Dr.Öğr.Üyesi SÜMEYYE AYDIN GÜRLER

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİM.EĞİTİMİ

   sgurler@gantep.edu.tr      03425231023  
Eğitim Bilimleri Temel Alanı  Temel Eğitim  Fen Bilgisi Eğitimi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

4 Adet
1
EDUCATION, SOCIAL, HEALTH AND POLITICAL DEVELOPMENTS IN TURKEY BETWEEN 2000-2020

Yayın Yeri: ISRES Publishing
ISBN: 978-605-71165-1-2, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
2
IPCEDU 2020 E-Kitabı

Yayın Yeri: PEGEM AKADEMİ
ISBN: 978-625-7228-61-9, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
EDUCATIONAL AND SCIENCE OCCURRED IN TURKEY BETWEEN THE YEARS OF 1980 – 2000

Yayın Yeri: İKSAD Publishing house
ISBN: 78-625-7687-15-7 978-625-7687-15-7, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
4
Social, Educational, Political, Economic and Other Developments Occured in Turkey Between the Years of 1938-1980

Yayın Yeri: ISRES Publishing
ISBN: 978-605-69854-1-6, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce

Makaleler

12 Adet
1
State of prediction of the critical thinking dispositions of primary school teacher candidates through their self-efficacy for STEM practices

AYDIN GÜRLER SÜMEYYE
Yayın Yeri: Participatory Educational Research (PER)
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
2
Ortaokul Öğrencilerinin “Saf Madde ve Karışımlar” Konusu ile İlgili Bilgilerini Günlük Yaşam ile İlişkilendirme Düzeyleri

AYDIN GÜRLER SÜMEYYE
Yayın Yeri: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
3
Relationship Between Scientific Literacy and the Attitude Towards Reading Scientific Texts: A Study on Primary School Teacher Candidates

AYDIN GÜRLER SÜMEYYE
Yayın Yeri: International Journal of Progressive Education
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
4
İlkokulda Temel Fen Bilimleri Dersine Yönelik Akademisyen Görüşleri

AYDIN GÜRLER SÜMEYYE, BAYKARA OKTAY
Yayın Yeri: Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
5
İlkokul Öğrencilerinin “Varlıkların Hareket Özellikleri” Konusunda Öğrendikleri Bilgileri Günlük Hayat İle İlişkilendirme Durumları

AYDIN GÜRLER SÜMEYYE
Yayın Yeri: OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
6
DEVELOPMENT OF AN ATTITUDE SCALE FOR PHYSICS COURSES AND A REVIEW OF STUDENT ATTITUDES

AYDIN GÜRLER SÜMEYYE,BAYKARA OKTAY
Yayın Yeri: Journal of Baltic Science Education
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
7
Problems Encountered By Classroom Teachers in Teaching Science to Syrian Students and Suggestions for These Problems

AYDIN GÜRLER SÜMEYYE
Yayın Yeri: International Online Journal of Educational Sciences
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
8
Fen Bilimleri Dersinde Dereceli Puanlama Anahtarı Kullanımı ve Puanlama Anahtarına İlişkin Öğrenci Görüşleri: Bir Karma Yöntem Çalışması

AYDIN GÜRLER SÜMEYYE,BAYKARA OKTAY
Yayın Yeri: Turkish Studies - Educational Sciences
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
9
Fen Bilimleri Dersinin İlkokullarda Yetiştirme Programına (İYEP) Dâhil Edilmesine İlişkin Öğretmen Görüşleri

AYDIN GÜRLER SÜMEYYE
Yayın Yeri: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
10
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİNDE DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI (DPA) KULLANIMI VE AKRAN DEĞERLENDİRMESİ

AYDIN GÜRLER SÜMEYYE,BAYKARA OKTAY
Yayın Yeri: International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR)
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Scientific World Index
11
6. SINIF “MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ÖZELLİKLERİ” KONUSUNDAKİ ÖĞRENCİ KAZANIMLARININ GERÇEKLEŞME DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

AYDIN GÜRLER SÜMEYYE,BAYKARA OKTAY
Yayın Yeri: Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Türk Eğitim İndeksi, SOBIAD, Google Scholar
12
The Impact of Rubrics on the Evaluation of Students’ Success on the “Subject of Force and Motion”

AYDIN GÜRLER SÜMEYYE,BAYKARA OKTAY
Yayın Yeri: International Journal of Education and Research
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Google Scholar, Research Gate, WorldCat

Bildiriler

9 Adet
1
İLKOKUL FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÇEVRE KAZANIMLARI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

AYDIN GÜRLER SÜMEYYE
Yayın Yeri: VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Hatay, Türkçe, 20.07.2022

Uluslararası  Özet bildiri
2
EXAMINATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS STEAM IN TERMS OF SOME VARIABLES

AYDIN GÜRLER SÜMEYYE, KAPLAN ORHAN
Yayın Yeri: 8th International ZEUGMA Conference on Scientific Research
TÜRKİYE, Gaziantep, İngilizce, 15.07.2022

Uluslararası  Özet bildiri
3
FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN 2019 ULUSLARARASI MATEMATİK ve FEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASINA (TIMSS) YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA

AYDIN GÜRLER SÜMEYYE
Yayın Yeri: 14. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ
TÜRKİYE, BURDUR, Türkçe, 19.05.2021

Ulusal  Özet bildiri
4
UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİNİN İŞLENİŞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

AYDIN GÜRLER SÜMEYYE
Yayın Yeri: 4. ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 12.04.2021

Uluslararası  Özet bildiri
5
FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN ÖĞRETİMİNDE ANALOJİ KULLANIMINAYÖNELİK ALGILARI

AYDIN GÜRLER SÜMEYYE
Yayın Yeri: XIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
TÜRKİYE, Hatay, Türkçe, 03.09.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
FEN BİLİMLERİ DERSİNİN İLKOKULLARDA YETİŞTİRME PROGRAMINA DÂHİL EDİLMESİNİN SAĞLAYABİLECEĞİ KATKILAR

AYDIN GÜRLER SÜMEYYE
Yayın Yeri: 3. Uluslararası ZEUGMA Bilimsel Araştırmalar Kongresi
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 22.11.2019

Uluslararası  Özet bildiri
7
YENİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI İÇERİĞİNİN FEN DERSLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

AYDIN GÜRLER SÜMEYYE,BAYKARA OKTAY
Yayın Yeri: 3. Uluslararası ZEUGMA Bilimsel Araştırmalar Kongresi
TÜRKİYE, GAZİANTEP, İngilizce, 22.11.2019

Uluslararası  Özet bildiri
8
Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersinde Dereceli Puanlama Anahtarı (Dpa) Kullanımı ve Akran Değerlendirmesi

AYDIN GÜRLER SÜMEYYE,BAYKARA OKTAY
Yayın Yeri: 3.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
TÜRKİYE, Kahramanmaraş, Türkçe, 26.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
9
FEN BİLİMLERİ DERSİNDE DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA VE DEĞERLENDİRMEDE OBJEKTİFLİĞE KATKISI

AYDIN GÜRLER SÜMEYYE
Yayın Yeri: II. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 05.05.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri

Projeler

1 Adet
1
“SECC­-SCIFEST / Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği Uluslararası Bilim Festivali-SustainableEnvironment and Climate Change International Science Festival”


15.04.2021 - 15.12.2021
H2020,   Eğitmen 

ULUSLARARASI  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ

2008 - 2018

Ödüller

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 GENEL FİZİK Türkçe 2
2 2018-2019 FİZİK I Türkçe 4
3 2018-2019 FİZİK II Türkçe 4
4 2018-2019 FEN TEKNOLOJİ LAB UYG I Türkçe 3
5 2018-2019 FEN TEKNOLOJİ LAB UYG II Türkçe 3
6 2018-2019 FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ I Türkçe 3
7 2018-2019 FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ II Türkçe 3
8 2018-2019 GENEL KİMYA Türkçe 2
9 2018-2019 İLKOKULDA TEMEL FEN BİLİMLERİ Türkçe 3
10 2018-2019 ÖZEL EĞİTİM Türkçe 2
11 2018-2019 İLKÖĞRETİMDE KAYNAŞTIRMA Türkçe 2
12 2018-2019 GENEL VE MESLEKİ ETİK Türkçe 2
13 2019-2020 ORİGAMİ Türkçe 2
14 2019-2020 FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ I Türkçe 3
15 2019-2020 BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ Türkçe 2
16 2019-2020 FEN BİLİMLERİ LABORATUVAR UYGULAMALARI Türkçe 2