Dr.Öğr.Üyesi MEDET İĞDE

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ ve İDARİ.BİL.FAK. İŞLETME

   migde@gantep.edu.tr  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Muhasebe  Finansal Muhasebe   Yönetim ve Maliyet Muhasebesi   Denetim

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

3 Adet
1
Muhasebe Uygulamalarında Teknolojik Entegrasyon

Yayın Yeri: Özgür Yayınları
ISBN: 978-975-447-433-6, TÜRKİYE, Gaziantep, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Faaliyet Denetimi ve Firma Performansı

Yayın Yeri: Gazi Kitabevi
ISBN: 978-625-7358-52-1, TÜRKİYE, ANKARA, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
2017 Business and Financial Strategies

Yayın Yeri: LAP LAMBERT Academic Publishing
ISBN: 978-620-2-07619-7, MAURİTUS, Beau Bassin, 2017

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce

Makaleler

6 Adet
1
Muhasebe Hata ve Hileleri Üzerinde İç Kontrolün Rolü

KARAHAN MURAT,İĞDE MEDET
Yayın Yeri: Bingöl Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının KOBİ’ler Açısından Değerlendirilmesi – Türkiye Uygulaması

KARAHAN MURAT,İĞDE MEDET,Özbezek Dilek
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Idealism Relativism and the Professional Ethic ofAccounting: A Review of CPAs in Gaziantep

SEYHAN MEHMET,İĞDE MEDET
Yayın Yeri: International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus, EBSCO
4
Algılanan Hizmet Kalitesinin Katılım ve Mevduat Bankalarında Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Sadakati Üzerine Etkisi

TAN AHMET,İĞDE MEDET,ÇELİK TARIK ZİYAD,BUĞAN MEHMET FATİH
Yayın Yeri: International Journal of Academic Value Studies
Türkçe, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
5
Evaluation and Audit of Financial Statements according to SME TFRS

İĞDE MEDET
Yayın Yeri: International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus, EBSCO
6
Volatility Spillover Effect from Conventional StockMarkets to Islamic Stock Markets

TORAMAN CENGİZ,İĞDE MEDET,BUĞAN MEHMET FATİH,kılıç yunus
Yayın Yeri: International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO

Bildiriler

10 Adet
1
Bibliometric Analysis of the Evolution of Green Accounting in the Context of Sustainable Development and Corporate Sustainability

İĞDE MEDET
Yayın Yeri: Eurasian Conference on Economics, Finance and Entrepreneurship
SIRBİSTAN, Belgrad, İngilizce, 07.09.2022

Uluslararası  Özet bildiri
2
İŞLETMELERDE FAALİYET DENETİMİ: KAVRAMSAL ÇERÇEVE

İĞDE MEDET,KARAHAN MURAT
Yayın Yeri: ICOMEP’19-Autumn Uluslararası Yönetim, Ekonomi ve Politika Kongresi 2019 Güz
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 02.11.2019

Uluslararası  Özet bildiri
3
ADLİ MUHASEBE EĞİTİMİ: UYGULAYICILAR ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

KARAHAN MURAT,İĞDE MEDET
Yayın Yeri: ICOMEP’xx17/ULUSLARARASI YÖNETİM, EKONOMİ VE POLİTİKA KONGRESİ
TÜRKİYE, İstanbul, İngilizce, 17.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
4
TOPLULUK FİNANSAL TABLOLARININ BAĞIMSIZ DENETİMİNİN 600 NOLU BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI AÇISINDAN İNCELENMESİ

KARAHAN MURAT,İĞDE MEDET,DİZGİL Eda
Yayın Yeri: ICOMEP’xx17 / ULUSLARARASI YÖNETİM, EKONOMİ VE POLİTİKA KONGRESİ
TÜRKİYE, İstanbul, İngilizce, 17.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
5
Muhasebe Hata ve Hileleri Üzerinde İç Kontrolün Rolü

KARAHAN MURAT,İĞDE MEDET
Yayın Yeri: 1. Uluslararası El-RUHA Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Şanlıurfa, Türkçe, 08.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
6
YARATICI MUHASEBE UYGULAMALARI: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

KARAHAN MURAT,İĞDE MEDET
Yayın Yeri: III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu-asoscongress
TÜRKİYE, Kahramanmaraş, Türkçe, 26.10.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
Muhasebe Meslek Mensuplarının Psikolojik Sermaye Düzeylerinin İş Tatminine Etkisi

KARAHAN MURAT,İĞDE MEDET
Yayın Yeri: AVRASYA ZİRVESi I. ULUSLARARASI KAORU ISHIKAWA İŞLETME BİLİMLERİ VE EKONOMİ KONGRESİ
TÜRKİYE, Ankara, İngilizce, 17.07.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
INFORMATION TECHNOLOGIES AND E-ACCOUNTING EDUCATION

KARAHAN MURAT, İĞDE MEDET
Yayın Yeri: IV. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ACCOUNTING AND FINANCE
MAKEDONYA, OHRID, İngilizce, 03.07.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
Muhasebe Öğrencilerinin Meslek Etiği Algısı

KARAHAN MURAT,İĞDE MEDET
Yayın Yeri: 1.Eurasian Confrence on Language Social Sciences (ECLSS 2017)
TÜRKİYE, Antalya, İngilizce, 22.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
10
Evaluation and Audit of Financial Statements According to SME TFRS

İĞDE MEDET, İPEKTEN OSMAN BERNA
Yayın Yeri: The Macrotheme International Conference: Rome 2015
İTALYA, Roma, İngilizce, 18.12.2015

Uluslararası  Özet bildiri

Projeler

1 Adet
1
Turizm Sektöründe Kayıtlı İstihdamın Teşviki Projesi

Bu projede genel olarak Adıyaman turizm sektörünün gelişmesi, Adıyaman turizm sektöründe kayıtlı istihdamın artırılmasının teşvik edilmesi, Adıyaman turizm sektörünün sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.
01.07.2016 - 30.06.2017
Avrupa Birliği,   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  Tamamlandı

Editörlükler

1 Adet
1
Muhasebe Uygulamalarında Teknolojik Entegrasyon

Yazar Adı: İĞDE MEDET, KARAHAN MURAT , Yayın Yeri: Özgür Yayınları
Kitap, Türkçe, 2022,   Uluslararası  Elektronik

Ödüller

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2021-2022 İleri Finansal Muhasebe Türkçe 3
2 2021-2022 Finansal Analiz Teknikleri Türkçe 3
3 2021-2022 Muhasebe Standartları ve Uygulamaları Türkçe 3
4 2021-2022 Muhasebe Denetimi ve Uygulamaları Türkçe 3
5 2022-2023 Muhasebe Bilgi Sistemi Yönetimi Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 Maliyet Muhasebesi I Türkçe 3
2 2019-2020 Yönetim Muhasebesi Türkçe 3
3 2020-2021 Maliyet Muhasebesi I Türkçe 3
4 2020-2021 Yönetim Muhasebesi Türkçe 3
5 2021-2022 Muhasebe I Türkçe 3
6 2021-2022 Envanter ve Bilanço Türkçe 3
7 2021-2022 Maliyet Muhasebesi Türkçe 3
8 2021-2022 Muhasebe II Türkçe 3
9 2021-2022 Vergi Usul Kanunu Uygulamaları Türkçe 3
10 2022-2023 Muhasebe I Türkçe 3
11 2022-2023 Envanter ve Bilanço Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı İhracatta Katma Değer Vergisi iadesi ve muhasebeleştirilmesi CİHAN ERGAN TezMerkezi 2023
2 Tamamlandı Muhasebede hata ve hile tespiti ve önlenmesinde bilgi teknolojileri kullanımının rolü AYŞEGÜL TATAR TezMerkezi 2022