Dr.Öğr.Üyesi DERYA ÖZBAŞ GENÇARSLAN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELiK

   gencarslan@gantep.edu.tr  
Sağlık Bilimleri Temel Alanı  Psikiyatri Hemşireliği

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

5 Adet
1
Afetlerde Çocuk Merkezli Psikososyal Müdahale

Yayın Yeri: Türkiye Klinikleri
ISBN: 978-625-395-148-1, TÜRKİYE, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Hemşirelikte İletişim

Yayın Yeri: Akademisyen Kitabevi
ISBN: 978-625-8299-13-7, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
FARKLI YÖNLERİYLE RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ

Yayın Yeri: ÇUKUROVA NOBEL TIP KİTABEVİ
ISBN: 978-605-2369-33-3, TÜRKİYE, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
FARKLI YÖNLERİYLE RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ

Yayın Yeri: ÇUKUROVA NOBEL TIP KİTABEVİ
ISBN: 978-605-2369-33-3, TÜRKİYE, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Yayın Yeri: NOBEL TIP KİTABEVLERİ
ISBN: 978-605-335-641-7, TÜRKİYE, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

10 Adet
1
COVID-19 Pandemisinde Bireylerin Sağlık Kaygısı Düzeyleri ve Başa Çıkma Tutumları

ÖZBAŞ GENÇARSLAN DERYA, KAPLAN Songül Nida, Açıkgöz Atay Eda, IŞIL ÖZLEM
Yayın Yeri: Etkili Hemşirelik Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2024

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DOAJ, Index Copenicus, EBSCO
2
Validity and reliability study for the Turkish version of the community integration scale for adults with psychiatric disorders

Açıkgöz Atay Eda, ÖZBAŞ GENÇARSLAN DERYA
Yayın Yeri: JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, DOAJ
3
The Relationship Between Sleep Quality, General Mental State and Depression Levels in Nurses

ESEN ABDULLAH, ÖZBAŞ GENÇARSLAN DERYA, BERŞE SONER
Yayın Yeri: Social Science Studies Journal
İngilizce, Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESJI,DRJI
4
Ruminasyon Ve Psikiyatri Hemşireliği Rumination and Psychiatric Nursing

ÖZBAŞ GENÇARSLAN DERYA, ZEHİR MÜNEVVER
Yayın Yeri: SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal)
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Derleme Makale  esjı, index copernicus
5
Ruhsal Hastalıklarda Agresyon

AÇIKGÖZ EDA,ÖZBAŞ GENÇARSLAN DERYA
Yayın Yeri: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Derleme Makale  TR DİZİN
6
Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Depresif Belirti Sıklığının Anemi, Sigara, Alkol, Uyuşturucu Madde Kullanımı İle İlişkisi

YAVAŞ ÇELİK MELİKE,ÖZBAŞ GENÇARSLAN DERYA,ÖZBAŞ AYŞE DUYGU
Yayın Yeri: Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
Türkçe, Basılı, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
Geçmişten Günümüze Psikiyatri Hemşireliği

ÖZBAŞ GENÇARSLAN DERYA,BUZLU SEVİM
Yayın Yeri: İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
Türkçe, Basılı, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
Hemşirelik Öğrencilerinin Psikiyatri Hemşireliği Dersine ve Psikiyatri Hemşiresinin Rollerine İlişkin Düşünceleri

ÖZBAŞ GENÇARSLAN DERYA,BUZLU SEVİM
Yayın Yeri: Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
9
Ruhsal Bozukluğu Olan Bireye Sahip Ailelerin Hastalığa Karşı Tutumları

ÖZBAŞ GENÇARSLAN DERYA,KÜÇÜK LEYLA,BUZLU SEVİM
Yayın Yeri: Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2008

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Proquest
10
İstanbul da Bir Sağlık Ocağına Başvuran Kadınların Genel Sağlık Anketine Göre Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi

BUZLU SEVİM,BOSTANCI DAŞTAN NİHAL,ÖZBAŞ GENÇARSLAN DERYA,YILMAZ SEVİL
Yayın Yeri: STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi
Türkçe, Basılı, 2006

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN

Bildiriler

28 Adet
1
Yüksek Riskli Gebelik, Stres ve Stresle Başetme Yöntemleri

ÖZBAŞ AYŞE DUYGU, ÖZBAŞ GENÇARSLAN DERYA
Yayın Yeri: 12. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 23.11.2023

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Kadına Yönelik Şiddetin Kadın Ruh Sağlığına Etkisi

Aydın Elif, ÖZBAŞ GENÇARSLAN DERYA
Yayın Yeri: 7. Uluslararası 11. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 18.10.2023

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Şizofreni Hastalarında Psikoeğitimin Etkisi

Karademir Çağla, ÖZBAŞ GENÇARSLAN DERYA
Yayın Yeri: 7. Uluslararası 11. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 18.10.2023

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
BİLİNÇLİ FARKINDALIK TEMELLİ PSİKOEĞİTİM PROGRAMININ BİPOLAR BOZUKLUK TANILI HASTALARIN ALGILANAN STRES DÜZEYİ VE DUYGU DÜZENLEME STRATEJİLERİNE ETKİSİ

KAPLAN Songül Nida, ÖZBAŞ GENÇARSLAN DERYA
Yayın Yeri: 2. ULUSLARARASI LISANSÜSTÜ ÇALIŞMALAR KONGRESI
TÜRKİYE, Türkçe, 08.06.2022

Ulusal  Özet bildiri
5
RUHSAL BOZUKLUKLARDA BİLİNÇLİ FARKINDALIK TEMELLİ UYGULAMALAR

KAPLAN Songül Nida, ÖZGÜÇ SAFİYE, ÖZBAŞ GENÇARSLAN DERYA
Yayın Yeri: VI. ULUSLARARASI X. ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ
TÜRKİYE, İZMİR, Türkçe, 20.10.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
HEMŞİRELERİN SPİRİTÜEL İYİ OLUŞLARININ PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİ

TEKİN HAKAN, ÖZBAŞ GENÇARSLAN DERYA
Yayın Yeri: VI. ULUSLARARASI X. ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ
TÜRKİYE, Türkçe, 20.10.2021

Uluslararası  Özet bildiri
7
PSİKOTİK HASTALARIN BAKIM VERENLERİNİN DUYGU DIŞAVURUM DÜZEYLERİ VE AİLE İŞLEVSELLİĞİNİN TEDAVİ UYUMUNA ETKİSİ

KARATAŞ ŞAFAK, ÖZBAŞ GENÇARSLAN DERYA
Yayın Yeri: 2. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
TÜRKİYE, Türkçe, 13.02.2021

Uluslararası  Özet bildiri
8
DEPRESYON HASTALARINDARUMİNASYON VE SOSYALDESTEK ARASINDAKİİLİŞKİNİN İNCELENMESİ

ZEHİR MÜNEVVER,ÖZBAŞ GENÇARSLAN DERYA
Yayın Yeri: 1.ULUSLARARASI PALANDÖKEN BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
Türkçe, 24.11.2020

Uluslararası  Özet bildiri
9
PSİKOTİK HASTALARA BAKIMVERENLERİN MİZAÇ ÖZELLİKLERİ,BAKIM YÜKLERİ VE BAŞ ETMEDÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

SAYGI ÇİĞDEM,ÖZBAŞ GENÇARSLAN DERYA
Yayın Yeri: 1.Uluslararası Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
İngilizce, 03.06.2020

Uluslararası  Özet bildiri
10
Psikiyatrik Bozukluğu Olan Yetişkinler İçin Toplum Entegrasyon Ölçeği Türkçe Formu Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

AÇIKGÖZ EDA,ÖZBAŞ GENÇARSLAN DERYA
Yayın Yeri: 4. Uluslarası Zeugma Bilimsel Araştırmalar kongresi
Türkçe, 29.05.2020

Uluslararası  Özet bildiri
11
MAJÖR DEPRESİF BOZUKLUĞA SAHİP HASTALARIN İLİŞKİLERLE İLGİLİ BİLİŞSELÇARPITMALARININ VE BAĞLANMA STİLLERİNİN EVLİLİK UYUMUNA ETKİSİ

AKKURT HATİCE,ÖZBAŞ GENÇARSLAN DERYA
Yayın Yeri: III. Uluslararası AVRASYAMultidisipliner Çalışmalar Kongresi
Türkçe, 04.04.2019

Uluslararası  Özet bildiri
12
Psikotik Hastalık Tanısı Konan Hastaların Primer Bakım Vericilerinde Yılmazlık ve Ruhsal Durum Arasındaki İlişki

YILMAZ SEVİL,KOÇ MEDİNE,ÖZBAŞ GENÇARSLAN DERYA,Karaküllah Kamuran
Yayın Yeri: V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 20.11.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
13
Hemşirelik Öğrencilerinde Anne Baba Tutumlarının Kişilerarası İlişkilerde Problem Çözmeye Etkisi

ÇUHADAR DÖNDÜ,ÖZBAŞ GENÇARSLAN DERYA,KOÇAK HATİCE SERAP,Döner Fehime Büşra,Döner Fatma Kübra
Yayın Yeri: V. Uluslararası IX.. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi
Antalya, İngilizce, 20.11.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
14
Hemşirelerde Uyku Kalitesi İle Genel Ruhsal Durum ve Depresyon Düzeyi Arasındakiİlişki

ESEN ABDULLAH,ÖZBAŞ GENÇARSLAN DERYA
Yayın Yeri: 1. Mesleki Eğitim Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 17.05.2018

Ulusal  Özet bildiri
15
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin anksiyete ve depresyon düzeylerinin belirlenmesi ve ruhsal durum değerlendirilmesi

ÖZBAŞ GENÇARSLAN DERYA,ÇAM HASAN HÜSEYİN,YILDIRIM AYŞE DUYGU
Yayın Yeri: IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi
TÜRKİYE, Manisa, Türkçe, 06.11.2016

Uluslararası  Özet bildiri
16
hemşirelik öğrencilerinin duygusal zeka düzeylerinin incelenmesi

ÖZBAŞ GENÇARSLAN DERYA,YILDIRIM AYŞE DUYGU
Yayın Yeri: 14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri KOngresi
TÜRKİYE, Türkçe, 22.04.2015

Ulusal  Özet bildiri
17
Diyabetes Mellituslu Hastalarda Hastalık Algısının Değerlendirilmesi

Derya Özbaş, Meryem Kılıç
Yayın Yeri: II. Uluslar arası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi
Türkçe, 04.10.2012

Uluslararası  Poster
18
The influence of Locus of Control on Medication Compliance Among Psychiatric Patients

Sevim Buzlu, Sevil Yılmaz, Derya Özbaş, Nihal Bostancı Daştan
Yayın Yeri: Horatio: 2nd European Festival of Psychiatric Nursing “Vision, Knowledge and Practice in Psychiatric and Mental Health Nursing
İngilizce, 20.09.2012

Uluslararası  Poster
19
Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Farmakolojik Ajan Kullanımına Yönelik Bilgi ve Tutumları

erya Özbaş, Mehmet Sait Oğuz, Büşra Ünver, Emine Karacan
Yayın Yeri: 11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 26.04.2012

Ulusal  Özet bildiri
20
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Klinik Uygulamalardan Beklentileri ve Karşılaştıkları Sorunlar

Derya Özbaş, Esra Küçüksoy, Ümük İnce, Mehmet Soner Çiftçi
Yayın Yeri: 11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 26.04.2012

Ulusal  Özet bildiri
21
Dahiliye Kliniğinde Yatan Hastaların Durumluluk ve Sürekli Kaygı Düzeyleri

Derya Özbaş, Derya Özcanlı, Duygu Yıldırım
Yayın Yeri: 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi ( Uluslararası katılımlı)
TÜRKİYE, Türkçe, 19.10.2011

Ulusal  Poster
22
Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Sosyal Anksiyete Yaygınlığının İncelenmesi

Derya Özbaş, Duygu Yıldırım, Ayşe Cüce, Kerem Taşar, Bübra Koca, Emine Karacan
Yayın Yeri: 10. Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 28.04.2011

Ulusal  Poster
23
Hemşirelik Öğrencilerinde Atılganlık Düzeyinin İncelenmesi

Derya Özbaş, Zeynel Turan, Özgül Keskin, Aynur Arak
Yayın Yeri: 10. Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 28.04.2011

Ulusal  Poster
24
Bir Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinde Psikiyatri Hemşireliği Dersi Uygulamasının Ruhsal Hastalıklara Yönelik Tutumlar Üzerine Etkisi

Leyla Küçük, Derya Özbaş, Sevim Buzlu
Yayın Yeri: III. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi (Uluslararası Katılımlı)
TÜRKİYE, Türkçe, 04.06.2009

Ulusal  Poster
25
Dahiliye Servisinde Yatan Hastaların Umutsuzluk Düzeyleri

Derya Özcanlı, Duygu Yıldırım, Derya Özbaş
Yayın Yeri: II. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Günleri (Uluslararası Katılımlı)
TÜRKİYE, Türkçe, 28.04.2008

Ulusal  Poster
26
Bir Sağlık Ocağına Başvuran Çocuk ve Ergenlerde Depresyon Düzeyini Belirleme Çalışması

Filiz Adana, Derya Özbaş
Yayın Yeri: 41. Ulusal Psikiyatri Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 15.11.2005

Ulusal  Poster
27
İstanbul da Bir Sağlık Ocağına Başvuran Kadınların Genel Sağlık Anketine Göre Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi

Sevim Buzlu, Nihal Bostancı, Derya Özbaş, Sevil Yılmaz
Yayın Yeri: 41. Ulusal Psikiyatri Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 15.11.2005

Ulusal  Poster
28
Bir Sağlık Ocağına Başvuran Çocukların Ruhsal Davranışsal Sorunlarının Değerlendirilmesi

Nesrin Aştı, Filiz Adana, Derya Özbaş
Yayın Yeri: IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 03.11.2004

Ulusal  Poster

Projeler

1 Adet
1
AFETLERDE ÇOCUK MERKEZLİ PSİKOSOSYAL MÜDAHALE: EĞİTİCİ EĞİTİMİ

2237-A BİLİMSEL EĞİTİM ETKİNLİKLERİ
06.06.2023 - 09.06.2023
TÜBİTAK PROJESİ,   Eğitmen 

ULUSAL  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

5 Adet
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu

Araştırma Görevlisi

2009 - 2010
2
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu

Araştırma Görevlisi

2002 - 2009
3
Gaziantep Üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu

Araştıma Görevlisi

2002 - 2002
4
Sanko Sigorta Genel Müdürlük

Uzman

2000 - 2002
5
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu

Yrd.Doç.Dr.

2010

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 Sağlık Psikolojisi Türkçe 2
2 2020-2021 Sağlık Psikolojisi Türkçe 2
3 2020-2021 Psikiyatri Hemşireliğinde Teraptik Müdahaleler Türkçe 2
4 2021-2022 PSİKİYATRİ HEMŞİRLEİĞİNDE TERAPÖTİK MÜDAHALELER Türkçe 2
5 2021-2022 GEROPSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ Türkçe 2
6 2022-2023 GEROPSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ Türkçe 2
7 2022-2023 SAĞLIK PSİKOLOJİSİ Türkçe 2
8 2022-2023 TOPLUM RUH SAĞLIĞI VE SOSYAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ Türkçe 6
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2017-2018 Sağlık Hizmetlerinde İletişim Türkçe 2
2 2017-2018 Hemşirelikte Klinik Öğretim İlkeleri Türkçe 2
3 2017-2018 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 4
4 2017-2018 Yüksek Lisans Tezi Türkçe 1
5 2017-2018 Seminer Türkçe 1
6 2017-2018 Psikofarmakoloji Türkçe 2
7 2018-2019 Sağlık Hizmetlerinde İletişim Türkçe 2
8 2018-2019 Psikofarmakoloji Türkçe 2
9 2018-2019 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 4
10 2018-2019 Yksek Lİsans Tezi Türkçe 1
11 2018-2019 Seminer Türkçe 2
12 2019-2020 Hemşirelik Kavram ve İlkeleri-1 Türkçe 2
13 2019-2020 Psikofarmakoloji Türkçe 2
14 2020-2021 Psikofarmakoloji Türkçe 2
15 2020-2021 Hemşirelik Kavram ve İlkeleri1 Türkçe 2
16 2020-2021 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 4
17 2020-2021 Yüksek Lisans Tezi Türkçe 1
18 2021-2022 HEMŞİRELİK KAVRAM VE İLKELERİ-1 Türkçe 2
19 2021-2022 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKALRI-1 Türkçe 2
20 2021-2022 RUH SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ VE UYGULAMASI-1 Türkçe 6
21 2022-2023 RUH SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ VE UYGULAMASI Türkçe 6
22 2022-2023 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI-1 Türkçe 2
23 2022-2023 HEMŞİRELİK KAVRAM VE İLKELERİ-2 Türkçe 2
24 2022-2023 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 4
25 2022-2023 ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRLEİĞİ Türkçe 2
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Türkçe 20
2 2015-2016 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Türkçe 20
3 2014-2015 MESLEKİ İNGİLİZCE-1 Türkçe 3
4 2015-2016 MESLEKİ İNGİLİZCE-1 Türkçe 3
5 2015-2016 Engellilerle Yaşam Türkçe 3
6 2014-2015 KENDİNİ TANIMA VE İLETİŞİM YÖNTEMLERİ Türkçe 1
7 2016-2017 KENDİNİ TANIMA VE İLETİŞİM Türkçe 3
8 2017-2018 Ebelikte Ruh Sağlığı Türkçe 4
9 2017-2018 Ebelikte Öğretim Türkçe 4
10 2017-2018 Kendini Tanıma ve İletişim Türkçe 3
11 2017-2018 Entegre Uygulama-2 Türkçe 8
12 2017-2018 Büyüme ve Gelişme Türkçe 2
13 2017-2018 Etkinliklere Katılım Türkçe 2
14 2016-2017 Büyüme ve Gelişme Türkçe 3
15 2018-2019 Ebelikte Ruh Sağlığı Türkçe 4
16 2018-2019 Entegre Uygulama1 Türkçe 8
17 2019-2020 Entegre Uygulama-1 Türkçe 8
18 2019-2020 Ebelikte Öğretim Türkçe 4
19 2019-2020 Ebelikte Ruh Sağlığı Türkçe 4
20 2019-2020 Entegre Uygulama-2 Türkçe 8
21 2019-2020 Büyüme ve Gelişme Türkçe 2
22 2019-2020 Kendini Tanıma ve İletişim Türkçe 3
23 2019-2020 Girişkenlik Türkçe 2
24 2019-2020 Psikiyatri Hemşireliği Uygulaması Türkçe 10
25 2020-2021 Ebelikte Ruh Sağlığı Türkçe 4
26 2020-2021 Ebelikte Öğretim Türkçe 4
27 2021-2022 EBELİKTE RUH SAĞLIĞI Türkçe 4
28 2021-2022 EBELİKTE ÖĞRETİM Türkçe 3
29 2021-2022 BÜYÜME VE GELİŞME Türkçe 2
30 2022-2023 EBELİKTE RUH SAĞLIĞI Türkçe 4
31 2022-2023 EBELİKTE ÖĞRETİM Türkçe 3
32 2022-2023 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ Türkçe 1
33 2022-2023 KENDİNİ TANIMA VE İLETİŞİM Türkçe 3
34 2010-2011 Yoğun Bakım Hemşireliği Türkçe 2
35 2010-2011 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Türkçe 20
36 2011-2012 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Türkçe 20
37 2011-2012 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Türkçe 20
38 2012-2013 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Türkçe 20
39 2013-2014 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Türkçe 20
40 2013-2014 Mental Health and Illness Nursing İngilizce 20
41 2010-2011 Acil Hemşireliği ve İlk Yardım Türkçe 2
42 2011-2012 Acil Hemşireliği ve İlk Yardım Türkçe 2
43 2010-2011 Mesleki İngilizce-2 İngilizce 3
44 2011-2012 Mesleki İngilizce-1 İngilizce 3
45 2011-2012 Mesleki İngilizce-2 İngilizce 3
46 2012-2013 Mesleki İngilizce-1 İngilizce 3
47 2012-2013 Mesleki İngilizce-2 İngilizce 3
48 2013-2014 Mesleki İngilizce-1 İngilizce 3
49 2010-2011 Psikoloji Türkçe 2
50 2011-2012 Psikoloji Türkçe 2
51 2012-2013 Psikoloji Türkçe 2
52 2013-2014 Psikoloji Türkçe 2
53 2011-2012 Kendini Tanıma ve İletişim Yöntemleri Türkçe 3
54 2013-2014 Kendini Tanıma ve İletişim Yöntemleri Türkçe 2
55 2011-2012 Hemşirelikte Araştırma Türkçe 3
56 2012-2013 Hemşirelikte Araştırma Türkçe 3
57 2012-2013 Halk Sağlığı Hemşireliği Türkçe 20
58 2013-2014 Halk Sağlığı Hemşireliği Türkçe 20
59 2012-2013 Çocuk Ruh Sağlığı Türkçe 3
60 2013-2014 Çocuk Ruh Sağlığı Türkçe 3
61 2013-2014 Gelişim ve Öğrenme Türkçe 3
62 2013-2014 Girişkenlik Eğitimi Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2011-2012 Hasta Psikolojisi ve Kişilerarası İlişkiler Türkçe 2
2 2011-2012 Davranış Bilimleri Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Psikotik hastaların bakım verenlerinin duygu dışavurum düzeyleri, aile işlevselliği ve etkileyen değişkenler ŞAFAK KARATAŞ TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Bilinçli farkındalık temelli psikoeğitim programının bipolar bozukluk tanılı hastaların algılanan stres düzeyi ve duygu düzenleme stratejilerine etkisi SONGÜL NİDA KAPLAN TezMerkezi 2022
3 Tamamlandı Psikotik hastalara bakım verenlerin mizaç özellikleri, bakım yükleri ve baş etme tarzları arasındaki ilişki ÇİĞDEM ÖZDEMİR TezMerkezi 2021
4 Tamamlandı Depresyon tanılı hastalarda ruminatif düşünme ve algılanan sosyal destek arasındaki ilişki MÜNEVVER ZEHİR TezMerkezi 2021
5 Tamamlandı Psikiyatrik bozukluğu olan yetişkinler için toplum entegrasyon ölçeği Türkçe formu geçerlik ve güvenirlik çalışması EDA AÇIKGÖZ TezMerkezi 2020
6 Tamamlandı Majör depresif bozukluğa sahip hastaların ilişkilerle ilgili bilişsel çarpıtmalarının ve bağlanma stillerinin evlilik uyumuna etkisi HATİCE YILDIZ TezMerkezi 2019
7 Tamamlandı Hemşirelerde uyku kalitesi ile genel ruhsal durum ve depresyon düzeyi arasındaki ilişki ABDULLAH ESEN TezMerkezi 2018

Üyelikler

3 Adet
1
Şizofreni Dostları Derneği

 Üye    2009 

2
Psikiyatri Hemşireleri Derneği Üyesi

 Üye    2003 

3
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Mensupları ve Mezunları Derneği

 Üye    2000