Dr.Öğr.Üyesi İBRAHİM HALİL EFENDİOĞLU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ ve İDARİ.BİL.FAK. İŞLETME

   efendioglu@gantep.edu.tr      (0342) 317 20 65  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Pazarlama  Tüketici Davranışları  Tüketici Davranışları

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

13 Adet
1
Consumer Behavioral Analytics in Metaverse and the Adoption of a Virtual World

Yayın Yeri: IGI Global
ISBN: 9781668470299, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Hershey, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
2
Ekonomi, İdari ve Sosyal Bilimler Araştırmaları

Yayın Yeri: Livre De Lyon
ISBN: 9782382362792, FRANSA, Lyon, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar XIV

Yayın Yeri: Eğitim Yayınevi
ISBN: 9786258341317, TÜRKİYE, Konya, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar II

Yayın Yeri: Ekin Yayınevi
ISBN: 9786258117936, TÜRKİYE, Bursa, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Tüketici Davranışlarında Makro Trendler

Yayın Yeri: Nobel Yayınevi
ISBN: 9786254337437, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Stratejik İşletme Yönteminde Teknolojinin Endüstriyel Süreci

Yayın Yeri: Eğitim Yayınevi
ISBN: 9786258223408, TÜRKİYE, İstanbul, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Dijital İnsan Kaynakları Pazarlaması

Yayın Yeri: Efe Akademi
ISBN: 9786256954724, TÜRKİYE, İSTANBUL, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I

Yayın Yeri: Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları
ISBN: 9786256960077, TÜRKİYE, KONYA, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
9
Tüketici Davranışları-I Güncel Akademik Çalışmalar

Yayın Yeri: Eğitim Yayınevi
ISBN: 9786257405034, TÜRKİYE, Konya, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
10
Güncel Dijital Pazarlama Paradigmaları

Yayın Yeri: Nobel Yayın
ISBN: 978-625-439-826-1, TÜRKİYE, ANKARA, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
11
Sosyal Medya Reklam ve Marka Üçgeni

Yayın Yeri: Hiperlink
ISBN: 9786052818169, TÜRKİYE, İSTANBUL, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
12
Tüketici Davranışları

Yayın Yeri: Nobel Yayınevi
ISBN: 9786254023408, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Ders Kitabı  Türkçe
13
Pazarlama İlkeleri

Yayın Yeri: Seçkin Yayıncılık
ISBN: 9789750263866, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Ders Kitabı  Türkçe

Makaleler

19 Adet
1
Elektrikli Araç Satın Alma Niyetini Etkileyen Faktörler

EFENDİOĞLU İBRAHİM HALİL
Yayın Yeri: İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2024

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Sosyal Medyadaki Etkileyicilerin Takipçilere Etkisi

EFENDİOĞLU İBRAHİM HALİL, DEĞİRMENCİ BEKİR, ÇAYIRAĞASI FİLİZ
Yayın Yeri: Kahramanmaras Sutcu Imam Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2023

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Yapay Zekâ Pazarlaması: İnternetten Yapılan Alışverişlerde Yapay Zekânın Satın Alma Niyetine Etkisi

EFENDİOĞLU İBRAHİM HALİL
Yayın Yeri: Turkish Studies - Economics, Finance, Politics
Türkçe, Elektronik, 2023

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
The Rise of the Non-Fungible Token (NFT) Market in Turkey: The Effect of Social Media Interaction and the Need for Uniqueness on NFT Purchase Intention

EFENDİOĞLU İBRAHİM HALİL
Yayın Yeri: Walter de Gruyter GmbH
İngilizce, Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCOPUS
5
The Effect of Information About Metaverse on the Consumer's Purchase Intention

EFENDİOĞLU İBRAHİM HALİL
Yayın Yeri: Journal of Global Business and Technology
Türkçe, Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCOPUS
6
İnternet Alışverişlerinde Organik Gıda Satın Alma Niyetinin Planlı Davranış Teorisi Açısından İncelenmesi

EFENDİOĞLU İBRAHİM HALİL, AKEL GÖKHAN, ELMASOĞLU KAMİLE, AYDOĞDU DİLEK, KOÇ OKAN
Yayın Yeri: Alanya Akademik Bakış
Türkçe, Elektronik, 2023

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
Pazarlama Araştırmalarında Kullanılan Likert Tipi Ölçeklerdeki Cevap Alternatifi Sayısının Ölçek Güvenilirliğine Etkisi

BARAN TAMER, EFENDİOĞLU İBRAHİM HALİL, ÖZKAN BEKİR, KOÇ FATİH
Yayın Yeri: Isletme
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2023

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus
8
The Mediating Effect of Blockchain Technology on the Cryptocurrency Purchase Intention

EFENDİOĞLU İBRAHİM HALİL, AKEL GÖKHAN, DEĞİRMENCİ BEKİR, AYDOĞDU DİLEK, ELMASOĞLU KAMİLE, BUMİN DOYDUK HANDE BEGÜM, ŞEKER ARZU, BAHÇE HATİCE
Yayın Yeri: Social Sciences Research Journal
İngilizce, Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Academic Resource Index
9
The Evaluation of AI Integration in Innovative Digital Marketing Strategies

EFENDİOĞLU İBRAHİM HALİL
Yayın Yeri: Journal of Management Marketing and Logistics
Türkçe, Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus
10
Sistematik Bir Literatür Taraması ile Kişiselleştirilmiş Pazarlama

EFENDİOĞLU İBRAHİM HALİL
Yayın Yeri: Toplum, Ekonomi ve Yönetim Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2023

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus
11
Dijital Pazarlama Uzmanlarının Gözünden Etkili İçerik Stratejilerinin Belirlenmesi: Nitel Bir Araştırma

AKEL GÖKHAN, EFENDİOĞLU İBRAHİM HALİL
Yayın Yeri: Uluslararası Akademik Birikim Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2023

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus
12
Trends in Artificial Intelligence Marketing: A Bibliometric Analysis

EFENDİOĞLU İBRAHİM HALİL
Yayın Yeri: International Journal of Economic and Administrative Academic Research
İngilizce, Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Academic Resource Index, ASOS Index
13
Kripto Paralara Yatırım Niyetini Etkileyen Bazı Faktörlerin İncelenmesi

EFENDİOĞLU İBRAHİM HALİL
Yayın Yeri: Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS Index
14
The perception of COVID-19 and avoidance behavior in Turkey: The role of income level, gender and education

ABDULMUHSİN AMİR A., DEĞİRMENCİ BEKİR, EFENDİOĞLU İBRAHİM HALİL, DURMAZ YAKUP
Yayın Yeri: International Journal of Emerging Markets
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
15
The Impact of Perceptions of Social Media Advertisements on Advertising Value, Brand Awareness and Brand Associations: Research on Generation Y Instagram Users

EFENDİOĞLU İBRAHİM HALİL, DURMAZ YAKUP
Yayın Yeri: Transnational Marketing Journal
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCOPUS
16
Cep telefonu satın alma kararında markanın etkisi: Y kuşağı tüketiciler üzerine bir araştırma

EFENDİOĞLU İBRAHİM HALİL, MUTLU Adnan Talha, DURMAZ YAKUP
Yayın Yeri: G.Ü. İslahiye İİBF Uluslararası E-Dergi
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS Index
17
The impact of conspicuous consumption in social media on purchasing intentions

EFENDİOĞLU İBRAHİM HALİL
Yayın Yeri: Journal of Business Research - Turk
İngilizce, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
18
Travel from Traditional Marketing to Digital Marketing

DURMAZ YAKUP,EFENDİOĞLU İBRAHİM HALİL
Yayın Yeri: Global Journal of Management and Business Research
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Derleme Makale  Jgate
19
Brand management in retailing with customer and producer perspective

DURMAZ YAKUP,EFENDİOĞLU İBRAHİM HALİL
Yayın Yeri: IOSR Journal of Business and Management
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Derleme Makale  Infobase

Bildiriler

19 Adet
1
Digital Consumer Behavior: A Systematic Literature Review

EFENDİOĞLU İBRAHİM HALİL
Yayın Yeri: VII. Congress of International Applied Social Sciences - C-iasoS 2023
MALTA, Valletta, İngilizce, 13.11.2023

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Systematic Literature Review on Online Second-Hand Luxury Shopping: A Sustainable and Accessible Trend

EFENDİOĞLU İBRAHİM HALİL
Yayın Yeri: EMIDWORLD 1st International Congress on Economics Public Finance Business & Social Sciences
TÜRKİYE, Kütahya, İngilizce, 09.11.2023

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Pazarlama Bakış Açısıyla Toplu Pazarlık ile İlgili Yayınların Bibliyometrik İncelemesi

EFENDİOĞLU İBRAHİM HALİL
Yayın Yeri: Anatolia International Social Sciences Scientific Research Congress
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 06.10.2023

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
The Effects of Perceived Price, Quality, and Consumer Trust on Purchase Intention of Halal Products

ÖZKAN BEKİR, EFENDİOĞLU İBRAHİM HALİL, BARAN TAMER, KOÇ FATİH
Yayın Yeri: 14th Global Islamic Marketing Conference
GÜRCİSTAN, TİFLİS, İngilizce, 27.09.2023

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
The Power of Artificial Intelligence in Personalized Marketing

EFENDİOĞLU İBRAHİM HALİL
Yayın Yeri: 22nd International Business Congress
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 07.09.2023

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
The Change of Digital Marketing with Artificial Intelligence

EFENDİOĞLU İBRAHİM HALİL
Yayın Yeri: 7th International Conference on Applied Research in Management, Economics and Accounting
İRLANDA, DUBLIN, İngilizce, 28.07.2023

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
Yapay Zekâ Pazarlaması

EFENDİOĞLU İBRAHİM HALİL
Yayın Yeri: 8th International Social Sciences Congress
TÜRKİYE, Tekirdağ, Türkçe, 23.10.2022

Uluslararası  Özet bildiri
8
What is the Difference Between AR, VR, MR, and XR? Augmented Reality Marketing and Applications

EFENDİOĞLU İBRAHİM HALİL
Yayın Yeri: International Social Sciences Conference II
TÜRKİYE, Çanakkale, Türkçe, 04.07.2022

Uluslararası  Özet bildiri
9
WEB 3.0 Marketing

EFENDİOĞLU İBRAHİM HALİL
Yayın Yeri: 8th International Communication in the New World Congress
TÜRKİYE, ADIYAMAN, İngilizce, 01.07.2022

Uluslararası  Özet bildiri
10
Kripto paralara yatırım niyetini etkileyen faktörlerin incelenmesi

EFENDİOĞLU İBRAHİM HALİL
Yayın Yeri: 26.Pazarlama Kongresi
TÜRKİYE, KIRŞEHİR, Türkçe, 23.06.2022

Ulusal  Tam metin bildiri
11
NFT Pazarının Yükselişi: Sosyal Medya Etkileşiminin ve Benzersiz Olma İhtiyacının NFT Satın Alma Niyetine Etkisi

EFENDİOĞLU İBRAHİM HALİL
Yayın Yeri: III. International Academic Studies Congress
TÜRKİYE, OSMANİYE, Türkçe, 13.05.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
12
The effect of consumer innovation, price and environmental concern in the green economy on electric vehicle purchase intention in Turkey

EFENDİOĞLU İBRAHİM HALİL
Yayın Yeri: 6th International Economics and Finance Conference
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 12.05.2022

Uluslararası  Özet bildiri
13
Algılanan değer ve e-WOM’un akıllı saat satın alma niyetine etkisi

EFENDİOĞLU İBRAHİM HALİL
Yayın Yeri: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 8. Bilim Günleri Kongresi
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 09.05.2022

Ulusal  Özet bildiri
14
Why do consumers prefer websites using debt card or credit card storage application in online shopping? The effect of values on selection behavior with the theory of consumption value perspective

EFENDİOĞLU İBRAHİM HALİL
Yayın Yeri: International Modern Scientific Research Congress - III
TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 06.05.2022

Uluslararası  Özet bildiri
15
Metaverse’e yatırım yapılır mı? Bilgiyi benimseme modeli bakış açısı ile algılanan riskin satın alma niyetine etkisi

EFENDİOĞLU İBRAHİM HALİL
Yayın Yeri: 9th International Management and Social Sciences Conference
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 23.04.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
16
The impact of perceptions of social media advertisements on advertising value and brand awareness: Research on generation Y Instagram users

EFENDİOĞLU İBRAHİM HALİL, DURMAZ YAKUP
Yayın Yeri: 11th Internatıonal Statistics Congress
TÜRKİYE, Muğla, İngilizce, 04.10.2019

Uluslararası  Özet bildiri
17
Cep Telefonu Satın Alma Kararında Markanın Etkisi: Y Kuşağı Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma

EFENDİOĞLU İBRAHİM HALİL,MUTLU ADNAN TALHA,DURMAZ YAKUP
Yayın Yeri: III.International Symposium on Economics, Finance and Econometrics
TÜRKİYE, Hatay, Türkçe, 05.09.2019

Uluslararası  Özet bildiri
18
Sosyal Medyadaki Gösteriş Tüketiminin Satın Alma Niyetine Etkisi

EFENDİOĞLU İBRAHİM HALİL
Yayın Yeri: II.Business Organization Research Conference
TÜRKİYE, İzmir, Türkçe, 04.09.2019

Uluslararası  Özet bildiri
19
Gaziantep Üniversitesi’ne Uluslararası Anlaşmalarla Gelen Öğrencilere Genel Bir Bakış: Eğitimde Ülkeler Arası İşbirlikleri

ASLAN AYŞE BURCU, EFENDİOĞLU İBRAHİM HALİL
Yayın Yeri: International Congress of the Turkey Vision
TÜRKİYE, Adana, Türkçe, 18.03.2019

Uluslararası  Özet bildiri

Üniversite Dışı Deneyim

4 Adet
1
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ

2013 - 2015
2
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

ÇÖZÜMLEYİCİ

2010 - 2013
3
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ

2005 - 2010
4
SANKO HOLDİNG A.Ş.

UZMAN

2004 - 2005

Ödüller

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2023-2024 Elektronik Pazarlama I Türkçe 3
2 2023-2024 Elektronik Pazarlama II Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2021-2022 Temel Bilgisayar ve Teknoloji Kullanımı Türkçe 2
2 2022-2023 Temel Bilgisayar ve Teknoloji Kullanımı Türkçe 2
3 2023-2024 Genel İşletme Türkçe 2
4 2023-2024 Temel Bilgisayar ve Teknoloji Kullanımı Türkçe 2
5 2023-2024 Pazarlama İlkeleri Türkçe 3
6 2023-2024 Proje Yönetimi Türkçe 3
7 2023-2024 Girişimcilik Türkçe 3
8 2023-2024 Dijital Okuryazarlık Türkçe 2
9 2023-2024 Ar-Ge ve Proje Yönetimi Türkçe 2
10 2023-2024 Kariyer Planlama Türkçe 2
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2022-2023 Grafik ve Animasyon Tasarımı Türkçe 2
2 2022-2023 Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe 2
3 2022-2023 Görsel Programlama I Türkçe 2
4 2022-2023 Web Projesi Yönetimi Türkçe 2
5 2022-2023 Bilgisayar Ağ Sistemleri Türkçe 4
6 2022-2023 Bilgisayar Donanımı Türkçe 4
7 2022-2023 Elektronik Ticaret Türkçe 2
8 2022-2023 Görsel Programlama II Türkçe 2
9 2022-2023 İşletme Bütçeleri Türkçe 2
10 2022-2023 Toplam Kalite Yönetimi Türkçe 2
11 2022-2023 Yönetim ve Organizasyon Türkçe 2
12 2023-2024 Dijital Pazarlama Türkçe 2
13 2023-2024 İşletme Yönetimi Türkçe 2
14 2023-2024 Görsel Programlama I Türkçe 2
15 2023-2024 Grafik ve Animasyon Tasarımı Türkçe 2
16 2023-2024 Web Projesi Yönetimi Türkçe 2
17 2023-2024 Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe 2
18 2023-2024 Dijital Pazarlama Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Sosyal medya pazarlama aktivitelerine yönelik tutumun ve çevrimiçi karar verme tarzlarının satın alma niyetine etkisi NİHAL BÜLBÜL TezMerkezi 2023

Araştırmalar

18 Adet
1
Microsoft

Fundamentals of Microsoft Server
Ankara,   Uluslararası  Sertifika

2
TODAİE

Uygulamalı Elektronik İmza
Ankara,   Ulusal  Sertifika

3
YTB-UNHCR

Social Inclusion and Conflict Resolution in Building Coexistence
Gaziantep Üniversitesi,   Uluslararası  Sertifika

4
EDYS Eğitimi

EDYS Eğitimi
Türksat, Ankara   Ulusal  Kurs

5
Microsoft

Configuring and Troubleshooting a Windows Server
Ankara,   Uluslararası  Sertifika

6
19. Akademik Bilişim Konferansı

19. Akademik Bilişim Konferansı
Aksaray Üniversitesi, Aksaray   Ulusal  Seminer

7
Microsoft

Managing and Maintaining Windows Server
Ankara,   Uluslararası  Sertifika

8
EÜAŞ

İdari Oryantasyon
İstanbul,   Ulusal  Kurs

9
16. Akademik Bilişim Konferansı

16. Akademik Bilişim Konferansı
Mersin Üniversitesi, Mersin   Ulusal  Seminer

10
SPSS ile İstatiksel Analiz Yöntemleri

SPSS ile İstatiksel Analiz Yöntemleri
AIMS Akademi, Gaziantep   Ulusal  Kurs

11
Nicel Araştırma Yöntemleri

Nicel Araştırma Yöntemleri
Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi, Gaziantep   Ulusal  Kurs

12
SPSS ve AMOS Eğitimi

SPSS ve AMOS Eğitimi
Gaziantep Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Gaziantep   Ulusal  Kurs

13
TUBİTAK BİLİM SÖYLEŞİLERİ

Bilimsel farkındalığın ve bilim iletişiminin artırılması
MERSİN,   Ulusal  Konuşmalarım

14
18. Akademik Bilişim Konferansı

18. Akademik Bilişim Konferansı
Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın   Ulusal  Seminer

15
TOBB ETÜ-SEM

Bilişim ve İnternet Hukuku
Ankara,   Ulusal  Sertifika

16
SSCI Index dergilere yayın gönderme süreçleri

SSCI Index dergilere yayın gönderme süreçleri
Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi, Gaziantep   Ulusal  Kurs

17
Mendeley Reference Management Education

Mendeley Reference Management Education
Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi, Gaziantep   Ulusal  Kurs

18
Proje Yönetimi

Proje Yönetimi
And Proje Yönetim, Ankara   Ulusal  Kurs

Üyelikler

1 Adet
1
Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2019