Arş.Gör. BARIŞ KALENDER

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BİLİMLERİ

   bkalender@gantep.edu.tr      (0342) 360 12 00      3812  
Eğitim Bilimleri Temel Alanı  Temel Eğitim  Hayat Bilgisi Eğitimi  Sosyal Bilgiler Eğitimi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

5 Adet
1
Dünyadaki Eğitim Temelli Sivil Toplum Kuruluşları Kimler ve Neler Yapmaktalar?

Yayın Yeri: Pegem Akademi
ISBN: 978-625-8325-12-6, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Okul Dışı Öğrenme Ortamları: İlkokul Uygulalamaları

Yayın Yeri: Nobel Akademi Yayıncılık
ISBN: 978-625-427-831-0, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Eğitim & Bilim 2022-IV

Yayın Yeri: Efe Akademi Yayınları
ISBN: 978-625-6939-07-3, TÜRKİYE, İstanbul, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Advances in Global Education and Research: Volume 4

Yayın Yeri: UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA M3 CENTER PUBLISHING
ISBN: 978-1-955833-04-2, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Florida, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
5
Demokrasinin Beşinci Gücü Olarak Eğitim Temelli Sivil Toplum Kuruluşları

Yayın Yeri: PEGEM AKADEMİ
ISBN: 978-625-7676-04-5, TÜRKİYE, ANKARA, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

8 Adet
1
Developing the Children’s Rights-Based Classroom Scale

ÖZTÜRK AYŞE, KALENDER BARIŞ
Yayın Yeri: Pamukkale University Journal of Education
Türkçe, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI
2
Öğretmen Adaylarının Kültürel Değerlere Duyarlı Eğitime Hazırbulunuşluk Düzeylerinin Belirlenmesi

ALTUNOVA NEBİ, KALENDER BARIŞ
Yayın Yeri: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Teacher Learning and Professional Development During the COVID-19 Pandemic: A Descriptive Study

KALMAN MAHMUT, KALENDER BARIŞ, CESUR BURAK
Yayın Yeri: Educational Research: Theory and Practice
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ERIC
4
Okul Psikolojik Danışmanı Bulunmayan İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Rehberlik* Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Görüşleri

KALENDER BARIŞ, KUL AYKUT
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DRJI; ASOS; ROAD
5
Challenges faced by classroom teachers in multigrade classrooms: A case study

KALENDER BARIŞ, ERDEM EROL
Yayın Yeri: Journal of Pedagogical Research
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ERIC, DOAJ, EBSCO, Snicapse, ProQuest, Ulrichsweb
6
Öğretim Programı ve Ders Kitaplarının Program Ögelerinin Uyumu Açısından İncelenmesi: Hayat Bilgisi Örneği

KALENDER BARIŞ, BAYSAL ZELİHA NURDAN
Yayın Yeri: Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
Investigation of Elementary Teachers’xx Perceptions about the Teaching Practice Process: A Mixed Research

KALENDER BARIŞ
Yayın Yeri: Harran Education Journal
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Crossref, idealonline, Road, Cİte Factor
8
Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programlarının Çocuk Hakları Sözleşmesinin Eğitim Hedefleri Maddesi Açısından İncelenmesi: Tarihsel Bir Analiz

KALENDER BARIŞ
Yayın Yeri: Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN

Bildiriler

14 Adet
1
Toplumsal Duyarlılık Projeleri Çocuk Hakların Hayata Geçirilmesi ve Mesleki Gelişim İçin Bir Araç Olabilir mi?/Can Social Responsibility Projects Be a Tool for the Realization of Children's Rights and Professional Development?

KALENDER BARIŞ, ÖZTÜRK AYŞE, CESUR BURAK
Yayın Yeri: 20. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS-2022)
TÜRKİYE, Türkçe, 14.11.2022

Uluslararası  Özet bildiri
2
Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Hayata Geçirilme Sürecinin İncelenmesi: Sorunlar ve Öneriler/Examining the Implementation Process of the Teaching Practice Course: Problems and Suggestions

ÖZTÜRK AYŞE, KALENDER BARIŞ, SAKA YAVUZ
Yayın Yeri: 20. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS-2022)
TÜRKİYE, Türkçe, 14.11.2022

Uluslararası  Özet bildiri
3
Opinions of Classroom Teachers Working in Primary Schools Without School Counselors on the Conduct of Counseling Services

KALENDER BARIŞ, KUL AYKUT
Yayın Yeri: 15th ICTEL 2022 – International Conference on Teaching, Education & Learning
İTALYA, Roma, İngilizce, 05.09.2022

Uluslararası  Özet bildiri
4
Covid-19 Salgını Sürecinde Öğretmenlik Uygulaması Dersi Kapsamında Sınıf Öğretmeni Adaylarının Epistemolojik İnançlarının İncelenmesi

KALENDER BARIŞ, CESUR BURAK, SAKA YAVUZ
Yayın Yeri: 19. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS-2021)
TÜRKİYE, ŞANLIURFA, Türkçe, 12.11.2021

Uluslararası  Özet bildiri
5
A Pandemic-Pushed Rapprochement With E-Learning: A Dilemma Between Digital Addiction and Dıgıtal Convıctıon

SUMMAK MEHMET SEMİH, KALENDER BARIŞ
Yayın Yeri: International Conference on Studies in Education and Social Sciences (ICSES)
TÜRKİYE, ANTALYA, İngilizce, 11.11.2021

Uluslararası  Özet bildiri
6
Incorporating Flipped Learning into the Classroom Management Course: A Critical Participatory Action Research

KALENDER BARIŞ, SUMMAK MEHMET SEMİH
Yayın Yeri: International Conference on Studies in Education and Social Sciences (ICSES)
TÜRKİYE, ANTALYA, İngilizce, 11.11.2021

Uluslararası  Özet bildiri
7
İlkokullarda Çocuk Hakları Temelli Okul Yapısının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma/ A Research on Examination of Children’s Rights-Based Structure at Primary Schools

ÖZTÜRK AYŞE, KALENDER BARIŞ
Yayın Yeri: VII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi/ VII. International Congress on Education and Social Sciences
TÜRKİYE, KKTC, Türkçe, 01.09.2021

Uluslararası  Özet bildiri
8
USING MNEMONIC ILLUSTRATIONS IN FIRST READING AND WRITING: THE CASE OF TURKISH ALPHABET

KALENDER BARIŞ, GÜLEÇ ADEM
Yayın Yeri: GLOCER- Global Conference on Education and Research
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Florida, İngilizce, 08.06.2021

Uluslararası  Özet bildiri
9
INVESTIGATION OF CURRICULUM ALIGNMENT OF LIFE SCIENCE COURSE: THE SAMPLE OF ‘GÜVENLİ HAYAT’ UNIT

KALENDER BARIŞ, BAYSAL ZELİHA NURDAN
Yayın Yeri: 8. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI-EPOK 2021)
TÜRKİYE, BURDUR, İngilizce, 25.03.2021

Uluslararası  Özet bildiri
10
Sınıf Öğretmenlerinin Perspektifinden Hayat Bilgisi Ders Kitaplarının Yapılandırmacı Anlayış Çerçevesinde2005’den Günümüze Dönüşümü/Değişimi: “Uzlaşma mı, Geriye Dönüş mü?’’xx

KABAPINAR YÜCEL,KALENDER BARIŞ,URFALIOĞLU Kevser
Yayın Yeri: Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi (IPCEDU-2020)
Türkçe, 16.09.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
Challenges of Classroom Teachers Face in Multigrade Classrooms: A Case Study

KALENDER BARIŞ,erdem erol
Yayın Yeri: EJERCongress 2020
eskişehir, İngilizce, 10.09.2020

Uluslararası  Özet bildiri
12
Investigation of Prospective Teachers ‘Perceptions of Teachers’Practices According to Different Variables: A Relational Research

KALENDER BARIŞ
Yayın Yeri: VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, İstanbul, İngilizce, 12.12.2019

Uluslararası  Özet bildiri
13
An Evaluation of the Opinions of Primary School Trainee Teachers towards Teaching Practice Course

KALENDER BARIŞ
Yayın Yeri: The International Academic Conference on Education
İNGİLTERE, Oxford, İngilizce, 08.11.2019

Uluslararası  Özet bildiri
14
Developing the Children’s Rights Based Classroom Scale

ÖZTÜRK AYŞE,KALENDER BARIŞ
Yayın Yeri: 7th International Congress on Curriculum and Instruction
TÜRKİYE, Ankara, İngilizce, 09.10.2019

Uluslararası  Özet bildiri

Projeler

2 Adet
1
TUBİTAK 2237-A/ Öğrenme - Öğretme Süreçlerinde WEB 2 araçlarının Kullanımı

Lisansüstü eğitimine devam eden öğretmenlerin öğretim süreçlerine dahil edebilecekleri çeşitli WEB 2 araçlarının tanıtımı ve kullanımı
23.01.2023 - 27.01.2023
TÜBİTAK PROJESİ,   Yardımcı Personel 

ULUSAL  Tamamlandı
2
TÜBİTAK 2237-A / Eğitim Bilimlerinde İleri Metodoloji Uygulamaları

Doktora öğrencileri için ileri metodoloji eğitimleri (Çoklu regresyon, Hiyererşik doğrusal Modelleme, Madde tepki kuramı, Yapısal eşitlik modellemesi, Faktör analizi, Meta-analiz, Q metodoloji) verilmesi
21.06.2021 - 27.06.2021
TÜBİTAK PROJESİ,   Yardımcı Personel 

ULUSAL  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

2 Adet
1
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Öğretmen

2015 - 2018
2
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Müdür Yetkili Öğretmen

2013 - 2014

Araştırmalar

6 Adet
1
TUBİTAK 2237-A: Yükseköğretimde Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi için Ölçme ve Değerlendirme Kavramları ile İstatistiksel Bilgi ve Becerilerin Kazandırılması

Ölçme ve Değerlendirmenin Temel Kavramları, geçerlik ve güvenirlik kavramları, değerlendirme türleri, sınav sonuçlarına dair betimsel istatistikler, test ve madde analizi
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Ankara,   Ulusal  Kurs

2
TÜBİTAK 2237: Kuramdan Uygulamaya Nitel Araştırma Kursu

Nitel araştırma desenleri, nitel araştırma veri toplama ve veri analiz yöntemleri.
TED Üniversitesi, Çevrimiçi/Online,   Ulusal  Kurs

3
VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Çalıştayı

Sınıf Öğretmenliğinin güncel sorunları, mevcut sınıf öğretmenliği lisans katalogları hakkında değerlendirmeler.
Trabzon Üniversitesi/ Fatih Eğitim Fakültesi,   Ulusal  Çalıştay

4
Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırmalar: Durum Çalışması

Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması ele alınmıştır.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi/Gaziantep,   Ulusal  Çalıştay

5
Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırmalar: Olgubilim Çalışması

Nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji ele alınmıştır.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi/Gaziantep,   Ulusal  Çalıştay

6
TÜBİTAK 2237-A “Eğitim Bilimlerinde İleri Metodoloji Uygulamaları”

Doktora öğrencileri için ileri metodoloji eğitimleri (Çoklu regresyon, Hiyererşik doğrusal Modelleme, Madde tepki kuramı, Yapısal eşitlik modellemesi, Faktör analizi, Meta-analiz, Q metodoloji) verilmesi
Harran Üniversitesi, Çevrimiçi/Online,   Ulusal  Kurs

Üyelikler

1 Adet
1
AERA- American Educational Research Association

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2023