Arş.Gör. FATMA KURT YILDIZ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

   fatmakurt@gantep.edu.tr  
Filoloji Temel Alanı  Türk Dili  Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi)  Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı)  Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay)

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Makaleler

2 Adet
1
ÇAĞATAY TÜRKÇESİNDEN ÖZBEK TÜRKÇESİNE ANLAM KÖTÜLEŞMESİ ÖRNEKLERİ

KURT FATMA
Yayın Yeri: Turkish Studies - Language and Literature
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
GRAMER TERİMLERİ ESASINDA ÖZBEK TÜRKÇESİ TERİM TÜRETME YOLLARI ÜZERİNE

ARSLAN EROL HÜLYA,KURT FATMA
Yayın Yeri: Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SOBIAD, SCIENTIFIC INDEXING SERVICES, ACADEMC RESEARCH INDEX, ACADEMİC KEYS, C

Bildiriler

1 Adet
1
GRAMER TERİMLERİ ESASINDA ÖZBEK TÜRKÇESİ TERİM TÜRETME YOLLARI ÜZERİNE

KURT FATMA
Yayın Yeri: Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
TÜRKİYE, Çanakkale, Türkçe, 08.11.2018

Uluslararası  Özet bildiri

Projeler

1 Adet
1
Çağatay Türkçesinden Özbek Türkçesine Anlam Değişmeleri

Çağatay Türkçesinin devamı olarak Özbek Türkçesi ile ortak söz varlığı art zamanlı incelenerek dil bilimi alanında anlamsal bir sınıflandırma ortaya konulacaktır.
27.06.2018 - 03.01.2019
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı