Arş.Gör. BERNA DOĞAN BAŞAR

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ ve İDARİ.BİL.FAK. İŞLETME

   bernadogan@gantep.edu.tr      3039  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Finans  Bankacılık  Finansal Piyasalar ve Kurumlar   Finansal Risk Yönetimi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

5 Adet
1
FİNANSAL PERSPEKTİFTE MODERN BANKACILIĞIN GELİŞİMİ

Yayın Yeri: ÖZGÜR YAYINLARI
ISBN: 978-975-447-404-6, TÜRKİYE, ANKARA, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Türkiye'de Reel Sektör Firmalarının Finansmanı ve Halka Açılma Tutumları İSO 1000 Uygulaması

Yayın Yeri: nobel
ISBN: 978-625-433-434-4, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Şirket Birleşmeleri

Yayın Yeri: Seçkin Yayıncılık
ISBN: 978-975-027-093-2, TÜRKİYE, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Covid-19 Pandemisinin İdari, Siyasi, Uluslararası İlişkiler , Ekonomi Ve İşletmeler Üzerindeki Etkileri

Yayın Yeri: Ekin Yayınevi
ISBN: 9786258024111, TÜRKİYE, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
FİNANS TEORİSİNE UYGULAMALI KATKILAR - 2

Yayın Yeri: EKİN YAYINEVİ
ISBN: 978-625-7983-44-0, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

12 Adet
1
Women financial inclusion research: a bibliometric and network analysis

Mushtaq Rizwan, Dastane Omkar, Rafiq Muhammad, DOĞAN BAŞAR BERNA
Yayın Yeri: International Journal of Social Economics
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), SCOPUS
2
Finansal Gelişmenin Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerindeki Etkileri: Seçili Asya Ülkelerinden Kanıtlar

DOĞAN BAŞAR BERNA, KAYA ZEKAYİ, EKŞİ İBRAHİM HALİL, ZEREN FEYYAZ
Yayın Yeri: Business and Economics Research Journal
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM
3
Sermaye Yapısı ve Makroekonomik Göstergeler: Türk Bankalarında Bir Uygulama

DOĞAN BAŞAR BERNA
Yayın Yeri: Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Asos İndeks, Advanced Science Index, CiteFactor Academic Scientific Journals
4
The effect of corporate governance on bank performance: evidence from Turkish and some MENA countries banks

DOĞAN BAŞAR BERNA, BOUTESKA AHMED, BÜYÜKOĞLU BURAK, EKŞİ İBRAHİM HALİL
Yayın Yeri: Journal of Asset Management
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI
5
CORPORATE GOVERNANCE, COST OF CAPITAL AND TOBIN Q: EMPIRICAL EVIDENCE FROM TURKEY LISTED COMPANIES

DOĞAN BAŞAR BERNA
Yayın Yeri: South-Eastern Europe Journal of Economics
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, Repec
6
EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLERİN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MSCI ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

DOĞAN BAŞAR BERNA
Yayın Yeri: Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus, Scientific Indexing Services, DRJI
7
Corruption and Financial Development

EKŞİ İBRAHİM HALİL,DOĞAN BERNA
Yayın Yeri: Public Finance Quarterly
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI, Elsevier Scopus
8
The effect of board of directors characteristics on risk andbank performance: Evidence from Turkey

DOĞAN BERNA,EKŞİ İBRAHİM HALİL
Yayın Yeri: Economics and Business Review
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Scopus, ESCI
9
The Determinants of Bank Stability: Evidence from Selected Balkan Countries and Turkey

Alihodzic Almir,EKŞİ İBRAHİM HALİL,DOĞAN BERNA
Yayın Yeri: Romanian Statistical Review
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI
10
The Impact of Corporate Governance on Cost of Capital: An Application on the Firms in the Manufacturing Industry in Borsa Istanbul

DOĞAN BERNA,ACAR MELEK
Yayın Yeri: CES Working Papers
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  CEEOL, DOAJ, EBSCO, Index Copernicus, ProQuest, RePEc, Ulrich`S Periodicals Dire
11
Türkiye ile BRICS Ülkelerinde Enflasyon, Faiz Oranları ve Para Arzı ile Döviz Kuru İlişkisinin Karşılaştırması

HACIEVLİYAGİL NURİ,ŞİT AHMET,DOĞAN BERNA
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi İİBF Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
12
Faaliyet Oranlarının Firmaların Finansal Performansları Üzerine Etkisi: BIST Gıda Endeksi Üzerine Bir Uygulama

DOĞAN BERNA,ŞİT AHMET,topal bilge
Yayın Yeri: International Journal of Business Economics and Management Perspectives
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Türk Eğitim İndeksi, Scientific Indexing Services, Eurasian Scientific Journa

Bildiriler

9 Adet
1
Multimarket Contact, Profitability and Stability in the Turkish Banks

DOĞAN BAŞAR BERNA, EKŞİ İBRAHİM HALİL
Yayın Yeri: VI. International Applied Social Sciences (C-IASOS-2022) Congress
TÜRKİYE, izmir, İngilizce, 10.11.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
TÜRKİYE’DE SAĞLIK HARCAMALARININ TURİZM GELİRLERİ VE BIST SAĞLIK ENDEKSİ ÜZERİNE ETKİSİ

ŞİT AHMET, HACIEVLİYAGİL NURİ, DOĞAN BAŞAR BERNA
Yayın Yeri: 24. FİNANS SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, SAKARYA, Türkçe, 20.10.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİM KARARLARININ PAY PİYASASINA ETKİLERİ: BİST ÖRNEĞİ

DOĞAN BAŞAR BERNA, ALTEMUR NECATİ, KARACA SÜLEYMAN SERDAR
Yayın Yeri: 5. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu
TÜRKİYE, AFYON, Türkçe, 10.09.2021

Ulusal  Tam metin bildiri
4
THE IMPACT OF CORPORATE GOVERNANCE ON FIRM PERFORMANCE: AN APPLICATION ONTHE FIRMS IN THE MANUFACTURING INDUSTRY IN BORSA ISTANBUL

DOĞAN BERNA,ACAR MELEK
Yayın Yeri: 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ONECONOMICS BUSINESS MANAGEMENT ANDSOCIAL SCIENCES
UKRAYNA, Kiev, İngilizce, 07.10.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
THE EFFECT OF ACTIVITY RATE ON THE FINANCIAL PERFORMANCE OF THE COMPANIES: AN APPLICATION ON BIST METAL MAIN AND METAL GOODS INDEX

DOĞAN BERNA,BUYURAN BURCU
Yayın Yeri: Academic Conferences Association z.s. MAC-MME 2019
ÇEK CUMHURİYETİ, PRAGUE, İngilizce, 13.12.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
CORRUPTION AND FINANCIAL DEVELOPMENT: EVIDENCE FROM EASTERN EUROPE AND CENTRAL ASIA COUNTRIES

EKŞİ İBRAHİM HALİL,DOĞAN BERNA
Yayın Yeri: International Conference on Applied Economy and Finance Extended with Social Science (ICOAEF VI)
TÜRKİYE, BALIKESİR, İngilizce, 16.11.2019

Uluslararası  Özet bildiri
7
KURUMSAL YÖNETİMİN BANKA PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRK BANKALARI ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA

DOĞAN BERNA,BÜYÜKOĞLU BURAK,EKŞİ İBRAHİM HALİL
Yayın Yeri: 23. Finans Sempozyumu
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 09.10.2019

Ulusal  Tam metin bildiri
8
Enflasyon, Faiz Oranları ve Para Arzının Döviz Kuru Üzerinde Etkisi: Türkiye-BRICS Ülkeleri Karşılaştırması

HACIEVLİYAGİL NURİ,ŞİT AHMET,DOĞAN BERNA
Yayın Yeri: 22.Finans Sempozyumu
TÜRKİYE, Mersin, Türkçe, 25.10.2018

Ulusal  Tam metin bildiri
9
TÜRKİYE’DE FİNANSAL OKURYAZARLIK İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ:2010-2017 DÖNEMİ

REİS ŞÜKRİYE GÜL,EKŞİ İBRAHİM HALİL,DOĞAN BERNA
Yayın Yeri: 2.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi
Türkçe, 04.05.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri

Projeler

2 Adet
1
TÜRKİYE'DE REEL SEKTÖR FİRMALARININ FİNANSMANI VE HALKA AÇILMA TUTUMLARI: İSO 1000 UYGULAMASI


15.03.2021 - 15.05.2022
-Tübitak 1001,   Bursiyer 

ULUSAL  Tamamlandı
2
KALKINMA AJANSLARININ FİRMALARINA SAĞLADIĞI DESTEKLER ÜZERİNE BİR ANALİZ: GAZİANTEP ÖRNEĞİ

Çalışma kapsamında, İpekyolu Kalkınma Ajansı (IKA) tarafından sağlanan finansal proje desteklerinin 2014, 2015 ve 2016 yılları arasında Gaziantep’xxte faaliyet gösteren firmalara etkileri araştırılmaktadır.
01.01.2018 - 31.08.2019
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

İdari Görevler