Dr.Öğr.Üyesi MEHMET FATİH SERT

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ ve İDARİ.BİL.FAK. İŞLETME


Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Nicel Karar Yöntemleri  Yöneylem Araştırması

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

2 Adet
1
Handbook of Research on the Impacts and Implications of COVID-19 on the Tourism Industry

Yayın Yeri: IGI GLOBAL
ISBN: 9781799882312, 2021

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI

Yayın Yeri: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI
ISBN: 978-605-9072-20-5, TÜRKİYE, RİZE, 2019

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe

Makaleler

5 Adet
1
Determination of the world stock indices' co-movements by association rule mining

KARTAL BURCU, SERT MEHMET FATİH, KUTLU MELİH
Yayın Yeri: Journal of Economics, Finance and Administrative Science
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Scopus
2
Çay İçecek Pazarında Tüketim Alışkanlıklarının İçerik Analizi ve Metin Madenciliği ile Değerlendirilmesi

ÇAKIROĞLU KAMER ILGIN, KARTAL BURCU, ÖZTÜRK ABDÜLKADİR, SERT MEHMET FATİH
Yayın Yeri: Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Makine Öğrenmesi Yoluyla Sendikal Haklarla İlgili Olarak Anayasa Mahkemesine Yapılan Bireysel Başvuruların Analizi

YILDIRIM ENGİN, ÇALIŞ ŞUAYYİP, SERT MEHMET FATİH
Yayın Yeri: Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
Using Artificial Intelligence to Predict Decisions of the Turkish Constitutional Court

SERT MEHMET FATİH, YILDIRIM ENGİN, HAŞLAK İRFAN
Yayın Yeri: Social Science Computer Review
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
5
İşletme Bölümü Yüksek Lisans Öğrencilerinin Yöneylem Araştırması Lisans Dersine Bakışı: Nitel Bir Araştırma

SERT MEHMET FATİH
Yayın Yeri: Journal of Higher Education and Science
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN

Bildiriler

6 Adet
1
Tüketici Bakış Açısıyla Türkiye’de Çay Kültürü Üzerine Nitel Bir Araştırma

ÇAKIROĞLU KAMER ILGIN, KARTAL BURCU, ÖZTÜRK ABDÜLKADİR, SERT MEHMET FATİH
Yayın Yeri: Internatıonal Tea Congress. "Industrial, Cultural And Economic Dimensions"
AZERBAYCAN, Türkçe, 13.05.2022

Uluslararası  Özet bildiri
2
Volatilite Tahmininde GARCH ve Destek Vektör Regresyon Modellerinin Karşılaştırılması

KARTAL BURCU,KUTLU MELİH,SERT MEHMET FATİH
Yayın Yeri: 20. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 12.02.2020

Uluslararası  Özet bildiri
3
Kripto Paraların Birliktelik Kuralları ile Analizi: Bitcoin Üzerine Bir Araştırma

SERT MEHMET FATİH,KUTLU MELİH,KARTAL BURCU
Yayın Yeri: 20. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATION RESEARCHS AND STATISTICS
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 12.02.2020

Uluslararası  Özet bildiri
4
Evaluating Green Growth Performances of OECD Countries

ALPTEKİN NESRİN,SERT MEHMET FATİH
Yayın Yeri: 12th Economics Finance Conference
HIRVATİSTAN, Dubrovnik, İngilizce, 27.08.2019

Uluslararası  Özet bildiri
5
Hisse Senetlerinin Bulanık Kümeleme Analizi ile Sınıflandırılması

SERT MEHMET FATİH,KARTAL BURCU,KUTLU MELİH
Yayın Yeri: 19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 17.10.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
Uluslararası Hisse Senedi Endekslerinin Birlikte Hareketliliğinin Araştırılması

KARTAL BURCU,SERT MEHMET FATİH,KUTLU MELİH
Yayın Yeri: 19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 17.10.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri

Projeler

1 Adet
1
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde Eğitim Gören Uluslararası Öğrencilerin Üniversiteye Bakış Açıları Memnuniyet Düzeylerinin Ölçülmesi Üzerine Bir Araştırma Projesi

Bu araştırma, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar döneminde ders kaydı yaptıran uluslararası öğrencilerin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ne bakış açılarını, memnuniyetlerini, karşılaştıkları sorunlar ve beklentilerini belirlemek amacıyla yapılaca
01.08.2018 - 21.02.2020
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı