Dr.Öğr.Üyesi MESUT ŞÖHRET

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ ve İDARİ.BİL.FAK. KÜRESEL SİYASET ve ULUSLAR.İLŞ

   mesutsohret@gantep.edu.tr  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Uluslararası İlişkiler  Uluslararası Siyaset  Uluslararası Hukuk  Türk Dış Politikası

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

17 Adet
1
EGE JEOPOLİTİĞİ CİLT: 1

Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık
ISBN: 978-605-033-214-8, TÜRKİYE, Ankara

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
EGE JEOPOLİTİİĞİ CİLT:1

Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık
ISBN: 978-605-033-214-8, TÜRKİYE, Ankara

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
AKDENİZ JEOPOLİTİĞİ

Yayın Yeri: NOBEL YAYINLARI
ISBN: 978-605-, TÜRKİYE, Ankara

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
ULUSLARARASI GÜVENLİK YENİ POLİTİKALAR STRATEJİLER VE YAKLAŞIMLAR

Yayın Yeri: BETA Basım Yayın
ISBN: 978-605-333-536-8, TÜRKİYE, İstanbul

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
ULUSLARARASI POLİTİKADA SURİYE KRİZİ

Yayın Yeri: BETA Basım Yayın
ISBN: 978 - 605 - 333 - 643 - 3, İSTANBUL

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
ULUSLARARASI POLİTİKADA SURİYE KRİZİ

Yayın Yeri: BETA Basım Yayın
ISBN: 978 - 605 - 333 - 643 - 3, TÜRKİYE, İSTANBUL

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
ENERJİ DİPLOMASİSİ

Yayın Yeri: BETA Basım Yayın
ISBN: 978 - 605 - 333 - 362 - 3, TÜRKİYE, İstanbul

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
ENERJİ DİPLOMASİSİ

Yayın Yeri: BETA Basım Yayın
ISBN: 978 - 605 - 333 - 362 - 3, TÜRKİYE, İstanbul

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
9
PUTİN İN ÜLKESİ YENİ YÜZYIL EŞİĞİNDE RUSYA FEDERASYONU ANALİZİ

Yayın Yeri: Seçkin Yayıncılık
ISBN: 978970233753, TÜRKİYE, Ankara

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
10
ORTADOĞU ANALİZİ İKİ KUTUPLU SİSTEM SONRASI ORTADOĞU VE ARAP BAHARI

Yayın Yeri: BETA Basım Yayın
ISBN: 978-605-333-130-8, TÜRKİYE, İstanbul

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
11
ORTADOĞU ANALİZİ İKİ KUTUPLU SİSTEM SONRASI ORTADOĞU VE ARAP BAHARI

Yayın Yeri: BETA Basım Yayın
ISBN: 978-605-333-130-8, TÜRKİYE, İstanbul

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
12
TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA YENİ YÖNELİMLER

Yayın Yeri: BETA Basım Yayın
ISBN: 978-605-377-963-6, TÜRKİYE, İstanbul

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
13
TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA YENİ YÖNELİMLER

Yayın Yeri: BETA Basım Yayın
ISBN: 978-605-377-963-6, TÜRKİYE, İstanbul

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
14
ULASLARASI İLİŞKİLERDE TEORİK TARTIŞMALAR

Yayın Yeri: BETA Basım Yayın
ISBN: 978 - 605 - 377 - 877 - 6, TÜRKİYE, İstanbul

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
15
ULASLARASI İLİŞKİLERDE TEORİK TARTIŞMALAR

Yayın Yeri: BETA Basım Yayın
ISBN: 978 - 605 - 377 - 877 - 6, TÜRKİYE, İstanbul

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
16
ULASLARASI İLİŞKİLERDE TEORİK TARTIŞMALAR

Yayın Yeri: BETA Basım Yayın
ISBN: 978 - 605 - 377 - 877 - 6, TÜRKİYE, İstanbul

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
17
DÜNYA JEOPOLİTİĞİNDE TÜRKİYE

Yayın Yeri: Hiperlink
ISBN: 9789944157216, TÜRKİYE, İstanbul

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

10 Adet
1
MOBBİNG OLGUSU: TÜRK HUKUK SİSTEMİ VE DÜNYADAKİ YERİ

Göymen Yusuf,ŞÖHRET MESUT
Yayın Yeri: ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus International, Academic Research Index, Cite Factor, Scientific
2
ULUSLARARASI HUKUKTA DEVLETLERİN TANINMASININ HUKUKİ BOYUTU VE TANINMA İLE İLGİLİ BAŞLICA NORMLAR

ŞÖHRET MESUT
Yayın Yeri: TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ DERGİSİ
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
ULUSLARARASI HUKUKTA DEVLETLERİN TANINMA SORUNSALI VE BAŞLICA TANINMA TÜRLERİ

ŞÖHRET MESUT
Yayın Yeri: YARGITAY DERGİSİ
Türkçe, Basılı, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
KIRIM SORUNUNUN ULUSLARARASI HUKUKTADEVLETLERİN KURULMA VE SONA ERME ŞEKİLLERİBAKIMINDAN İNCELENMESİ

ŞÖHRET MESUT
Yayın Yeri: KARADENİZ ARAŞTIRMALARI
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
AVRUPA BİRLİĞİNİN GÜVENLİK YAPILANMASININ TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ VE MEVCUT DURUMU

ŞÖHRET MESUT
Yayın Yeri: UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS Index
6
ETNO DİNSEL MİLLİYETÇİLİK BAĞLAMINDA İRLANDA SORUNU

ŞÖHRET MESUT
Yayın Yeri: İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCOHOST,ULRICH’xxS (ProQuest),MLA (Modern International Bibliography), IPSA
7
DEVLET EGEMENLİĞİNE MÜDAHALE VE YUNANİSTAN EKONOMİK KRİZİ

ŞÖHRET MESUT
Yayın Yeri: TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ DERGİSİ
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE ABD’NİNKIBRIS POLİTİKASI

ŞÖHRET MESUT
Yayın Yeri: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
Türkçe, Elektronik, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCOHOST, ASOS
9
REALİZM ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİNİN BÜTÜNLEŞMESİ

ŞÖHRET MESUT
Yayın Yeri: İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  J-Gate, AsosIndex , Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Araştırmax, Akademik Dizin,
10
ULUS DEVLETSİZ DEVLET SİSTEMİ LÜBNAN MODELİ

ŞÖHRET MESUT
Yayın Yeri: HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN

Bildiriler

16 Adet
1
Uluslararası Hukukta Diplomatik Tanınma Güney Osetya ve Abhazya nın Mevcut Statüsü International Recognition in International Law The Current Status of South Osettia and Akhbazia

ŞÖHRET MESUT
Yayın Yeri: Uluslararası Kafkasya Kongresi
TÜRKİYE, Kocaeli, Türkçe, 26.04.2012

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
ENERJİ GÜVENLİĞİNİN EKONOMİ POLİTİĞİ VE ULUSLARARASIÇATISMALARA ETKİSİ

ŞÖHRET MESUT
Yayın Yeri: ULUSLARARASI ENERJİ VE GÜVENLİK KONGRESİ
TÜRKİYE, Kocaeli, Türkçe, 23.09.2014

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
THE QATAR CRISIS IN INTERNATIONAL LAW AND GLOBALDIMENSIONS OF THE CRISIS

ŞÖHRET MESUT
Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONFERENCE ON GLOBALIZATION ANDINTERNATIONAL RELATIONS
TÜRKİYE, Gaziantep, İngilizce, 21.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
4
SECURITY DILEMMA OF THE NORTH KOREA’S NUCLEER POWER AND ITS EFFECTS ON GLOBAL SECURITY

ŞÖHRET MESUT
Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONFERENCE ON GLOBALIZATION INTERNATIONAL RELATIONS
TÜRKİYE, Gaziantep, İngilizce, 21.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
5
INVESTIGATION OF INDEPENDENCE REFERENDUMOF NORTHERN IRAQ IN THE SCOPE OF RECOGNITION OF STATES IN INTERNATIONAL LAW

ŞÖHRET MESUT
Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONFERENCE ONGLOBALIZATION INTERNATIONAL RELATIONS
TÜRKİYE, Gaziantep, İngilizce, 21.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
6
DEVLET SORUMLULUĞU VE COVID–19 PANDEMİSİ

ŞÖHRET MESUT
Yayın Yeri: SELÇUK HUKUK KONGRESİ 2020
TÜRKİYE, KONYA, Türkçe, 17.12.2020

Ulusal  Tam metin bildiri
7
INTERNATIONAL ORDER AFTER COVID–19 PANDEMIC

ŞÖHRET MESUT
Yayın Yeri: 4. ASIA PACIFIC INTERNATIONAL MODERN SCIENCES CONGRESS
FİLİPİNLER, Subic Bay, İngilizce, 12.12.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
ROOT CAUSES OF GLOBAL PROTESTS

ŞÖHRET MESUT
Yayın Yeri: 12. INTERNATIONAL CONFERENCE OF STRATEGIC RESEARCH ON SCIENTIFIC STUDIES AND EDUCATION (ICOSRESSE)
TÜRKİYE, İstanbul, İngilizce, 10.12.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
Kopenhag ve Aberystwyth Ekolleri Çerçevesinde 21 Yüzyılda Güvenliğin Değişen Kapsamı ve Boyutu Changing Scope and Dimensions of Security in the 21st Century within the Framework of Copenhagen and Aberystwyth Schools

ŞÖHRET MESUT
Yayın Yeri: IV. Uluslararası İlişkiler Uluslararası Güvenlik Kongresi
TÜRKİYE, Kocaeli, Türkçe, 08.10.2013

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
BM Güvenlik Konseyi nin Uluslararası Güvenlik Sorunlarının Çözümünde Rolü ve BM Teşkilatının Geleceği The Role of the UN Security Council on Resolution of International Security Issues and the Future of the UN

ŞÖHRET MESUT
Yayın Yeri: IV. Uluslararası İlişkiler Uluslararası Güvenlik Kongresi
TÜRKİYE, Kocaeli, Türkçe, 08.10.2013

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
THE AGE OF POPULAR PROTESTS AROUND THE WORLD

ŞÖHRET MESUT
Yayın Yeri: EUROASIA CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCHES AND RECENT TRENDS-VII
AZERBAYCAN, BAKÜ, İngilizce, 06.12.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
12
OUTCOMES OF INTERNATIONALLY WRONGFUL ACTS AND COVID-19 PANDEMIC

ŞÖHRET MESUT
Yayın Yeri: 20TH INTERNATIONAL RAIS CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Princeton, NJ, İngilizce, 06.12.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
13
ALMANYA’DAKİ SİYASİ PARTİLERİN TÜRKİYE’NİN AB ÜYELİĞİNE BAKIŞI

ŞÖHRET MESUT
Yayın Yeri: III. INTERNATIONAL CONFERENCE ONGLOBALIZATION INTERNATIONAL RELATIONS
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 04.04.2019

Uluslararası  Özet bildiri
14
KÜRESELLEŞME SÜRECİNİN ULUSLARARASI GÖÇLERE ETKİLERİ

ŞÖHRET MESUT
Yayın Yeri: III. INTERNATIONAL CONFERENCE ONGLOBALIZATION INTERNATIONAL RELATIONS
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 04.04.2019

Uluslararası  Özet bildiri
15
1 MART TEZKERESİNİN TÜRK AMERİKAN İLİŞKİLERİNE ETKİLERİ

ŞÖHRET MESUT
Yayın Yeri: III. Uluslararası AVRASYA Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 04.04.2019

Uluslararası  Özet bildiri
16
Hegemonik İstikrar Teorisi Üzerinden Halk Hareketleri Sürecinde Orta Doğu ve Kuzey Afrika yı Yeniden Okumak Reading off the Middle East and the North Africa during the popular Uprisings on Hegemonic Stability Theory

ŞÖHRET MESUT
Yayın Yeri: Uluslararası Ortadoğu Kongresi
TÜRKİYE, Kocaeli, Türkçe, 01.11.2011

Uluslararası  Tam metin bildiri

Üniversite Dışı Deneyim

3 Adet
1
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

TC Tanıtım Pazarlama Koordinatörü
Üniversitenin Türkiye Pazarında tanınırlığını arttırmak için Tanıtım faaliyetlerinde bulunmak eğitim fuarlarına ve tanıtım gezilerine katılmak, Diğer

2009 - 2011  Tam Zamanlı
2
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

Genel Sekreterlik Koordinatörü
Üniversitenin Genel Sekreterlik makamınca verilen idari işleri gerçekleştirmek ve Genel Sekreterliğe bağlı birimler arasında koordinasyonu sağlamak, Diğer

2007 - 2009  Tam Zamanlı
3
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

Öğrenci İşleri Memuru
Öğrencilerin Üniversiteye Kayıtlarını yapmak ve İstatiksel Veri hazırlamak, Diğer

2006 - 2007  Tam Zamanlı

Hakemlikler

2 Adet
1
AL FARABİ INTERNATIONAL JOURNAL ON SOCIAL SCIENCES

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler
İngilizce, 2017, TÜRKİYE, Ankara  Uluslararası  Dergi  Scientific World Index, ResearchBib

2
Karadeniz Araştırmaları

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler
Türkçe, 2017, TÜRKİYE, Ankara  Uluslararası  Dergi  ASOS Index, CEEOL, DOAJ, EBSCO, IndexCopernicus, Index Islamicus, MLA Internatio

Editörlükler

10 Adet
1
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

Yazar Adı: ŞÖHRET MESUT , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Dergi, Türkçe, 2021,   Uluslararası  TR DİZİN  Basılı+Elektronik

2
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: ŞÖHRET MESUT , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Dergi, İngilizce, 2020,   Uluslararası  Index Copernicus International, Academic Research Index, Cite Factor  Basılı+Elektronik

3
Gaziantep University Journal of Social Sciences

Yazar Adı: ENGİN ATİLLA, EROL MEHMET, OLCAY ATINÇ, TANSÜ YUNUS EMRE, ŞÖHRET MESUT, KURTAR SENEM , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, İngilizce, 2020,   Uluslararası  ULAKBİM, EBSCOHOST  Elektronik

4
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: ENGİN ATİLLA,EROL MEHMET,OLCAY ATINÇ,GÖKGÖZ GÖKHAN,YANAR RÜSTEM,BAL LİDER,AKSOY HASAN,TANSÜ YUNUS EMRE,ŞÖHRET MESUT,ALMACIOĞLU GAMZE,KURTAR SENEM,MUŞLU MELTEM,GÜNDÜZ ELA İPEK,LEYLA KUZU ŞENAY , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, İngilizce, 2019,   Uluslararası  ULAKBİM  Elektronik

5
Gaziantep University Journal of Social Sciences

Yazar Adı: ENGİN ATİLLA,ANTAKYALIOĞLU ER ZEKİYE,OLCAY ATINÇ,GÖKGÖZ GÖKHAN,YANAR RÜSTEM,EROL MEHMET,KARADAŞ YÜCEL,AÇIKGÖZ MUHARREM,BAL LİDER,KALELİOĞLU MEHMET RAGIP,TANSÜ YUNUS EMRE,ŞÖHRET MESUT,AKSOY HASAN , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2018, TÜRKİYE,   Ulusal  ULAKBİM  Elektronik

6
Gaziantep University Journal of Social Sciences (GAUN-JSS)

Yazar Adı: ŞÖHRET MESUT , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, İngilizce, 2019,   Uluslararası  EBSCO, DOAJ, TR DİZİN, MLA International Bibliography, SOBIAD  Basılı+Elektronik

7
Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yazar Adı: ŞÖHRET MESUT , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2019, TÜRKİYE,   Ulusal

8
Gaziantep University Journal of Social Sciences (GAUN-JSS)

Yazar Adı: ŞÖHRET MESUT , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2018,   Uluslararası  EBSCO, DOAJ, TR DİZİN, MLA International Bibliography, SOBIAD  Basılı+Elektronik

9
Gaziantep University Journal of Social Sciences (GAUN-JSS)

Yazar Adı: ŞÖHRET MESUT , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2018,   Uluslararası  EBSCO, DOAJ, TR DİZİN, MLA International Bibliography, SOBIAD  Basılı+Elektronik

10
Gaziantep University Journal of Social Sciences (GAUN-JSS)

Yazar Adı: ŞÖHRET MESUT , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2018,   Uluslararası  EBSCO, DOAJ, TR DİZİN, MLA International Bibliography, SOBIAD  Basılı+Elektronik

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2020-2021 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN GELİŞİMİ Türkçe 3
2 2020-2021 İŞ VE ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ Türkçe 3
3 2020-2021 SİYASAL ŞİDDET VE TERRÖRİZM Türkçe 3
4 2020-2021 SOCIAL AND POLITICAL CHANGE IN THE MIDDLE EAST İngilizce 3
5 2020-2021 UZMANLIK ALANI Türkçe 4
6 2020-2021 UZMANLIK ALANI İngilizce 4
7 2019-2020 ULUSLARARASI İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Türkçe 3
8 2019-2020 İŞ VE ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ Türkçe 3
9 2019-2020 TÜRK DIŞ POLİTİKASI Türkçe 3
10 2018-2019 ULUSLARARASI İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Türkçe 3
11 2017-2018 INTERNATIONAL RELATIONS THEORY İngilizce 3
12 2017-2018 EUROPEAN UNION POLICIES AND INSTITUTIONS İngilizce 3
13 2016-2017 INTERNATIONAL RELATIONS THEORY İngilizce 3
14 2016-2017 EUROPEAN UNION POLICIES AND INSTITUTIONS İngilizce 3
15 2016-2017 SPECIAL TOPICS IN INTERNATIONAL RELATIONS İngilizce 3
16 2016-2017 ISSUES IN TURKISH FOREIGN POLICY İngilizce 3
17 2016-2017 TURKEY AND MIDDLE EAST İngilizce 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2020-2021 SOSYAL POLİTİKA Türkçe 3
2 2020-2021 SİYASET SOSYOLOJİSİ Türkçe 3
3 2020-2021 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Türkçe 3
4 2020-2021 ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ Türkçe 3
5 2020-2021 ULUSLARARASI HUKUK Türkçe 3
6 2020-2021 GENEL VE MESLEKİ ETİK Türkçe 2
7 2020-2021 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Türkçe 3
8 2020-2021 MEDENİ HUKUK Türkçe 3
9 2019-2020 KARŞILAŞTIRMALI SİYASET Türkçe 3
10 2019-2020 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Türkçe 3
11 2019-2020 HUKUKA GIRIS Türkçe 3
12 2019-2020 DİPLOMATİK TARİH Türkçe 3
13 2019-2020 ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU Türkçe 3
14 2019-2020 TÜRK DIŞ POLİTİKASI Türkçe 3
15 2019-2020 ULUSLARARASI HUKUK Türkçe 3
16 2019-2020 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Türkçe 3
17 2019-2020 ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ Türkçe 3
18 2019-2020 DIŞ POLİTİKA ANALİZİ Türkçe 3
19 2019-2020 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER Türkçe 3
20 2019-2020 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Türkçe 3
21 2019-2020 ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ Türkçe 3
22 2018-2019 MODERN ULUSLARARASI SİSTEM Türkçe 3
23 2018-2019 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Türkçe 3
24 2018-2019 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Türkçe 3
25 2018-2019 ULUSLARARASI MALİ KURUMLAR Türkçe 3
26 2018-2019 TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ Türkçe 3
27 2018-2019 TÜRK DIŞ POLİTİKASI Türkçe 3
28 2018-2019 RUSYANIN ORTA ASYA VE DOĞU AVRUPA POLİTİKASI Türkçe 3
29 2018-2019 ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ Türkçe 3
30 2018-2019 DÜNYA TARİHİ I Türkçe 3
31 2018-2019 DÜNYA TARİHİ II Türkçe 3
32 2018-2019 ULUSLARARASI HUKUK Türkçe 3
33 2018-2019 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Türkçe 3
34 2018-2019 ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ Türkçe 3
35 2018-2019 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ I Türkçe 3
36 2018-2019 AVRUPA BİRLİĞİ Türkçe 3
37 2018-2019 DİPLOMATİK TARİH Türkçe 3
38 2018-2019 ULUSLARARASI İLİŞKİLER Türkçe 3
39 2018-2019 TÜRK DIŞ POLİTİKASI Türkçe 3
40 2018-2019 ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU Türkçe 3
41 2018-2019 DEVLET VE BÜROKRASİ Türkçe 3
42 2018-2019 POLİTİK PSİKOLOJİ Türkçe 3
43 2018-2019 POLİTİK SOSYOLOJİ Türkçe 3
44 2018-2019 SİYASET SOSYOLOJİSİ Türkçe 3
45 2018-2019 MEDYA, İLETİŞİM VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER Türkçe 3
46 2018-2019 İNSAN HAKLARI VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER Türkçe 3
47 2018-2019 SİYASET BİLİMİ Türkçe 2
48 2017-2018 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Türkçe 3
49 2017-2018 ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ Türkçe 3
50 2017-2018 MODERN ULUSLARARASI SİSTEM Türkçe 3
51 2017-2018 ULUSLARARASI HUKUK Türkçe 3
52 2017-2018 TÜRK DIŞ POLİTİKASI Türkçe 3
53 2017-2018 KARŞILAŞTIRMALI SİYASET Türkçe 3
54 2017-2018 RUSYANIN ORTA ASYA VE DOĞU AVRUPA POLİTİKASI Türkçe 3
55 2017-2018 ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ Türkçe 3
56 2017-2018 DÜNYA TARİHİ I Türkçe 3
57 2017-2018 DÜNYA TARİHİ II Türkçe 3
58 2017-2018 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER Türkçe 3
59 2017-2018 TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ Türkçe 3
60 2017-2018 ULUSLARARASI MALİ KURUMLAR Türkçe 3
61 2017-2018 ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU Türkçe 3
62 2017-2018 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ-II Türkçe 2
63 2017-2018 DEVLET VE BÜROKRASİ Türkçe 3
64 2017-2018 SOSYAL POLİTİKA Türkçe 3
65 2017-2018 SİYASİ PARTİLER VE ÇIKAR GRUPLARI Türkçe 3
66 2017-2018 YEREL YÖNETİMLER VE YÖNETİŞİM Türkçe 3
67 2017-2018 ÇAĞDAŞ SİYASİ DÜŞÜNCE Türkçe 3
68 2017-2018 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ II Türkçe 3
69 2017-2018 FİLMLERDE ULUSLARARASI İLİŞKİLER Türkçe 3
70 2017-2018 GÜNÜMÜZDE ORTADOĞU Türkçe 3
71 2017-2018 TÜRKİYE VE KOMŞULARI Türkçe 3
72 2017-2018 SİYASET BİLİMİ Türkçe 2
73 2016-2017 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Türkçe 3
74 2016-2017 ULUSLARARASI HUKUK Türkçe 3
75 2016-2017 ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ Türkçe 3
76 2016-2017 KARŞILAŞTIRMALI SİYASET Türkçe 3
77 2016-2017 DİPLOMASİ TARİHİ Türkçe 3
78 2016-2017 MİLLİYETÇİLİK VE ETNİK SİYASET Türkçe 3
79 2016-2017 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ I Türkçe 3
80 2016-2017 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ II Türkçe 3
81 2016-2017 TURKIYE'DE TOPLUMSAL VE SIYASİ DÜŞÜNCE Türkçe 3
82 2016-2017 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Türkçe 3
83 2016-2017 SPOR EKONOMİSİ Türkçe 3
84 2016-2017 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ II Türkçe 3
85 2016-2017 TÜRK DIŞ POLİTİKASI Türkçe 3
86 2016-2017 TÜRKİYE VE KOMŞULARI Türkçe 3
87 2016-2017 DIŞ POLİTİKA ANALİZİ Türkçe 3
88 2016-2017 FİLMLERDE ULUSLARARASI İLİŞKİLER İngilizce 3
89 2016-2017 RUSYANIN ORTA ASYA VE DOĞU AVRUPA POLİTİKASI Türkçe 3
90 2016-2017 MODERN ULUSLARARASI SİSTEM Türkçe 3
91 2016-2017 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Türkçe 3
92 2016-2017 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Türkçe 3
93 2016-2017 ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ Türkçe 3
94 2016-2017 ULUSLARARASI İLİŞKİLER Türkçe 3
95 2016-2017 TÜRK DIŞ POLİTİKASI Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2015-2016 PAZARLAMA İLKELERİ Türkçe 3
2 2015-2016 MESLEKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ İngilizce 2
3 2015-2016 MESLEKİ İNGİLİZCE II İngilizce 4
4 2015-2016 TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARET POLİTİKASI Türkçe 3
5 2015-2016 TIBBİ TERMİNOLOJİ Türkçe 4
6 2015-2016 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Türkçe 3
7 2015-2016 TÜRKİYE EKONOMİSİ VE AVRUPA BİRLİĞİ Türkçe 3
8 2015-2016 ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR Türkçe 3
9 2015-2016 YAZIŞMA TEKNİKLERİ Türkçe 2
10 2015-2016 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Türkçe 2
11 2015-2016 İLK YARDIM Türkçe 2
12 2015-2016 MESLEKİ YABANCI DİL I İngilizce 4
13 2015-2016 MESLEKİ YABANCI DİL II İngilizce 3
14 2014-2015 Mesleki İngilizce I İngilizce 4
15 2014-2015 Mesleki Yabancı Dil I İngilizce 4
16 2014-2015 Hukukun Temel Kavramları Türkçe 3
17 2014-2015 Tıbbi Terminoloji Türkçe 4
18 2014-2015 Güzel Konuşma ve Diksiyon Türkçe 2
19 2014-2015 Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar Türkçe 3
20 2014-2015 Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği Türkçe 3
21 2014-2015 Mesleki Yabancı Dil II İngilizce 3
22 2014-2015 Mesleki Yazışma Teknikleri Türkçe 2
23 2014-2015 Türkiye'nin Dış Ticaret Politikası Türkçe 3
24 2014-2015 Davranış Bilimleri Türkçe 2
25 2014-2015 İlk Yardım Türkçe 2
26 2014-2015 Türkiye'nin Dış Ticaret Politikası Türkçe 3
27 2014-2015 Mesleki Yazışma Teknikleri İngilizce 2
28 2013-2014 Hukukun Temel Kavramları Türkçe 3
29 2013-2014 İşletme Yönetimi I Türkçe 3
30 2013-2014 Tıbbi Terminoloji Türkçe 4
31 2013-2014 İşletme Yönetimi II Türkçe 3
32 2013-2014 İletişim Teknikleri Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Yıl
1 Tamamlandı FİLİSTİNLİ SİVİL TOPLUMUN VE ULUSLARARASI TOPLUMUN GÖZÜNDEN UNRWA SAİT ALİ ARSLAN 2020
2 Tamamlandı Impacts of Brexit on The United Kingdom's internatonal politics and macroeconomic rates FATİH KAYA 2019
3 Tamamlandı The rise of nationalism and immigration influx in europe OTHMAN ABDULLAHI LIMAN 2019
4 Tamamlandı Power sharing lebanon, Iraq and Syria comparison study SAAD HÜSEYİN VEFAİ 2019
5 Tamamlandı Turkey and Germany relations in the framework of Syrian refugee crisis AHMET MUHSİN KANKILIÇ 2019
6 Devam Ediyor SİYASAL KATILIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER:GAZİANTEP İLİ ÖRNEĞİ. ABDÜLKADİR METİN SATILOĞLU 2019
7 Tamamlandı The role of United Nations Security Council on the solution of international problems after the post-Cold War period and reform debates in the United Nations BURCU GÜRBÜZ 2019
8 Tamamlandı Efficient functioning of the local administrative councils in the liberated areas in the province of İdlib ARNOLD VENIEGAS LAROYA 2018
9 Tamamlandı İbn Haldun'un asabiyet ve umran kavramlarının temelinde Kürt sorununun tanımının ve çözümünün analizi MEHMET KILIÇ 2017
10 Tamamlandı Religious geopolitics in the middle east: The importance of jerusalem for Abrahamic religions YUSUF ALÇİÇEK 2017