Dr.Öğr.Üyesi AYKAR TEKİN BOZKURT

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ

   aykarbozkurt@gantep.edu.tr      (0342) 360 12 00      3483  
Eğitim Bilimleri Temel Alanı  Eğitim Bilimleri  Eğitim Yönetimi

Duyuru / Döküman

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

3 Adet
1
Eğitim Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar

Yayın Yeri: SERÜVEN YAYINEVİ
ISBN: 978-625-7721-68-4, TÜRKİYE, İzmir, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
XII. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU EYFOR XII TAM METİNLER VE GENİŞ ÖZETLER KİTABI

Yayın Yeri: EYUDER YAYINLARI
ISBN: 978-975-2490-68-0, TÜRKİYE, ANKARA, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Eğitim Yönetimi Araştırmaları (e-kitap)

Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Yayıncılık
ISBN: 978-605-4561-66-7, TÜRKİYE, SİVAS, 2018

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

18 Adet
1
Lider Öğretmen Rolleri ve Davranışların İncelenmesi: Nitel Bir Araştırma

USTAOĞLU SEVGİLİ YASEMİN, TEKİN BOZKURT AYKAR
Yayın Yeri: Harran Maarif Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Citefactor, CROSSREF, ROAD, İdealonline
2
İlkokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Çocuk Haklarına İlişkin Algılarının İncelenmesi

GÜRGE Seval, TEKİN BOZKURT AYKAR
Yayın Yeri: SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), ResearchBible (Academic Resource Index
3
Bibliometric analysis of published research on inclusive education

TEKİN BOZKURT AYKAR, YILMAZ ÖZTÜRK ZEYNEP
Yayın Yeri: Journal of Innovative Research in Teacher Education
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List, Modern Language Assoc
4
Öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Yürütülen Uzaktan Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri Hakkındaki Görüşleri

GEBEL Selvi, TEKİN BOZKURT AYKAR
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ASOS, DRJI, ROAD
5
EĞİTİM FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SINIF YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI

YILMAZ ÖZTÜRK ZEYNEP, TEKİN BOZKURT AYKAR
Yayın Yeri: Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi- IJOESS
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
6
Eğitim Yöneticisi ve Öğretmenlerin Eğitim Yönetimi Alanında Tezsiz Yüksek Lisans Yapma Nedenlerinin İncelenmesi

YAĞIZ ABDULLAH, TEKİN BOZKURT AYKAR
Yayın Yeri: ISPEC Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Google Scholar, Public Knowledge Project, Directory of Research Journals Indexin
7
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Eserlerinde Yer Alan Öğretmen Karakterlerinin Öğretmen Liderliği Bağlamında İncelenmesi

USTAOĞLU SEVGİLİ YASEMİN, TEKİN BOZKURT AYKAR
Yayın Yeri: International Journal of Social Science Research
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SOBİAD, Rootindexing
8
Okul Yönetici ve Öğretmenlerinin Değişime Hazır Bulunuşluk Durumlarının İncelenmesi (Gaziantep İli Örneği)

TEKİN BOZKURT AYKAR
Yayın Yeri: OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
9
Okul Yöneticilerinin Yöneticilik Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yoluyla İncelenmesi

TEKİN BOZKURT AYKAR, Deniz Esma Nur
Yayın Yeri: Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Türk Eğitim indeksi, ROAD, ASOS indeks
10
YILDIRMA (MOBBİNG) KAVRAMINA İLİŞKİN KADIN OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

YILDIRIM GÖKÇE,TEKİN BOZKURT AYKAR
Yayın Yeri: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
11
AN INVESTIGATION OF SCHOOL EMPLOYEES’xx READINESS FOR TECHNOLOGICAL CHANGES (THE CASE OF FATIH PROJECT)

TEKİN BOZKURT AYKAR
Yayın Yeri: i-manager’xxs Journal on School Educational Technology
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ERIC (Education Resources Information Center), ProQuest, The Learning and Techno
12
The Primary School Teachers’xx Perceptions about Their Educational Background and Their Levels of Income

TEKİN BOZKURT AYKAR,Gökalp Serkan
Yayın Yeri: Scholars Journal of Economics, Business and Management (SJEBM)
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  google scholar, Thomsan Reuters, index copernicus
13
The Evaluation of Mobbing Cases Which Teachers Experience In Middle Schools (Sample of Mersin Province)

TEKİN BOZKURT AYKAR,AVCI YUNUS EMRE,Gökalp Serkan
Yayın Yeri: Scholars Journal of Arts, Humanities and Social Sciences -
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Google scholar, index copernicus, Elsevier
14
Inspection of School Managers’ Carrying Out Cultural Leadership Roles

Gökalp Serkan,YAŞAR MEHMET,TEKİN BOZKURT AYKAR
Yayın Yeri: Scholars Journal of Arts, Humanities and Social Sciences
İngilizce, Basılı, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  google Scholar, index copernicus, Thomson reuters
15
Okul Yöneticilerinin İnsancıl Yeterlikleri (Humanistic Qualifications Of School Principals)

ÖZDEMİR GÖKÇE,TEKİN BOZKURT AYKAR,AYDIN GÜNGÖR TUBA
Yayın Yeri: İlköğretim Online Dergisi
Türkçe, Basılı, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  SCOPUS, IndexCopernicus, ULAKBİM
16
Eğitim Sistemindeki İnovatif Değişimlere Yönelik İlköğretim Okul Yöneticilerinin Görüşleri (Gaziantep İli Örneği), (Opinions Of The Administratives Who Are Working In State Elemantary Schools About The Innovative Changings In Education System (Gazian

ÖZDEMİR GÖKÇE,AYDIN GÜNGÖR TUBA,TEKİN BOZKURT AYKAR
Yayın Yeri: Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education and Teaching)
Türkçe, Basılı, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS, Scientific Indexing Services, vd.
17
İlk ve Ortaöğretim Kurumu Öğretmenlerinin Teftişe İlişkin Metaforik Algıları (The Metaphoric Perceptions About ”Inspection” Of Primary And Secondary Schools’xx Teachers)

TEKİN BOZKURT AYKAR,YILMAZ SEDA
Yayın Yeri: International Journal of New Trends in Arts, Sports Science Education
Türkçe, Basılı, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Turkish Education Index (TEI), Google Scholar
18
ÖĞRENCILERIN HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERININ SINIF YÖNETIMINE ETKISINE YÖNELIK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERI (Teachers’ Opinions Regarding The Effects Of Students’ Readiness Levels On Classroom Management)

ÖZKAN HABİB,TEKİN BOZKURT AYKAR
Yayın Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Basılı, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Tübitak Ulakbim, ASOS, vd.

Bildiriler

16 Adet
1
EĞİTİMDE YENİLİK KONUSU İLE İLGİLİ YAYINLANAN ARAŞTIRMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ (THE BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF PUBLISHED RESEARCHES ON INNOVATION IN EDUCATION)

TEKİN BOZKURT AYKAR
Yayın Yeri: 3. Uluslararası Anadolu Bilimsel Araştırmalar Kongresi
TÜRKİYE, KAYSERİ, Türkçe, 27.12.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
PANDEMİ SÜRECİNDE OKUL YÖNETİCİLERİNİN TRANSFORMASYONEL LİDERLİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ (NİTEL BİR ÇALIŞMA)

Mendil Nasibe, TEKİN BOZKURT AYKAR
Yayın Yeri: Uluslararası Eğitim Yönetimi Formu- EYFOR 12
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 08.09.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
ÖĞRETMENLERİN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN UZAKTAN HİZMET İÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

GEBEL Selvi, TEKİN BOZKURT AYKAR
Yayın Yeri: Uluslararası Eğitim Yönetimi Formu- EYFOR 12
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 08.09.2021

Uluslararası  Özet bildiri
4
Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Sınıf Yönetimi Yaklaşımları

YILMAZ ÖZTÜRK ZEYNEP,TEKİN BOZKURT AYKAR
Yayın Yeri: EJERCongress 2019
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 19.06.2019

Uluslararası  Özet bildiri
5
Eğitim Fakültelerinde Öğrenim Gören Son Sınıf Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları

TEKİN BOZKURT AYKAR,YILMAZ ÖZTÜRK ZEYNEP
Yayın Yeri: EJER Congress 2019
ANKARA, İngilizce, 19.06.2019

Uluslararası  Özet bildiri
6
OKUL YÖNETİCİLERİNİN YÖNETİCİLİK KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLAR YOLUYLA İNCELENMESİ

TEKİN BOZKURT AYKAR,Deniz Esma Nur
Yayın Yeri: İKSAD 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 22.11.2018

Uluslararası  Özet bildiri
7
ÖĞRETMENLERİN SINIF YÖNETİMİ SÜRECİNDE SERGİLEDİKLERİ DAVRANIŞLARIN İNCELENMESİ (GAZİANTEP İL ÖRNEĞİ)

TEKİN BOZKURT AYKAR,Mutlu Zeliha
Yayın Yeri: III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 21.06.2018

Uluslararası  Özet bildiri
8
OKUL ÇALIŞANLARININ TEKNOLOJİK DEĞİŞİMLERE HAZIR BULUNUŞLUK DURUMLARININ İNCELENMESİ

TEKİN BOZKURT AYKAR
Yayın Yeri: III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 21.06.2018

Uluslararası  Özet bildiri
9
Okul Yöneticilerinin Yönetim Kavramına Yönelik İleri Sürdükleri Metaforların İncelenmesİ

TEKİN BOZKURT AYKAR,Dursunoğlu Mustafa,Deniz Esma Nur,Kaymaz Sait
Yayın Yeri: 13. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ
TÜRKİYE, SİVAS, Türkçe, 10.05.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
Okul Yöneticilerinin Kültürel Sermaye Yeterliliklerinin İncelenmesi

Gökalp Serkan,TEKİN BOZKURT AYKAR,Kalaycı Mehmet
Yayın Yeri: 13. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ
TÜRKİYE, SİVAS, Türkçe, 10.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
11
Okul Yönetici ve Öğretmenlerinin Değişime Hazırbulunuşluk Düzeylerinin İncelenmesi

TEKİN BOZKURT AYKAR,SUMMAK MEHMET SEMİH
Yayın Yeri: 10. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 07.05.2015

Ulusal  Özet bildiri
12
Mesleğe Yeni Başlayan Öğretmenlerin Sınıf Yönetiminde Karşılaştıkları Temel Sorunların İncelenmesi

TEKİN BOZKURT AYKAR,ÖZDEMİR GÖKÇE,AYDIN GÜNGÖR TUBA
Yayın Yeri: V. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 20.06.2013

Ulusal  Tam metin bildiri
13
İLK VE ORTAÖĞRETİM OKUL YÖNETİCİLERİNİN TEKNOLOJİ KULLANIM YETERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ (GAZİANTEP İL ÖRNEĞİ)

TEKİN BOZKURT AYKAR, YILMAZ ÖZTÜRK ZEYNEP, Öztürk Necati
Yayın Yeri: 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
TÜRKİYE, Malatya, Türkçe, 24.05.2012

Ulusal  Özet bildiri
14
İlköğretim Ve Ortaöğretim Okul Yöneticilerinin Benimsedikleri Bireysel Ve Örgütsel Değerler

ŞAHİN SEVİLAY,TEKİN BOZKURT AYKAR,öztürk necati
Yayın Yeri: Değerler Eğitimi Sempozyumu
TÜRKİYE, Eskişehir, Türkçe, 26.10.2011

Ulusal  Özet bildiri
15
Öğretmen Adaylarının Matematik Kavramına İlişkin Metafor Algıları

TEKİN BOZKURT AYKAR, TURAN ÖZPOLAT ESEN, TURAN Gizem
Yayın Yeri: 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitim Kongresi (UFBMEK)
TÜRKİYE, İzmir, Türkçe, 23.09.2010

Ulusal  Özet bildiri
16
İlk ve Ortaöğretim Kurumu Öğrencilerinin Teftişe İlişkin Metaforik Algıları

TEKİN BOZKURT AYKAR, YILMAZ OKYANUS IŞIK SEDA
Yayın Yeri: 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ, Lefkoşa, Türkçe, 16.09.2010

Ulusal  Özet bildiri

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2020-2021 EĞİTİMDE DEĞİŞİM YÖNETİMİ Türkçe 3
2 2020-2021 ÖRGÜTLERDE İLETİŞİM Türkçe 3
3 2020-2021 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Türkçe 3
4 2018-2019 EĞİTİMDE DEĞİŞİM YÖNETİMİ Türkçe 3
5 2018-2019 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Türkçe 3
6 2018-2019 ÖRGÜTLERDE İLETİŞİM Türkçe 3
7 2018-2019 EĞİTİMDE DEĞİŞİM YÖNETİMİ Türkçe 3
8 2018-2019 ÖRGÜTLERDE İLETİŞİM Türkçe 3
9 2018-2019 EĞİTİM YÖNETİMİ Türkçe 3
10 2017-2018 ÖRGÜTLERDE İLETİŞİM Türkçe 3
11 2017-2018 EĞİTİMDE TEMEL OKUMALAR Türkçe 3
12 2017-2018 ÖRGÜTLERDE İLETİŞİM Türkçe 3
13 2017-2018 YÖNETİM BİLİMLERİNE GİRİŞ Türkçe 3
14 2016-2017 EĞİTİMDE DEĞİŞİM YÖNETİMİ Türkçe 3
15 2016-2017 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE GÜNCEL SORUNLAR Türkçe 3
16 2016-2017 EĞİTİM EKONOMİSİ VE PLANLAMASI Türkçe 3
17 2021-2022 EĞİTİMDE DEĞİŞİM YÖNETİMİ Türkçe 3
18 2021-2022 ÖRGÜTLERDE İLETİŞİM Türkçe 3
19 2022-2023 EĞİTİMDE DEĞİŞİM YÖNETİMİ Türkçe 3
20 2022-2023 ÖRGÜTLERDE İLETİŞİM Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2020-2021 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ALANI VE KÜLTÜRLERARASI İŞBİRLİĞİ Türkçe 2
2 2020-2021 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Türkçe 2
3 2020-2021 SINIF YÖNETİMİ Türkçe 2
4 2018-2019 Öğretmenlik Uygulaması 2 Türkçe 2
5 2018-2019 EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE DEĞİŞİM YÖNETİMİ VE LİDERLİK YAKLAŞIMLARI Türkçe 2
6 2018-2019 GİRİŞİMCİLİK Türkçe 2
7 2018-2019 EĞİTİME GİRİŞ Türkçe 2
8 2018-2019 EĞİTİM BİLİMLERİNE GİRİŞ Türkçe 3
9 2018-2019 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I Türkçe 2
10 2017-2018 KAYNAK TARAMA VE RAPOR YAZMA Türkçe 3
11 2017-2018 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Türkçe 3
12 2016-2017 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Türkçe 3
13 2016-2017 YÖNETİM BİLİMLERİNE GİRİŞ Türkçe 3
14 2021-2022 Karakter ve Değer Eğitimi Türkçe 3
15 2021-2022 EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE DEĞİŞİM YÖNETİMİ VE LİDERLİK YAKLAŞIMLARI Türkçe 2
16 2021-2022 Öğretmenlik Uygulaması 2 Türkçe 2
17 2022-2023 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM Türkçe 2
18 2022-2023 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ALANI VE KÜLTÜRLERARASI İŞBİRLİĞİ Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Okul yöneticilerinin kültürel sermaye yeterliklerinin ve kültürel liderlik rollerini yerine getirme düzeylerinin incelenmesi SERKAN GÖKALP TezMerkezi 2018
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Okul müdürlerinin benimsedikleri eğitim felsefelerine, yönetsel anlayışlarına ve davranışlarına yönelik okul müdürlerinin ve öğretmenlerin görüşlerinin incelenmesi SELÇUK ÇELİK TezMerkezi 2021
2 Tamamlandı Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatı eserlerinde yer alan öğretmen karakterlerinin öğretmen liderliği bağlamında incelenmesi YASEMİN USTAOĞLU SEVGİLİ TezMerkezi 2021
3 Tamamlandı Ortaokullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin örgütsel adalet algıları(Siirt ili örneği) MESUT ÇEÇEN TezMerkezi 2019
4 Tamamlandı Müzik öğretmenlerinin okullardaki sosyal sermaye algısının iş doyumlarıyla ilişkisi üzerine bir araştırma MAHMUT EKİN HETAV İPEK TezMerkezi 2018
5 Tamamlandı Kadın okul yöneticilerinin yıldırma (Mobbing) kavramına ilişkin görüşlerinin incelenmesi GÖKÇE YILDIRIM TezMerkezi 2017
6 Tamamlandı Öğretmen ve öğrencilerde ortaya çıkan duyguların öğretmen-öğrenci ilişkilerine etkileri ALİ GÜLER TezMerkezi 2017