Arş.Gör. BENGÜ KAYAPALI

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ ve İDARİ.BİL.FAK. İKTİSAT

   bkayapali@gantep.edu.tr      (0342) 317 20 35  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Makro İktisat  Büyüme  Gelişme Ekonomisi - Makro  Enflasyon

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

2 Adet
1
ERZURUM İLİNİN SOSYO-EKONOMİK YAPISI SORUNLAR-BEKLENTİLER-ÇÖZÜMLER ÜZERİNE BİR SAHA ARAŞTIRMASI

Yayın Yeri: Ekin Yayınevi
ISBN: 9786258117677, TÜRKİYE, Bursa, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
COVID-19 PANDEMİSİNİN İDARİ, SİYASİ, ULUSLARARASI İLİŞKİLER, EKONOMİ VE İŞLETMELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Yayın Yeri: Ekin Yayınevi
ISBN: 9786258024111, TÜRKİYE, Bursa, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

2 Adet
1
PHİLLİPS EĞRİSİNİN GELİŞMİŞ EKONOMİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

ALEV NİGAR, ERDEMLİ MUHYETTİN
Yayın Yeri: Van Yuzuncu Yil University
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
2
Döviz Kuru Oynaklığı ile Enflasyon Arasındaki İlişkinin Eşbütünleşme ve Nedensellik Testleri ile Analizi

ALEV NİGAR,KAYAPALI BENGÜ,ERDEMLİ MUHYETTİN
Yayın Yeri: Journal of Social and Humanities Sciences Research
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Social Science Research Network (SSRN)Scientific World IndexGeneralImapctFactorS

Bildiriler

7 Adet
1
The Impact of Public Expenditures on Economic Growth: Is the Keynesian Argument Valid?

ASLAN MUHAMMED MİRAÇ, KAYAPALI BENGÜ
Yayın Yeri: Eurasian Conference on Economics, Finance and Entrepreneurship 2022
SIRBİSTAN, Belgrad, İngilizce, 07.09.2022

Uluslararası  Özet bildiri
2
Investigating the Effects of Urbanization and Industrialization on Energy Consumption in Emerging Economies

KAYAPALI BENGÜ, ASLAN MUHAMMED MİRAÇ
Yayın Yeri: Eurasian Conference on Economics, Finance and Entrepreneurship 2022
SIRBİSTAN, Belgrad, İngilizce, 07.09.2022

Uluslararası  Özet bildiri
3
THE CONCEPT OF MIGRATION AND INVESTIGATION OF THE THEORIES IN A CONCEPTUAL FRAMEWORK

KAYAPALI BENGÜ
Yayın Yeri: ICEBTS 2021
TAYLAND, Bangkok, İngilizce, 19.12.2021

Uluslararası  Özet bildiri
4
GELENEKSEL İKTİSAT EKOLLERİNİN OLUŞUMU VE DEVLET ANLAYIŞI

KAYAPALI BENGÜ,ALEV NİGAR
Yayın Yeri: ULUSLARARASI BEYDAĞI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ
Türkçe, 20.12.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
Döviz Kuru Oynaklığı ile Enflasyon Arasındaki İlişkinin Eşbütünleşme ve Nedensellik Testleri ile Analizi

ALEV NİGAR,KAYAPALI BENGÜ,ERDEMLİ MUHYETTİN
Yayın Yeri: UMCAK I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar ve Araştırmalar Kongresi
TÜRKİYE, Şanlıurfa, Türkçe, 06.09.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
G7 Ülkelerinde Enflasyon, İşsizlik ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi

ERDEMLİ MUHYETTİN,KAYAPALI BENGÜ,ALEV NİGAR
Yayın Yeri: 2. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi
TÜRKİYE, Mardin, Türkçe, 23.08.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
Reel Döviz Kuru ve Enflasyonun Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama

ALEV NİGAR,KAYAPALI BENGÜ,ERDEMLİ MUHYETTİN
Yayın Yeri: 2. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi
TÜRKİYE, Mardin, Türkçe, 23.08.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri