Doç.Dr. KADİR KAPLAN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞT.

   kkaplan@gantep.edu.tr      3725      03423601200  
Eğitim Bilimleri Temel Alanı  Türkçe Eğitimi  Türkçe Eğitimi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

5 Adet
1
Kuram ve Uygulamada Eleştirel Okuma

Yayın Yeri: Nobel
ISBN: 978-625-397-988-1, TÜRKİYE, Ankara, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları

Yayın Yeri: Pegem Akademi
ISBN: 978-625-7676-92-2, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Türkçe Eğitiminde Anlama ve Anlatma Becerileri

Yayın Yeri: Akçağ
ISBN: 978-605-342-706-3, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Türkçe Eğitimi ve İletişim

Yayın Yeri: Akçağ
ISBN: 978-605-342-521-2, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Türkçe Öğretimi

Yayın Yeri: Nobel
ISBN: 978-605-7895-45-5, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

15 Adet
1
WRONG ANALYSIS OF TURKISH NOBLE STUDENTS LEARNING TURKISH ABOUT THEIR PREPARED TALK

BAKIR CEYLAN, KAPLAN KADİR
Yayın Yeri: Adiyaman University
Türkçe, Elektronik, 2023

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Türkçe Öğretmenlerinin Dilbilim Kavramına Yönelik Metaforik Algıları

ŞİMŞEK ALİCAN, KAPLAN KADİR
Yayın Yeri: Korkut Ata Turkiyat Arastirmalari Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Ortaokul Öğrencilerinin Reklam Okuryazarlığı Konusundaki Tutumları

BAZ MEHMET ALİ, KAPLAN KADİR, HAYKIR HÜLYA AĞIN
Yayın Yeri: Journal of the Human and Social Sciences Researchers
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
Eleştirel Düşünme ve Eleştirel Okuryazarlık Bağlamında Paulo Freire: Ezilenlerin Pedagojisi

KORKUTAN KADİR, KAPLAN KADİR
Yayın Yeri: Turkish Studies
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  SOBIAD
5
Çocuk Kalbi İsimli Çocuk Romanının Türkçe Dersi Öğretim Programında Yer Alan Kök Değerler Açısından İncelenmesi

KORKUTAN KADİR, KAPLAN KADİR
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
6
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Kültürel Sermaye Yeterlikleri Üzerine Bir İnceleme

KAPLAN KADİR, ÇERÇİ ARİF
Yayın Yeri: OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
THE RELATIONSHIP BETWEEN TURKISH TEACHERS' SELF-EFFICACY AND GRAMMAR SELF-EFFICACY PERCEPTIONS

KAPLAN KADİR, ÇERÇİ ARİF
Yayın Yeri: IOJET
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ERIC - Education Resources Information Center
8
Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Dinleme/İzleme Becerisini Ölçmeye Yönelik Soruların Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi

KAPLAN KADİR
Yayın Yeri: İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
9
The relationship between media literacy competencies and critical reading self-efficacy perceptions of prospective teachers of Turkish

KAPLAN KADİR
Yayın Yeri: International Journal of Curriculum and Instruction
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ERIC - Education Resources Information Center
10
KORONAVİRÜS SALGINININ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KELİME HAZİNELERİNE YANSIMASI

KAPLAN KADİR
Yayın Yeri: Milli Eğitim Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
11
CİNSİYETİN AKADEMİK YAŞAMA ETKİSİ

KAPLAN KADİR,TUNCER NURAN,BİLİCİ ALİ
Yayın Yeri: Avrasya Uluslararası Arastırmalar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
12
Yunus Emre’nin Şiirlerinde İnsan Ve Doğa

KAPLAN KADİR
Yayın Yeri: Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS
13
MUZAFFER İZGÜ’NÜN KİTAPLARINDAKİ SÖZ SANATLARININ METNİ ANLAMA VE ANLATMADAKİ YERİ

KAPLAN KADİR
Yayın Yeri: Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Ve İncelemeleri Dergisi (ULUTURKAD)
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Sobiad
14
Medya Okuryazarlığı Bağlamında Yeni Okuryazarlıklar

AYTAŞ GIYASETTİN, KAPLAN KADİR
Yayın Yeri: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
15
İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNETTUTUMLARININ İNCELENMESİ (KARS İLİ ÖRNEĞİ)

BAHAR HÜSEYİN HÜSNÜ,ULUDAĞ ERDOĞAN,KAPLAN KADİR
Yayın Yeri: Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2009

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN

Bildiriler

7 Adet
1
ÇOCUKLARA YÖNELİK ÇİZGİ FİLMLERİN İLETİŞİM ENGELİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

KAPLAN KADİR, ŞİMŞEK ALİCAN
Yayın Yeri: 2. INTERNATIONAL CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENTIFIC RESEARCH
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 02.11.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ

KAPLAN KADİR, BAKIR CEYLAN
Yayın Yeri: 2. INTERNATIONAL CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENTIFIC RESEARCH
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 02.11.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabında Yer Alan Şiir Metinlerinin Alışılmamış Bağdaştırmalar Açısından İncelenmesi

KAPLAN KADİR
Yayın Yeri: 2. Uluslararası İstanbul Modern Bilimsel Araştırmalar Kongresi
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 23.12.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
Sentaktik Yapı Analizi Bağlamında Yabancılara Türkçe Öğretiminde C1 Düzeyindeki Okuma Metinlerine Bir Bakış

KAPLAN KADİR
Yayın Yeri: 11. Uluslararası Çin’den Adiyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi
İngilizce, 08.11.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
Anlama Becerileri Kapsamında Görsel OkuryazarlığıVisual Literacy Within The Scope Of Comprehension Skills

KAPLAN KADİR
Yayın Yeri: ULUSLARARASI 30 AĞUSTOS BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU
İngilizce, 28.08.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
Çok Katmanlı Metinlerin Okuma Eğitiminde Kullanımı: Bir Etkinlik ÖnerisiUse of Multilayer Texts in Reading Education: An Activity Proposal

KAPLAN KADİR
Yayın Yeri: ULUSLARARASI 30 AĞUSTOS BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU
İngilizce, 28.08.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
Çok Katmanlı Metinlerin Kelime Öğretimindeki Yeri

KAPLAN KADİR
Yayın Yeri: 3. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi UMTEB 2018
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 21.06.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Öğretmen

2005 - 2016

Editörlükler

3 Adet
1
International Journal of Educational Spectrum

Yazar Adı: KAPLAN KADİR , Yayın Yeri: E-dergi
Dergi, Türkçe, 2019,   Uluslararası  Index Copernicus, Cite Factor, Data Cite, İdeal Online, DRJI, BASE, Academic Resource Index, Journal Factor, Internet Archive, Root Indexing, Linguist List, ESJI, Scientific Indexing Services, Global Academic Index, Bib Sonomy, Academia Edu, Mende  Elektronik

2
TÜRKÇE EĞİTİMİ VE İLETİŞİM

Yazar Adı: AYTAŞ GIYASETTİN, KAPLAN KADİR , Yayın Yeri: Akçağ Yayınları
Kitap, Türkçe, 2019,   Uluslararası  Basılı

3
TÜRKÇE EĞİTİMİ VE İLETİŞİM

Yazar Adı: AYTAŞ GIYASETTİN,KAPLAN KADİR , Yayın Yeri: AKÇAĞ
Kitap, Türkçe, 2019,   Uluslararası  Basılı

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2020-2021 Medya ve Kültür Türkçe 3
2 2021-2022 Eleştirel Medya Okuryazarlığı Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 Dilbilim ve Söylem Çözümlemesi Türkçe 1
2 2020-2021 Dilbilim ve Söylem Çözümlemesi Türkçe 3
3 2020-2021 Akademik Yazma Becerileri Türkçe 3
4 2021-2022 Dilbilim ve Söylem Çözümlemesi Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 Türk Dil Bilgisi I Türkçe 2
2 2016-2017 Türk Dili I Türkçe 1
3 2017-2018 Türk Dili I Türkçe 1
4 2018-2019 Türk Dili I Türkçe 1
5 2018-2019 Türk Dili I Türkçe 2
6 2019-2020 Edebiyat Bilgi ve Kuramları I Türkçe 2
7 2019-2020 Türk Dil Bilgisi III Türkçe 2
8 2019-2020 Türk Dili I Türkçe 3
9 2019-2020 Okul Deneyimi Türkçe 5
10 2020-2021 Medya Okuryazarlığı Türkçe 2
11 2021-2022 Edebiyat Bilgi ve Kuramları I Türkçe 2
12 2020-2021 Türk Dil Bilgisi I Türkçe 2
13 2020-2021 Edebiyat Bilgi ve Kuramları II Türkçe 2
14 2020-2021 Türk Dil Bilgisi II Türkçe 2
15 2020-2021 Güzel Yazı Teknikleri Türkçe 2
16 2021-2022 Türk Dil Bilgisi I Türkçe 2
17 2021-2022 Medya Okuryazarlığı Türkçe 2
18 2021-2022 Mikro Öğretim Türkçe 2
19 2019-2020 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 2
20 2020-2021 Okul Deneyimi Türkçe 2
21 2020-2021 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 2
22 2021-2022 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Türkçe Öğretmeni Adaylarının Sosyal Medyaya Yönelik Tutumları ALİCAN ŞİMŞEK TezMerkezi 2024
2 Devam Ediyor Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarının Dört Temel Dil Becerisi Bağlamında İncelenmesi: Yedi İklim Türkçe Seti Örneği FATMA ÖĞÜT TezMerkezi 2024
3 Devam Ediyor Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Bağlamında Satuk Buğra Han Destanının B1 Düzeyine Uyarlanması ERAY GELMEZ TezMerkezi 2023
4 Devam Ediyor MUZAFFER İZGÜ'NÜN HİKÂYE KİTAPLARININ NEZAKET STRATEJİLERİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ EDA POYRAZ TezMerkezi 2023
5 Tamamlandı Türkçe öğrenen Türk soylu öğrencilerin hazırlıksız konuşmalarına yönelik yanlış çözümlemesi CEYLAN BAKIR TezMerkezi 2022
6 Tamamlandı Ortaokul Türkçe ders kitaplarının eleştirel okuryazarlık açısından incelenmesi DUYGU DEVECİOĞLU TezMerkezi 2021
7 Tamamlandı 12 Eylül Darbesi üzerine bir söylem çözümlemesi ZÜBEYDE ERKMEN TezMerkezi 2019

Araştırmalar

2 Adet
1
Suriyeliler İçin İleri Düzey Türkçe Eğitimi Şehir Merkezleri 2017- 2018 Değerlendirme ve Bilgilendirme Çalıştay Programı.

Suriyeli öğrecilere yönelik olarak yürütülen Türkçe öğretimi çalışmalarının değerlendirilmesi.
Gaziantep Safir Hotel, Türkiye/ Gaziantep   Uluslararası  Çalıştay

2
Çocukname Kongresi

BİLSEM’de öğrenim gören üstün zekalı çocukların oluşturdukları özgün eserlerin ve eser sunumlarının değerlendirilmesi
Adana BİLSEM, Türkiye/ Adana   Ulusal  Kongre Düzenleme