Prof.Dr. MEHMET YILMAZ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞT.


Filoloji Temel Alanı  Türk Halk Bilimi  Türkiye Dışındaki Türk Halk Bilimi   Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi  Alevilik Bektaşilik Araştırmaları

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

4 Adet
1
Köroğlu Destanı (Köroğlu Destanının Kürtçe Varyantları)

Yayın Yeri: Zemge
ISBN: 978-605-9832-, TÜRKİYE, Gaziantep, 2018

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
2
Ermeni Mitolojisi

Yayın Yeri: Zemge
ISBN: 978-605-9832-03-8, TÜRKİYE, Gaziantep, 2015

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
3
Sayat Nova Hayatı Sanatı Şiirleri

Yayın Yeri: Zemge
2012

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Sasonlu Tavit ve Türk Halk Kültürüyle Olan Münasebeti

Yayın Yeri: Zemge
ISBN: 978-975-9082-75-8, TÜRKİYE, Gaziantep, 2011

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

16 Adet
1
EKOLOJİK FEMİNİZM VE ÂŞIK VEYSEL’İN KARA TOPRAK ŞİİRİNDE DOĞAYA VE TOPRAĞA BAKIŞIN DEĞERLENDİRİLMESİ

YILMAZ MEHMET
Yayın Yeri: Turkish Studies
Türkçe, Basılı, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  (EBSCO)
2
)”Ermeniler Kimdir” Sorusu Hakkında Mitolojik Bir Değerlendirme, Yeni Türkiye Dergisi, Ermeni Özel Sayısı- Eylül-Aralık, Sayı:60, s.174-190.

YILMAZ MEHMET
Yayın Yeri: Yeni Türkiye Dergisi
Türkçe, Basılı, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Art Index (Art Research Database, EBSCO)
3
Fantezi ve Ben Uyumu: Masalların “Ben” Psikolojisinin Gelişimi Yönünden Değerlendirilmesi

YILMAZ MEHMET
Yayın Yeri: Akademik Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Basılı, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Art Index (Art Research Database, EBSCO)
4
Battal-name, Sasonlu Tavit ve Digenes Akrites Destanlarında Rüyaların İşlevleri

YILMAZ MEHMET
Yayın Yeri: Battal-name, Sasonlu Tavit ve Digenes Akrites Destanlarında Rüyaların İşlevleri, Turkish Studies İnternational Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 6/1 Winter, s.1881-1993.
Türkçe, Elektronik, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Humanities Source Ultimate (EBSCO) Humanities Source (EBSCO) The Belt and Road I
5
Mela Ahmede Ciziri’nin Kültür Dünyası

YILMAZ MEHMET
Yayın Yeri: JASS
Türkçe, Basılı, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
6
ANĠMA-ANĠMUS KAVRAMLARI ÇERÇEVESĠNDE ÖMER SEYFETTĠN’ĠN YALNIZ EFE HĠKÂYESĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

YILMAZ MEHMET
Yayın Yeri: Turkish Studies
Türkçe, Elektronik, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Art Index (Art Research Database, EBSCO)
7
Kendiliğin Çözümlenmesi-Narsisistik Kişilik Bozukluğu Yönünden Tepegöz Kişiliğinin İncelenmesi , JASSS Volume:5, İssue 7, p.835-845, December.

YILMAZ MEHMET
Yayın Yeri: Kendiliğin Çözümlenmesi-Narsisistik Kişilik Bozukluğu Yönünden Tepegöz Kişiliğinin İncelenmesi , JASSS Volume:5, İssue 7, p.835-845, December.
Türkçe, Basılı, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Art Index (Art Research Database, EBSCO)
8
Hakas Kadın Kahramanlık Destanlarından Huban Arığ’da Kadın Kahramanlar

YILMAZ MEHMET
Yayın Yeri: e-Journal of New World Sciences Academy
Türkçe, Elektronik, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
9
Battal-name, Sasonlu Tavit ve Digenes Akritas Destanlarındaki Kahramanların Lord Raglan’ın Kahraman Kalıbına Göre Değerlendirilmesi

YILMAZ MEHMET
Yayın Yeri: Folklor/Edebiyat
Türkçe, Basılı, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  MLA
10
Gaziantep Masallarında Şamanizmin İzleri

YILMAZ MEHMET
Yayın Yeri: FOLKLOR/EDEBİYAT
Türkçe, Basılı, 2010

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  MLA
11
Ermeni Mitolojisi Üzerine Bir Değerlendirme

YILMAZ MEHMET
Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Basılı, 2010

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
12
Geleneksel Ruhlardan Günümüzdekilere Neo-Şamanizm, Türkoloji Kültürü

YILMAZ MEHMET
Yayın Yeri: Türkoloji Kültürü
Türkçe, Basılı, 2009

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  MLA
13
Yusuf u Züleyha Mesnevisi’nin Epik Karakterinin Değerlendirilmesi Üzerine Bazı Tespitler

YILMAZ MEHMET
Yayın Yeri: Turkish Studies, İnternational Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,
Türkçe, Elektronik, 2009

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Art Index (Art Research Database, EBSCO)
14
Mem û Zîn’de Epik Kurallar

YILMAZ MEHMET
Yayın Yeri: Folklor/Edebiyat
Türkçe, Basılı, 2008

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  MLA
15
Memê Alan Masalında Türkçe ve Şamanizmin İzleri

YILMAZ MEHMET
Yayın Yeri: Akademik Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Basılı, 2008

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  MLA
16
Kırgız Kahramanlık Çağı

YILMAZ MEHMET
Yayın Yeri: Turkish Studies İnternational Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Türkçe, Elektronik, 2008

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO

Bildiriler

28 Adet
1
Aşık Seyrani'de İdeal İnsan Arayışı

YILMAZ MEHMET
Yayın Yeri: Develi Aşık Seyrani ve Türk Kültürü Sempozyumu
Türkçe, 30.06.2022

Ulusal  Tam metin bildiri
2
Sezai Karakoç'ta Ötekiye Bakış: Eleştirel Bir Değerlendirme

YILMAZ MEHMET
Yayın Yeri: Sezai Karakoç Sempozyumu
Türkçe, 28.05.2022

Ulusal  Tam metin bildiri
3
Altın Arığ Destanında Kadın Kahramanların Evlilikten Vazgeçişleri

YILMAZ MEHMET
Yayın Yeri: Uluslararası Türk Dünyası Alp Kadın Sempozyumu
Türkçe, 08.03.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
Günümüzde Sosyal Bilimleri Yeniden Anlamak

YILMAZ MEHMET
Yayın Yeri: BİLTEK-V İNTERNATİONAL SYMPOSİUM ON CURRENT DEVELOPMENTS İN SCİENCE, TECHNOLOGY AND SOCİAL SCİENSES
Türkçe, 03.12.2021

Ulusal  Özet bildiri
5
XIX. Yüzyılda Osmanlıda Rüşvet Olgusu ve Seyrani’nin Şiirine Yanısıması, II. Uluslararası Develi- Aşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi

YILMAZ MEHMET
Yayın Yeri: II. Uluslararası Develi- Aşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 19.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
Ermenistan Kürtleri Arasında Bilinen Köroğlu Destanı

YILMAZ MEHMET
Yayın Yeri: Uluslararası Dengbejlik Kültürü ve Dengbejler Sempozyumu
TÜRKİYE, Şırnak, Türkçe, 11.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
İyiyi İstemenin Tek Başına Yetmezliği, Uluslararası Etik Araştırmalar Sempozyumu, 09-10-11 Mayıs, Gaziantep.

YILMAZ MEHMET
Yayın Yeri: Uluslararası Etik Araştırmalar Sempozyumu
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 09.10.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
(2018) Moğol İstilasında Ahilik Teşkilatının Sosyo-Ekonomik Faaliyetleri, Uluslararası 4. Ahilik Sempozyumu (XIII-XVI. Yüzyıllarda Ahilik 1200-1600), 27-29 Eylül, Kırşehir.

YILMAZ MEHMET
Yayın Yeri: Uluslararası 4. Ahilik Sempozyumu (XIII-XVI. Yüzyıllarda Ahilik 1200-1600), 27-29 Eylül, Kırşehir.
TÜRKİYE, Kırşehir, Türkçe, 27.09.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
Nesneleştirme Kuramı Çerçevesinde Kağızmanlı Hıfzı’nın Şiirinde Kadın Algısı, Ölümünün 100. Yılında Kağızmanlı Hıfzı Uluslararası Sempozyumu, 07-09 Nisan, Kağızman.

YILMAZ MEHMET
Yayın Yeri: Ölümünün 100. Yılında Kağızmanlı Hıfzı Uluslararası Sempozyumu
TÜRKİYE, Kars, Türkçe, 07.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
Toplumsal Cinsiyetçilik Bağlamında Halil Cibran’ın Eserlerinde Kadın, Uluslararası Ortadoğu Kongresi (Dil, Tarih ve Edebiyat)International Middle East Congress (Language, History and Literature), Ankara, s.137. (Bildiri Özetleri Kitabı)

YILMAZ MEHMET
Yayın Yeri: Uluslararası Ortadoğu Kongresi (Dil, Tarih ve Edebiyat)International Middle East Congress (Language, History and Literature
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 30.10.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
Siyasal Antropoloji Açısından Kırgız Yazılı Ve Sözlü Edebiyatına Sovyet İdeolojisinin Yansıması, 100. Yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası- 6. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, 25-27 Ekim/Beytepe- Ankara.

YILMAZ MEHMET
Yayın Yeri: 100. Yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası- 6. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 25.10.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
12
Ezidi Teolojisinde Toprağın Anlamı Ve Toprağa Bağlı Pratikler, Cumhuriyet Üniversitesi, Motif Vakfı “Halk Kültüründe Toprak” Uluslararası Sempozyumu, 13-15 Ekim.

YILMAZ MEHMET
Yayın Yeri: Motif Vakfı “Halk Kültüründe Toprak” Uluslararası Sempozyumu
TÜRKİYE, Sivas, Türkçe, 13.10.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
13
Necip Mahfuz’un “Ezilenler” Romanında Kadim Bir Sosyal Grubun İzleri: Harâfişler, Uluslararası 3. Ahilik Sempozyumu, 05-06-07. 10, Kırşehir.

YILMAZ MEHMET
Yayın Yeri: Uluslararası 3. Ahilik Sempozyumu,
TÜRKİYE, Kırşehir, Türkçe, 05.10.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
14
Şehirlileşme Kültürü Ve Estetize Edilmiş Yaşam Bağlamında Gaziantep’te Suriyeliler, 4. Kazan Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu, 29 Eylül-01 Ekim , Kazan/Ankara.

YILMAZ MEHMET
Yayın Yeri: 4. Kazan Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu, 29 Eylül-01 Ekim , Kazan/Ankara.
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 29.09.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
15
Ahmet Yesevî Düşüncesini Yeniden Anlamlandırma: Kürtler Arasında Ahmet Yesevî ve Baba Mansur Örneği, Geçmişten Geleceğe Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Sempozyumu, 26-28 Eylül 2016 İstanbul, 24-26 Ekim Almatı/Kazakistan, s. 843-852.

YILMAZ MEHMET
Yayın Yeri: Geçmişten Geleceğe Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Sempozyumu, 26-28 Eylül 2016 İstanbul, 24-26 Ekim Almatı/Kazakistan,
KAZAKİSTAN, İstanbul/Almatı, Türkçe, 26.09.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
16
Sözlü Kültürde Estetik Bir Değer Olarak Çirkinlik Ve Mizah, Türk Edebiyatında Mizah Sempozyumu, 13-15 Mayıs, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize.2016

YILMAZ MEHMET
Yayın Yeri: Türk Edebiyatında Mizah Sempozyumu,
TÜRKİYE, Rize, Türkçe, 13.05.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
17
İletişim Kuramları Çerçevesinde Âşık Edebiyatı, Âşıklar Ve Âşık Muhitleri,

YILMAZ MEHMET
Yayın Yeri: Bartın Üniversitesi Uluslararası Edebiyat ve Toplum Sempozyumu, 28-30 Nisan, Bartın.
TÜRKİYE, Bartın, Türkçe, 28.04.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
18
(2016) Sohbet Ve Sözlü Kültür Mekanı Olarak Barak Köy Odası,

YILMAZ MEHMET
Yayın Yeri: Yaran Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi “Anadolu Sohbet Gelenekleri ve Yaren Sempozyumu” 02-04 Nisan, Çankırı.
TÜRKİYE, Çankırı, Türkçe, 02.04.2016

Uluslararası
19
Cahit Külebi’de “Yeni Romantizm” Kavrami Ve Şiirine Yansima Biçimi,

YILMAZ MEHMET
Yayın Yeri: Tarihi ve Kültürüyle III. Zile Sempozyumu, 08-10 Ekim, Zile/Tokat.
TÜRKİYE, Tokat, Türkçe, 08.10.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
20
Skolastik Bir Çağda Yenilikçi Bir Zeka: Yozlaşan Değerler ve İmam Birgivi’nin Buna Karşı Tutumu,

YILMAZ MEHMET
Yayın Yeri: Yörük Obasından Ödemiş Ovasına Uluslararası Birgi Sempozyumu, 18-20 Eylül, Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir/Ödemiş.
TÜRKİYE, İzmir, Türkçe, 18.09.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
21
Sayat Nova ve Türkçeyi Kullanma Biçimi,

YILMAZ MEHMET
Yayın Yeri: 2. Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı, Elginkan Vakfı, 15-17 Nisan, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul.
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 15.04.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
22
(2014) Türkiye Ensest Atlası Çalıştayı, Yuvarlak Masa Toplantısı, 22-23 Kasım, (Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ve Finlandiya Büyükelçiliği tarafından organize edilmiş, Finlandiya ve Türkiye’nin değişik üniversitelerinden eğitimci ve akademisyen

YILMAZ MEHMET
Yayın Yeri: Türkiye Ensest Atlası Çalıştayı, Yuvarlak Masa Toplantısı
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 22.11.2014

Ulusal  Özet bildiri
23
Franz Werfel’in Musa Dağ’da Kırk Gün adlı Romanında 1915 ve Sonrasında Yaşananlar,

YILMAZ MEHMET
Yayın Yeri: 100. Yılında I. Dünya Savaşı’nın Türk Edebiyatındaki Yansımaları, 31 Ekim-2 Kasım, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çankırı.
TÜRKİYE, Çankırı, Türkçe, 31.10.2014

Uluslararası  Tam metin bildiri
24
Sözlü Kültür Ürünlerinin Değerler Eğitimi Yönünden Önemi,

YILMAZ MEHMET
Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi, Uluslararası İnsani Değerler Sempozyumu, Cilt:I. S. 393-406, 19-21 Haziran, Erzurum.
Erzurum, Türkçe, 19.06.2014

Uluslararası  Tam metin bildiri
25
Namık Kemal’de Halk Eğitimi ve Onun Halk Kültürüne Yaklaşımı,

YILMAZ MEHMET
Yayın Yeri: Doğumunun 170.yılında Uluslar arası Namık Kemal Sempozyumu,Cilt:II.s.1187-1197, 20-22 Aralık, Namık Kemal Universitesi, Tekirdağ.
Türkçe, 20.12.2010

Uluslararası  Tam metin bildiri
26
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Üniversitemize Gelen Öğrencilerin Türkçe Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlar,

YILMAZ MEHMET
Yayın Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi, III.Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 16-18 Aralık, İzmir, Editör: İlyas Yazar, s. 1047-1053.
Türkçe, 16.12.2010

Uluslararası  Tam metin bildiri
27
Mela Ahmede Cizirî’nin Şiirinde Mitolojik Unsurlar,

YILMAZ MEHMET
Yayın Yeri: Uluslararası Şırnak ve Çevresi Sempozyumu 14-16 Mayıs, Editör: Yrd. Doç. Dr. NesimDoru,Ankara,s.615-625.
Cizre, Türkçe, 14.05.2010

Uluslararası  Tam metin bildiri
28
Mersiye-i Şehzade Sultan Mahmud’da Ölüm ve Ölümle İlgili İnanışlar,

YILMAZ MEHMET
Yayın Yeri: I.Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, 15-17 Nisan 2009, Editör: Doç. Dr. Gencay Zavotçu, s.387-391, Kocaeli.
Kocaeli, Türkçe, 15.04.2009

Uluslararası  Tam metin bildiri

Üniversite Dışı Deneyim

2 Adet
1
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

1991 - 2006
2
Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Öğretim Üyesi
Öğretim Üyesi,

2007

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2020-2021 Edebi Tenkit Türkçe 3
2 2021-2022 Toplumsal Cinsiyet ve Halk Kültürü Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2020-2021 Türk Edebiyatı Türkçe 3
2 2020-2021 Türk Edebiyatı ( Tezsiz Yüksek Lisans) Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 Türk Halk Edebiyatı Türkçe 2
2 2018-2019 Yeni Türk Edebiyatı Türkçe 2
3 2018-2019 Eski Türk Edebiyatı Türkçe 2
4 2018-2019 Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı Türkçe 2
5 2018-2019 Dünya Edebiyatı Türkçe 3
6 2018-2019 Türk Dili Türkçe 2
7 2020-2021 Çağdaş Türk Hikaye ve Roman İncelemeleri Türkçe 3
8 2020-2021 Çağdaş Türk Şiiri İncelemeleri Türkçe 3
9 2020-2021 Edebiyat Bilgi ve Kuramları Türkçe 2
10 2020-2021 Sosyal Bilgilerde Yazılı ve Sözlü Anlatım Türkçe 2
11 2020-2021 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 3
12 2021-2022 Dünya Edebiyatı Türkçe 3