Dr.Öğr.Üyesi UĞURCAN AYİK

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA

   ugurcanayik@gantep.edu.tr  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Beşeri ve İktisadi Coğrafya  Yerleşme Coğrafyası  Yerleşme Coğrafyası  Türkiye Beşeri Coğrafyası

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

17 Adet
1
Gaziantep'te Kentsel Dönüşüm Projeleri Saha Araştırmalarından Notlar

Yayın Yeri: Nobel Yayınları
ISBN: 978-625-398-360-4, TÜRKİYE, Ankara, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Asrın Felaketi Sosyo Ekonomik Etkileri

Yayın Yeri: Efe Akademi Yayınları
ISBN: 978-625-6504-43-1, TÜRKİYE, İstanbul, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Gaziantep Üniversitesinde Öğrenim Gören Afrikalı Öğrencilerin Mekân, Toplum ve Akademik Deneyimleri

Yayın Yeri: Nobel Yayınları
ISBN: 978-625-393-173-5, TÜRKİYE, Ankara, 2023

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Türkiye Turizm Ansiklopedisi Kavramlar, Kurumlar ve Kuruluşlar, Olaylar ve Kişiler Cilt III

Yayın Yeri: Detay Yayıncılık
ISBN: 978-605-254-554-6, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
5
Türkiye Turizm Ansiklopedisi Kavramlar, Kurumlar ve Kuruluşlar, Olaylar ve Kişiler Cilt VI

Yayın Yeri: Detay Yayıncılık
ISBN: 978-605-254-557-7, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
6
Türkiye Turizm Ansiklopedisi Kavramlar, Kurumlar ve Kuruluşlar, Olaylar ve Kişiler Cilt VII

Yayın Yeri: Detay Yayıncılık
ISBN: 978-605-254-558-4, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
7
Türkiye Turizm Ansiklopedisi Kavramlar, Kurumlar ve Kuruluşlar, Olaylar ve Kişiler Cilt VII

Yayın Yeri: Detay Yayıncılık
ISBN: 978-605-254-558-4, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
8
Türkiye Turizm Ansiklopedisi Kavramlar, Kurumlar ve Kuruluşlar, Olaylar ve Kuruluşlar Cilt X

Yayın Yeri: Detay Yayıncılık
ISBN: 978-605-254-561-4, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
9
Türkiye Turizm Ansiklopedisi Kavramlar, Kurumlar ve Kuruluşlar, Olaylar ve Kişiler Cilt XV

Yayın Yeri: Detay Yayıncılık
ISBN: 978-605-254-566-9, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
10
Türkiye Turizm Ansiklopedisi Kavramlar, Kurumlar ve Kuruluşlar, Olaylar ve Kişiler Cilt XVI

Yayın Yeri: Detay Yayıncılık
ISBN: 978-605-254-567-6, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
11
Türkiye Turizm Ansiklopedisi Kavramlar, Kurumlar ve Kuruluşlar, Olaylar ve Kişiler Cilt II

Yayın Yeri: Detay Yayıncılık
ISBN: 978-605-254-553-9, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
12
Kentsel Mekânda Ayrışma ve Hareketlilik Gaziantep'te Öğrencilerin Konut Deneyimleri

Yayın Yeri: Akademisyen Yayınevi
ISBN: 978-625-6965-04-1, TÜRKİYE, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
13
Coğrafi Boyutlarıyla Kent ve Kentleşme

Yayın Yeri: Kriter Yayınevi
ISBN: 978-625-8373-64-6, TÜRKİYE, İstanbul, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
14
Spor Coğrafyası Açısından Gaziantep Spor, Spor Mekanları ve Kültür

Yayın Yeri: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları
ISBN: 978-625-7518-07-9, TÜRKİYE, Gaziantep, 2021

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
15
The Evaluations and Researches in Social Sciences and Humanities

Yayın Yeri: Livre de Lyon
ISBN: 978-2-38236-187-0, FRANSA, Lyon, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
16
Social, Educational, Political, Economic and Other Developments Occurred in Turkey between the Years of 1938-1980

Yayın Yeri: ISRES Publishing
ISBN: 978-605-69854-1-6, TÜRKİYE, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
17
Social, Educational, Political, Economic and Other Developments Occurred in Turkey between the Years of 1923-1938

Yayın Yeri: ISRES Publishing
ISBN: 978-605-81654-6-5, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce

Makaleler

11 Adet
1
It Used to be Our Home! An Empirical Aftermath of Displacements Caused by Urban Regeneration

AYİK UĞURCAN
Yayın Yeri: Journal of Planning
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI
2
Kentsel Dönüşüm Projeleri ve Sonrası: Antalya Kepez-Santral Mahalleleri Örneğinde Yerinden Edilme Süreçlerinin Analizi

İLİK İSMAİL, BULUT İHSAN, AYİK UĞURCAN
Yayın Yeri: Türk Coğrafya Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Kent İçi Sanayi Alanlarının Dönüşümüne Dair Nitel Bir Araştırma: İzmir Liman Ardı Bölgesi

AYİK UĞURCAN, Ögel Cumali
Yayın Yeri: Ege Coğrafya Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
5+1, 5+1+2 or 6+2+2. A geographical perspective on the never-ending debate of home-grown versus foreign footballers in Turkey

AYİK UĞURCAN
Yayın Yeri: Soccer & Society
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI
5
Değişen Kent Politikaları ve Kentsel Dönüşüm: Gaziantep Nuripazarbaşı Mahallesi Örneği

AYİK UĞURCAN,Enterili Zeynep
Yayın Yeri: lnternational Journal of Geography and Geography Education
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
6
Sınır İllerindeki (Gaziantep, Hatay ve Şanlıurfa) Suriyeli Sığınmacıların Sosyal, Ekonomik ve Nüfus Yapıları

SÖNMEZ MEHMET EMİN,AYİK UĞURCAN
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Ayıntab Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Asos Indeks
7
Büyükdere Caddesinde Sanayileşme ve Sanayisizleşme Süreçlerinin Mekânsal Yansımaları (İstanbul-Türkiye)

AYİK UĞURCAN,AVCI SEDAT
Yayın Yeri: Journal of Geography
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI
8
Orhan Kemal'in Bereketli Topraklar Üzerinde ve Gurbet Kuşları Romanlarının Edebiyat Coğrafyası Açısından İncelenmesi

AYİK UĞURCAN,İLİK İSMAİL
Yayın Yeri: Journal of Geography
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI
9
İSTANBULDA SANAYİSİZLEŞME: COĞRAFİ BİR BAKIŞ

AYİK UĞURCAN,AVCI SEDAT
Yayın Yeri: ASOS Yayinevi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Road; Advanced Science Index
10
Türkiye’de Alternatif Turizm Faaliyetlerinin Gelişen Bir Kolu Olarak Kaplıcalar: Tuzla içmeler Örneği

AYİK UĞURCAN
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
11
A Gypsy Neighbourhood On The Brink Of Transformation: Urban Regeneration In Kuştepe

AYİK UĞURCAN
Yayın Yeri: Turkish Studies
İngilizce, Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN

Bildiriler

15 Adet
1
İstanbul’da Kentsel Dönüşüm: Tozkoparan Mahallesi

AYİK UĞURCAN
Yayın Yeri: 3.Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Sempozyumu
TÜRKİYE, Balıkesir, Türkçe, 15.03.2023

Uluslararası  Özet bildiri
2
Ceyhan Şehrı̇nı̇n Alansal Değı̇şı̇mı̇ ve Fonksı̇yonel Gelı̇şı̇mı̇

AYİK UĞURCAN
Yayın Yeri: 10. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR)
TÜRKİYE, Bolu, Türkçe, 06.02.2023

Uluslararası  Özet bildiri
3
Türkiye'de Kapalı Konut Siteleri: Gaziantep Örneği

AYİK UĞURCAN
Yayın Yeri: III. International Siirt Conference on Scientific Research
TÜRKİYE, Siirt, Türkçe, 18.11.2022

Uluslararası  Özet bildiri
4
Kemal Ateş’in Toprak Kovgunları Eserinde Kentsel Anlatımlar

Ögel Cumali, AYİK UĞURCAN
Yayın Yeri: IV. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK-2022) Yerelden Küresele İnsandan Devlete Coğrafya Eğitimi
TÜRKİYE, Karabük, Türkçe, 07.10.2022

Uluslararası  Özet bildiri
5
Ana Aktörler Açısından Öğrencilerin Konut ve Ticari Hayat Deneyimleri: Gaziantep Örneği

AYİK UĞURCAN
Yayın Yeri: IV. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK-2022) Yerelden Küresele İnsandan Devlete Coğrafya Eğitimi
TÜRKİYE, Karabük, Türkçe, 07.10.2022

Uluslararası  Özet bildiri
6
Türkiye'deki Kentsel Dönüşüm Projelerinin Yer Değiştirme Süreçleri Açısından Analizi: Antalya Kepez ve Santral Mahalleleri Örneği

İLİK İSMAİL, BULUT İHSAN, AYİK UĞURCAN
Yayın Yeri: 2.İstanbul Uluslararası Coğrafya Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 17.06.2021

Uluslararası  Özet bildiri
7
Türkiye Kentlerinde Yerele Özgü Bir Süreç Olarak Sanayisizleşme

AYİK UĞURCAN
Yayın Yeri: 2.İstanbul Uluslararası Coğrafya Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 17.06.2021

Uluslararası  Özet bildiri
8
Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Projelerinin Coğrafi Sonucu OlarakKent İçi Hareketlilikler

AYİK UĞURCAN
Yayın Yeri: 5.Kent Araştırmaları Kongresi
Türkçe, 07.10.2020

Uluslararası  Özet bildiri
9
Gaziantep’te Sporun ve Spor Mekânlarının Dönüşümü

AYİK UĞURCAN, İNAK İBRAHİM
Yayın Yeri: 1.İstanbul Uluslararası Coğrafya Kongresi
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 20.06.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
Gaziantep’te Kentsel Dönüşüm: Nuripazarbaşı Mahallesi Örneği

AYİK UĞURCAN,Enterili Zeynep
Yayın Yeri: 1. İstanbul Uluslararası Coğrafya Kongresi Bildiri Kitabı
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 20.06.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
Ekonomik ve Mekânsal Boyutlarıyla Sanayisizleşme

AYİK UĞURCAN,AVCI SEDAT
Yayın Yeri: TÜCAUM 30.Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 03.10.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
12
Kuştepe ve Fikirtepe’de Kentsel Dönüşümün Karşılaştırmalı Analizi

AYİK UĞURCAN
Yayın Yeri: Al Farabi II.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 06.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
13
Dönüşen İstanbul’da Sanayisizleşmenin Coğrafi Görünümde Yarattığı Değişiklikler

AYİK UĞURCAN,AVCI SEDAT
Yayın Yeri: 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
TÜRKİYE, Kahramanmaraş, Türkçe, 26.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
14
Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi Örneğinden Hareketle Siyasal Alandaki Hegemonik Söylemin Kentsel Mekâna Yansımaları

AYİK UĞURCAN
Yayın Yeri: Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi
TÜRKİYE, Muğla, Türkçe, 04.06.2014

Uluslararası  Tam metin bildiri
15
Bir Kentsel Dönüşüm Projesine Coğrafi Bakış: Fikirtepe Örneği

AYİK UĞURCAN,AVCI SEDAT
Yayın Yeri: KBAM Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu
TÜRKİYE, Türkçe, 28.11.2013

Ulusal  Tam metin bildiri

Projeler

3 Adet
1
Gaziantep Üniversitesi’nde Öğrenim Gören Afrikalı Öğrencilerin Mekân, Toplum ve Akademik Deneyimleri

Küreselleşen dünyada uluslararası öğrencilerin sayısında artışlar görülmektedir. Türkiye’de de uluslararası öğrenci hareketliliği zaman içerisinde artış göstermiş, özellikle son yıllarda uluslararası öğrencilerin yoğun şekilde tercih ettiği bir ülke
17.11.2022 - 16.05.2023
TÜBİTAK PROJESİ,   Danışman 

ULUSAL  Tamamlandı
2
Kentsel Mekânda Öğrenci Hareketliliği ve Ayrışma: Gaziantep Üniversitesi Örneği

Bu projedeki temel hipotez, Gaziantep Üniversitesi öğrencilerinin gerçekleştirdikleri kent içi konut hareketliliklerinin belirli alanlarda mekânsal ayrışma kalıpları ortaya çıkardığı üzerinedir. Projenin ana amacı ise Gaziantep Üniversitesi öğrenci
15.09.2021 - 15.05.2022
-Tübitak 1002,   Yürütücü 

ULUSAL  Tamamlandı
3
23 Kasım 2022 Düzce Depremi Sonrasındaki Olası Konut Hareketliliklerinin Yönü ve Nedenleri

Bu çalışma 23 Kasım 2022 saat 04.08’de Düzce Gölyaka merkezli 5.9 MW büyüklüğündeki depremin etkilerini yukarıda aktarılan zorunlu konut hareketliliği perspektifinde ele almaktadır. Çalışmanın temel amacı depremde konutları ağır hasar almış hanelerin
09.01.2023 - 19.01.2023
-Tübitak 1002,   Yürütücü 

ULUSAL  Tamamlandı

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2017-2018 Kent Coğrafyası Türkçe 2
2 2017-2018 Coğrafyaya Giriş Türkçe 3
3 2017-2018 Kentsel Dönüşüm Türkçe 3
4 2017-2018 Türkiye Ekonomik Coğrafyası Türkçe 3
5 2017-2018 Coğrafyada Araştırma Yöntemleri-I Türkçe 3
6 2017-2018 Coğrafyada Bilgisayar Kullanımı Türkçe 1
7 2018-2019 KENT COĞRAFYASI Türkçe 2
8 2018-2019 TÜRKİYE EKONOMİK COĞRAFYASI Türkçe 3
9 2018-2019 COĞRAFYADA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ-I Türkçe 3
10 2018-2019 ASYA COĞRAFYASI Türkçe 3
11 2018-2019 SPOR COĞRAFYASI Türkçe 3
12 2018-2019 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ-I Türkçe 1
13 2018-2019 YERLEŞME COĞRAFYASI Türkçe 3
14 2018-2019 TÜRKİYEDE KENTLEŞME Türkçe 3
15 2018-2019 ALTERNATİF TURİZM FAALİYETLERİ Türkçe 3
16 2018-2019 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ-I Türkçe 1
17 2019-2020 KENT COĞRAFYASI Türkçe 2
18 2019-2020 COĞRAFYADA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ-I Türkçe 3
19 2019-2020 TÜRKİYE EKONOMİK COĞRAFYASI Türkçe 3
20 2019-2020 ASYA COĞRAFYASI Türkçe 3
21 2019-2020 SPOR COĞRAFYASI Türkçe 1
22 2019-2020 TÜRKİYEDE KENTLEŞME Türkçe 3
23 2019-2020 ALTERNATİF TURİZM FAALİYETLERİ Türkçe 3
24 2019-2020 YERLEŞME COĞRAFYASI Türkçe 3
25 2019-2020 SAĞLIK COĞRAFYASI Türkçe 3
26 2020-2021 COĞRAFYADA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ-I Türkçe 3
27 2020-2021 TÜRKİYE EKONOMİK COĞRAFYASI Türkçe 3
28 2020-2021 SPOR COĞRAFYASI Türkçe 3
29 2020-2021 YERLEŞME COĞRAFYASI Türkçe 3
30 2020-2021 SAĞLIK COĞRAFYASI Türkçe 3
31 2020-2021 TÜRKİYEDE KENTLEŞME Türkçe 3
32 2020-2021 COĞRAFYADA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ-II Türkçe 3
33 2020-2021 ALTERNATİF TURİZM FAALİYETLERİ Türkçe 3
34 2020-2021 ORTA VE GÜNEY AMERİKA COĞRAFYASI Türkçe 3
35 2017-2018 Toplumsal Duyarlılık Projesi-I Türkçe 1
36 2017-2018 Toplumsal Duyarlılık Projesi-II Türkçe 2
37 2021-2022 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE GİRİŞ Türkçe 4
38 2021-2022 KENT COĞRAFYASI Türkçe 2
39 2021-2022 COĞRAFYADA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ-I Türkçe 3
40 2021-2022 TÜRKİYE EKONOMİK COĞRAFYASI Türkçe 3
41 2021-2022 SPOR COĞRAFYASI Türkçe 3
42 2021-2022 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ-I Türkçe 1
43 2021-2022 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARI Türkçe 3
44 2021-2022 YERLEŞME COĞRAFYASI Türkçe 3
45 2021-2022 TÜRKİYEDE KENTLEŞME Türkçe 3
46 2021-2022 COĞRAFYADA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ-II Türkçe 3
47 2021-2022 ALTERNATİF TURİZM FAALİYETLERİ Türkçe 3
48 2021-2022 ORTA VE GÜNEY AMERİKA COĞRAFYASI Türkçe 3
49 2021-2022 Toplumsal Duyarlılık Projesi-II Türkçe 2
50 2022-2023 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE GİRİŞ Türkçe 4
51 2022-2023 KENT COĞRAFYASI Türkçe 2
52 2022-2023 COĞRAFYADA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ-I Türkçe 3
53 2022-2023 TÜRKİYE EKONOMİK COĞRAFYASI Türkçe 3
54 2022-2023 COĞRAFYADA İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER-I Türkçe 3
55 2022-2023 SPOR COĞRAFYASI Türkçe 3
56 2022-2023 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ-I Türkçe 1
57 2021-2022 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-I Türkçe 4
58 2021-2022 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-II Türkçe 4
59 2022-2023 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-I Türkçe 8

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Kentsel dönüşüm projeleri ve yer değiştirme: Antalya Kepez ve Santral mahalleleri örneği İSMAİL İLİK TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Gaziantep'te geleneksel el sanatlarının sürdürülebilir kültürel miras turizmi kapsamında değerlendirilmesi FERAY TOPCU TezMerkezi 2022

Araştırmalar

2 Adet
1
Sosyal Bilimlerde Nicel ve Nitel Araştırma Yöntemleri

SPSS Uygulamalı Temel ve Çok Değişkenli İstatistik
İstanbul Üniversitesi, İstanbul   Ulusal  Sertifika

2
Sosyal Bilimlerde Nicel ve Nitel Araştırma Yöntemleri

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
İstanbul Üniversitesi, İstanbul   Ulusal  Sertifika