Doç.Dr. İBRAHİM YILDIRIM

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ

   ibrahimyildirim@gantep.edu.tr      (0342) 317 12 00      3777  
Eğitim Bilimleri Temel Alanı  Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme  Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme  Eğitim Programları ve Öğretim  Eğitim/Öğretim Teknolojileri

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

11 Adet
1
ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yayın Yeri: Nobel Yayıncılık
ISBN: 978-625-427-761-0, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Dijital çağda ölçme ve değerlendirme (Teknoloji destekli ölçme ve değerlendirme)

Yayın Yeri: Milli Eğitim Bakanlığı
ISBN: 978-975-11-5605-1, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Dijital çağda ölçme ve değerlendirme (Üst düzey bilgi ve becerilerin ölçülmesi)

Yayın Yeri: Milli Eğitim Bakanlığı
ISBN: 978-975-11-5605-1, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Teknoloji Destekli Öğretim: Güncel Gelişmeler

Yayın Yeri: Nobel Yayıncılık
ISBN: 978-625-439-374-7, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Eğitimde Ölçme Araç ve Yöntemleri

Yayın Yeri: Murat Yayınları
ISBN: 978-605-7816-80-1, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
CMA ile Meta-analiz Uygulamaları

Yayın Yeri: Anı Yayıncılık
ISBN: 978-605-170-468-5, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Eğitimde Araştırma Yöntemleri (Eğitimde bilimsel araştırmanın temelleri)

Yayın Yeri: Nobel Yayıncılık
ISBN: 978-605-7846-34-1, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
Yapısal eşitlik modellemesinin ilkeleri ve uygulaması (SEM için kullanılabilecek bilgisayar yazılımları)

Yayın Yeri: Nobel Yayın
ISBN: 978-605-7895-39-4, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Uluslararası  Kitap Tercümesi  Türkçe
9
Yapısal eşitlik modellemesinin ilkeleri ve uygulaması (Doğrulayıcı Faktör Analizi modellerinin belirlenmesi ve tanımlanması)

Yayın Yeri: Nobel Yayın
ISBN: 978-605-7895-39-4, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Uluslararası  Kitap Tercümesi  Türkçe
10
Eğitimde Araştırma Yöntemleri (Karma araştırma yöntemi)

Yayın Yeri: Nobel Yayınevi
ISBN: 978-605-7846-34-1, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
11
Değişen Dünyada Eğitim (Katma-değerli değerlendirme modellerinde test eşitleme durumunun incelenmesi)

Yayın Yeri: Pegem Akademi
ISBN: 978-605-241-2480, Ankara, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce

Makaleler

36 Adet
1
The Effect of Homework on Student Achievement: A Meta-Analysis Study/Učinak domaće zadaće na postignuća učenika: metaanaliza

TURAN ÖZPOLAT ESEN, KARAKOÇ BERNA, YILDIRIM İBRAHİM, Eryilmaz Kevser
Yayın Yeri: Croatian Journal of Education
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
2
YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Akar Başak, Güneş İsmet, YILDIRIM İBRAHİM
Yayın Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DRJI, Index Copernicus, Asos
3
The Effect of Game-Based Learning on Student Achievement: A Meta-Analysis Study

KARAKOÇ BERNA,Eryılmaz Kevser,TURAN ÖZPOLAT ESEN,YILDIRIM İBRAHİM
Yayın Yeri: Technology, Knowledge and Learning
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
4
Do the scores obtained from online applications correspond to face-to-face exam scores?

YILDIRIM İBRAHİM, ÇIRAK KURT SEVİLAY
Yayın Yeri: International Journal of Contemporary Educational Research
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
5
The Effect of Gamification on Learner Motivation: A Meta-Analysis Study

YILDIRIM İBRAHİM, ÇIRAK KURT SEVİLAY
Yayın Yeri: Education Reform Journal
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
6
A Tutorial on How to Conduct Meta-Analysis with IBM SPSS Statistics

ŞEN SEDAT, YILDIRIM İBRAHİM
Yayın Yeri: Psych
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ProQuest
7
YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI: 5. SINIF HELLO ÜNİTESİ ÖRNEĞİ

Dinçer Lütfullah, YILDIRIM İBRAHİM
Yayın Yeri: International Journal of Language Academy
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
8
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN DİNLEME MOTİVASYONU ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Dölek Onur, YILDIRIM İBRAHİM
Yayın Yeri: International Journal of Language Academy
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
9
The effects of gamification on students academic achievement: a meta-analysis study

YILDIRIM İBRAHİM,ŞEN SEDAT
Yayın Yeri: Interactive Learning Environments
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
10
The Effects of Blogging on Pre-Service Teachers Reflective Thinking and Self-Efficacy

ÇIRAK KURT SEVİLAY, YILDIRIM İBRAHİM
Yayın Yeri: Reflective Practice
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  British Education Index
11
Ortaokul Öğretmenlerinin Merhamet ve Zorbalık Kavramlarına İlişkin Algıları

Aydemir Fatih, GÖÇEN AHMET, YILDIRIM İBRAHİM
Yayın Yeri: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ASOS, ESJI
12
Okul Etkililiğini Belirlemede Kullanılan Katma-Değerli DeğerlendirmeYaklaşımının Uygulanması

ŞEN SEDAT,YILDIRIM İBRAHİM,KARACABEY MEHMET FATİH
Yayın Yeri: Egitim ve Bilim-Education and Science
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
13
İlköğretim Matematik Öğretmenleri ile Öğretmen Adaylarının Çeşitli Kavramlara İlişkin Metaforik Algıları

ÇIRAK KURT SEVİLAY,YILDIRIM İBRAHİM
Yayın Yeri: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Isı Databese'e giren eğitimle ilgili indeksler (ESCI)
14
Development of the Curriculum Literacy Scale: A Validity and Reliability Study

YILDIRIM İBRAHİM
Yayın Yeri: Harran Education Journal
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  CiteFactor, Crossref
15
The Effect of Teaching “Learning Strategies” on Academic Achievement: A Meta-Analysis Study

YILDIRIM İBRAHİM,ÇIRAK SEVİLAY,ŞEN SEDAT
Yayın Yeri: Eurasian Journal of Educational Research
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
16
Using Facebook groups to support teachers’ professional development

YILDIRIM İBRAHİM
Yayın Yeri: Technology, Pedagogy and Education
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
17
Development of Inquiry Based Teaching Self-Efficacy Scale for STEMS Education: Validity and Reliability Study

YILDIRIM İBRAHİM,BAŞARAN MEHMET,CÜCÜK EYÜP,YOKUŞ ERHAN
Yayın Yeri: International Online Journal of Educational Sciences
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
18
Harmanlanmış Öğrenmenin Akademik Başarı Üzerine Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması

ÇIRAK SEVİLAY,YILDIRIM İBRAHİM,CÜCÜK EYÜP
Yayın Yeri: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Isı Databese'e giren eğitimle ilgili indeksler (EBSCO: Education Source Databa
19
The Students’ Perceptions on Blended Learning: A Q Method Analysis

ÇIRAK SEVİLAY,YILDIRIM İBRAHİM
Yayın Yeri: Educational Sciences: Theory & Practice
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
20
Does equating matter in value-added models?

ŞEN SEDAT,TERZİ RAGIP,YILDIRIM İBRAHİM,COHEN ALLAN S
Yayın Yeri: Turkish Journal of Education
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
21
The effects of gamification-based teaching practices on student achievement and students’ attitudes toward lessons

YILDIRIM İBRAHİM
Yayın Yeri: The Internet and Higher Education
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
22
Öğretmen Adaylarının Mesleğe İlişkin Öz Yeterlikleri ile Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

YOKUŞ ERHAN,CÜCÜK EYÜP,BAŞARAN MEHMET,YILDIRIM İBRAHİM
Yayın Yeri: Turkish Studies
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
23
Öğretmenliğe Hazır Olma Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

YILDIRIM İBRAHİM,KALMAN MAHMUT
Yayın Yeri: Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
24
Examination of “Curriculum Alignment” in the Context of Theory and Practice for the 8th Grade Mathematics Teaching

Kara Kevser,KARAKOÇ BERNA,YILDIRIM İBRAHİM,BAY ERDAL
Yayın Yeri: Harran Education Journal
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Crossref
25
Opinions of teachers and students on free dress code applications

BAGÇEÇİ BİRSEN,Günen Deliçay Fethiye,YILDIRIM İBRAHİM
Yayın Yeri: Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
26
Students’ Perceptions about Gamification of Education: A Q-Method Analysis

YILDIRIM İBRAHİM
Yayın Yeri: TED EĞİTİM VE BİLİM
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
27
Matematik Öğretimine Entegre Edilmiş Harmanlanmış Öğrenme Süreci Hakkındaki Öğrenci Görüşleri

YILDIRIM İBRAHİM,Vural Ömer Faruk
Yayın Yeri: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Art Index (Art Research Database, EBSCO)
28
Oyunlaştırma Temelli Öğretim İlke ve Yöntemleri Dersi Öğretim Programı Hakkında Öğrenci Görüşleri

YILDIRIM İBRAHİM,Demir Servet
Yayın Yeri: Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Art Index (Art Research Database, EBSCO)
29
Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Staj Eğitimine Dair Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Bir Değerlendirme Gaziantep İli Örneği

OLCAY ATINÇ,YILDIRIM İBRAHİM,Sürme Metin
Yayın Yeri: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
30
Teknoloji Destekli Matematik Öğretimi Sürecinde Teknoloji Kullanım Düzeylerinin İncelenmesi

YILDIRIM İBRAHİM,DEMİR SERVET
Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science
Türkçe, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus, Sobiad, Citefactor, ASOS
31
444 Sistemi İle Yenilenen İlk Okuma Yazma Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri

YILDIRIM İBRAHİM,Kara Kevser,TURAN ÖZPOLAT ESEN,BARS MEHMET,Karakoç Berna,Bayrak Kenan
Yayın Yeri: The Journal of International Education Science
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Sobiad, Citefactor, Sindex, Tei
32
Pedagojik Formasyon ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması

Bağçeci Birsen,YILDIRIM İBRAHİM,Kara Kevser,KESKİNPALTA DERYA
Yayın Yeri: Erzincan University Faculty of Education Journal
Türkçe, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
33
Türkiye de Öğretmen Yetiştirme ve Pedagojik Formasyon Sorunu

YILDIRIM İBRAHİM,VURAL ÖMER FARUK
Yayın Yeri: Journal of Teacher Education and Educators
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
34
Harmanlanmış Öğrenme Yaklaşımının Matematik Dersi 2 Dereceden Denklemler Alt Öğrenme Alanında Öğrenci Başarısına Etkisi

ÖNER GÜZİDE,YILDIRIM İBRAHİM,BARS MEHMET
Yayın Yeri: Journal of Computer and Education Research
Türkçe, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
35
Oyunlaştırma ve eğitim

YILDIRIM İBRAHİM,DEMİR SERVET
Yayın Yeri: International Journal of Human Sciences / Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Art Index (Art Research Database, EBSCO)
36
Use of Technology Assisted Mathematics Education and Alternative Measurement Together

YILDIRIM İBRAHİM,DEMİR SERVET
Yayın Yeri: Çukurova University Faculty of Education Journal
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Art Index (Art Research Database, EBSCO)

Bildiriler

45 Adet
1
Psychometric Investigation of Achievement Tests Applied to Alpha Generation Individuals on Screen

Özyurt Suat, YILDIRIM İBRAHİM
Yayın Yeri: V. Baskent International Conference on Multidisciplinary Studies
Ankara, Türkçe, 21.12.2023

Uluslararası  Özet bildiri
2
İSTATİSTİK KAYGISI ÖLÇEĞİNİN GÜVENİRLİK GENELLEMESİ

ÖREN ÖZDEMİR EMİNE, YILDIRIM İBRAHİM
Yayın Yeri: 7th International Symposium of Education and Values
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 26.10.2023

Uluslararası  Özet bildiri
3
The Effect of Mathematical Metacognition Awareness on Academic Resilience in Mathematics: A Structural Equation Modeling Study

YILDIRIM İBRAHİM, ÖREN ÖZDEMİR EMİNE, Dandil Sert Gamze
Yayın Yeri: International Multidisciplinary Academic Conference
ÇEK CUMHURİYETİ, Prag, İngilizce, 11.08.2023

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
Investigation of Pre-Service Teachers Attitudes Towards Measurement and Evaluation Course with Q Method

İZCİ MUHAMMET, KAYA RÜMEYSA, YILDIRIM İBRAHİM
Yayın Yeri: 42nd International Conference on Humanities and Social Sciences
YUNANİSTAN, Athens, İngilizce, 04.07.2023

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
Examination of the Validity of the Critical Thinking Disposition Scale at the Level of Graduate Students

YOKUŞ ERHAN, YILDIRIM İBRAHİM
Yayın Yeri: 42nd International Conference on Humanities and Social Sciences
YUNANİSTAN, Athens, İngilizce, 04.07.2023

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
Alfa kuşağı öğrencilerinin ekrandan ve kitaptan okuma anlama düzeyleri

Özyurt Suat, ÇETİN BAYRAM, YILDIRIM İBRAHİM
Yayın Yeri: 8. Uluslararası Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi
TÜRKİYE, İzmir, Türkçe, 21.09.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
An Investigation on the Courses and Exam Grades of Secondary School Students in the Second Constitutional Period

PATOĞLU EMRAH BERKANT, YILDIRIM İBRAHİM
Yayın Yeri: 35th International Conference on Studies in Literature, Languages, Humanities & Social Sciences
MACARİSTAN, Budapest, İngilizce, 12.09.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
Test Development Study on the "Probability" Subject in the Middle School Grade

Dönmez Mehmet, YILDIRIM İBRAHİM
Yayın Yeri: 35th International Conference on Studies in Literature, Languages, Humanities & Social Sciences
MACARİSTAN, Budapest, İngilizce, 12.09.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
Secondary School Teachers' Perceptions for the Concepts of Compassion and Bullying

Aydemir Fatih, GÖÇEN AHMET, YILDIRIM İBRAHİM
Yayın Yeri: 2nd International Conference on Future of Teaching and Education
ALMANYA, Munich, İngilizce, 06.12.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
An application of Value Added Assessment for Determining School Effectiveness

YILDIRIM İBRAHİM,ŞEN SEDAT,KARACABEY MEHMET FATİH
Yayın Yeri: 16th ICTEL 2019 – International Conference on Teaching, Education Learning
İTALYA, Roma, İngilizce, 27.08.2019

Uluslararası  Özet bildiri
11
The Examination of Inquiry-Based Teaching Self-Efficacy ofTeachers within STEMS Instruction

CÜCÜK EYÜP,BAŞARAN MEHMET,YOKUŞ ERHAN,YILDIRIM İBRAHİM
Yayın Yeri: Multidisciplinary Academic Conference, MAC-ETL 2018
ÇEK CUMHURİYETİ, Prag, İngilizce, 07.12.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
12
The Effect of Gamification on Learner Motivation: A Meta Analysis Study

YILDIRIM İBRAHİM,ÇIRAK KURT SEVİLAY
Yayın Yeri: Multidisciplinary Academic Conference, MAC-ETL 2018
Prag, İngilizce, 07.12.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
13
A Nationwide Cognitively Diagnostic Assessment Application in Fractions

AKBAY LOKMAN, TOKER TÜRKER, KAPLAN MEHMET, YILDIRIM İBRAHİM, DEMİRCİOĞLU HANDAN, KARAASLAN KATİBE GİZEM, ÇETİN BAYRAM
Yayın Yeri: Vth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS
TÜRKİYE, Antalya, İngilizce, 02.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
14
A Large-scale Cognitively Diagnostic Assessment Application in Reading Comprehension

TOKER TÜRKER,AKBAY LOKMAN,YILDIRIM İBRAHİM,KAPLAN MEHMET,CAN ARAN ÖZGE,Sayın Hüseyin
Yayın Yeri: EJER Congress 2018
TÜRKİYE, Antalya, İngilizce, 02.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
15
Okul Etkililiğinin Değerlendirmesinde Kullanılan Katma-değerli Değerlendirme Yaklaşımı ile Ortalamaya Dayalı Yaklaşımın Karşılaştırılması.

ŞEN SEDAT,YILDIRIM İBRAHİM,KARACABEY MEHMET FATİH
Yayın Yeri: 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi
İngilizce, 18.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
16
İlköğretim Matematik Öğretmenleri ile Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik, Öğrenci, Matematik Öğretmek ve Matematik Öğretim Programına İlişkin Metaforik Algıları

ÇIRAK SEVİLAY,YILDIRIM İBRAHİM
Yayın Yeri: 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi
Türkçe, 18.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
17
Harmanlanmış Öğrenme Hakkında Öğrenci Algıları: Bir Q Metodu Analizi

ÇIRAK SEVİLAY,YILDIRIM İBRAHİM
Yayın Yeri: 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 18.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
18
STEM Eğitiminin Öğretmenlerin Sorgulamaya Dayalı Öğretim Özyeterlikleri ve STEM Farkındalıkları Üzerine Etkisi

BAŞARAN MEHMET,YILDIRIM İBRAHİM
Yayın Yeri: 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, Antalya, İngilizce, 18.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
19
Okul Etkililiğinin Değerlendirmesinde Kullanılan Katma-değerli Değerlendirme Modellerinde Eşitlik Varsayımının İncelenmesi

YILDIRIM İBRAHİM,ŞEN SEDAT
Yayın Yeri: 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi
İngilizce, 18.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
20
Harmanlanmış Öğrenmenin Etkililiği Üzerine Bir Meta-Analiz Çalışması

ÇIRAK SEVİLAY,YILDIRIM İBRAHİM,CÜCÜK EYÜP
Yayın Yeri: 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
TÜRKİYE, MUĞLA, Türkçe, 26.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
21
Bir Kavram Önerisi: Teknolojik Androgojik Alan Bilgisi (TAAB)

Kara Kevser,TURAN ÖZPOLAT ESEN,KARAKOÇ BERNA,YILDIRIM İBRAHİM
Yayın Yeri: 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI-EPOK)
TÜRKİYE, MUĞLA, Türkçe, 26.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
22
BİR KAVRAM ÖNERİSİ: TEKNOLOJİK ANDROGOLİK ALAN BİLGİSİ (TAAB)

KARA KEVSER,TURAN ÖZPOLAT ESEN,KARAKOÇ BERNA,YILDIRIM İBRAHİM
Yayın Yeri: 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
TÜRKİYE, MUĞLA, Türkçe, 26.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
23
Eğitsel Oyunlaştırmanın Etkililiği Üzerine Bir Meta-Analiz Çalışması

YILDIRIM İBRAHİM,ŞEN SEDAT
Yayın Yeri: 5th International Congress on Curriculum and Instruction
TÜRKİYE, MUĞLA, Türkçe, 26.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
24
Development of Inquiry Based Teaching Self - Efficacy Scale for STEMS Education: Validity and Reliability Study

YILDIRIM İBRAHİM,CÜCÜK EYÜP,YOKUŞ ERHAN,BAŞARAN MEHMET
Yayın Yeri: 3rd International Conference on the Changing World and Social Research
İTALYA, Roma, İngilizce, 08.08.2017

Uluslararası  Özet bildiri
25
Öğrenme Stratejileri Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması

YILDIRIM İBRAHİM,ÇIRAK SEVİLAY,ŞEN SEDAT
Yayın Yeri: EJER, 2017
Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
26
2006-2016 Yılları Arasında Üretilen Lisansüstü Tezlerde Sınıflandırmaya Dayalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlerin Kullanımının İncelenmesi

ÇIRAK SEVİLAY,YILDIRIM İBRAHİM
Yayın Yeri: EJER, 2017
Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
27
Examining teacher candidates’ self-efficacy perceptions about being a teacher and their attitudes towards computer assisted education

BAŞARAN MEHMET,YOKUŞ ERHAN,CÜCÜK EYÜP,YILDIRIM İBRAHİM
Yayın Yeri: 26th International Congress on Educational Sciences (ICES/UEBK-2017)
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 20.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
28
Adaptation of the Feeling Prepared to Teach Scale into Turkish

YILDIRIM İBRAHİM,KALMAN MAHMUT
Yayın Yeri: 26th International Congress on Educational Sciences (ICES/UEBK-2017)
TÜRKİYE, Türkçe, 20.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
29
Evaluation of the Gamification-Based “Teaching Principles and Methods” Course Curriculum

YILDIRIM İBRAHİM
Yayın Yeri: 26th International Congress on Educational Sciences (ICES/UEBK-2017)
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 20.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
30
Kullanıcı Dostu Öğretim Yönetim Sistemleri

ÇIRAK SEVİLAY,YILDIRIM İBRAHİM
Yayın Yeri: 4th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI – 2016)
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 27.10.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
31
Öğretim programı okuryazarlığı ölçeğinin geliştirilmesi Geçerlik ve güvenirlik çalışması

YILDIRIM İBRAHİM
Yayın Yeri: 4th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI – 2016)
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 27.10.2016

Uluslararası  Özet bildiri
32
Students Views About Blended Learning Process Integrated To Mathematics Curriculum

YILDIRIM İBRAHİM,Vural Ömer Faruk
Yayın Yeri: 21st International Conference on Education and Social Science (ICESS-2016)
PORTEKİZ, Lisboa, İngilizce, 31.01.2016

Uluslararası  Özet bildiri
33
Evaluation of a Gamification Based Curriculum for the Lesson of Teaching Principles and Methods According to the Students Views

YILDIRIM İBRAHİM,DEMİR SERVET
Yayın Yeri: The 3rd International Congress on Curriculum andInstruction
Adana, İngilizce, 22.10.2015

Uluslararası  Özet bildiri
34
A Research About The Levels Of Technology Use In Technology Supported Mathematics Education

YILDIRIM İBRAHİM,DEMİR SERVET
Yayın Yeri: Academics World 5th International Conference
FRANSA, Paris, İngilizce, 11.10.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
35
Evaluating The Renewed 1st Grade Curriculum According To The Teachers Views

YILDIRIM İBRAHİM,Kara Kevser,TURAN ÖZPOLAT ESEN,BARS MEHMET,Karakoç Berna,Bayrak Kenan
Yayın Yeri: International Conference on New Horizons in Education
İSPANYA, Barselona, İngilizce, 10.06.2015

Uluslararası  Özet bildiri
36
Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Özel Eğitime Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi

SUMMAK AYŞE ELÇİN,ATMACA UFUK,YILDIRIM İBRAHİM
Yayın Yeri: International Conference on New Horizons in Education
İSPANYA, Barselona, Türkçe, 10.06.2015

Uluslararası  Özet bildiri
37
Eğitim Sürecinin Oyunlaştırılmasına İlişkin Öğrenci Görüşleri Bir Q Metodu Çalışması

YILDIRIM İBRAHİM,DEMİR SERVET
Yayın Yeri: EJER Congress 2015
TÜRKİYE, Ankara, İngilizce, 08.06.2015

Uluslararası  Özet bildiri
38
Zorunlu Lise Öğrenimi Hakkında Öğretmen Görüşleri Gaziantep İli Örneği

YILDIRIM İBRAHİM
Yayın Yeri: EJER Congress 2015
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 08.06.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
39
Eğitim Fakültesi Öğrencilerine Göre Algılanan Üniversite İtibarları Gaziantep Üniversitesi Örneği

ÖZDEMİR MURAT,YILDIRIM İBRAHİM
Yayın Yeri: 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 07.05.2015

Ulusal  Özet bildiri
40
Sekizinci Sınıf Matematik Öğretiminde Teori ve Uygulama Bağlamında Program Uyumluluğunun İncelenmesi

YILDIRIM İBRAHİM,Kara Kevser,KARAKOÇ BERNA,DEMİR SERVET,BAY ERDAL
Yayın Yeri: 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 07.05.2014

Ulusal  Özet bildiri
41
Harmanlanmiş Öğrenme Yaklaşiminin 10 Sinif Öğrencilerinin Matematik Dersi Akademik Başarilarina Etkisi

ÖNER GÜZİDE,YILDIRIM İBRAHİM,BARS MEHMET
Yayın Yeri: IPALTE 2013 - INTERNATIONAL PERSPECTIVES ON NEW ASPECTES OF LEARNING IN TEACHER EDUCATION
TÜRKİYE, Diyarbakır, Türkçe, 02.10.2013

Uluslararası  Özet bildiri
42
Pedagojik Formasyon ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması

Bağçeci Birsen,YILDIRIM İBRAHİM,Kara Kevser,KESKİNPALTA DERYA
Yayın Yeri: ISNITE 2013 New Issues in Teacher Education International Symposium
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 09.05.2013

Uluslararası  Özet bildiri
43
Teknoloji Destekli Matematik Öğretimi Sürecinde Kullanilabilecek Etkinlik Örnekleri

YILDIRIM İBRAHİM,DEMİR SERVET
Yayın Yeri: 6th INTERNATIONAL COMPUTER ANDINSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES SYMPOSIUM
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 04.10.2012

Uluslararası  Tam metin bildiri
44
Teknoloji Destekli Matematik Öğretimi İle Alternatif Ölçme Araçlarinin Birarada Kullanilabilirliği

YILDIRIM İBRAHİM,DEMİR SERVET
Yayın Yeri: 11th INTERNATIONALEDUCATIONALTECHNOLOGYCONFERENCE
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 25.05.2011

Uluslararası  Tam metin bildiri
45
Matematik ve Sanat

YILDIRIM İBRAHİM,Aras Burhan
Yayın Yeri: Ulusal Matematik Eğitimi Öğrenci Sempozyumu
TÜRKİYE, İzmir, Türkçe, 04.09.2006

Ulusal  Özet bildiri

Projeler

13 Adet
1
TÜBİTAK-2237A: Lisansüstü eğitim gören araştırmacılara yönelik uygulamalı nicel veri analizi eğitimi

Uygulamalı nicel veri analizi eğitimi
29.03.2021 - 03.04.2021
TÜBİTAK PROJESİ,   Uzman 

ULUSAL  Tamamlandı
2
Araştırmacı Eğitimi Online Öğrenme Ortamının ve Sisteminin Geliştirilmesi ve Tasarımı

AYEUM ortamında “Q Metod” ve Meta Analiz” isimli derslerin online içeriklerinin tasarımı ve geliştirilmesi
24.12.2019 - 24.11.2020
Diğer (Uluslararası),   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
3
2237-A /Üst Düzey Becerileri Ölçen Soru Yazma Sanatı

Bu projenin amacı güvenilir ve geçerli çoktan seçmeli üst düzey beceri ölçen soruların olusturma sürecini ve olusturulan soruların farklı psikometrik özelliklerini hesaplamayı uygulamalı olarak göstermektedir. Bunun yanı sıra çoktan seçmeli soru ve t
19.10.2020 - 23.10.2020
TÜBİTAK PROJESİ,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
4
Okul Etkililiğini Belirlemek İçin Bir Model Önerisi: Katma-Değerli Değerlendirme (Şanlıurfa Örneği)


18.10.2018 - 17.04.2019
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
5
TÜBİTAK-4008: Doğada Hepimiz Aynıyız

Doğada Hepimiz Aynıyız
12.06.2023 - 16.06.2023
TÜBİTAK PROJESİ,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
6
Tübitak 2237-A / Egitim Bilimlerinde İleri Metodoloji Uygulamaları

Bilim insanları yetiştirmeye katkı sunmak amacıyla doktora öğrencileri için ileri metodoloji eğitimleri (Çoklu regresyon, Hiyererşik doğrusal Modelleme, Madde tepki kuramı, Yapısal eşitlik modellemesi, Faktör analizi, Meta-analiz, Q metodolojisi) gib
09.09.2019 - 15.09.2019
TÜBİTAK PROJESİ,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
7
TÜBİTAK-2237A: Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır

Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır
08.12.2022 - 09.12.2022
TÜBİTAK PROJESİ,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
8
TÜBİTAK 2237-A/ Eğitim Bilimlerinde İleri Metodoloji Uygulamaları

Doktora öğrencilerine ileri metodoloji eğitimleri verilmesi
07.09.2020 - 13.09.2020
TÜBİTAK PROJESİ,   Yürütücü 

ULUSAL  Tamamlandı
9
Akademisyenlerin Öğretimsel Niteliklerinin Geliştirilmesi

Bu projenin genel amacı, akademisyenlerin pedagoji/andragoji bağlamında öğretim becerilerini desteklemek ve niteliklerini geliştirmektir. Bu beceriler arasında öğretimin planlanması, öğrenme/öğretme ile ilgili temel kuram ve modellerin kavranması, öğ
05.07.2019 - 06.01.2021
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
10
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Mesleki Gelişim Projesi

Ekim 2019 tarihinde başlamış olduğumuz “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Projesi” kapsamında çalışmalarımız tamamlanmış olup proje kapsamında son ürün olarak 5 adet kitap ortaya çıkmıştır. Proje esnasında üçer günlük iki çalıştay yapılmış olup akademi
01.10.2019 - 15.04.2021
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
11
TÜBİTAK-4005: Web 2.0 Araçları ile Fen Bilimleri ve Matematik Öğretiminde İnovatif Ölçme

Web destekli ölçme, sınıf içi değerlendirme, matematik öğretimi
01.05.2022 - 30.09.2022
TÜBİTAK PROJESİ,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
12
“Öğrenme Çıktılarına Dayalı Okul Performanslarının İncelenmesi” Ar-Ge Projesi

Bu Ar-Ge projesinde, öğrenme çıktılarına dayalı olarak, okul ve öğretmenlerin performanslarının Katma-Değerli Değerlendirme Modeli (KDM) ile belirlenmesi amaçlanmıştır.
01.02.2018 - 31.07.2018
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Araştırmacı 

ULUSAL  HARRAN ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
13
Ölçme Değerlendirme Uygulamalarını İzleme, Araştırma ve geliştirme Projesi

Proje Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülmüştür.
01.02.2017 - 31.12.2017
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
MEB Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 3 farklı devlet okulu

Matematik Öğretmeni-Ortaöğretim
Lise Matematik Öğretmenliği,

2008 - 2013

Editörlükler

5 Adet
1
Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi (GAUN-JES)

Yazar Adı: KALMAN MAHMUT, BOZBAYINDIR FATİH , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2023,   Uluslararası  DRJI, Asos Index  Elektronik

2
Frontiers in Education

Yazar Adı: YILDIRIM İBRAHİM , Yayın Yeri: Frontiers in Education
Dergi, İngilizce, 2022,   Uluslararası  Scopus  Elektronik

3
Eğitim ve Bilim

Yazar Adı: YILDIRIM İBRAHİM , Yayın Yeri: TED
Dergi, İngilizce, 2022,   Uluslararası  SSCI  Basılı+Elektronik

4
Teknoloji Destekli Öğretim: Güncel Gelişmeler

Yazar Adı: YILDIRIM İBRAHİM , Yayın Yeri: Nobel Yayıncılık
Kitap, Türkçe, 2021,   Uluslararası  Basılı

5
Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Yazar Adı: ŞEN SEDAT,YILDIRIM İBRAHİM , Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık
Kitap, Türkçe, 2019,   Uluslararası  Basılı

İdari Görevler

Ödüller

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2022-2023 İleri İstatistik Uygulamaları Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 Bilimsel Araştırma Teknikleri (Güz) Türkçe 3
2 2018-2019 Bilimsel Araştırma Teknikleri (Bahar) Türkçe 3
3 2020-2021 Bilgisayar Destekli İstatistik Uygulamaları Türkçe 3
4 2020-2021 Bilgisayarda İstatistik Uygulamaları Türkçe 6
5 2020-2021 Eğitimde Program Değerlendirme Türkçe 3
6 2021-2022 Eğitim Programına Teknoloji Entegrasyonu Türkçe 3
7 2021-2022 Başarı Testlerinin Geliştirilmesi Türkçe 3
8 2021-2022 Bilgisayarda İstatistik Uygulamaları Türkçe 3
9 2023-2024 Eğitim Araştırmalarında Deneysel Desenler ve Varyans Analizi Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 Öğretim İlke ve Yöntemleri (Güz) Türkçe 6
2 2017-2018 Öğretim İlke ve Yöntemleri (Güz) Türkçe 7
3 2017-2018 Eğitimde Program Geliştirme (Güz) Türkçe 4
4 2017-2018 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (Güz) Türkçe 12
5 2018-2019 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (Güz) Türkçe 6
6 2017-2018 Özel Öğretim Yöntemleri (Bahar) Türkçe 6
7 2017-2018 Eğitimde Program Geliştirme (Bahar) Türkçe 6
8 2017-2018 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (Bahar) Türkçe 3
9 2018-2019 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (Bahar) Türkçe 3
10 2018-2019 Özel Öğretim Yöntemleri (Bahar) Türkçe 6
11 2019-2020 Eğitimde Araştırma Yöntemleri (Bahar) Türkçe 2
12 2019-2020 Karakter ve Değer Eğitimi (Bahar) Türkçe 2
13 2019-2020 Ölçme ve Değerlendirme (Bahar) Türkçe 3
14 2019-2020 İstatistik II (Bahar) Türkçe 3
15 2019-2020 Öğretmenliik Uygulaması (Bahar) Türkçe 10

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Devam Ediyor istatistik kaygısı ölçeklerinin güvenirlik genelleme meta-analizi EMİNE ÖREN ÖZDEMİR TezMerkezi 2024
2 Devam Ediyor Oyunlaştırma Destekli Biçimlendirici Değerlendirme Tasarımının Geliştirilmesi, Uygulanması ve Değerlendirilmesi BÜŞRA NUR BIÇAKCI TezMerkezi 2024
3 Devam Ediyor Çocuklar İçin Depreme Bağlı Travma Sonrası Stres Belirtileri Ölçeği – Ebeveyn Formu Geliştirilmesi MUSTAFA TAYYİP KURT TezMerkezi 2024
4 Devam Ediyor Yapay zeka tabanlı otomatik puanlama sistemlerinin güvenirliklerinin, verimliliklerinin ve etkinliklerinin incelenmesi TUBA POLAT TezMerkezi 2023
5 Tamamlandı Öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarının bilgi işlemsel düşünme becerisi bağlamında incelenmesi: Bir Q metot analizi SÜMEYRA MERYEM KILIÇ TezMerkezi 2022