Dr.Öğr.Üyesi İSMAİL YILMAZ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

   ismailyilmaz@gantep.edu.tr  
İlahiyat Temel Alanı  Temel İslam Bilimleri  İslam Hukuku

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

7 Adet
1
İslam Hukuku (Esas Teşkilat-Anayasa-İdare-Devletler)

Yayın Yeri: Hikmetevi Yayınları
ISBN: 9786257756686, TÜRKİYE, İstanbul, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
İslam Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlâkı IV

Yayın Yeri: ISAV Yayınları
ISBN: 978-605-351-541-8, TÜRKİYE, Muş, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
İslam Hukuku

Yayın Yeri: Hikmetevi Yayınları
ISBN: 9786257756020, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Fıkıh Usulü

Yayın Yeri: Hikmetevi Yayınları
ISBN: 9786257756433, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Fıkıh Usulü

Yayın Yeri: Hikmetevi Yayınları
ISBN: 9786257756433, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Negatif Gelir Verdisi Özelinde Zekât-Vergi İlişkisi

Yayın Yeri: Beyan Yayınları
ISBN: 978-625-7188-12-8, TÜRKİYE, İstanbul, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
İmam Kurtubi ve Had Cezalarını Yorumlama Tekniği

Yayın Yeri: Serencam Akademi
ISBN: 978-605-82175-5-3, TÜRKİYE, Gaziantep, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

9 Adet
1
Fıkhî Açıdan Sünnetin Evrensellik ve Tarihsellik Boyutu

YILMAZ İSMAİL, ASLAN RECEP
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Hasımlıktan Hısımlığa Tahkim

YILMAZ İSMAİL
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
FAKİRLİKLE MÜCADELEDE ZEKÂT VE NEGATİF GELİR VERGİSİNİN ROLÜ

YILMAZ İSMAİL
Yayın Yeri: Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
At Gözlüklerini Çıkararak Nebevi Sünnet’e Bakmak : NanoGelenekten Makro Geleneğe-Bir Kitap Üzerine Notlar (Makale Tercümesi)

YILMAZ İSMAİL
Yayın Yeri: İlahiyat Akademi (Arapça)
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
5
Osmanlı’da Eşarilik‐Maturidilik İlişkisine Genel Bir Bakış (Makale Tercümesi)

YILMAZ İSMAİL
Yayın Yeri: İlahiyat Akademi (Arapça)
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
6
Mezhep ve Mehzepçilik (Makale Tercümesi)

YILMAZ İSMAİL
Yayın Yeri: İlahiyat Akademi (Arapça)
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
7
Din ve Yabancılaşma: İmkanlar, Fırsatlar ve Tehlikeler (Makale Tercümesi)

YILMAZ İSMAİL
Yayın Yeri: İlahiyat Akademi (Arapça)
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
8
Kriz Yönetimi Açısından Hz. Peygamber in Göç sorununa Yaklaşımı ve Güncel değeri (Makale Tecümesi)

YILMAZ İSMAİL
Yayın Yeri: İlahiyat Akademi (Arapça)
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
9
İslam Düşünce Tarihinde Selefilik: Tarihsel serüveni ve genel karakteristiği (Makale Tercümesi)

YILMAZ İSMAİL
Yayın Yeri: İlahiyat Akademi (Arapça)
Arapça, Basılı+Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor

Bildiriler

6 Adet
1
Çağdaş Dönemde Evrensellik ve Tarihsellik Yönüyle Sünneti Anlamanın Fıkhî Açıdan Değerlendirilmesi

YILMAZ İSMAİL, ASLAN RECEP
Yayın Yeri: İslam Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlakı IV Modern Dönem
TÜRKİYE, Muş, Türkçe, 07.10.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
İslam Hukukuna Göre Kişilik Bozukluklarının Ehliyet Etkisi

YILMAZ İSMAİL
Yayın Yeri: Ruh Sağlığı Ve Din
TÜRKİYE, Kütahya, Türkçe, 09.09.2022

Uluslararası  Özet bildiri
3
COVID-19 SÜRECİNDE ZEKÂTIN İNSAN VE TOPLUM PSİKOLOJİSİNE ETKİSİ, EKONOMİYE SAĞLADIĞI KATKILAR

YILMAZ İSMAİL
Yayın Yeri: ULUSLARARASI İSLAM EKONOMİSİ KONGRESİ
TÜRKİYE, KARABÜK, Türkçe, 27.10.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
İslam ve Modern Hukukta Kadının Mirasta Hak Ettiği Oranlar Üzerine Değerlendirmeler

YILMAZ İSMAİL
Yayın Yeri: 3 th İnternational World Women Conferance
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 03.09.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
MODERN VERGİ İLE ZEKÂTIN AMAÇ VE İLKELER BAĞLAMINDA MUKAYESESİ

YILMAZ İSMAİL
Yayın Yeri: III. Uluslararası AVRASYA Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 04.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
KÜÇÜK BUHARA’NIN SON DÖNEM ALİMLERİNDEN ADİL ÖZBERK HOCA

YILMAZ İSMAİL
Yayın Yeri: Uluslararası Gaziantep Alimleri ve Gaziantepte Dini Hayat
Gaziantep, Türkçe, 14.10.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri

Üniversite Dışı Deneyim

3 Adet
1
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Kur’an Kursu Öğreticisi

2013 - 2013
2
Acarsan Holding

Dış Ticaret Müdürü
Arap Ülkeleriyle İletişim ve Danışmanlık,

2009 - 2013
3
Kazakistan Otırar Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi

Öğretim Görevlisi
Fıkıh ve Arapça Eğitimi,

2004 - 2007

Editörlükler

4 Adet
1
el-Hicretü ve Ahkamuhe

Yazar Adı: YILMAZ İSMAİL , Yayın Yeri: Al- Multaka Yayıncılık
Kitap, Türkçe, 2022,   Ulusal  Basılı

2
Modern Dönem Mısırda Metin Tenkidi Tartışmaları

Yazar Adı: YILMAZ İSMAİL , Yayın Yeri: İlahiyat
Kitap, Türkçe, 2022,   Uluslararası  Basılı

3
Adnan Algül - Cemal Zenkah

Yazar Adı: YILMAZ İSMAİL , Yayın Yeri: İlahiyat Makgrup Medya Pro.Rek. Yay. A.Ş.
Kitap, Arapça, 2021,   Uluslararası  TR DİZİN  Basılı

4
İlahiyat Akademi

Yazar Adı: YILMAZ İSMAİL , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Matbaası
Dergi, Türkçe, 2021,   Uluslararası  SCI  Basılı

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2021-2022 Mukayeseli İslam Hukuku ve Modern Hukuk (Uluslararası Genel ve Özel Hukuk) Türkçe 3
2 2021-2022 Mukayeseli İslam Hukuku ve Modern Hukuk Türkçe 3
3 2022-2023 Mukayeseli İslam Hukuku ve Modern Hukuk Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 İslam Hukuku II Türkçe 2
2 2021-2022 Mukayeseli İslam Ve Modern Hukuku Türkçe 3
3 2021-2022 Günümüz Fıkıh Problemleri (Mali Hukuk) Türkçe 3
4 2021-2022 Mukayeseli İslam Hukuku Türkçe 3
5 2022-2023 İslam Hukuk Metodolojisi Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2015-2016 Arapça Gramer- okuma anlama- sözlü anlatım Arapça 24
2 2014-2015 Arapça Gramer- okuma anlama- sözlü anlatım Arapça 24
3 2013-2014 Arapça Gramer- okuma anlama- sözlü anlatım Arapça 24
4 2015-2016 Günümüz Fıkıh Problemleri Türkçe 10
5 2016-2017 İslam İbadet Esasları Türkçe 8
6 2016-2017 Günümüz Fıkıh Problemleri Türkçe 4
7 2016-2017 Arapça Gramer Arapça 6
8 2015-2016 Arapça Gramer Arapça 6
9 2014-2015 Arapça Gramer Arapça 6
10 2013-2014 Arapça Gramer Arapça 6
11 2014-2015 Kur an Okuma ve Tecvid bilgisi Türkçe 2
12 2013-2014 Kur an Okuma ve Tecvid bilgisi Türkçe 2
13 2016-2017 Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim Türkçe 2
14 2015-2016 Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim Türkçe 2
15 2014-2015 Kur anı Kerim Okuma bilgisi ve Tecvid bilgisi Türkçe 2
16 2013-2014 Kur anı Kerim Okuma bilgisi ve Tecvid bilgisi Türkçe 2
17 2017-2018 İslam Hukuku Türkçe 2
18 2017-2018 İslam Hukuku ve Modern Hukuk Türkçe 2
19 2017-2018 Arapça Dilbilgisi Arapça 6
20 2017-2018 Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim Türkçe 2
21 2017-2018 Günümüz Fıkıh Problemleri Türkçe 2
22 2017-2018 İslam İbadet Esasları Türkçe 2
23 2017-2018 İslam Hukukuna Giriş Arapça 2
24 2017-2018 Günümüz Fıkıh Problemleri Arapça 2
25 2019-2020 Türk Hukuk Tarihi Türkçe 2
26 2019-2020 İslam Hukuku ve Modern Hukuk Türkçe 2
27 2019-2020 Günümüz Fıkıh Problemleri Türkçe 2
28 2019-2020 İslam İbadet Esasları Türkçe 2
29 2019-2020 İslam Hukuku Türkçe 2
30 2019-2020 İslam Hukuku II Türkçe 2
31 2019-2020 İslam Hukukuna Giriş Türkçe 2
32 2019-2020 Arap Dili Gramer Türkçe 6
33 2018-2019 İslam Hukuku II Türkçe 2
34 2018-2019 Türk Hukuk Tarihi Türkçe 2
35 2018-2019 İslam Hukuku Türkçe 2
36 2018-2019 Günümüz Fıkıh Problemleri Türkçe 2
37 2018-2019 İslam Hukukuna Giriş Türkçe 2
38 2018-2019 Arapça Gramer Türkçe 6
39 2018-2019 İslam İbadet Esasları Arapça 2
40 2019-2020 İslam Hukukuna Giriş Arapça 2
41 2018-2019 Hitabet ve Mesleki Uygulama Türkçe 2
42 2021-2022 İslam Hukukuna Giriş Türkçe 2
43 2021-2022 İslam Hukuku II Türkçe 2
44 2021-2022 İslam Hukuku I Türkçe 4
45 2021-2022 İslam Hukukuna Giriş Arapça 2
46 2021-2022 İslam İbadet Esasları Arapça 2
47 2022-2023 Mecelle ve Küllî Kaideler Türkçe 2
48 2022-2023 Günümüz Fıkıh Problemleri Türkçe 2
49 2022-2023 İslam Hukukuna Giriş Türkçe 2
50 2013-2014 Arap dili Arapça 18

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Devam Ediyor İslam Hukuku Açısından Yapay Rahim ve Yapay Üreme Teknikleri MERYEM GÖKDERE TezMerkezi 2022
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Türk Borçlar Kanunu'ndaki genel işlem şartlarının İslam borçlar hukuku açısından değerlendirilmesi RUMEYSA DİKMEN TezMerkezi 2022
2 Devam Ediyor Şafiî Mezhebinde Helâl Gıda Kriterleri EYYÜP YILDIZ TezMerkezi 2022