Dr.Öğr.Üyesi SÜLEYMAN ŞAHAN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAMCILIK

   suleymansahan@gantep.edu.tr  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  İletişim Çalışmaları

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

9 Adet
1
Disiplinlerarası Bir Alan Olarak Dijitalleşme

Yayın Yeri: Eğitim Yayınevi
ISBN: 978-625-8108-69-9, TÜRKİYE, Konya, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Bir Yaşam Alanı Olarak Dijital Medya (Kuramlar, Uygulamalar, Tartışmalar)

Yayın Yeri: Eğitim Yayınevi
ISBN: 978-625-8223-47-7, TÜRKİYE, Konya, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Siyasal Liderlik: İmaj ve Seçmen Davranışları Üzerine Bir Değerlendirme

Yayın Yeri: Literatürk Academia
ISBN: 978-605-70091-4-2, TÜRKİYE, Konya, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Algı Yönetimi

Yayın Yeri: Literatürk Academia
ISBN: 978-605-70091-0-4, TÜRKİYE, Konya, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
İletişim ve Sanat İncelemeleri

Yayın Yeri: İKSAD Publishing House
ISBN: 978-625-7636-66-7, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Siyasal İletişim: Politik Olanı Düşünmek ve Araştırmak

Yayın Yeri: Siyasal Kitapevi
ISBN: 978-625-7424-09-7, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Yeni Medya, Toplum ve Siyasal İletişim

Yayın Yeri: Ütopya
ISBN: 978-605-9378-84-0, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
Türk Siyasal Hayatında Propaganda Çalışmaları

Yayın Yeri: Akademisyen Kitapevi
ISBN: 978-605-258-365-4, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
9
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler -2019

Yayın Yeri: Gece Kitaplığı
ISBN: 978-605-180-845-1, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

6 Adet
1
Yerel Seçimlerde Aday İmajı: Gaziantep Örneği

ŞAHAN SÜLEYMAN, CİNKARA MUHAMMET YUSUF
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Politikanın Estetikleşmesi ve Teatralleşmesi Bağlamında Nasyonal Sosyalist Propaganda

ŞAHAN SÜLEYMAN
Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO, MLA, Proquest CSA, Index Copernicus, EuroPub Database, Index Islamicus, S
3
Televizyon Dizilerinde Muhafazakâr Kimliğin İnşası: Bir Başkadır Örneği

ŞAHAN SÜLEYMAN
Yayın Yeri: Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus, SOBIAD, ESJI, DRJI, BASE, ACARINDEX, ASOS
4
Sovyetler Birliği’inde Batı Blok’unun Radyo Yayınlarının Karikatürler Üzerinden Eleştirisi

ŞAHAN SÜLEYMAN
Yayın Yeri: TRT Akademi
Türkçe, Basılı, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
Teknokrasi Teorisi Bağlamında Politikada Uzmanlaşma ve Demokrasi

ÇETİN MUHARREM,ŞAHAN SÜLEYMAN
Yayın Yeri: Social Science Studies Journal
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  index copernicu
6
Politikanın Üretiminde ve Sunumunda Uzmanlar: Yeni Politik Seçkinler Üzerine Teorik Bir İnceleme

ŞAHAN SÜLEYMAN
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN

Bildiriler

4 Adet
1
Küreselleşme Bağlamında Yeni Siyaset Arayışları

ŞAHAN SÜLEYMAN
Yayın Yeri: III. UMTEP Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 21.06.2018

Uluslararası  Özet bildiri
2
Siyasal İletişimi Etik Açıdan Değerlendirme

ŞAHAN SÜLEYMAN
Yayın Yeri: III. UMTEP Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 21.06.2018

Uluslararası  Özet bildiri
3
Politikanın Bilimselleşme Sürecinde Teknik Bilgi ve Kamu Yararı Arasındaki İlişki

ŞAHAN SÜLEYMAN
Yayın Yeri: II. Uluslararası Al Farabi Sosyal Bilimler Kongresi
Türkçe, 06.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
4
Siyasal İletişim Sürecinde Lider İmajı ve Sanal Kimlik: Devlet Bahçeli Örneği

ŞAHAN SÜLEYMAN
Yayın Yeri: I.Uluslararası Al Farabi Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri

Editörlükler

3 Adet
1
Simetrik İletişim Araştırmaları Dergisi

Yazar Adı: USTAKARA FUAT,KORKMAZ ALİ,BECAN CİHAN,AKTAN ERCAN,ŞAHAN SÜLEYMAN , Yayın Yeri: Simetrik İletişim Platformu
Dergi, Türkçe, 2019, TÜRKİYE,   Ulusal  Asos Index, Academic Journal Index, ResearchBib  Elektronik

2
Simetrik İletişim Araştırmaları Dergisi

Yazar Adı: USTAKARA FUAT,KORKMAZ ALİ,BECAN CİHAN,AKTAN ERCAN,ŞAHAN SÜLEYMAN , Yayın Yeri: Simetrik İletişim Platformu
Dergi, Türkçe, 2019,   Ulusal  Asos Index, Academic Journal Index, ResearchBib  Elektronik

3
Simetrik İletişim Araştırmaları Dergisi

Yazar Adı: GÖKSU OĞUZ,KORKMAZ ALİ,AKTAN ERCAN,ŞAHAN SÜLEYMAN , Yayın Yeri: Simetirk İletişim Platformu
Dergi, Türkçe, 2019,   Ulusal  Academic Journal Index  Elektronik

İdari Görevler