Dr.Öğr.Üyesi İHSAN KARSLIOĞLU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ


Sağlık Bilimleri Temel Alanı  Radyasyon Onkolojisi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Makaleler

17 Adet
1
Zinc Sulfate and/or Growth Hormone Administration for the Prevention of Radiation-Induced Dermatitis: a Placebo-Controlled Rat Model Study

KANDAZ MUSTAFA,ERTEKİN MUSTAFA VECDİ,KARSLIOĞLU İHSAN,ERDOĞAN FAZLI,SEZEN ORHAN,GEPDİREMEN ALİ AKÇAHAN,GÜNDOĞDU CEMAL
Yayın Yeri: Biological Trace Element Research
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI
2
Evaluation of the preventive effect of dexpanthenol in radiation injury by lung perfusion scintigraphy

KOÇ ZEHRA PINAR,İN ERDAL,ÜÇER ÖZLEM,KARSLIOĞLU İHSAN,CANPOLAT SİNAN
Yayın Yeri: Nuclear Medicine Communications
İngilizce, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
3
Vitamin E and l-carnitine, separately or in combination, in the prevention of radiation-induced brain and retinal damages

SEZEN ORHAN,ERTEKİN MUSTAFA VECDİ,DEMİRCAN BERNA,KARSLIOĞLU İHSAN,ERDOĞAN FAZLI,KOÇER İBRAHİM,ÇALIK İLKNUR,GEPDİREMEN ALİ AKÇAHAN
Yayın Yeri: Neurosurgical Review
İngilizce, Basılı, 2008

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
4
The effect of L carnitine in the prevention of ionizing radiation induced cataracts a rat model

KOÇER İBRAHİM,TAYSI SEYİTHAN,ERTEKİN MUSTAFA VECDİ,KARSLIOĞLU İHSAN,GEPDİREMEN ALİ AKÇAHAN,SEZEN ORHAN,ŞERİFOĞLU KORKMAZ
Yayın Yeri: GRAEFES ARCHIVE FOR CLINICAL AND EXPERIMENTAL OPHTHALMOLOGY
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, İngilizce, Basılı, 2007

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI
5
Is growth hormone a radioprotective agent

TEKİN SALİM BAŞOL,ERTEKİN MUSTAFA VECDİ,ERDOĞAN FAZLI,SEZEN ORHAN,KARSLIOĞLU İHSAN,GEPDİREMEN ALİ AKÇAHAN,ŞERİFOĞLU KORKMAZ,ŞİPAL SARE
Yayın Yeri: JOURNAL OF THE EUROPEAN ACADEMY OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY
İNGİLTERE, İngilizce, Elektronik, 2006

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
6
Radioprotective effects of melatonin on radiation induced cataract

KARSLIOĞLU İHSAN,ERTEKİN MUSTAFA VECDİ,TAYSI SEYİTHAN,KOÇER İBRAHİM,SEZEN ORHAN,GEPDİREMEN ALİ AKÇAHAN,KOÇ MEHMET,BAKAN NURİ
Yayın Yeri: JOURNAL OF RADIATION RESEARCH
JAPONYA, İngilizce, Basılı, 2005

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI
7
Özefagus Kanserlerinde Kemoradyoterapi Sonuçları

KOÇ MEHMET,KARSLIOĞLU İHSAN,SEZEN ORHAN,ERTEKİN MUSTAFA VECDİ,TEKİN SALİM BAŞOL
Yayın Yeri: TÜRK HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ DERGİSİ
Türkçe, Basılı, 2004

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  SCOPUS
8
The effect of zinc sulphate in the prevention of radiation induced dermatitis

ERTEKİN MUSTAFA VECDİ,TEKİN SALİM BAŞOL,ERDOĞAN FAZLI,KARSLIOĞLU İHSAN,GEPDİREMEN ALİ AKÇAHAN,SEZEN ORHAN,BALCI ERCAN,GÜNDOĞDU CEMAL
Yayın Yeri: JOURNAL OF RADIATION RESEARCH
JAPONYA, İngilizce, Basılı, 2004

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI
9
Protective role of intramuscularly administered vitamin E on the levels of lipid peroxidation and the activities of antioxidant enzymes in the lens of rats made cataractous with gamma irradiation

KARSLIOĞLU İHSAN,ERTEKİN MUSTAFA VECDİ,KOÇER İBRAHİM,TAYSI SEYİTHAN,SEZEN ORHAN,GEPDİREMEN ALİ AKÇAHAN,BALCI ERCAN
Yayın Yeri: EUROPEAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY
İTALYA, İngilizce, Basılı, 2004

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
10
Effects of oral Ginkgo biloba supplementation on cataract formation and oxidative stress occurring in lenses of rats exposed to total cranium radiotherapy

ERTEKİN MUSTAFA VECDİ,KOÇER İBRAHİM,KARSLIOĞLU İHSAN,TAYSI SEYİTHAN,GEPDİREMEN ALİ AKÇAHAN,SEZEN ORHAN,BALCI ERCAN,BAKAN NURİ
Yayın Yeri: JAPANESE JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, İngilizce, Basılı, 2004

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI
11
The effects of oral zinc sulphate during radiotherapy on anti oxidant enzyme activities in patients with head and neck cancer A prospective randomised placebo controlled study

ERTEKİN MUSTAFA VECDİ,KOÇ MEHMET,KARSLIOĞLU İHSAN,SEZEN ORHAN,TAYSI SEYİTHAN,BAKAN NURİ
Yayın Yeri: INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE
İNGİLTERE, İngilizce, Basılı, 2004

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI
12
Zinc sulfate in the prevention of total body irradiation induced early hematopoietic toxicity A controlled study in a rat model

ERTEKİN MUSTAFA VECDİ,KARSLIOĞLU İHSAN,ERDEM FUAT,SEZEN ORHAN,GEPDİREMEN ALİ AKÇAHAN,ŞERİFOĞLU KORKMAZ
Yayın Yeri: BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, İngilizce, Basılı, 2004

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI
13
Zinc sulfate in the prevention of radiation induced oropharyngeal mucositis A prospective placebocontrolled randomized study

ERTEKİN MUSTAFA VECDİ,KOÇ MEHMET,KARSLIOĞLU İHSAN,SEZEN ORHAN
Yayın Yeri: INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, İngilizce, Basılı, 2004

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI
14
The effect of oral zinc suplementation on oropharyngeal infection agents in patients receiving radiotherapy and chemotherapy for head and neck cancer

ÖZBEK AHMET,ERTEKİN MUSTAFA VECDİ,USLU HAKAN,KARSLIOĞLU İHSAN,ÖZBEK ELVAN,AKTAŞ OSMAN
Yayın Yeri: Clinical Microbiology and Infection
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2003

Uluslararası  Hakemli  Özet  SSCI
15
Radyoterapiye Bağlı Oral Mukozitte Tedavi Yaklaşımları

ERTEKİN MUSTAFA VECDİ,KARSLIOĞLU İHSAN,SEZEN ORHAN
Yayın Yeri: SENDROM
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2003

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  SCOPUS
16
Baş Boyun Bölgesi Radyoterapisi ve Oral Mukozit Gelişimi Önlenmesi ve Tedavisi

ERTEKİN MUSTAFA VECDİ,KARSLIOĞLU İHSAN,SEZEN ORHAN
Yayın Yeri: SENDROM
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2003

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  SCOPUS
17
Radyoterapinin Deri Üzerine Etkileri ve Tedavisi

ERTEKİN MUSTAFA VECDİ,KARSLIOĞLU İHSAN,SEZEN ORHAN
Yayın Yeri: SENDROM
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2003

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  SCOPUS

Bildiriler

2 Adet
1
PRİMER BEYİN TÜMÖRÜ HASTALARİNDA İYONİZE RADYASYON TEDAVİSİNİN DİNAMİK TİYOL/DİSÜLFİT HOMEOSTAZİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

SARACALOĞLU AHMET, KAVAK AYŞE GÜLBİN, KARSLIOĞLU İHSAN, DEMİRYÜREK ŞENİZ, DEMİRYÜREK ABDULLAH TUNCAY
Yayın Yeri: 6TH NATIONAL and 1ST INTERNATIONAL PHARMACOLOGY CONGRESS
TÜRKİYE, Online, İngilizce, 04.11.2021

Uluslararası  Özet bildiri
2
Primer beyin tümörü hastalarında iyonize radyasyon tedavisinin dinamik tiyol/disülfit homeostazi üzerindeki etkileri

SARACALOĞLU AHMET, KAVAK AYŞE GÜLBİN, KARSLIOĞLU İHSAN, DEMİRYÜREK ŞENİZ, DEMİRYÜREK ABDULLAH TUNCAY
Yayın Yeri: 26. Ulusal ve 1. Uluslararası Farmakoloji Kongresi / 26th National and 1st International Pharmacology Congress
TÜRKİYE, Türkçe, 04.11.2021

Ulusal  Özet bildiri