Dr.Öğr.Üyesi SEVER IŞIK

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE

   severisik@gantep.edu.tr  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Felsefe  Toplum ve Siyaset Felsefesi  Devlet Felsefesi  Tarih Felsefesi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

4 Adet
1
Siyasal Aklın Eleştirisi: Platon’dan Postmodernlere

Yayın Yeri: Kadim Yayınları
ISBN: 978-605-7629-58-6, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Siyaset ve Postmodern Toplum

Yayın Yeri: Bursa Akademi
ISBN: 978-605-72952-3-1, 2022

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Maveraünnehir: İslam Düşüncesinin Ana Merkezleri

Yayın Yeri: Ensar Neşriyat
ISBN: 978-605-7619-61-7, TÜRKİYE, İstanbul, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Devrim ve Düzen: John Locke ve Edmund Burke’de Devrim Düşüncesi

Yayın Yeri: Kadim Yayınları
ISBN: 978-975-9000-76-9, TÜRKİYE, Ankara, 2016

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

19 Adet
1
Mitosa Karşı Logos ya da Dionysos’a Karşı Sokrates: Tragedyanın Doğuşu’nda Felsefe ve Sanat Karşıtlığı

IŞIK SEVER
Yayın Yeri: Temaşa Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi
Türkçe, Basılı, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  The Philosopher's Index
2
Mantıkçı Despot, Anti-Yunan ve Dekadan: Nietzsche’nin Sokrates’i ya da Sokrates’in Suretleri

IŞIK SEVER
Yayın Yeri: ÖZNE FELSEFE DERGİSİ
Türkçe, Basılı, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  The Philosopher’s Index
3
İmtiyaz ve İstisna: Locke ve Schmitt’te Yasa, Egemen ve Olağanüstü Hal

IŞIK SEVER
Yayın Yeri: Mukaddime
Türkçe, Basılı, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, DOAJ, TR DİZİN, SOBİAD, IDEALONLİNE, ISAM
4
Küçük/Süfli Politikaya Karşı Büyük/Soylu Politika: Nietzsche’de Politik O/Alanın Yeniden Değerlendirilmesi

IŞIK SEVER
Yayın Yeri: Posseible Düşünme Dergisi
Türkçe, Basılı, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  The Philosopher’xxs Index
5
Aklın Yaralarını Sarmak, Doğaya Dönmek ve Metafiziği Aşmak: Nietzsche ve Presokratiklere Dönüş İdeali

IŞIK SEVER
Yayın Yeri: Felsefi Düşün
Türkçe, Basılı, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  The Philosopher’s Index, Tübitak Ulakbim, EBSCO Humanities International In
6
İfşa, İtiraf, Gösteri: Mahremiyet Toplumundan Teşhir Toplumuna

IŞIK SEVER
Yayın Yeri: Sosyoloji Divanı
İngilizce, Basılı, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Scientific Indexing Services
7
Locke’un Siyasal Zoolojisi: Yasa, Hayvan ve Egemen

IŞIK SEVER
Yayın Yeri: Liberal Düşünce
İngilizce, Basılı, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
Akideden Mite: Antikite’den 20. Yüzyıla İlerleme Kavramı

IŞIK SEVER
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
İngilizce, Basılı, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
9
Ne Yakın Ne Uzak Bir Tarihsel Hadise: İbrahim Halil Soğukoğlu ve Kürtdağı Mürit Hareketi

IŞIK SEVER
Yayın Yeri: e-Şarkiyat
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR Dizin, INDEXCOPERNICUS, EBSCO, SOBIAD, Index Islamicus, ERIH PLUS, DRJI
10
Filozof, Şah ve Ayetullah: Foucault ve İran Devrimi

IŞIK SEVER
Yayın Yeri: Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi
İngilizce, Basılı, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus, EBSCOhost, Columbia International Affairs Online (CIAO)
11
Kasvet ve Kader: Marx ve Burke’te Tarihsel Miras

IŞIK SEVER
Yayın Yeri: Muhafazakâr Düşünce
İngilizce, Basılı, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
12
Akideden Devrime, Yenilgiden Zafere: Hasan Hanefi ve GeleneğinYenilenmesi Projesi

IŞIK SEVER
Yayın Yeri: Muhafazakar Düşünce
İngilizce, Basılı, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
13
Foucault’da Kendilik Etiği ve Sanat Yapıtı Olarak Yaşam

IŞIK SEVER
Yayın Yeri: FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi)
İngilizce, Basılı, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
14
Herfried Münkler, İmparatorluklar: Eski Roma’dan ABD’ye Dünya Egemenliğinin Mantığı, 2012

IŞIK SEVER
Yayın Yeri: Uluslararası Hukuk ve Politika
Türkçe, Basılı, 2013

Ulusal  Hakemli  Kitap Kritiği  EBSCO, Ulakbim, ASOS,
15
Türkçede Foucault ve Foucault Bibliyografyası

IŞIK SEVER
Yayın Yeri: Beytulhikme: An International Journal of Philosophy
İngilizce, Basılı, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Philosopher’s Index, EBSCO, ASOS, Ulakbim
16
Foucault ve Aydınlanma’nın Geri Dönüşü

IŞIK SEVER
Yayın Yeri: Birey ve Toplum
Türkçe, Basılı, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  SOBİAD, ACARİNDEX, Eurasian Scientific Journal Index
17
Çifte Cinayet: ”Tanrı’nın Ölümü”nden ”İnsanın Ölümü”ne

IŞIK SEVER
Yayın Yeri: Felsefe Dünyası
İngilizce, Basılı, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  PHILOSOPHER’S INDEX, TR DİZİN
18
Foucault’da İktidar, Özgürlük ve Direniş

IŞIK SEVER
Yayın Yeri: EKEV AKADEMİ DERGİSİ
İngilizce, Basılı, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
19
Foucault’nun Marksist Tarih, İktidar ve İdeoloji Eleştirisi

IŞIK SEVER
Yayın Yeri: Birey ve Toplum
Türkçe, Basılı, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  SOBİAD, ACARİNDEX, Eurasian Scientific Journal Index

Bildiriler

3 Adet
1
Kimlik Üretimi, Politika ve Felsefe: Kimliklerin Politizasyonu, Bölünmüş İnsan(lık) ve İnsanın Sonu

IŞIK SEVER
Yayın Yeri: 6. Ulusal Çağdaş Siyaset Felsefesi Sempozyumu
TÜRKİYE, Türkçe, 20.12.2021

Ulusal  Özet bildiri
2
Dionysos, Devrim ve Demokrasi: Nietzsche ve Fransız Devrimi

IŞIK SEVER
Yayın Yeri: 2. Ulusal Çağdaş Siyaset Felsefesi Sempozyumu
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 13.12.2018

Ulusal  Özet bildiri
3
Bir İmmoralistin Siyasal Etiği: Nietzsche’de Siyaset ve Etik

IŞIK SEVER
Yayın Yeri: Uluslararası Etik Araştırmaları Sempozyumu
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 09.05.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2020-2021 Nietzsche Türkçe 3
2 2020-2021 Platon Türkçe 3
3 2020-2021 Siyaset Felsefesi ve Kavramları Türkçe 3
4 2018-2019 Kamusal Vatandaşlık Türkçe 3
5 2021-2022 Nietzsche Türkçe 3
6 2022-2023 Platon Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 Ahlak Felsefesi II Türkçe 3
2 2019-2020 Felsefe Giriş II Türkçe 3
3 2019-2020 Siyaset Felsefesi Türkçe 3
4 2019-2020 17 ve 18. Yüzyıl Felsefesi Türkçe 3
5 2019-2020 İnsan Hakları Felsefesi Türkçe 3
6 2019-2020 Tarih Felsefesi Türkçe 3
7 2019-2020 Hukuk Felsefesi Türkçe 3
8 2019-2020 Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi Türkçe 3
9 2019-2020 Farabi- İdeal Devlet Türkçe 3
10 2019-2020 Felsefe Tarihi Türkçe 3
11 2020-2021 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Türkçe 2
12 2020-2021 Siyaset Felsefesi Türkçe 3
13 2020-2021 17. Yüzyıl Felsefesi Türkçe 3
14 2020-2021 18. Yüzyıl Felsefesi Türkçe 3
15 2021-2022 Tarih Felsefesi Türkçe 3
16 2021-2022 18. Yüzyıl Felsefesi Türkçe 3
17 2021-2022 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Türkçe 2
18 2021-2022 Ahlak Felsefesi Türkçe 3
19 2022-2023 Derscartes-Yöntem üzerine Konuşma Türkçe 3
20 2022-2023 Tarih Felsefesi Türkçe 3
21 2022-2023 Klasik Mantık Türkçe 3
22 2022-2023 Ahlak Felsefesi Türkçe 3
23 2022-2023 Analitik ve Eleştirel Düşünme Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Gramsci'de sivil toplum ve aydınlar FEHMİ KARAASLAN TezMerkezi 2021
2 Tamamlandı Sivil İtiatsilizk Olgusunun Tarihsel Gelişimi ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi Yusuf KILIÇ Beyan 2020