Arş.Gör. BUKET DENİZ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ KAMU HUKUKU

   buketdeniz@gantep.edu.tr      (0342) 360 12 00      3132  
Hukuk Temel Alanı  İdare Hukuku  İdare Hukuku

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

3 Adet
1
Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar

Yayın Yeri: Bilge Yayınevi
ISBN: 9786051684437, TÜRKİYE, 2022

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
İnsan Haklarında Buluşmak

Yayın Yeri: On İki Levha Yayıncılık
ISBN: 978-625-432-216-7, TÜRKİYE, 2022

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Engelli Hakları ve Ayrımcılık Yasağı

Yayın Yeri: Seçkin Yayıncılık
ISBN: 9789750261862, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

4 Adet
1
İdarenin Sorumluluğunu Doğuran Hizmet Kusuru ve Hizmet Kusuru-Kişisel Kusur Ayrımı

DENİZ BUKET
Yayın Yeri: Türkiye Barolar Birliği Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Türk Hukukunda Engelliler Bakımından Kamu Hizmetine Girme Hakkı

DENİZ BUKET
Yayın Yeri: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Ceza Hukuku Ve İdare Hukuku Bağlamında Amirin Emrinin İfası

DENİZ BUKET
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
1974 Nükleer Denemeler Davası Işığında Uluslararası Hukukta Devletlerin Tek Taraflı İşlemleri

DENİZ BUKET
Yayın Yeri: Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN

Bildiriler

2 Adet
1
Yükseköğretim Öğrencilerinin Engellilik ve Engelli Haklarına İlişkin Farkındalığı ve Engelliler İle Empati Yapabilme Yaklaşımlarına İlişkin Değerlendirme

KOBAN EMİNE, DEMİREL CAN, DENİZ BUKET
Yayın Yeri: 6th International Conference on Management and Social Sciences
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 16.01.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatında Cinsel Kimlik ve Cinsel Yönelim

DENİZ BUKET
Yayın Yeri: Uluslararası Kadın ve Hukuk Sempozyumu
Türkçe, 10.03.2017

Uluslararası  Özet bildiri

Projeler

1 Adet
1
Becoming Aware of Disability: Developing a Cirriculum Based on Cognitive Evolution in Higher Education

01.09.2019 tarihinde başlayan ve bir Erasmus+ Projesi olan “Engelleri Engelsiz Farketme: Yükseköğretimde Bilinçsel Değişim Temelli Müfredat Oluşturma Projesi”nin temel amacı, yükseköğretimdeki öğrencilerin insan hakları temelinde olmak üzere engellil
02.08.2019 - 31.07.2022
Uluslararası İkili İşbirliği Programları,   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

2 Adet
1
İzmir Barosu

Serbest Avukat
İzmir Barosu’na kayıtlı olarak serbest avukatlık faaliyeti,

2016 - 2018
2
İzmir Barosu

Stajyer Avukat
Avukatlık Stajı,

2014 - 2015

Editörlükler

1 Adet
1
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: BUĞAN MEHMET FATİH , Yayın Yeri: Gaziantep University Press
Dergi, Türkçe, 2020,   Ulusal  TR DİZİN  Elektronik

Araştırmalar

5 Adet
1
Summer Course on Human Rights and Rule of Law in The EU

”Avrupa Birliği’nde İnsan Hakları ve Hukuk Devleti” konulu eğitim kursu
The Academy of European Law (ERA), Trier, Almanya   Uluslararası  Kurs

2
İnsan Hakları Hukuku Eğiticinin Eğitimi

Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi’nin insan hakları hukuku alanında eğiticilere yönelik eğitimi
Türkiye Barolar Birliği, Ankara, Türkiye   Ulusal  Sertifika

3
Engellilik Çalışmaları Güz Okulu

Engellilik Çalışmaları alanında araştırmacılara yönelik eğitim programı
Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu UYGAR Merkezi, İstanbul, Türkiye   Ulusal  Kurs

4
Avrupa Birliği’nde Göç ve Güvenlik Jean Monnet Modülü Yaz Okulu

Yaz Okulu
Yaşar Üniversitesi Avrupa Birliği Merkezi, Türkiye/İzmir   Uluslararası  Sertifika

5
II. Avrupa Birliği ve Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri

Yaz Okulu
Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM),   Uluslararası  Sertifika