Dr.Öğr.Üyesi ZEYNEP YILMAZ ÖZTÜRK

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BİLİMLERİ

   zozturk@gantep.edu.tr      (0342) 317 27 89  
Eğitim Bilimleri Temel Alanı  Eğitim Bilimleri  Eğitim Yönetimi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

7 Adet
1
INSAC Contemporary Trends in Education Sciences

Yayın Yeri: Duvar
ISBN: 978-625-8109-04-7, TÜRKİYE, İzmir, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Eğitim Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar

Yayın Yeri: SERÜVEN YAYINEVİ
ISBN: 978-625-7721-68-4, TÜRKİYE, İzmir, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Eğitimde Ahlak ve Etik

Yayın Yeri: Lisans Yayıncılık
ISBN: 978-625-7825-78-8, TÜRKİYE, İstanbul, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
YÛNUS EMRE ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-IX

Yayın Yeri: iksad yayınevi
ISBN: 978-625-7636-59-9, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
AÇIK, UZAKTAN VE ÇEŞİTLİ DİSİPLİNLERLE EĞİTİM

Yayın Yeri: İKSAD Yayınevi
ISBN: 978-625-8061-34-5, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
FARKLI YÖNLERİYLE UZAKTAN EĞİTİM

Yayın Yeri: İKSAD Yayınevi
ISBN: 978-625-8007-38-1, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
KURMANCAN DATKA ANISINA TÜRKİYE VE TÜRKDÜNYASI ARAŞTIRMALARI-IV

Yayın Yeri: iksad
ISBN: 978-625-7139-87-8, TÜRKİYE, ANKARA, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

9 Adet
1
Bibliometric analysis of published research on inclusive education

TEKİN BOZKURT AYKAR, YILMAZ ÖZTÜRK ZEYNEP
Yayın Yeri: Journal of Innovative Research in Teacher Education (JIRTE)
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
2
EĞİTİM FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SINIF YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI

YILMAZ ÖZTÜRK ZEYNEP, TEKİN BOZKURT AYKAR
Yayın Yeri: International Journal of Eurasia Social Sciences (IJOESS)
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
The Effect of Primary School Students’xx Participation in Active Games involving Physical Movement on Life Satisfaction

ÖZTÜRK HÜSEYİN,ÖZTÜTÜNCÜ SAADET,YILMAZ ÖZTÜRK ZEYNEP
Yayın Yeri: The Turkish Journal of Sport and Exercise (TJSE)
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Tr Dizin, Google Scholar, ISC
4
A Study on the Leadershıp Skılls of Prımary School Prıncıpals

YILMAZ ÖZTÜRK ZEYNEP,ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: The Online Journal of Recreation and Sport
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DOİ
5
Examination of Constant Anxiety Statuses of Prisoners Who Attend Recreational Activities

ÖZTÜRK HÜSEYİN,HACICAFEROĞLU SERKAN,YILMAZ ÖZTÜRK ZEYNEP
Yayın Yeri: International Journal of Science Culture and Sport
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ASOS, Academik keys, DOAJİndex copernicus,Cross ref
6
ATTITUDES OF PARENTS TO CHILDREN’xxS PARTICIPATION INPHYSICAL EDUCATION CLASSES

ÖZTÜRK HÜSEYİN,YILGIN AHMET,Peksayılır Gamze,YILMAZ ÖZTÜRK ZEYNEP
Yayın Yeri: European Journal of Physical Education and Sport Science
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ERİC
7
ATTITUDES OF PARENTS TO CHILDREN’xxS PARTICIPATION IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES

ÖZTÜRK HÜSEYİN,YILGIN AHMET,PEKSAYILIR GAMZE,YILMAZ ÖZTÜRK ZEYNEP
Yayın Yeri: European Journal of Physical Education and Sport
İngilizce, Basılı, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  OAJI, CROSS REF
8
İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİKLERİNİN İNCELENMESİ

YILMAZ ÖZTÜRK ZEYNEP,SUMMAK MEHMET SEMİH
Yayın Yeri: International journal of Science Culture and Sport
Türkçe, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  index copernicus
9
ilköğretim okulu yöneticilerinin iş doyumları ile örgütsel stres kaynakları arasındaki ilişki

YILMAZ ÖZTÜRK ZEYNEP,MURAT MEHMET
Yayın Yeri: Fırat üniversitesi sosyal bilimler dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2008

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  tübitak, ulakbim, asos index, SBVT

Bildiriler

16 Adet
1
Ben Varım Projesinin Üniversite Öğrencilerinin Proje Yönetim Becerilerine Yansımaları

YILMAZ ÖZTÜRK ZEYNEP
Yayın Yeri: IX. International Eurasian Educational Research Congress (EJER Congress 2022)
TÜRKİYE, İzmir, Türkçe, 22.06.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
20. Milli Eğitim Şurası Kararlarının Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği Boyutu İle İlgili Öğretmen Görüşleri

YILMAZ ÖZTÜRK ZEYNEP, İlhan Pelin, Gaya Galip Çağatay
Yayın Yeri: IX. International Eurasian Educational Research Congress (EJER Congress 2022)
TÜRKİYE, İzmir, Türkçe, 22.06.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
COVİD-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

YILMAZ ÖZTÜRK ZEYNEP, DEMİR Hatice
Yayın Yeri: 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 08.09.2021

Uluslararası  Özet bildiri
4
TÜRK EĞİTİM POLİTİKALARINA ETKİ EDEN ULUSAL ÖRGÜT RAPORLARININ EĞİTİMDE EŞİTLİK VE EĞİTİM YÖNETİMİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

YILMAZ İrem, YILMAZ ÖZTÜRK ZEYNEP
Yayın Yeri: 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 08.09.2021

Uluslararası  Özet bildiri
5
Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Sınıf Yönetimi Yaklaşımları

YILMAZ ÖZTÜRK ZEYNEP,TEKİN BOZKURT AYKAR
Yayın Yeri: VII. International EurasianEducational Research Congress
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 19.06.2019

Uluslararası  Özet bildiri
6
Eğitim Fakültelerinde Öğrenim Gören Son Sınıf Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları

TEKİN BOZKURT AYKAR,YILMAZ ÖZTÜRK ZEYNEP
Yayın Yeri: EJER Congress 2019
ANKARA, İngilizce, 19.06.2019

Uluslararası  Özet bildiri
7
Okulda Şenlik Var Projesine Katılan Öğrencilerin Benlik Saygısı Düzeylerinin Belirlenmesi

YILMAZ ÖZTÜRK ZEYNEP,ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: 3.Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 17.12.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
İlköğretim Okulu Müdürlerinin Liderlik Becerilerinin İncelenmesi

YILMAZ ÖZTÜRK ZEYNEP,ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 21.06.2018

Uluslararası  Özet bildiri
9
Farklı Bölümlerde Öğrenim Gören Üniversite Öğrenicilerinin Yalnızlık Düzeyleri

YILMAZ ÖZTÜRK ZEYNEP,ÖZTÜRK HÜSEYİN
Yayın Yeri: III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 21.06.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
Factors that Motivate Individuals who Participate in Nature Walks as a Recreational Activity

YILGIN AHMET,ÖZTÜRK HÜSEYİN,YILMAZ ÖZTÜRK ZEYNEP
Yayın Yeri: 6th International Conference on Science, Cul ture, and Sport
UKRAYNA, Lviv, Türkçe, 25.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
Factors that Motivate Individuals who Participate in Nature Walks as a RecreationalActivity

YILGIN AHMET,ÖZTÜRK HÜSEYİN,YILMAZ ÖZTÜRK ZEYNEP
Yayın Yeri: 6. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi
UKRAYNA, LVİV, İngilizce, 25.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
12
the effect of the elders on life satisfaction of their participation in therapeutic purpose leisure activities

ÖZTÜRK HÜSEYİN,YILMAZ ÖZTÜRK ZEYNEP
Yayın Yeri: world congress of sport sciences researches
TÜRKİYE, manisa, İngilizce, 23.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
13
ilköğreti okulu öğretmenlerinin bireysel yenilikçilikleri: nitel bir araştırma

YILMAZ ÖZTÜRK ZEYNEP,SUMMAK MEHMET SEMİH
Yayın Yeri: 10. ulusal eğitim yönetimi kongresi
TÜRKİYE, gaziantep, Türkçe, 07.05.2015

Ulusal  Özet bildiri
14
İlköğretim okulu öğretmenlerinin yenilikçilik profilleri

YILMAZ ÖZTÜRK ZEYNEP,SUMMAK MEHMET SEMİH
Yayın Yeri: 3. International Conference on Science Culture and Sport
Türkçe, 24.05.2014

Uluslararası  Özet bildiri
15
İLK VE ORTAÖĞRETİM OKUL YÖNETİCİLERİNİN TEKNOLOJİ KULLANIM YETERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ (GAZİANTEP İL ÖRNEĞİ)

TEKİN BOZKURT AYKAR, YILMAZ ÖZTÜRK ZEYNEP, Öztürk Necati
Yayın Yeri: 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
TÜRKİYE, Malatya, Türkçe, 24.05.2012

Ulusal  Özet bildiri
16
öğretmenlerin performanslarının okul üdürleri tarafından değerlendirilesi

YILMAZ ÖZTÜRK ZEYNEP,ŞAHİN SEVİLAY
Yayın Yeri: 3. uluslararası katılımlı eğitim denetii kongresi
TÜRKİYE, Mersin, Türkçe, 22.06.2011

Ulusal  Özet bildiri

Projeler

6 Adet
1
2020-1-TR01-KA201-093617 EMPOWERING SOCIAL SKILLS OF GIFTED STUDENTS BY INCLUSIVE EDUCATION

Erasmus Plus Programı Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar
31.12.2020 - 27.11.2022
Avrupa Birliği,

ULUSLARARASI  Tamamlandı
2
2020-1-TR01-KA201-093617 EMPOWERING SOCIAL SKILLS OF GIFTED STUDENTS BY INCLUSIVE EDUCATION


31.12.2020 - 30.12.2022
Avrupa Birliği,   Yürütücü 

ULUSLARARASI  Tamamlandı
3
4006 Bilim Şenliği

Obleck
26.05.2018 - 26.05.2018
TÜBİTAK PROJESİ,   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
4
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Projeleri Destek Programı, ”BEN VARIM Projesi”, proje no: 50461

Üniversite öğrencilerinin Gönüllülük esasına bağlı olarak sosyoekonomik düzeyi düşük bir okulda öğrencilerin kendini ifade etme becerilerini geliştirerek nihayetinde çocuğa karşı şiddetin azaltılmasına katkı sunmak.
24.02.2020 - 30.12.2021
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
5
118B782 Nolu “Gazişehir’ de Bilimin ve Sanatın Dili” Tübitak 4007 projesi

Farklı Aynı Zamanda Eşitiz
01.11.2018 - 03.11.2018
TÜBİTAK PROJESİ,   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
6
118B782 Nolu “Gazişehir’ de Bilimin ve Sanatın Dili”

Bir de Bu Taraftan Bak
01.11.2018 - 03.11.2018
TÜBİTAK PROJESİ,   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

4 Adet
1
Şahinbey Bilim ve Sanat Merkezi

Sınıf Öğretmenliği
Özel yetenekli öğrencilerin eğitimi,

2015 - 2018
2
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Okul müdür yardımcısı
İlköğretim ve ilkokul müdür yardımcısı,

2008 - 2015
3
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Öğretmenlik
Sınıf öğretmenliği,

2006 - 2008
4
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Müdür yetkili öğretmen
Müdür yetkili öğretmenlik, sınıf öğretmenliği,

2004 - 2006

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 nitel araştırmalarda veri analiz yöntemleri Türkçe 3
2 2018-2019 araştırma yöntemleri ve etik Türkçe 3
3 2019-2020 Öğrenme ve Motivasyon Türkçe 3
4 2019-2020 Örgütlerde İletişim Türkçe 3
5 2019-2020 ÖĞRENME VE MOTİVASYON Türkçe 3
6 2020-2021 Eğitimde Politika Analizi Türkçe 3
7 2020-2021 Öğrenme ve Motivasyon Türkçe 3
8 2020-2021 Eğitimde Politika Analizi Türkçe 3
9 2021-2022 Eğitim Politikaları Türkçe 3
10 2021-2022 Öğrenme ve Motivasyon Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 etkili iletişim Türkçe 3
2 2018-2019 hayat bilgisi öğretimi Türkçe 3
3 2018-2019 Sınıf Yönetimi Türkçe 2
4 2018-2019 Birleştirilmiş sınıflarda öğretim Türkçe 3
5 2018-2019 eğitim felsefesi Türkçe 2
6 2018-2019 Öğretim Teknolojisi ve Materyal Tasarımı Türkçe 4
7 2018-2019 Türkiye Eğitim Sistemi ve okul yönetimi Türkçe 2
8 2019-2020 Geleneksel Çocuk Oyunları Türkçe 2
9 2019-2020 Hayat Bilgisi Öğretimi Türkçe 3
10 2019-2020 Etkili İletişim Türkçe 3
11 2019-2020 Sınıf Yönetimi Türkçe 2
12 2019-2020 ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Türkçe 4
13 2019-2020 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM Türkçe 2
14 2019-2020 EĞİTİM FELSEFESİ Türkçe 2
15 2019-2020 BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA ÖĞRETİM Türkçe 2
16 2019-2020 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Türkçe 3
17 2020-2021 Öğretmenlik Uygulaması 1 Türkçe 2
18 2019-2020 Öğretmenlik Uygulaması 1 Türkçe 2
19 2018-2019 Öğretmenlik Uygulaması 1 Türkçe 2
20 2019-2020 Öğretmenlik Uygulaması 2 Türkçe 1
21 2020-2021 Öğretmenlik Uygulaması 2 Türkçe 2
22 2018-2019 Öğretmenlik Uygulaması 2 Türkçe 1
23 2020-2021 ETKİLİ İLETİŞİM Türkçe 3
24 2020-2021 HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Türkçe 3
25 2020-2021 SINIF YÖNETİMİ Türkçe 2
26 2020-2021 Toplumsal Duyarlılık Projeleri Türkçe 1
27 2020-2021 Eğitim Felsefesi Türkçe 2
28 2020-2021 İnsan İlişkileri ve İletişim Türkçe 2
29 2020-2021 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Türkçe 2
30 2020-2021 Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim Türkçe 2
31 2020-2021 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 1
32 2020-2021 Öğretmenlik Uygulaması II Türkçe 2
33 2020-2021 Toplumsal Duyarlılık Projeleri II Türkçe 1
34 2020-2021 Eğitimde Ahlak ve Etik Türkçe 2
35 2021-2022 Sınıf Yönetimi Türkçe 2
36 2021-2022 Öğretmenlik Uygulaması I Türkçe 2
37 2021-2022 Hayat Bilgisi Öğretimi Türkçe 3
38 2021-2022 Etkili İletişim Türkçe 3
39 2021-2022 Sosyal Bilgiler Öğretimi Türkçe 3
40 2021-2022 Sosyal Beceri Öğretimi Türkçe 2
41 2021-2022 Öğretmenlik Uygulaması II Türkçe 2
42 2021-2022 Eğitim Felsefesi Türkçe 2
43 2021-2022 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 1
44 2021-2022 İnsan İlişkileri ve İletişim Türkçe 2
45 2021-2022 Geleneksel Çocuk Oyunları Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Öğretmenlerin kadın yöneticilere yönelik tutumlarının incelenmesi KÜBRA AKGÖL TezMerkezi 2020
2 Tamamlandı Sınıf öğretmenlerinin özel yetenekli öğrencilerin eğitimine yönelik tutum ve öz yeterlikleri SİBEL DUYMAZ TezMerkezi 2019
3 Tamamlandı Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği ve okul yöneticiliğine yönelik tutumlarının incelenmesi GÜLLÜ GÜLSÜM ÇELİKEL TezMerkezi 2019

Araştırmalar

5 Adet
1
OSMANLI TÜRKÇESİ KURSU ORTA SEVİYE

OSMANLI TÜRKÇESİ
Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi, Şehitkamil/ Gaziantep, Türkiye/ Gaziantep   Ulusal  Kurs

2
OSMANLI TÜRKÇESİ KURSU TEMEL SEVİYE

OSMANLI TÜRKÇESİ
Bayraktar Anadolu Lisesi, Şehitkamil/ Gaziantep, Türkiye/ Gaziantep   Ulusal  Kurs

3
ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLER EĞİTİCİ EĞİTİMİ KATILIM SERTİFİKASI

Özel yetenekli öğrencilerin eğitimi
İpek yolu kalkınma ajansı, Türkiye/ Gaziantep   Ulusal  Sertifika

4
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ GELİŞTİRME SEMİNERİ

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ
Düzce, Akçakoca Öğretmenevi, Türkiye/ Düzce   Ulusal  Seminer

5
Bilim ve Sanat Merkezlerini Geliştirme Eğitimi Projesi Çalıştayı

Bilim ve Sanat Merkezlerinin kurumsal yapısı, etkinliklerin iyileştirilmesi.
Adana, Türkiye / Adana   Ulusal  Çalıştay