Dr.Öğr.Üyesi NEZİHE OTAY LÜLE

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME ve DİYETETİK


Sağlık Bilimleri Temel Alanı  Beslenme ve Diyetetik

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

5 Adet
1
Functional Foods and Nutraceuticals: Bioactive Compounds

Yayın Yeri: Livre de Lyon
ISBN: 978-2-38236-274-7, FRANSA, Lyon, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
2
Tıp ve Sağlık Bilimleri Çalışmaları

Yayın Yeri: Livre de Lyon
ISBN: 978-2-38236-277-8, FRANSA, Lyon, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Current Debates in Health Sciences

Yayın Yeri: Duvar Publishing
ISBN: 978-625-8109-83-2, TÜRKİYE, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
4
Current Debates in Health Sciences

Yayın Yeri: Duvar Publishing
ISBN: 978-625-8109-83-2, TÜRKİYE, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
5
Tıp ve Sağlık Araştırmaları: Araştırma ve Uygulama

Yayın Yeri: Livre de Lyon
ISBN: 978-2-38236-237-2, FRANSA, Lyon, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

5 Adet
1
The effects of metformin, pioglitazone, exenatide and exercise on fatty liver in obese diabetic rats; the role of IRS-1 and SOCS-3 molecules

LÜLE KEMAL OZAN, AKARSU ERSİN, SAYİNER ZEYNEL ABİDİN, OTAY LÜLE NEZİHE, OĞUZKAN BALCI SİBEL, DEMİREL CAN, BOZDAĞ ZEHRA, KORKMAZ MURAT, YILMAZ İBRAHİM
Yayın Yeri: Inflammopharmacology
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
2
The effects of metformin, pioglitazone, exenatide and exercise on fatty liver in obese diabetic rats: the role of IRS-1 and SOCS-3 molecules

LÜLE KEMAL OZAN, AKARSU ERSİN, SAYİNER ZEYNEL ABİDİN, OTAY LÜLE NEZİHE, DEMİREL CAN, OĞUZKAN BALCI SİBEL, BOZDAĞ ZEHRA, KORKMAZ MURAT, YILMAZ İBRAHİM
Yayın Yeri: Inflammopharmacology
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
3
Determination of Adherence to Mediterranean Diet, Physical Activity Level and Relationship between Chronic Disease in Adults: Cross-Sectional Study

KATIRCI KIRMACI ZEKİYE İPEK, KURTGİL SEREN, OTAY LÜLE NEZİHE, KIRMACI YUSUF ŞİNASİ
Yayın Yeri: Turkiye Klinikleri Journal of Health Sciences
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO-Central & Eastern European Academic Source
4
Functional food knowledge and use in individuals with type 2 diabetes and the relevant factors

OTAY LÜLE NEZİHE, ŞİMŞEK KESKİN HATİCE, YILMAZ SİMGE, ÇAVDAR ÜMİT
Yayın Yeri: Progress in Nutrition
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
5
SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Tercihlerinin VARK Anketi ile Belirlenmesi

KATIRCI KIRMACI ZEKİYE İPEK, OTAY LÜLE NEZİHE, AKTAŞ BETÜL, ARI YILMAZ DEMET, GÜNEL KARADENİZ PINAR, EREL SUAT, ADIGÜZEL HATİCE, ERGEN HALİL İBRAHİM, UZUN MELTEM, ERGUN NEVİN
Yayın Yeri: Sağlık Bilimlerinde Eğitim Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ASOS, Google Scholar, Academic Resource Index

Bildiriler

17 Adet
1
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE SEZGİSEL YEME, YEME FARKINDALIĞI VE YEME BOZUKLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

MERİÇ ÇAĞDAŞ SALİH, OTAY LÜLE NEZİHE, YILMAZ HACI ÖMER
Yayın Yeri: 8. ULUSLARARASI BESLENME OBEZİTE VE TOPLUM SAĞLIĞI KONGRESİ/8th INTERNATIONAL CONGRESS ON NUTRITION OBESITY AND COMMUNITY HEALTH
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 22.12.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
DASH BESLENME PLANINA UYUMUN DEPRESYON VE SALDIRGANLIKLA İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ

YILMAZ HACI ÖMER, MERİÇ ÇAĞDAŞ SALİH, OTAY LÜLE NEZİHE
Yayın Yeri: 8. ULUSLARARASI BESLENME OBEZİTE VE TOPLUM SAĞLIĞI KONGRESİ/8th INTERNATIONAL CONGRESS ON NUTRITION OBESITY AND COMMUNITY HEALTH
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 22.12.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
ADÖLESANLARDA YEME BOZUKLUKLARI

OTAY LÜLE NEZİHE, YILMAZ HACI ÖMER, MERİÇ ÇAĞDAŞ SALİH
Yayın Yeri: 8. ULUSLARARASI BESLENME OBEZİTE VE TOPLUM SAĞLIĞI KONGRESİ/8th INTERNATIONAL CONGRESS ON NUTRITION OBESITY AND COMMUNITY HEALTH
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 22.12.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİ VE ADİPONEKTİN

OTAY LÜLE NEZİHE
Yayın Yeri: 7. ULUSLARARASI SAĞLIKLI YAŞAM KONGRESİ
TÜRKİYE, Türkçe, 17.12.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN BESLENME BİLGİ DÜZEYİNİN SAPTANMASI

OTAY LÜLE NEZİHE, ÖZDEMİR PETEK MERYEM
Yayın Yeri: 7. ULUSLARARASI SAĞLIKLI YAŞAM KONGRESİ
TÜRKİYE, Türkçe, 17.12.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERİN ÖĞÜN SIKLIĞININ OBEZİTE, HİPERTANSİYON VE DİYABETİK PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ

OTAY LÜLE NEZİHE, LÜLE KEMAL OZAN
Yayın Yeri: IV. KLİNİK ENDOKRİNOLOJİ VE DİYABET KONGRESİ
TÜRKİYE, MUĞLA, Türkçe, 28.09.2022

Ulusal  Özet bildiri
7
MONOSODIUM GLUTAMATE: AS A FIFTH TASTE “UMAMİ” IS IT SAFE OR HARMFUL?

MERİÇ ÇAĞDAŞ SALİH, OTAY LÜLE NEZİHE, YILMAZ HACI ÖMER
Yayın Yeri: 1 st INTERNATIONAL TRADITIONAL FOODS AND SUSTAINABLE FOOD SYSTEMS SYMPOSIUM
TÜRKİYE, Mersin, Türkçe, 10.08.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
DOĞAL GIDA KATKI MADDESİ OLARAK BETANİN: KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARIN PATOGENİZİNDE KORUYUCU ETKİLERİ

YILMAZ HACI ÖMER, MERİÇ ÇAĞDAŞ SALİH, OTAY LÜLE NEZİHE
Yayın Yeri: 1 st INTERNATIONAL TRADITIONAL FOODS AND SUSTAINABLE FOOD SYSTEMS SYMPOSIUM
TÜRKİYE, Mersin, Türkçe, 10.08.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
Multipl Sklerozda Akdeniz Diyetine Uyum Durumu, Yürüyüş Etkilenimleri ve Yaşam Kalitesi Etkilenimlerinin Belirlenmesi

OTAY LÜLE NEZİHE, EKMEKYAPAR FIRAT YASEMİN, KATIRCI KIRMACI ZEKİYE İPEK, NEYAL AYŞE MÜNİFE
Yayın Yeri: 4.Uluslararası Türk Dünyası Multipl Skleroz Kongresi
ÖZBEKİSTAN, SEMERKANT, Türkçe, 06.06.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
MATERNAL OBEZİTENİN PERİNATAL SAĞLIĞA ETKİLERİ

OTAY LÜLE NEZİHE
Yayın Yeri: 4. ULUSLARARASI BESLENME OBEZİTE VE TOPLUM SAĞLIĞI KONGRES
TÜRKİYE, Türkçe, 24.12.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
TÜRKİYE’NİN BESLENME DURUMU VE KANSER PREVELANSINDAKİ ROLÜ

OTAY LÜLE NEZİHE
Yayın Yeri: 4. ULUSLARARASI BESLENME OBEZİTE VE TOPLUM SAĞLIĞI KONGRES
TÜRKİYE, Türkçe, 24.12.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
12
Gaziantep İlinde Çocuk Şenliğine Katılan 10-18 Yaş Arası Adölesan Dönemi Çocukların Boy ve Ağırlıklarının Değerlendirilmesi

ÖZEN SAADET, OTAY LÜLE NEZİHE
Yayın Yeri: 2.Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi
TÜRKİYE, ankara, Türkçe, 10.10.2019

Uluslararası  Özet bildiri
13
Gaziantep İlinde Çocuk Şenliğine Katılan 10-18 Yaş Arası Adölesan Dönemi Çocukların Boy Ve Ağırlıklarının Değerlendirilmesi

ÖZEN SAADET,OTAY LÜLE NEZİHE,DEMİRCİ MELTEM,TONÇER MEVLİDE
Yayın Yeri: 2. Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi
Türkçe, 10.10.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
14
SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Tercihlerinin VARK Anketi ile Belirlenmesi

KATIRCI KIRMACI ZEKİYE İPEK, OTAY LÜLE NEZİHE, AKTAŞ BETÜL, ARI YILMAZ DEMET, GÜNEL KARADENİZ PINAR, EREL SUAT, ADIGÜZEL HATİCE, ERGEN HALİL İBRAHİM, UZUN MELTEM, ERGUN NEVİN
Yayın Yeri: 6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi.
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 26.04.2019

Uluslararası  Özet bildiri
15
Sanko Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Akdeniz Diyeti Uyumları ile Fiziksel Aktivite Durumlarının Değerlendirilmesi ve İlişkili Etmenler

OTAY LÜLE NEZİHE,ADIGÜZEL HATİCE,kurtgil seren,UZUN MELTEM,ÖZDEMİR MERYEM,KATIRCI KIRMACI ZEKİYE İPEK,ERGUN NEVİN
Yayın Yeri: 3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 29.11.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
16
Futbolcuların Alt Ekstremite Kas ve Yağ Oranları, Vücut Kitle İndeksleri ile Aerobik Kapasite, Çeviklik ve Patlayıcı Kuvvet Arasındaki İlişki

ADIGÜZEL HATİCE,OTAY LÜLE NEZİHE,KATIRCI KIRMACI ZEKİYE İPEK,UZUN MELTEM,ERGEN HALİL İBRAHİM,Yıldızlı Mustafa,Kurtgil Seren,Uzunaslan Türkan
Yayın Yeri: 3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, Ankara, İngilizce, 29.11.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
17
Tip 2 Diyabetli Bireylerin Fonksiyonel Gıdaları Bilme, Kullanma Durumları Ve İlişkili Etmenler

OTAY LÜLE NEZİHE, ŞİMŞEK KESKİN HATİCE
Yayın Yeri: 19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 15.03.2017

Ulusal  Özet bildiri

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 Beslenme Ekolojisi Türkçe 2
2 2019-2020 Yaşlılıkta Beslenme Türkçe 2
3 2019-2020 Beslenme Eğitimi ve Danışmanlığı Türkçe 2
4 2019-2020 Toplum Sağlığında Beslenme Uygulaması Türkçe 12
5 2019-2020 Beslenme İlkeleri (Hemşielik) Türkçe 2
6 2019-2020 Besin Sağlığı ve Güvenliği Türkçe 2
7 2019-2020 Beslenme ve Diyetetik Alanında Etik Türkçe 2
8 2020-2021 Yaşlılıkta Beslenme Türkçe 2
9 2020-2021 Beslenme Eğitimi ve Danışmanlığı Türkçe 2
10 2020-2021 Toplum Sağlığında Beslenme Uygulaması Türkçe 10
11 2018-2019 Beslenme ve Diyetetik Alanında Etik Türkçe 2
12 2018-2019 Özel Gruplarda Beslenme Türkçe 2
13 2018-2019 Toplum Sağlığında Beslenme Uygulaması Türkçe 12
14 2018-2019 Beslenme Davranışı Bozuklukları Türkçe 2
15 2017-2018 Beslenme Davranışı Bozuklukları Türkçe 2
16 2017-2018 Beslenme ve Diyetetik Alanında Etik Türkçe 2
17 2017-2018 Toplu Beslenme Sistemleri I Türkçe 3
18 2017-2018 Toplu Beslenme Sistemleri Stajı Türkçe 8
19 2018-2019 Beslenme Eğitimi Türkçe 2
20 2016-2017 Beslenme Davranışı Bozuklukları Türkçe 2
21 2016-2017 Beslenme ve Diyetetik Alanında Etik Türkçe 2
22 2017-2018 İntörn Diyetisyenlik Türkçe 10
23 2017-2018 Özel Gruplarda Beslenme Türkçe 2
24 2018-2019 Toplu Beslenme Sistemleri II Türkçe 3
25 2018-2019 Besin Sağlığı ve Güvenliği Türkçe 2
26 2018-2019 Beslenme İlkeleri (Hemşirelik) Türkçe 1
27 2019-2020 Toplumda Beslenme Sorunları ve Epidemiyolojisi Türkçe 1
28 2019-2020 Toplumda Beslenme Sorunları ve Epidemiyolojisi II Türkçe 2
29 2019-2020 Demografik Yapı ve Sağlık Türkçe 2
30 2019-2020 Toplu Beslenme Sistemleri Türkçe 3
31 2019-2020 Toplumda Beslenme Durumu Saptanması Türkçe 1
32 2020-2021 Seminer-I Türkçe 2
33 2020-2021 Mezuniyet Projesi-1 Türkçe 2
34 2022-2023 BESLENME Türkçe 2

Araştırmalar

27 Adet
1
GASTROENTEROLOJİ DİYETİSYENLİĞİ

Gastroenterolojik Hastalıklar ve Tıbbi Beslenme Tedavisi Yöntemleri 70 saatlik devam ve sınav
Gastroenteroloji Diyetisyenliği Derneği - Acıbadem Üniversitesi ASAGEM Sürekli Eğitim ve Gelişim Merkezi,   Ulusal  Sertifika

2
Üniversite Eğitiminde Teknolojiyi Yeterince Kullanıyor Muyuz?

ABD Dominican Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ayşe ÖZCAN EDEER ilgili konuda deneyimlerini aktarmıştır.
SANKO Üniversitesi,   Ulusal  Seminer

3
TS EN ISO 9001: 2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ TETKİK EĞİTİMİ

Türk Standartları Enstitüsü Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenmiştir.
GAZİANTEP,   Ulusal  Sertifika

4
TS EN ISO 9001: 2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DOKÜMANTASYON EĞİTİMİ

Türk Standartları Enstitüsü Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenmiştir.
GAZİANTEP,   Ulusal  Sertifika

5
TS EN ISO 9001: 2015 RİSK TABANLI PROSES YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Türk Standartları Enstitüsü Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenmiştir.
GAZİANTEP,   Ulusal  Sertifika

6
II.Beslenme ve Diyetetik Günleri: Kanser ve Beslenme Sempozyumu

"Türkiye'nin Beslenme Durumu ve Kanser İnsidansında Rolü" konulu konuşma.
SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Merkezi.,   Ulusal  Konuşmalarım

7
II.Beslenme ve Diyetetik Günleri: Kanser ve Beslenme Sempozyumu

Kanser ve beslenme
SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Merkezi.,   Ulusal  Kongre Düzenleme

8
TS EN ISO 9001: 2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

Türk Standartları Enstitüsü Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenmiştir.
Gaziantep,   Ulusal  Sertifika

9
Etkili İletişim ve Beden Dili Eğitimi

ICF
Edirne D.S.İ Konferans Salonu,   Ulusal  Seminer

10
I.Ulusal Sağlıklı Yaşam Sempozyumu

Türkiye Diyetisyenler Derneği, Başkent Üniversitesi, BESVAK, Ateroskleroz ve Hipertansiyon Derneği iş birliği ile düzenlenmiştir.
İstanbul Harbiye Askeri Müzesi,   Ulusal  Seminer

11
Multiple Sklerozda Multidisipliner Yaklaşımlar ve Rehabilitasyon Sempozyumu

"Multipl Skleroz'da Beslenme Yaklaşımları" konulu konuşma.
Multiple Sklerozda multidisipliner yaklaşımlar ve rehabilitasyon,   Ulusal  Konuşmalarım

12
Onkoloji Diyetisyenliği Kursu

Başkent Üniversitesi tarafından düzenlenmiştir.
Ankara,   Ulusal  Kurs

13
II.Ulusal Sağlıklı Yaşam Sempozyumu

Başkent Üniversitesi tarafından düzenlenmiştir.
Ankara,   Ulusal  Seminer

14
1.Halk Sağlığı Günleri

halk sağlığı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi,   Ulusal  Seminer

15
Beslenme ve Yutma Problemlerinde Rehabilitasyon Yaklaşımları

Beslenme ve Yutma Problemlerinde Rehabilitasyon Yaklaşımları
SANKO Üniversitesi,   Ulusal  Seminer

16
Farklı Spor Dallarında Egzersiz ve Beslenme Sempozyumu

Türkiye Diyetisyenler Derneği tarafından düzenlenmiştir.
Gaziantep,   Ulusal  Seminer

17
Teori ve Pratikte Diyetetik Yaklaşımlar

Türkiye Diyetisyenler Derneği ve Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi iş birliği ile düzenlenmiştir.
Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi Edirne,   Ulusal  Seminer

18
Geleceği Hayal Etmek ve Değer Yaratmak

Stanford Üniversitesinden Dr. Naşide Gözde Durmuş
SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Merkezi.,   Ulusal  Seminer

19
I.Beslenme ve Diyetetik Günleri: Temel ve Klinik Beslenme Sempozyumu

Temel ve Klinik Beslenme
SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Merkezi.,   Ulusal  Seminer

20
I.Beslenme ve Diyetetik Günleri: Temel ve Klinik Beslenme Sempozyumu

Temel ve Klinik Beslenme
SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Merkezi,   Ulusal  Kongre Düzenleme

21
Beslenmenin Kanser ve Bağışıklık Sistemi Üzerine Etkisi

Harvard Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Semir Beyaz ilgili konuda konferans vermiştir.
SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Merkezi,   Ulusal  Seminer

22
Eğitim Becerileri Geliştirme (Eğitici Eğitimi) Kursu

öğretim elemanlarına yönelik eğitici eğitimi kursu verilmiştir.
SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi,   Ulusal  Kurs

23
Çocuk Hastalıklarında Beslenme Sempozyumu

Türkiye Diyetisyenler Derneği tarafından düzenlenmiştir.
CerModern Ankara,   Ulusal  Seminer

24
Probiyotikler Dünyada ve Ülkemizde Hangi Ürünler Var, Nasıl Seçmeliyiz

Probiyotikler
SANKO Üniversitesi,   Ulusal  Seminer

25
Tip 1 Diyabeti Önleyici Yeni Teröpatik Yaklaşımlar

ABD Viskonsin-Madison Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Feyza ENGİN
SANKO Üniversitesi,   Ulusal  Seminer

26
1.Bariatrik Cerrahi Diyetisyenliği Kursu

Bariatrik cerrahi diyetisyenliği
SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Merkezi.,   Ulusal  Kurs

27
TRC1 Bölgesi Gastronomi Turizmi Stratejisi Çalıştayı

İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenmiştir.
Gaziantep Palmiye Otel,   Ulusal  Çalıştay

Üyelikler

1 Adet
1
TÜRKİYE DİYETİSYENLER DERNEĞİ

 Üye    2020