Dr.Öğr.Üyesi ESRA ÇIKMAZ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ ve İDARİ.BİL.FAK. SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

   esracikmaz@gantep.edu.tr  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Yönetim ve Strateji  Stratejik Yönetim  İnsan Kaynakları Yönetimi  Örgüt ve Grup İletişimi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

11 Adet
1
Current Financial Studies

Yayın Yeri: Akademisyen Kitabevi
ISBN: 978-605-258-926-7, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
2
Academis Sudies in Social Sciences

Yayın Yeri: IVPE Yayınevi
ISBN: 978-9940-46-009-9, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
3
Türkiye’de Yapısal Dönüşüm: Mali ve Sosyal Değerlendirmeler

Yayın Yeri: Gazi Kitabevi
ISBN: 9786257911085, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Ağırlama İşletmelerinde Girişimcilik ve İnovasyon: Endüstri 4.0 Perspektifinde Bir Uygulama

Yayın Yeri: Gazi Kitabevi
ISBN: 973-625-7045-37-7, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Girişimci Kadın Olmak

Yayın Yeri: Ekin Yayınevi
ISBN: 978-625-7983-08-2, TÜRKİYE, 2019

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
İşletme ve Yönetim Araştırmaları II

Yayın Yeri: Akademisyen Kitabevi
ISBN: 978-605-258-598-6, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Soci̇al, Human and Administrative Sciences Research Papers

Yayın Yeri: Gece Akademi
ISBN: 978-625-7958-29-5, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
8
TÜRKİYE’DE KOBİ GİRİŞİMCİLERİNE YÖNELİK UYGULANAN VERGİ TEŞVİKLERİNİN AR-GE VE İNOVASYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yayın Yeri: Ekin Yayınevi
ISBN: 978-625-7983-00-6, TÜRKİYE, Bursa, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
9
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler II-Alanında Yeni Ufuklar

Yayın Yeri: Gece Akademi
ISBN: 978-605-7749-95-6, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
10
Selected Discussions on Social Science Research

Yayın Yeri: FRONTPAGE PUBLICATIONS
ISBN: 978 9381 043 417, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
11
Economic Issues in Retrospect and Prospect I

Yayın Yeri: IJOPEC Publication
ISBN: 978-1-912503-45-2, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce

Makaleler

13 Adet
1
MOBBİNGİN SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİNİN KURUMLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİR

ARSLAN Ahmet, ÇIKMAZ ESRA
Yayın Yeri: ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Art Index (Art Research Database, EBSCO)
2
Anayasal İktisat Teorisi Çerçevesinde Liderlik ve Yönetim Ahlakına Bakış

ARSLAN Ahmet,ÇIKMAZ ESRA
Yayın Yeri: The Journal of Social Science
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus, CEEOL, Google Scholar, ESJI, SIS, ROOTIndexing, Base, Journal
3
Türk Kamu Örgütlerinde Kadın Yönetici Olmak: Gaziantep İli Örneği

ÇIKMAZ ESRA
Yayın Yeri: OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
Problems Women Encounter in Public Organizations: A Qualitative Study

ÇIKMAZ ESRA
Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
Sosyal Sermaye Bileşenlerinin Kamu Yönetimine Etkisi: Gaziantep Valiliği Örneği

ÇIKMAZ ESRA
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
6
Kobi’lerde Etik İklimin İş Tatminine Etkisi: Gaziantep İlinde Bir Uygulama

ÇIKMAZ ESRA
Yayın Yeri: Çukurova Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SOBİAD, DRJI,Akademik Keys, Research Bib,SIB, Akademik Dizin,Cite Faktör,Mende
7
KOBİ’lerde Toplam Kalite Yönetiminin İşletme Performansına Etkisi:Gaziantep İli Örneği

ÇIKMAZ ESRA
Yayın Yeri: Journal of Current Research on Social Sciences(JoCReSS)
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  International Scientific Indexing (ISI), Index Copernicus, ResearchBib, OpenAIR,
8
Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Veren Kurumların Misyon Bildirgelerindeki İfadelerin Analizi

OLCAY ATINÇ,ÇIKMAZ ESRA,BULUT ELMAS,SÜRME METİN
Yayın Yeri: Yönetim Bilimleri Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
9
Kadın Girişimcilerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Destek Alma Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar, Gaziantep İlinde Nitel Bir Değerlendirme

YILDIRIM İBRAHİM,ÇIKMAZ ESRA
Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SOBIAD, Ebschohost, Proquest, MLA, Index Islamicus
10
Contributory Factors of College Students’ Fast Food Preferences and an Implementation in Gaziantep

DURMAZ YAKUP,İNCE ERCAN,ÇIKMAZ ESRA
Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCHO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behaviour Abstracts, S
11
The Effect of Ethical Climate on Employee Satisfaction In 5- Star Hotel Managements: A Field Study in Gaziantep

BÜYÜKBEŞE TUBA,ÇIKMAZ ESRA
Yayın Yeri: Asian Journal of Business and Management
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Google Scholar, EBSCO, Library (USA), PORTICO ( Academic Journals Database), DOA
12
A Theoretical Approach to Customer Relationship Management and Communication

DURMAZ YAKUP,ÇIKMAZ ESRA,İNCE ERCAN
Yayın Yeri: Global Journal of Management and Business Research: Administration and Management
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, OPEN Access, ESJI, DAIJ, GIF
13
Otel İşletmelerinde Çalışan Personelin İletişim Yeterlilik Düzeyi: Gaziantep Bölgesinde Bir Araştırma

OLCAY ATINÇ,GİRİTLİOĞLU İBRAHİM,ÇIKMAZ ESRA
Yayın Yeri: İşletme Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN

Bildiriler

14 Adet
1
Türkiye’de Çalışan Kadın Olmak: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

ÇIKMAZ ESRA,AÇIKGÖZ MERVE
Yayın Yeri: 1. Uluslararası Dünya Kadın Kongresi
TÜRKİYE, Ankara, İngilizce, 07.03.2020

Uluslararası  Özet bildiri
2
İl Özel İdarelerinin Kadınlara Sunduğu MikroFinans Desteğine Yönelik Sorunlar Nelerdir? TRC1 Bölgesinde Bir Uygulama.

YILDIRIM İBRAHİM,ÇIKMAZ ESRA
Yayın Yeri: 1. Uluslararası Dünya Kadın Kongresi
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 07.03.2020

Uluslararası  Özet bildiri
3
Socio-economic Evaluation Of Academic Mobbingin Public Universities

ARSLAN AHMET,ÇIKMAZ ESRA
Yayın Yeri: 4.Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi
TÜRKİYE, Ankara, İngilizce, 21.12.2019

Uluslararası  Özet bildiri
4
Kamu Kurumlarının Finansal PerformanslarınınDeğerlendirilmesi: Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Örneği

ÇIKMAZ ESRA,ARSLAN VESİLE
Yayın Yeri: III. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi
Türkçe, 02.11.2019

Uluslararası  Özet bildiri
5
Psikolojik Sermayenin İşten Ayrılma Niyetine Etkisi

ÇIKMAZ ESRA
Yayın Yeri: II. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi
TÜRKİYE, İZMİR, İngilizce, 03.10.2019

Uluslararası  Özet bildiri
6
Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları Bağlamında Kurumsal Mantıklar Arası Dönüşüm Süreci: Türk Sağlık Alanına Yönelik Bir Değerlendirme

İLHAN AHMET,ÇIKMAZ ESRA
Yayın Yeri: 18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi
İngilizce, 02.05.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Türk Kamu Yönetiminin Rolü

ÇIKMAZ ESRA
Yayın Yeri: 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu
TÜRKİYE, Gaziantep, İngilizce, 18.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
Suriyeli Mülteciler ve Güvenlik Sorunsalı: Kilis İli Örneği

ÇIKMAZ ESRA,AKSU MUHAMMED
Yayın Yeri: 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu
TÜRKİYE, Gaziantep, İngilizce, 18.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
İnsani Gelişim Endexi ile Göç arasında Nedensellik İlişkisi Analizi: G20 Ülkeleri için Bir Çalışma

ÇIKMAZ ESRA,ÇİPE BİLGE
Yayın Yeri: 2. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi
İngilizce, 09.11.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
Türk Kamu Örgütlerinde Kadın Yönetici Olmak: Gaziantep İli Örneği

ÇIKMAZ ESRA
Yayın Yeri: 12. Uluslararası kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM 12)
Türkçe, 24.10.2018

Uluslararası  Özet bildiri
11
Dizilerin Yöre Turizmine Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma

ÇIKMAZ ESRA,SÜRME METİN
Yayın Yeri: Mardin Artuklu Üniversitesi 18. Ulusal Turizm Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 18.10.2017

Ulusal  Tam metin bildiri
12
Determining Job Advertisements Related to Businesses by Content Analysis: Career Net Sample

ÇIKMAZ ESRA,İNCE ERCAN,SÜRME METİN
Yayın Yeri: Iğdır Üniversitesi, 12. Uluslararası Iğdır Sempozyumu
İngilizce, 09.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
13
Gaziantep’teki Yiyecek İçecek İşletmelerinden Hizmet Alan Müşterilerin Şikayetlerinin MAXQDA ile Belirlenmesi: TripAdvisor Örneği

ÇELİK MAZLUM,ÇIKMAZ ESRA,İNCE ERCAN
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi, 6. Ulusal Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu
TÜRKİYE, Türkçe, 14.04.2017

Ulusal  Tam metin bildiri
14
Otel Sahip ve Yöneticilerinin Stajyer Öğrencilerin Performanslarını Çeşitli Açılardan Değerlendirmelerine İlişkin Bir Araştırma

OLCAY ATINÇ,ÇIKMAZ ESRA,ÖZEKİCİ YAKUP KEMAL,İNCE ERCAN
Yayın Yeri: Çanakkale Üniversitesi 16. Ulusal Turizm Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 12.11.2015

Ulusal  Tam metin bildiri

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
MEB

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ

2009 - 2012

Editörlükler

3 Adet
1
İşletme Maliye Araştırmaları: Denetim, Vergileme, Üretim ve Yönetim Açısından Şeffaflık

Yazar Adı: ARSLAN AHMET,ÇIKMAZ ESRA , Yayın Yeri: Gazi Kitabevi
Kitap, Türkçe, 2020,   Uluslararası  Basılı

2
Gaziantep University Journal of Social Sciences

Yazar Adı: ÇİNAR MAHMUT,GÖKGÖZ GÖKHAN,EROL MEHMET,ÇIKMAZ ESRA,BOZDAĞ AHMET , Yayın Yeri: Gaziantep University Press
Dergi, İngilizce, 2018,   Uluslararası

3
Konaklama ve Seyahat İşletmelerinde Yaşanan Etik Sorunlar Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme

Yazar Adı: ÇIKMAZ ESRA , Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Dergi, Türkçe, 2018, TÜRKİYE,   Ulusal  TR DİZİN

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 TÜRKİYE’DE SOSYAL SORUNLAR VE SOSYAL POLİTİKALAR Türkçe 3
2 2019-2020 SAĞLIK HİZMETLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER Türkçe 3
3 2019-2020 SAĞLIK KURUMLARINDA FİNANSMAN YÖNETİMİ Türkçe 3
4 2019-2020 KENT EKONOMİSİ Türkçe 3
5 2019-2020 KAMU YÖNETİMİNDE STRATEJİK YAKLAŞIMLAR Türkçe 3
6 2019-2020 SAĞLIK KURUMLARINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Türkçe 3
7 2019-2020 SAĞLIK KURUMLARINDA STRATEJİK YÖNETİM Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 YÖNETİM BİLİMLERİ Türkçe 3
2 2018-2019 GENEL VE MESLEKİ ETİK Türkçe 3
3 2018-2019 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ Türkçe 3
4 2019-2020 İSTATİSTİK Türkçe 3
5 2019-2020 YÖNETİM BİLİMLERİ Türkçe 2
6 2019-2020 MESLEKİ İNGİLİZCE I Türkçe 1
7 2018-2019 SOSYAL BİLİMLER İÇİN İSTATİSTİK Türkçe 3
8 2018-2019 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ II Türkçe 3
9 2018-2019 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Türkçe 3
10 2019-2020 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ I Türkçe 1
11 2019-2020 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Türkçe 3
12 2019-2020 İŞLETME BİLİMLERİNE GİRİŞ Türkçe 3
13 2019-2020 MESLEKİ İNGİLİZCE II Türkçe 3
14 2019-2020 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ II Türkçe 3
15 2019-2020 ÖRGÜT KURAMLARI Türkçe 3
16 2019-2020 SOSYAL POLİTİKA Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 GENEL İŞLETME Türkçe 2
2 2014-2015 HALKLA İLİŞKİLER Türkçe 2
3 2015-2016 GENEL İŞLETME Türkçe 4
4 2015-2016 İLETİŞİM Türkçe 4
5 2015-2016 HALKLA İLİŞKİLER Türkçe 8
6 2015-2016 GİRİŞİMCİLİK Türkçe 2
7 2016-2017 GİRİŞİMCİLİK Türkçe 4
8 2016-2017 GIDA GÜVENLİĞİ Türkçe 2
9 2013-2014 HALKLA İLİŞKİLER Türkçe 1
10 2014-2015 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Türkçe 1
11 2015-2016 TURİZM MEVZUATI Türkçe 1
12 2013-2014 MESLEK ETİĞİ Türkçe 1

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Kamu kurumlarındaki yöneticilerin liderlik tarzlarının iş performansına etkisi: Gaziantep ilinde bir uygulama MERVE UĞUR TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Kadın Yöneticilerin Liderlik Özelliklerinin İş Performansına Etkisi: Gaziantep İlinde Bir Uygulama Merve Açıkgöz Beyan

Araştırmalar

4 Adet
1
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası Etkinlikleri

19 Mayıs’ın Anlam, Önemi ile Çağdaş Gençlik Problemleri ve Çözüm Önerileri
Gaziantep Üniversitesi Teknopark Konferans Salonu, Gaziantep/Türkiye   Uluslararası  Konuşmalarım

2
Bütçe Hazırlama ve Kontrol

Bütçe Hazırlama ve Kontrol programı
Merinos Halı San. Tic. A.Ş., Türkiye/Gaziantep   Ulusal  Sertifika

3
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Söyleşisi

Kadın Hakları, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Kadın Haklarının Türkiye’deki Mevcut Durumu
Gaziantep Üniversitesi Teknopark Konferans Salonu, Gaziantep/Türkiye   Uluslararası  Konuşmalarım

4
Hizmet Kültürü Eğitimi

Hizmet Kültürü Eğitimi
Markavizyon Danışmanlık, Türkiye/İstanbul   Ulusal  Sertifika