖZDEN MÜNİRE
Yayın Yeri: International Black Sea Coastline Countries Scientific Research Symposium - VI
TÜRKİYE, GİRESUN, Türkçe, 28.04.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
Masallarla Karakter Eğitimi Setinin Değerler Eğitimi ve Dil Kullanımı Bağlamında İncelenmesi

ÇARKIT CAFER
Yayın Yeri: 4. International Symposium on Current Developments in Science, Technology and Social Sciences
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 12.04.2021

Uluslararası  Özet bildiri
6
6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Metinlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

ÇARKIT CAFER, ÇOHANTİMUR AYŞEN
Yayın Yeri: 4. International Symposium on Current Developments in Science, Technology and Social Sciences
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 12.04.2021

Uluslararası  Özet bildiri
7
A Qualitative Research on Turkish Course Application During Covid-19 Process

ÇARKIT CAFER,KOÇOĞLU ABDULHAMİT
Yayın Yeri: Euroasia Congress on Scientific Researchesand Recent Trends-VII
AZERBAYCAN, Bakü, İngilizce, 06.12.2020

Uluslararası  Özet bildiri
8
4. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Becerisi Algılarının Farklı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi

ÇARKIT CAFER,ÖZENÇ MEHMET
Yayın Yeri: 13th International Educational Community Symposium
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 06.11.2020

Uluslararası  Özet bildiri
9
İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin İşlevsel Okuryazarlık Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi

ÖZENÇ MEHMET,ÇARKIT CAFER
Yayın Yeri: 13th International Educational Community Symposium
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 06.11.2020

Uluslararası  Özet bildiri
10
Çocuklarda Eleştirel Düşünme Becerisinin Geliştirilmesinin Önemi

ÇARKIT CAFER
Yayın Yeri: WORLD CHILDREN CONFERENCE
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 23.10.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
2016 Düşünme Eğitimi Dersi Öğretim Programında Eleştirel Düşünmenin Yeri

ÇARKIT CAFER
Yayın Yeri: 6. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi
TÜRKİYE, ŞANLIURFA, Türkçe, 01.11.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
12
Reklamların Dili: 7. sınıf Türkçe Dersinde Reklam Çözümlemesine Yönelik Bir Uygulama

ÇARKIT CAFER
Yayın Yeri: International Congress of Languages
ADANA, Türkçe, 09.10.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
13
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Yazma Etkinliklerinin Yaratıcı Yazma Bağlamında Değerlendirilmesi

ÇARKIT CAFER
Yayın Yeri: III. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu
TÜRKİYE, NEVŞEHİR, Türkçe, 25.06.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
14
2018 Ortaokul Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programının Eleştirel Düşünme Bağlamında Değerlendirilmesi

ÇARKIT CAFER
Yayın Yeri: 3. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu
TÜRKİYE, Gaziantep, İngilizce, 04.04.2019

Uluslararası  Özet bildiri
15
Ortaokul Okuma Becerileri Dersine Yönelik Öğretmenlerin Görüş ve Uygulamaları

ÇARKIT CAFER
Yayın Yeri: III. Uluslararası Avrasya Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 04.04.2019

Uluslararası  Özet bildiri
16
Ortaokul Yazarlık ve Yazma Becerileri Dersi Ölçme ve Değerlendirme Uygulamalarının Değerlendirilmesi

KARADÜZ ADNAN, ÇARKIT CAFER, ÇOBAN ABDULLAH
Yayın Yeri: 8. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı
İSTANBUL, Türkçe, 01.10.2015

Ulusal  Özet bildiri

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Türkçe öğretmeni
Türkçe Öğretmeni,

2009 - 2019

Editörlükler

2 Adet
1
Kuramdan Uygulamaya Kelime Öğretimi

Yazar Adı: ÇARKIT CAFER, KURNAZ HASAN , Yayın Yeri: Nobel Akademi
Kitap, Türkçe, 2022,   Uluslararası  Basılı

2
Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri

Yazar Adı: KURNAZ HASAN, ÇARKIT CAFER , Yayın Yeri: Eğiten Kitap
Kitap, Türkçe, 2021,   Uluslararası  Basılı

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2020-2021 Türkçe Eğitiminde Düşünme Becerileri Türkçe 3
2 2020-2021 Temel Dil Becerileri: Dinleme Eğitimi Türkçe 3
3 2021-2022 Türkçe Eğitiminde Düşünme Becerileri Türkçe 3
4 2021-2022 Temel Dil Becerileri: Dinleme Eğitimi Türkçe 3
5 2022-2023 Türkçe Eğitiminde Düşünme Becerileri Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 Nitel Araştırma Teknikleri Türkçe 3
2 2019-2020 Türkçe Öğretim Tarihi Türkçe 3
3 2020-2021 Türkçe Eğitiminde Eleştirel Dil Becerileri Türkçe 3
4 2020-2021 Metinlerle Türkçe Öğretimi Türkçe 3
5 2021-2022 Türkçe Eğitiminde Eleştirel Dil Becerileri Türkçe 3
6 2021-2022 Metinlerle Türkçe Öğretimi Türkçe 3
7 2022-2023 Türkçe Eğitiminde Eleştirel Dil Becerileri Türkçe 3
8 2022-2023 Uzmanlık Alanı Türkçe 4
9 2022-2023 Seminer Türkçe 2
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 Anlama Teknikleri II: Dinleme Eğitimi Türkçe 4
2 2019-2020 Türk Dil Bilgisi 1 Türkçe 2
3 2019-2020 Türk Dil Bilgisi 3 Türkçe 2
4 2019-2020 Türkçe Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımları Türkçe 2
5 2019-2020 Anlatma Teknikleri I: Konuşma Eğitimi Türkçe 4
6 2019-2020 Özel Öğretim Yöntemleri II Türkçe 4
7 2019-2020 Dil ve Kültür Türkçe 2
8 2019-2020 Türk Dil Bilgisi 2 Türkçe 2
9 2019-2020 Türk Dil Bilgisi 4 Türkçe 2
10 2019-2020 Türkçe Öğretim Programları Türkçe 2
11 2019-2020 Toplumsal Duyarlılık Projesi 2 Türkçe 3
12 2019-2020 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 2
13 2020-2021 Dinleme Eğitimi Türkçe 3
14 2020-2021 Eleştirel ve Analitik Düşünme Türkçe 2
15 2020-2021 Türkçe Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımları Türkçe 2
16 2020-2021 Türk Dil Bilgisi 1 Türkçe 2
17 2020-2021 Türk Dil Bilgisi 3 Türkçe 2
18 2020-2021 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 3
19 2020-2021 Toplumsal Duyarlılık Projesi 1 Türkçe 1
20 2020-2021 Okul Deneyimi Türkçe 1
21 2020-2021 Konuşma Eğitimi Türkçe 3
22 2020-2021 Türkçe Öğretim Programları Türkçe 2
23 2020-2021 Dil ve Kültür Türkçe 2
24 2020-2021 Türk Dil Bilgisi 2 Türkçe 2
25 2020-2021 Türk Dil Bilgisi 4 Türkçe 2
26 2020-2021 Özel Öğretim Yöntemleri Türkçe 4
27 2021-2022 Türkçe Öğretim Programları Türkçe 2
28 2021-2022 Türk Dil Bilgisi II Türkçe 2
29 2021-2022 Türk Dil Bilgisi IV Türkçe 2
30 2021-2022 Konuşma Eğitimi Türkçe 3
31 2021-2022 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Türkçe 3
32 2021-2022 Eleştirel Okuma Türkçe 2
33 2021-2022 Dinleme Eğitimi Türkçe 3
34 2021-2022 Türk Dil Bilgisi I Türkçe 2
35 2021-2022 Türk Dil Bilgisi III Türkçe 2
36 2021-2022 Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Türkçe 2
37 2022-2023 Dinleme Eğitimi Türkçe 3
38 2022-2023 Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Türkçe 2
39 2022-2023 Türk Dil Bilgisi I Türkçe 2
40 2022-2023 Türk Dil Bilgisi III Türkçe 2
41 2022-2023 Dil Bilgisi Öğretimi Türkçe 2
42 2022-2023 Türkçe Ders Kitabı İncelemesi Türkçe 2
43 2022-2023 İki Dilli Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Türkçe 2
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 Etkili ve Güzel Konuşma Türkçe 4
2 2019-2020 Etkili ve Güzel Konuşma I Türkçe 4

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIK DÜZEYLERİ İLE KONUŞMA KAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİYE YÖNELİK GÖRÜNÜMLER ABDULHAMİT KOÇOĞLU TezMerkezi 2023
2 Tamamlandı ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL OKUMA BECERİLERİ İLE OKUMA STRATEJİLERİ BİLİŞSEL FARKINDALIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ HALİL İBRAHİM BAHADIR TezMerkezi 2022

Araştırmalar

1 Adet
1
TÜBİTAK 2211 YURT İÇİ DOKTORA BURSU

TÜBİTAK 2211 YURT İÇİ DOKTORA BURSU
Ankara,   Ulusal  Burs