Arş.Gör. SERCAN AYDIN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ ve İDARİ.BİL.FAK. İKTİSAT

   sercanaydin@gantep.edu.tr      (0342) 317 20 79  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Makro İktisat  Büyüme  Gelişme Ekonomisi - Makro

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

2 Adet
1
Küreselleşme Çercevesinde Yeni Ekonomi ve Bileşenleri

Yayın Yeri: Nobel
ISBN: 978-625-7932-23-3, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Different Aspects of Economic Development

Yayın Yeri: Nobel
ISBN: 978-625-7203-82-1, TÜRKİYE, ANKARA, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce

Makaleler

5 Adet
1
An empirical note on tourism and sustainable development nexus

DESTEK MEHMET AKİF, AYDIN SERCAN
Yayın Yeri: Environmental Science and Pollution Research
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
2
Investigating an optimal resource dependency to prevent natural resource curse: Evidence from countries with the curse risk

DESTEK MEHMET AKİF, AYDIN SERCAN, DESTEK GAMZE
Yayın Yeri: RESOURCES POLICY
İngilizce, Basılı, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
3
Foreign direct investment, stock market capitalization, and sustainable development: relative impacts of domestic and foreign capital

DESTEK MEHMET AKİF, SOHAG KAZI, AYDIN SERCAN, DESTEK GAMZE
Yayın Yeri: ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI
4
İnovasyonların Ticaret Akımları Üzerindeki Etkileri: OECD Ülkeleri Örneği*

AYDIN SERCAN, ARTAN SEYFETTİN
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
Do Education Expenditures Really Contribute to TFP? Evidence from Turkey

DESTEK MEHMET AKİF, AYDIN SERCAN
Yayın Yeri: Journal of Financial Economics and Banking
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Kısa Makale  ASOS

Bildiriler

9 Adet
1
EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT DIVISION AND ENVIRONMENTAL POLLUTION THE CASE OF TURKEY

AYDIN SERCAN, DESTEK MEHMET AKİF
Yayın Yeri: 2ND INTERNATIONAL "ARTEMIS" CONGRESS ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
İngilizce, 17.12.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
SERVICE INDUSTRY ENERGY CONSUMPTION AND CARBON EMISSIONS IN TURKEY EMPIRICAL EVIDENCE FROM THE ARDL LIMIT TEST MODEL

AYDIN SERCAN, DESTEK MEHMET AKİF
Yayın Yeri: 2ND INTERNATIONAL "ARTEMIS" CONGRESS ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
İngilizce, 17.12.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL DEVELOPMENT AND ENVIRONMENTAL QUALITY: EVIDENCE FROM TURKEY

AYDIN SERCAN, DESTEK GAMZE
Yayın Yeri: Eurasian Conference on Economics, Finance and Entrepreneurship
SIRBİSTAN, BELGRAD, İngilizce, 07.09.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
THE RELATIONSHIP BETWEEN HEALTH EXPENDITURES AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY: AN ARDL APPROACH

DESTEK MEHMET AKİF, AYDIN SERCAN
Yayın Yeri: 4. INTERNATIONAL ANKARA MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS
TÜRKİYE, ANKARA, İngilizce, 29.07.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
THE ROLE OF GLOBALIZATION IN ENERGY CONSUMPTION IN TURKEY

DESTEK MEHMET AKİF, AYDIN SERCAN
Yayın Yeri: 4. INTERNATIONAL ANKARA MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS
TÜRKİYE, ANKARA, İngilizce, 29.07.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
TÜRKİYE’DE ASKERİ HARCAMALARIN VE DİĞER KAMU HARCAMALARININ EKONOMİK ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

AYDIN SERCAN, DESTEK MEHMET AKİF
Yayın Yeri: ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
TÜRKİYE, Türkçe, 18.09.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
İHRACAT ÇEŞİTLİLİĞİ VE İHRACAT YOĞUNLAŞMASI ÜZERİNE BİR AMPİRİK ANALİZ

AYDIN SERCAN, DESTEK MEHMET AKİF
Yayın Yeri: ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
TÜRKİYE, Türkçe, 18.09.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
“Yeni Sanayileşen Ülkelerde İnovasyonun Finansmanı”

AYDIN SERCAN
Yayın Yeri: III. ULUSLARARASIEKONOMİ, SİYASETVE YÖNETİMSEMPOZYUMU
İngilizce, 10.10.2019

Uluslararası  Özet bildiri
9
ENERJİ İTHALATI, ENERJİ TÜKETİMİ ve EKONOMİK BÜYÜME: G-8ÜLKELERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ

BALCI İZGİ BERNA,AYDIN SERCAN
Yayın Yeri: III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 21.06.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri