Doç.Dr. MEHMET SOĞUKÖMEROĞULLARI

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI


Filoloji Temel Alanı  Yeni Türk Edebiyatı

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

16 Adet
1
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı
TÜRKİYE,

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
2
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II

Yayın Yeri: Kültür Bakanlığı
TÜRKİYE, Ankara

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
3
Türk Edebiyatı İsismler Sözlüğü

Yayın Yeri: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı
TÜRKİYE,

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
4
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi
TÜRKİYE, Ankara

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
5
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II

Yayın Yeri: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı
TÜRKİYE,

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
6
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II

Yayın Yeri: Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı
TÜRKİYE, Ankara

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
7
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II

Yayın Yeri: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı
TÜRKİYE, İstanbul

Ulusal  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
8
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yayın Yeri: Kültür Bakanlığı
TÜRKİYE, İstanbul

Uluslararası  Ansiklopedi Maddesi  Türkçe
9
Kilis’te Bilge Bir Kalem Hasan Şahmaranoğlu

Yayın Yeri: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Matbaası
ISBN: 978-605-2151-04-4, TÜRKİYE, Kilis

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
10
Namık Kemal Hayatı Divanı Eserleri

Yayın Yeri: Doğu Kütüphanesi Yayınları
ISBN: 978-605-5227-86-9, TÜRKİYE, İstanbul

Ulusal  Kitap Tercümesi  Türkçe
11
Seyfettin Başcıllar Hayatı Sanatı Düşünce Yazıları Hakkında Yazılanlar ve Bütün Şiirleri

Yayın Yeri: Palet Yayınları
ISBN: 978-605-5262-59-4, TÜRKİYE, Konya

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
12
Turancılık Fikri

Yayın Yeri: Gece Kitaplığı Yayınları
ISBN: 978-605-324-074-7, TÜRKİYE, Ankara

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
13
Geleneksel Türk Sanatında ve Edebiyatımızda Su

Yayın Yeri: ASKİ Genel Müdürlüğü Yayınları
ISBN: 978-9944-473-63-7, TÜRKİYE, Ankara

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
14
Hafız Kâmil Kıdeyş in Hayatı ve Şiir Dünyası

Yayın Yeri: Grafiker
ISBN: 978-605-4692-16-3, TÜRKİYE, Ankara

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
15
Fethi Tevetoğlu Hayatı Sanatı ve Şairliği

Yayın Yeri: Grafiker
ISBN: 978-605-4692-17-0, TÜRKİYE, Ankara

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
16
Türk Bilig Revüsü İran Turan Cengleri

Yayın Yeri: Grafiker
ISBN: 978-605-4692-18-7,

Ulusal  Kitap Tercümesi  Türkçe

Makaleler

25 Adet
1
Portre Kuramı ve Bahaettin Karakoç’un Şiirlerinde Portreler

SOĞUKÖMEROĞULLARI MEHMET
Yayın Yeri: İLESAM
Türkçe, Basılı, 2018

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale
2
Gaziantep Orta Mektebi Muallimlerinden Hayrettin İlhan’ın Vatanım İçin İstiklâl Hatıraları Adlı Kitabı Ve İncelemesi

SOĞUKÖMEROĞULLARI MEHMET
Yayın Yeri: Gaziantep Ayıntap Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
3
Besim Atalay ın Baş Belaları Adlı Tiyatro Eseri ve İncelemesi

SOĞUKÖMEROĞULLARI MEHMET
Yayın Yeri: TURUK
TÜRKİYE, İngilizce, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ASOS
4
Fethi Tevetoğlu

SOĞUKÖMEROĞULLARI MEHMET
Yayın Yeri: Türkiz
Türkçe, Basılı, 2014

Ulusal  Hakemli  Derleme Makale  ASOS
5
Ali Rıza Seyfi nin Macarlar ve Sebilürreşad ın Türk Macar Birleşmesi Yazıları Üzerine Düşünceler

SOĞUKÖMEROĞULLARI MEHMET
Yayın Yeri: Turan
Türkçe, Basılı, 2014

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale
6
Türk Ocaklarıyla İlgili İki Yazı ve Düşündürdükleri

SOĞUKÖMEROĞULLARI MEHMET
Yayın Yeri: Turan
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2014

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale
7
Altın Işık Dergisi Üzerine

SOĞUKÖMEROĞULLARI MEHMET
Yayın Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim
8
Fethi Tevetoğlu nun Öykücülüğü

SOĞUKÖMEROĞULLARI MEHMET
Yayın Yeri: Bal-Tam Türklük Bilgisi
KOSOVA, Türkçe, Basılı, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
9
Harf Üzerine Tartışmaların Sebilürreşad Dergisine Yansımaları

SOĞUKÖMEROĞULLARI MEHMET
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim
10
Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu nun Peşte Turan Cemiyeti Yazısı ve Düşündürdükleri

SOĞUKÖMEROĞULLARI MEHMET
Yayın Yeri: Turan
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2013

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale
11
Atsız Mecmua Üzerine

SOĞUKÖMEROĞULLARI MEHMET
Yayın Yeri: Asia Minor Studies
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  yok
12
İsmet Kırdar ın Hacı Bektaş Velî Romanı Üzerine

SOĞUKÖMEROĞULLARI MEHMET
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İngilizce, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim
13
Mahmut Yesari nin Yufka Yürek Osman ve Deliler Hekimi Adlı Tiyatro Eserleri ve İncelemeleri

SOĞUKÖMEROĞULLARI MEHMET
Yayın Yeri: Turkish Studies
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim
14
Türk Romanında Macarlar

SOĞUKÖMEROĞULLARI MEHMET
Yayın Yeri: BAL-TAM TÜRKLÜK BİLGİSİ
KOSOVA, Türkçe, Basılı, 2012

Uluslararası  Hakemli  Derleme Makale  Endekste taranmıyor
15
Nüzhet Erman ın Şiirlerinde Hacı Bektaş Veli Algısı

SOĞUKÖMEROĞULLARI MEHMET
Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim, ASOS, MLA
16
Metal Fırtına 4 Turan Romanında Metinlerarası İlişkiler

SOĞUKÖMEROĞULLARI MEHMET
Yayın Yeri: Turkish Studies
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim
17
Yahya Kemal Beyatlı nın Şiirlerinde Dinî Mistik Metafizik Ögeler

SOĞUKÖMEROĞULLARI MEHMET
Yayın Yeri: Teke
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
18
İki Roman Bağlamında Turancılık Fikri Ütopya mıdır

SOĞUKÖMEROĞULLARI MEHMET
Yayın Yeri: Türk Yurdu
Türkçe, Basılı, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
19
Servet i Fünûn Edebiyatı Gayrı Millî midir

SOĞUKÖMEROĞULLARI MEHMET
Yayın Yeri: Turkish Studies
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim
20
Tiyatro ile Tarihten Milliyetçiliğe Türkiye de Attila

SOĞUKÖMEROĞULLARI MEHMET
Yayın Yeri: Turkish Studies
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim
21
Ali Canip Yöntem in Milli Edebiyat Görüşleri

SOĞUKÖMEROĞULLARI MEHMET
Yayın Yeri: Türk Dünyası Araştırmaları
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2010

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim
22
Ahmet Ümit in Kar Kokusu Romanında Toplumcu Gerçekçilik

SOĞUKÖMEROĞULLARI MEHMET
Yayın Yeri: Turkish Studies
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2010

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim
23
Fuat Şükrü Dilbilen in Şiirlerinde Toplumsal Hafıza

SOĞUKÖMEROĞULLARI MEHMET
Yayın Yeri: Karadeniz Araştırmaları
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2010

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ulakbim
24
Kemal Tahir in Devlet Ana Romanında Toplumcu Gerçekçilik

SOĞUKÖMEROĞULLARI MEHMET
Yayın Yeri: Mavi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2007

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale
25
Ziya Gökalp in Alageyik Şiirindeki Mitolojik Motifler

SOĞUKÖMEROĞULLARI MEHMET
Yayın Yeri: Edebiyat Otağı
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2006

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale

Bildiriler

6 Adet
1
Mehmet Asaf’ın ”Beyimin Edebiyata Merakı” Adlı Tiyatro Eseri ve İncelemesi

SOĞUKÖMEROĞULLARI MEHMET
Yayın Yeri: II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni
TÜRKİYE, Erzurum, Türkçe, 21.06.2019

Uluslararası  Özet bildiri
2
Şerif Aktaş’ın Şairliği

SOĞUKÖMEROĞULLARI MEHMET
Yayın Yeri: II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni
TÜRKİYE, Erzurum, Türkçe, 21.06.2019

Uluslararası  Özet bildiri
3
İstiklal Harbinden Yemen Harbine Tutsak Yollar Romanı

SOĞUKÖMEROĞULLARI MEHMET
Yayın Yeri: Savaş ve Edebiyat Sempozyumu
TÜRKİYE, Sakarya, Türkçe, 16.12.2014

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
Doktor Mehmet Fahri nin Manzum İşkodra Tarih i Harbi Adlı Eseri Üzerine

SOĞUKÖMEROĞULLARI MEHMET
Yayın Yeri: TUKAS 2014 Uluslararası Türk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu
TÜRKİYE, Nevşehir, Türkçe, 12.11.2014

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
Beşir Ayvazoğlu nun Şiirlerinde Metinlerarası Göndermeler

SOĞUKÖMEROĞULLARI MEHMET
Yayın Yeri: Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi
Türkçe, 09.06.2009

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
Türk Romanında Türk Ocağı Algısı

SOĞUKÖMEROĞULLARI MEHMET
Yayın Yeri: Bir Fikir Hareketinin Yüzyılı Türk Ocakları Uluslararası Sempozyumu
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 07.05.2012

Uluslararası  Tam metin bildiri

Projeler

1 Adet
1
Türk Dünyası Vatandaşlığı Projesi

Türk Dünyası
BAP,   Araştırmacı 

ULUSAL  Devam Ediyor

Üniversite Dışı Deneyim

2 Adet
1
Wisconsin Üniversitesi

Misafir Öğretim Üyesi
Öğretim Görevlisi, Diğer

2011 - 2011  Tam Zamanlı
2
Kızılorda Korkut Ata Üniversitesi

Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi, Diğer

2007 - 2008  Tam Zamanlı

Hakemlikler

7 Adet
1
Journal of History School

Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Türkçe, 2017, TÜRKİYE, İzmir  Uluslararası  Dergi  ulakbim

2
TEKE

Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Türkçe, 2017, TÜRKİYE, ERZURUM  Uluslararası  Dergi  TR DİZİN

3
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Türkçe, 2016, TÜRKİYE, Erzurum  Uluslararası  Dergi  TR DİZİN

4
Asia Minor Studies

Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Türkçe, TÜRKİYE, Kilis  Uluslararası  Dergi  ASOS

5
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Türkçe, TÜRKİYE, Erzurum  Uluslararası  Dergi

6
Turuk

Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Türkçe, TÜRKİYE, Kastamonu  Uluslararası  Dergi

7
Turkish Studies

Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
Türkçe, TÜRKİYE,   Uluslararası  Dergi  Ulakbim

Editörlükler

2 Adet
1
Gaziantep Üniversitesi Ayıntab Araştırmaları Dergisi

Yazar Adı: SOĞUKÖMEROĞULLARI MEHMET , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2019,   Uluslararası

2
Asia Minor Studies

Yazar Adı: SOĞUKÖMEROĞULLARI MEHMET , Yayın Yeri: Asia Minor Studies
Dergi, Türkçe, 2015,   Uluslararası  Basılı

İdari Görevler

Ödüller

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 Edebiyat ve Toplum Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 ŞİİR SANATI Türkçe 3
2 2014-2015 Şiir Sanatı Türkçe 3
3 2014-2015 Şiir İncelemeleri Türkçe 3
4 2013-2014 Şiir Sanatı Türkçe 3
5 2013-2014 Şiir İncelemeleri Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 TÜRKÇE KOMPOZİSYON Türkçe 2
2 2018-2019 Tanzimat Edebiyatı (Şiir) Türkçe 2
3 2018-2019 Servet-i Fünun Edebiyatı (Şiir) Türkçe 2
4 2018-2019 Milli Edebiyat (Şiir) Türkçe 2
5 2018-2019 Metin Yazarlığı Türkçe 2
6 2014-2015 Türkçe Kompozisyon Türkçe 2
7 2014-2015 Yeni Türk Edebiyatına Giriş Türkçe 3
8 2014-2015 Yeni Türk Edebiyatı I Türkçe 2
9 2014-2015 Azerbaycan Edebiyatı Türkçe 2
10 2014-2015 Karşılaştırmalı Türk Dünyası Edebiyatı Türkçe 2
11 2014-2015 Edebiyat Bilgi ve Teorileri Türkçe 2
12 2014-2015 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Türkçe 2
13 2014-2015 Edebiyat Bilgi ve Kuramları Türkçe 2
14 2013-2014 Türkçe Kompozisyon Türkçe 2
15 2013-2014 Türkçe Kompozisyon Türkçe 2
16 2013-2014 Yeni Türk Edebiyatına Giriş Türkçe 3
17 2013-2014 Yeni Türk Edebiyatı I Türkçe 2
18 2013-2014 Azerbaycan Edebiyatı Türkçe 2
19 2013-2014 Karşılaştırmalı Türk Dünyası Edebiyatı Türkçe 2
20 2013-2014 Edebiyat Bilgi ve Teorileri Türkçe 2
21 2013-2014 Edebiyat Bilgi ve Kuramları Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Yıl
1 Devam Ediyor ÖMER SIDKI'NIN MÜKEMMEL KAVÂİD-İ LİSÂN-I OSMÂNÎ ADLI DİL BİLGİSİ KİTABI (METİN- İNCELEME- DİZİN-SÖZLÜK) MERVE DENDUŞ 2019
2 Devam Ediyor Dinçer Sümer'in Hayatı, Sanatı ve Tiyatroları Üzerine Bir İnceleme HALİL BİCERİK 2019
3 Devam Ediyor MEHMET YAŞIN'IN ŞİİRLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA GÜLDEN BİLGİN 2019
4 Devam Ediyor AHMET YILMAZ BOYUNAĞA'NIN HAYATI, SANATI VE ESERLERİNİN TEMATİK İNCELEMESİ ÖMER IRAK 2019
5 Tamamlandı Muhterem Yüceyılmaz'ın hayatı ve romanları üzerine bir araştırma ZELİHA CERİTOĞLU 2018
6 Tamamlandı Hakan İlhan Kurt'un hayatı, sanatı ve şiirleri üzerine bir araştırma ÖZLEM KIZILCIK 2018
7 Tamamlandı Ayten Demirağ'ın hayatı, sanatı ve edebî kişiliği üzerine bir inceleme MEHMET KURTOĞLU 2018
8 Tamamlandı Almanya'daki Türk sanatçılar üzerine biyografik bir çalışma GAMZE BALA 2017
9 Tamamlandı Şükrü Erbaş şiirinde çocuk ve çocukluk kavramı üzerine bir araştırma BİRGÜL IRMAK 2017
10 Tamamlandı Ahmet Yılmaz Boyunağa'nın hayatı, eserleri ve tarihi romanları üzerine bir inceleme ALİ POLAT 2016
11 Tamamlandı Bahçe Dergisi üzerine tahlilî fihrist, inceleme ve metin AHMET AKIL 2014
12 Tamamlandı Seyfettin Başcıllar'ın hayatı, sanatı ve şairliği OSMAN EROĞLU 2013
13 Tamamlandı Nermin Bezmen'in hayatı ve romanları üzerine bir inceleme KENAN YAVUZ 2013

Üyelikler

1 Adet
1
İlesam

 Üye    2010 

Sanatsal Faaliyetler

1 Adet
1
konferans

Etkinlik Yeri: Gaziantep
Düzenleyenler : Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi Bölümü
Konferans  21.03.2016 - 21.03.2016

Ulusal  Özgün  Diğer