Arş.Gör. MELİKE BAYRAK

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞiRELiK

   melikebayrak@gantep.edu.tr  
Sağlık Bilimleri Temel Alanı  Halk Sağlığı Hemşireliği

Eğitim Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

4 Adet
1
Okul Sağlığı Hemşireliği

Yayın Yeri: NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK
ISBN: 978-6253973223, TÜRKİYE, 2023

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Kanser Kontrolü ve Disiplinlerarası Yaklaşım

Yayın Yeri: Türkiye Klinikleri
ISBN: 978-625-401-331-7, 2021

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Farklı Yönleriyle Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği

Yayın Yeri: Nobel Tıp Kitapevleri
ISBN: 978-605-2369-33-3, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Türkiye Klinikleri Halk Sağlığı Hemşireliği - Özel Konular

Yayın Yeri: Türkiye Klinikleri
ISBN: 978-605-034-089-1, TÜRKİYE, 2019

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

4 Adet
1
Does Death Anxiety Affect the Attitude Towards Organ Donation?

BAYRAK MELİKE, SAYGILI DÜZOVA ÜLKÜ
Yayın Yeri: Elsevier BV
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
2
The mediating effect of work-family life balance on the relationship between the sense of coherence and job satisfaction in nurses

UZDİL NURCAN, BAYRAK MELİKE, ÖZGÜÇ SAFİYE, BAŞKAYA EBRU
Yayın Yeri: Archives of Psychiatric Nursing
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
3
Job Satisfaction and Professional Burnout of Primary School Teachers

BAYRAK MELİKE, SOHBET RABİA
Yayın Yeri: International SOCIAL SCIENCES STUDIES Journal
İngilizce, Basılı, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  International Index Copernicus
4
Perceptions of Nurses Organizational Culture Working in Surgery Clinic

PEHLİVAN SEDA, LAFCI DİĞDEM, DEMİRAY GÜLSÜM, BAYRAK MELİKE
Yayın Yeri: Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN

Bildiriler

10 Adet
1
Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji ve Sosyoloji Bölümü Öğrencilerinin Meme Kanserine Bakışı

SOHBET RABİA, BAYRAK MELİKE
Yayın Yeri: 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE, Bursa, Türkçe, 02.10.2021

Ulusal  Özet bildiri
2
Sınıf Öğretmenlerinin İş Doyumu ve Mesleki Tükenmişliği

BAYRAK MELİKE, SOHBET RABİA
Yayın Yeri: 4. Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 19.12.2020

Uluslararası  Özet bildiri
3
Transteoretik Modelin Kontrolsüz İnternet Kullanım Sürecine Uyarlanması

BAYRAK MELİKE,GÜNGÖRMÜŞ ZEYNEP
Yayın Yeri: 4. Uluslararası Hemşirelik Ve İnovasyon Kongresi, 19-20 Aralık 2020 İstanbul
İngilizce, 19.12.2020

Uluslararası  Özet bildiri
4
İnternet Bağımlılığında Transteoretik Model

BAYRAK MELİKE,GÜNGÖRMÜŞ ZEYNEP
Yayın Yeri: III. Uluslararası Avrasya Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
İngilizce, 04.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
Savaş ve Göçün Kadın Sağlığına Etkileri

BAYRAK MELİKE,GÜNGÖRMÜŞ ZEYNEP
Yayın Yeri: III. Uluslararası Avrasya Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
İngilizce, 04.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
University Students Perception of Radiation Effects on Human Health

SOHBET RABİA, BAYRAK MELİKE
Yayın Yeri: European Conference on Social and Behavioral Sciences
istanbul, Türkçe, 19.06.2013

Uluslararası  Özet bildiri
7
Bir İlköğretim Okulundaki 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Obezite Düzeylerinin Belirlenmesi

SOHBET RABİA, BAYRAK MELİKE, ÇAKI BURCU
Yayın Yeri: Sağlığın Geliştirilmesi ve Hemşirelik Sempozyumu
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 12.01.2012

Ulusal  Özet bildiri
8
Cerrahi Kliniğinde Çalışan Hemşirelerin Örgüt Kültürünü Algılamaları

PEHLİVAN SEDA, LAFCI DİĞDEM, demiray gülsüm, YAMAN MELİKE
Yayın Yeri: 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi Uluslararası Katılımlı
Türkçe, 19.10.2011

Ulusal  Özet bildiri
9
Üniversite Öğrencilerinin Bilinçsiz İlaç Tüketimine Bakışı

SOHBET RABİA, YAMAN MELİKE, TÖLE FATMA, YALÇIN MERYEM, SUİÇMEZ SEHER
Yayın Yeri: 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE, trabzon, Türkçe, 04.10.2011

Ulusal  Özet bildiri
10
Özel Hastanede Hizmet Alan Hasta ve Yakınlarının Aldıkları Sağlık Hizmetine Bakışı

BAYRAK MELİKE, KADIOĞLU ŞAHİN, ULUKUŞ AHSEN
Yayın Yeri: 10.Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 28.04.2011

Ulusal  Özet bildiri

Üniversite Dışı Deneyim

3 Adet
1
GAZİANTEP KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

UZMAN
TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI (İHTİYAÇ TESPİT BİRİMİ),

2017 - 2018
2
GAZİANTEP KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

HEMŞİRE
TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI (İHTİYAÇ TESPİT BİRİMİ),

2014 - 2017
3
DR ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

HEMŞİRE
GENEL YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ,

2011 - 2014

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2021-2022 HEM245 Evde Bakım Türkçe 2
2 2022-2023 HEM245 Evde Bakım Türkçe 2
3 2018-2019 TDP101 Toplumsal Duyarlılık Projesi Türkçe 1
4 2019-2020 TDP101 Toplumsal Duyarlılık Projesi Türkçe 1
5 2020-2021 TDP101 Toplumsal Duyarlılık Projesi Türkçe 1
6 2021-2022 TDP101 Toplumsal Duyarlılık Projesi Türkçe 1
7 2022-2023 TDP101 Toplumsal Duyarlılık Projesi Türkçe 1
8 2021-2022 TDP102 Toplumsal Duyarlılık Projesi Türkçe 2
9 2020-2021 TDP102 Toplumsal Duyarlılık Projesi Türkçe 2
10 2019-2020 TDP102 Toplumsal Duyarlılık Projesi Türkçe 2
11 2018-2019 TDP102 Toplumsal Duyarlılık Projesi Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL İNOVATİFLİK PROFİLLERİNİN, TEMEL MOTİVASYON KAYNAKLARI VE BİLİŞSEL TAMAMLANMA İHTİYAÇLARI İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ YASEMİN KORKMAZ TezMerkezi 2024

Araştırmalar

6 Adet
1
Katılım Belgesi

Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
Gaziantep Üniversitesi,   Ulusal  Kongre Düzenleme

2
Katılım Belgesi

Proje Süreç Yönetimi
Gaziantep Üniversitesi,   Ulusal  Sertifika

3
Katılım Belgesi

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 3.Ulusal Kongresi
Ankara,   Ulusal  Sertifika

4
Katılım Belgesi

Bilimsel Araştırmalarda Ölçek Geçerlilik ve Güvenirlilik
Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi,   Ulusal  Sertifika

5
Certificate of Attendance

Diabetes Symposium
Gaziantep Şehitkamil Kongre Salonu,   Ulusal  Sertifika

6
Katılım Belgesi

Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Önleme Eğitimleri
Gaziantep Kamu Hastaneleri Birliği,   Ulusal  Sertifika