Dr.Öğr.Üyesi SÜLEYMAN ŞAHAN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAMCILIK

   suleymansahan@gantep.edu.tr  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  İletişim Çalışmaları  Siyasal İletişim  Dijital İletişim  Kitle İletişimi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

13 Adet
1
İletişim ve Medya Alanında Uluslararası Araştırmalar XV

Yayın Yeri: Eğitim Yayınevi
ISBN: 978-625-6489-61-5, TÜRKİYE, Konya, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Siyasal Davranış: Siyasal Katılma ve Siyasal Toplumsallaşma Üzerine Bir Değerlendirme

Yayın Yeri: Akademisyen Yayınevi
ISBN: 978-625-6965-23-2, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
İletişim ve Medya Alanında Uluslararası Araştırmalar XI

Yayın Yeri: Eğitim Yayınevi
ISBN: 978-625-6382-09-1, TÜRKİYE, Konya, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
A’DAN Z’YE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI-8

Yayın Yeri: İksad Publishing House
ISBN: 978-625-6955-35-6, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
5
Disiplinlerarası Bir Alan Olarak Dijitalleşme

Yayın Yeri: Eğitim Yayınevi
ISBN: 978-625-8108-69-9, TÜRKİYE, Konya, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Bir Yaşam Alanı Olarak Dijital Medya (Kuramlar, Uygulamalar, Tartışmalar)

Yayın Yeri: Eğitim Yayınevi
ISBN: 978-625-8223-47-7, TÜRKİYE, Konya, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Siyasal Liderlik: İmaj ve Seçmen Davranışları Üzerine Bir Değerlendirme

Yayın Yeri: Literatürk Academia
ISBN: 978-605-70091-4-2, TÜRKİYE, Konya, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
Algı Yönetimi

Yayın Yeri: Literatürk Academia
ISBN: 978-605-70091-0-4, TÜRKİYE, Konya, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
9
İletişim ve Sanat İncelemeleri

Yayın Yeri: İKSAD Publishing House
ISBN: 978-625-7636-66-7, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
10
Siyasal İletişim: Politik Olanı Düşünmek ve Araştırmak

Yayın Yeri: Siyasal Kitapevi
ISBN: 978-625-7424-09-7, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
11
Yeni Medya, Toplum ve Siyasal İletişim

Yayın Yeri: Ütopya
ISBN: 978-605-9378-84-0, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
12
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler -2019

Yayın Yeri: Gece Kitaplığı
ISBN: 978-605-180-845-1, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
13
Türk Siyasal Hayatında Propaganda Çalışmaları

Yayın Yeri: Akademisyen Kitapevi
ISBN: 978-605-258-365-4, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

9 Adet
1
Distopik Sinemada Gözetim Kavramı

ŞAHAN SÜLEYMAN, Balcı Rabia, Türkeri Merve
Yayın Yeri: Türkiye Medya Akademisi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL, ADVANCED SCIENCES INDEX, ASOS INDEX, CITE FACTOR
2
Sosyal Medya Kullanıcılarının Mahremiyet Yönelimlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

ŞAHAN SÜLEYMAN
Yayın Yeri: Yeni Medya (Online)
Türkçe, Elektronik, 2023

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Kapitalist Dünyada Postmodern Tüketim: Para Avcısı (The Wolf Of Wall Street) Örneği

ŞAHAN SÜLEYMAN, Demir Ali Okan
Yayın Yeri: İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS İndeks, Google Scholar
4
Yerel Seçimlerde Aday İmajı: Gaziantep Örneği

ŞAHAN SÜLEYMAN, CİNKARA MUHAMMET YUSUF
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
Televizyon Dizilerinde Muhafazakâr Kimliğin İnşası: Bir Başkadır Örneği

ŞAHAN SÜLEYMAN
Yayın Yeri: Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus, SOBIAD, ESJI, DRJI, BASE, ACARINDEX, ASOS
6
Politikanın Estetikleşmesi ve Teatralleşmesi Bağlamında Nasyonal Sosyalist Propaganda

ŞAHAN SÜLEYMAN
Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, MLA, Proquest CSA, Index Copernicus, EuroPub Database, Index Islamicus, S
7
Sovyetler Birliği’inde Batı Blok’unun Radyo Yayınlarının Karikatürler Üzerinden Eleştirisi

ŞAHAN SÜLEYMAN
Yayın Yeri: TRT Akademi
Türkçe, Basılı, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
Teknokrasi Teorisi Bağlamında Politikada Uzmanlaşma ve Demokrasi

ÇETİN MUHARREM,ŞAHAN SÜLEYMAN
Yayın Yeri: Social Science Studies Journal
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  index copernicu
9
Politikanın Üretiminde ve Sunumunda Uzmanlar: Yeni Politik Seçkinler Üzerine Teorik Bir İnceleme

ŞAHAN SÜLEYMAN
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN

Bildiriler

7 Adet
1
Siyasal İletişim Sürecinde Hakikat Üretimi: Don't Look Up Örneği

ŞAHAN SÜLEYMAN
Yayın Yeri: International Asian Congress on Contemporary Sciences -VII
FİLİPİNLER, Olongapo City,, Türkçe, 09.12.2022

Uluslararası  Özet bildiri
2
Postmodern Çağda Reklam ve Tüketim

ŞAHAN SÜLEYMAN, Atıcı Zöhre
Yayın Yeri: Ankara International Congress On Scientific Research-VII
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 02.12.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Neoliberal Demokrasinin Krizi Üzerine Alternatif Arayışlar: Postdemokratik Bir Müzakere Söylemi Geliştirme Çabası

ŞAHAN SÜLEYMAN
Yayın Yeri: III. International Siirt Scientific Research Congress
TÜRKİYE, Siirt, Türkçe, 18.11.2022

Uluslararası  Özet bildiri
4
Siyasal İletişimi Etik Açıdan Değerlendirme

ŞAHAN SÜLEYMAN
Yayın Yeri: III. UMTEP Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 21.06.2018

Uluslararası  Özet bildiri
5
Küreselleşme Bağlamında Yeni Siyaset Arayışları

ŞAHAN SÜLEYMAN
Yayın Yeri: III. UMTEP Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 21.06.2018

Uluslararası  Özet bildiri
6
Politikanın Bilimselleşme Sürecinde Teknik Bilgi ve Kamu Yararı Arasındaki İlişki

ŞAHAN SÜLEYMAN
Yayın Yeri: II. Uluslararası Al Farabi Sosyal Bilimler Kongresi
Türkçe, 06.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
7
Siyasal İletişim Sürecinde Lider İmajı ve Sanal Kimlik: Devlet Bahçeli Örneği

ŞAHAN SÜLEYMAN
Yayın Yeri: I.Uluslararası Al Farabi Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri

Editörlükler

3 Adet
1
Simetrik İletişim Araştırmaları Dergisi

Yazar Adı: USTAKARA FUAT,KORKMAZ ALİ,BECAN CİHAN,AKTAN ERCAN,ŞAHAN SÜLEYMAN , Yayın Yeri: Simetrik İletişim Platformu
Dergi, Türkçe, 2019, TÜRKİYE,   Ulusal  Asos Index, Academic Journal Index, ResearchBib  Elektronik

2
Simetrik İletişim Araştırmaları Dergisi

Yazar Adı: USTAKARA FUAT,KORKMAZ ALİ,BECAN CİHAN,AKTAN ERCAN,ŞAHAN SÜLEYMAN , Yayın Yeri: Simetrik İletişim Platformu
Dergi, Türkçe, 2019,   Ulusal  Asos Index, Academic Journal Index, ResearchBib  Elektronik

3
Simetrik İletişim Araştırmaları Dergisi

Yazar Adı: GÖKSU OĞUZ,KORKMAZ ALİ,AKTAN ERCAN,ŞAHAN SÜLEYMAN , Yayın Yeri: Simetirk İletişim Platformu
Dergi, Türkçe, 2019,   Ulusal  Academic Journal Index  Elektronik

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2021-2022 Politikanın Medyatikleşmesi Türkçe 3
2 2022-2023 Politikanın Medyatikleşmesi Türkçe 3
3 2021-2022 Siyasal İmaj Türkçe 3
4 2022-2023 Siyasal İmaj Türkçe 3
5 2021-2022 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Etik Türkçe 3
6 2021-2022 Günümüz Medyasında Anlam İnşası Türkçe 3
7 2022-2023 Günümüz Medyasında Anlam İnşası Türkçe 3
8 2021-2022 Kamuoyu ve Gündem Yaratma Türkçe 3
9 2022-2023 Kamuoyu ve Gündem Yaratma Türkçe 3
10 2021-2022 Reklam ve Tüketim Kültürü Türkçe 3
11 2022-2023 Reklam ve Tüketim Kültürü Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2021-2022 Sosyoloji Türkçe 3
2 2021-2022 İletişim Tarihi Türkçe 3
3 2021-2022 İletişim Kuramları Türkçe 3
4 2021-2022 İletişim ve Propaganda Türkçe 2
5 2021-2022 Sosyal Medya ve İletişim Türkçe 3
6 2021-2022 Kamuoyu Araştırmaları Türkçe 4
7 2021-2022 Siyasal İletişim Kampanyaları Türkçe 4
8 2021-2022 Sosyal Psikoloji Türkçe 3
9 2022-2023 Sosyoloji Türkçe 3
10 2022-2023 İletişim Tarihi Türkçe 3
11 2022-2023 İletişim Kuramları Türkçe 3
12 2022-2023 İletişim ve Propaganda Türkçe 2
13 2022-2023 Sosyal Medya ve İletişim Türkçe 3
14 2022-2023 Kamuoyu Araştırmaları Türkçe 4
15 2022-2023 Siyasal İletişim Kampanyaları Türkçe 4
16 2022-2023 Sosyal Psikoloji Türkçe 3
17 2021-2022 Halkla İlişkiler I Türkçe 3
18 2021-2022 Politik Kültür Türkçe 3
19 2022-2023 Politik Kültür Türkçe 3
20 2022-2023 İletişim Uzmanı Adayı Yetkinlik Dersi Türkçe 12
21 2021-2022 Politika ve Propaganda Türkçe 3
22 2022-2023 Politika ve Propaganda Türkçe 3
23 2021-2022 Siyasal İletişim Kampanyaları Türkçe 3
24 2022-2023 Siyasal İletişim Kampanyaları Türkçe 3