Dr.Öğr.Üyesi DEMET DOĞAN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
ARABAN M.Y.O. VETERİNERLİK

   demetdogan@gantep.edu.tr      (0342) 317 19 28  
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı  Biyoloji  Akuatik Toksikoloji

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

1 Adet
1
The Most Recent Studies in Science and Art

Yayın Yeri: Gece Publishing
ISBN: 978-605-288-356-3, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce

Makaleler

13 Adet
1
Tissue-specific toxicity of clothianidin on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

DOĞAN DEMET, NUR GÖKHAN, DEVECİ HACİ AHMET
Yayın Yeri: Drug and Chemical Toxicology
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
2
Pro-oxidant potency of clothianidin in rainbow trout

Fakhereddin Tarek, DOĞAN DEMET
Yayın Yeri: Archives of Industrial Hygiene and Toxicology
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
3
Toxicity and biochemical responses induced by phosmet in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

Muhammed Firas, DOĞAN DEMET
Yayın Yeri: Toxicology Research
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
4
Manifestations of oxidative stress and liver injury in clothianidin exposed Oncorhynchus mykiss

DOĞAN DEMET, DEVECİ HACİ AHMET, NUR GÖKHAN
Yayın Yeri: Toxicology Research
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
5
Water Quality and Heavy Metal Pollution in Kayacik Dam (Gaziantep, Turkey)

DOĞAN DEMET
Yayın Yeri: Acta Aquatica Turcica
İngilizce, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus
6
Determination of seasonal water quality and pollution levels of Karasu and Merzimen Streams (Gaziantep-Turkey)

Baykal Onur,DOĞAN DEMET,DOĞAN MUHİTTİN
Yayın Yeri: FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
7
Pesticide Induced Neurotoxicity and Fish Behaviour

DOĞAN DEMET
Yayın Yeri: Advances in Clinical Toxicology
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Derleme Makale  Advanced Sciences
8
Dimethoate-induced oxidative stress and DNA damage in Oncorhynchus mykiss

DOĞAN DEMET,CAN CANAN,KOÇYİĞİT ABDURRAHİM,DİKİLİTAŞ MURAT,TAŞKIN ABDULLAH,BİLİNÇ HASAN
Yayın Yeri: Chemosphere
İngilizce, Elektronik, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
9
Hematological biochemical and behavioral responses of Oncorhynchus mykiss to dimethoate

DOĞAN DEMET,CAN CANAN
Yayın Yeri: Fish Physiology and Biochemistry
İngilizce, Elektronik, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
10
Endocrine disruption and altered biochemical indices in male Oncorhynchus mykiss in response to dimethoate

DOĞAN DEMET,CAN CANAN
Yayın Yeri: Pesticide Biochemistry and Physiology
İngilizce, Elektronik, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI
11
Evaluation of oxidative stress responses and neurotoxicity potential of diazinon in different tissues of Cyprinus carpio

ORUÇ ELİF,DOĞAN DEMET
Yayın Yeri: Environmental Toxicology and Pharmacology
İngilizce, Elektronik, 2007

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI
12
Effects of diazinon on acetylcholinesterase activity and lipid peroxidation in the brain of Oreochromis niloticus

Üner Nevin,ORUÇ ELİF,SEVGİLER YUSUF,Şahin Nesli,DURMAZ BEKMEZCİ HÜLYA,DOĞAN DEMET
Yayın Yeri: Environmental Toxicology and Pharmacology
İngilizce, Elektronik, 2006

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI
13
Sublethal effects of organophosphate diazinon on the brain of Cyprinus carpio

ORUÇ ELİF,Üner Nevin,SEVGİLER YUSUF,DOĞAN DEMET,DURMAZ BEKMEZCİ HÜLYA
Yayın Yeri: Drug and Chemical Toxicology
İngilizce, Elektronik, 2006

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI

Bildiriler

15 Adet
1
Sublethal exposure to aclonifen induces alteration in biochemical indices in serum of juvenile Oncorhynchus mykiss

Al Horani Reham, DOĞAN DEMET
Yayın Yeri: 6th International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2023)
TÜRKİYE, İngilizce, 11.10.2023

Uluslararası  Özet bildiri
2
Lipid peroxidation promoted inhibition of membrane-bound enzymes in tissues of juvenile Oncorhynchus mykiss following spirotetramate application

Çolak Esra, DOĞAN DEMET
Yayın Yeri: 6th International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2023)
TÜRKİYE, İngilizce, 11.10.2023

Uluslararası  Özet bildiri
3
Apoptosis in Fish: Modulation by Oxidative Stress

Çolak Esra, DOĞAN DEMET
Yayın Yeri: 9th International Academic Studies Conference
TÜRKİYE, İngilizce, 03.08.2022

Uluslararası  Özet bildiri
4
Neurobehavioral Responses of Fish to Herbicides and Their Implications

Al Horani Reham, DOĞAN DEMET
Yayın Yeri: International Korkut Ata Scientific Researches Conference
TÜRKİYE, İngilizce, 28.06.2022

Uluslararası  Özet bildiri
5
Underlying causes of higher sensitivity observed in early life stages of fish to toxicity

DOĞAN DEMET
Yayın Yeri: 3rd International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2021)
TÜRKİYE, Ankara, İngilizce, 15.12.2021

Uluslararası  Özet bildiri
6
Adaptive responses developed by fish to stress

DOĞAN DEMET
Yayın Yeri: 4th International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2021)
TÜRKİYE, Ankara, İngilizce, 24.11.2021

Uluslararası  Özet bildiri
7
Histopathological Evaluation of Tissue Specific Responses of Subacute Clothianidin Administration in Oncorhynchus mykiss

NUR GÖKHAN, DOĞAN DEMET, DEVECİ HACİ AHMET
Yayın Yeri: 4. International Conference on Medical Devices (ICMD’2021)
TÜRKİYE, Gaziantep, İngilizce, 10.07.2021

Uluslararası  Özet bildiri
8
Inhibitory effect of clothianidin on Na+ , K+ -ATPase of Oncorhynchus mykiss

Fakhereddin Tarek, DOĞAN DEMET
Yayın Yeri: 2nd International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2020)
TÜRKİYE, Gaziantep, İngilizce, 07.10.2020

Uluslararası  Özet bildiri
9
Water quality and heavy metal pollution in Hancagiz Dam (Gaziantep, Turkey)

DOĞAN DEMET
Yayın Yeri: 2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2019)
TÜRKİYE, Ankara, İngilizce, 28.06.2019

Uluslararası  Özet bildiri
10
Seasonal aluminium concentrations in Merzimen and Karasu Streams (Gaziantep, Turkey)

DOĞAN DEMET,Baykal Onur,DOĞAN MUHİTTİN
Yayın Yeri: International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology(EurasianSciEnTech 2018)
TÜRKİYE, Ankara, İngilizce, 22.11.2018

Uluslararası  Özet bildiri
11
Pesticide Evoked Target Organ Toxicity in Fish: Liver

DOĞAN DEMET
Yayın Yeri: International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018)
TÜRKİYE, Ankara, İngilizce, 26.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
12
Determination of Pesticide Concentrations Seasonally in Karasu (Araban, Gaziantep) and Merzimen (Yavuzeli, Gaziantep) Streams

Baykal Onur, DOĞAN DEMET, DOĞAN MUHİTTİN
Yayın Yeri: International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018)
TÜRKİYE, Ankara, İngilizce, 26.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
13
Determination of Water Quality Levels of Karasu (Araban, Gaziantep) and Merzimen (Yavuzeli, Gaziantep) Streams

Baykal Onur,DOĞAN DEMET,DOĞAN MUHİTTİN
Yayın Yeri: International Congress of Health and Environment
TÜRKİYE, Adana, İngilizce, 23.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
14
Oncorhynchus mykiss beyin dokusunda dimethoate tarafından indüklenen lipid peroksidasyonunun asetilkolinesteraz inhibisyonuna etkisi

DOĞAN DEMET,CAN CANAN
Yayın Yeri: Çevre ve Toksikoloji Sempozyumu
TÜRKİYE, Mersin, Türkçe, 22.10.2010

Ulusal  Özet bildiri
15
Biochemical effects of diazinon on antioxidant defence system lipid peroxidation and acetylcholinesterase activity in digestive glands of Cyprinus carpio L

ORUÇ ELİF,DOĞAN DEMET
Yayın Yeri: Turkish Journal of Biochemistry 13th Balkan Biochemical Biophysical Days & Meeting on Metabolic Disorders
TÜRKİYE, Kuşadası, İngilizce, 12.10.2003

Uluslararası  Özet bildiri

Projeler

7 Adet
1
ONCORHYNCHUS MYKISS'TE ACLONİFEN UYGULAMASINA KARŞI OLUŞAN BİYOKİMYASAL, HEMATOLOJİK VE DAVRANIŞSAL YANITLARIN ARAŞTIRILMASI

Bu araştırma, bir herbisit olan aclonifenin 12.7, 63.5 ve 127 μg/L'lik subletal derişimlerine 24, 48, 72 ve 96 saat süre ile maruz kalan juvenil Oncorhynchus mykiss'te oksidatif stres biyobelirteçleri ve biyokimyasal kan parametreleri üzerind
28.06.2022 - 16.08.2023
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  Tamamlandı
2
Phosmet Etkisinde Oncorhynchus mykiss'te Biyokimyasal Yanıtlar


21.08.2020 - 06.09.2021
ARAŞTIRMA PROJESİ,   Yürütücü 

ULUSAL  Tamamlandı
3
Clothianidinin Oncorhynchus mykiss kalp ve dalak dokularında biyokimyasal etkileri

Biyokimya
17.06.2019 - 23.07.2020
ARAŞTIRMA PROJESİ,   Yürütücü 

ULUSAL  Tamamlandı
4
Karasu Deresi (Araban) ve Merzimen Deresinin (Yavuzeli) Mevsimsel Su Kalitesi ve Kirlilik Düzeylerinin Belirlenmesi


05.04.2017 - 13.04.2018
ARAŞTIRMA PROJESİ,   Yürütücü 

ULUSAL  Tamamlandı
5
Diazinonun Cyprinus Carpio Dokularında Oksidatif Stres ve Nörotoksisite Potansiyeli (FEF2003YL6)


01.09.2001 - 31.12.2004
ARAŞTIRMA PROJESİ,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
6
Clothianidin Etkisinde Oncorhynchus mykiss’te Doku Spesifik Yanıtların ve Histopatolojik Değişimlerin Araştırılması


01.03.2019 - 14.12.2020
-Tübitak 3001,   Yürütücü 

ULUSAL  Tamamlandı
7
Dimethoate Etkisinde Oncorhynchus mykiss Dokularında Oksidatif Stres ve DNA Hasarının Araştırılması (FEF.09.08)


01.02.2008 - 05.01.2011
ARAŞTIRMA PROJESİ,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı

Editörlükler

2 Adet
1
Eurasian Journal of Biological and Chemical Sciences (Eurasian J. Bio. Chem. Sci.)

Yazar Adı: DOĞAN MUHİTTİN, DOĞAN MUHAMMET, SELAMOĞLU ZELİHA, PEHLİVAN MUSTAFA, DOĞAN DEMET , Yayın Yeri: DergiPark
Dergi, İngilizce, 2018,   Uluslararası  Eurasian Scientific Journal Index, DRJI, Academic Resource Index  Elektronik

2
Bulletin of Biotechnology

Yazar Adı: DOĞAN MUHAMMET,DOĞAN DEMET , Yayın Yeri: Dergipark
Dergi, İngilizce, 2020,   Uluslararası  Academic Resource Index  Elektronik

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2020-2021 Toxicology İngilizce 3
2 2018-2019 Toxicology İngilizce 3
3 2019-2020 Toxicology İngilizce 3
4 2018-2019 Oxidative Stress and Antioxidants İngilizce 3
5 2019-2020 Oxidative Stress and Antioxidants İngilizce 3
6 2020-2021 Oxidative Stress and Antioxidants İngilizce 3
7 2022-2023 Akuatik Toksikoloji Türkçe 3
8 2022-2023 Aquatic Toxicology İngilizce 3
9 2021-2022 Oksidatif Stres ve Serbest Radikaller Türkçe 3
10 2021-2022 Akuatik Toksikoloji Türkçe 3
11 2022-2023 Çevre Kirliliği ve Çevre Kirleticilerin Etkileri Türkçe 3
12 2022-2023 Oksidatif Stress ve Serbest Radikaller Türkçe 3
13 2021-2022 Toxicology İngilizce 3
14 2022-2023 Toxicology İngilizce 3
15 2021-2022 Oxidative Stress and Antioxidants İngilizce 3
16 2022-2023 Biomarkers İngilizce 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2022-2023 Toksikolojiye Giriş Türkçe 2
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2017-2018 Fizyoloji Türkçe 3
2 2020-2021 Fizyoloji Türkçe 3
3 2018-2019 Temel Veteriner Farmakolojisi ve Toksikolojisi Türkçe 3
4 2020-2021 Temel Veteriner Farmakolojisi ve Toksikolojisi Türkçe 3
5 2018-2019 Fizyoloji Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Biochemical responses of oncorhynchus mykiss to the stress induced by phosmet FİRAS MUHAMMED TezMerkezi 2021
2 Tamamlandı Biochemical effects of clothianidin in heart and spleen tissues of Oncorhynchus mykiss TAREK FAKHEREDDIN TezMerkezi 2020
3 Tamamlandı Karasu (Araban) ve Merzimen (Yavuzeli) derelerinin mevsimsel su kalitesi ve kirlilik düzeylerinin belirlenmesi ONUR BAYKAL TezMerkezi 2018

Araştırmalar

10 Adet
1
2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2019)

Konferans Sekretaryası
Ankara,   Uluslararası  Kongre Düzenleme

2
International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018)

Konferans Sekretaryası
Ankara,   Uluslararası  Kongre Düzenleme

3
4th International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2021)

Düzenleme Kurulu Üyeliği
Ankara,   Uluslararası  Kongre Düzenleme

4
5th International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2022)

5th International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2022)
Ankara,   Uluslararası  Kongre Düzenleme

5
International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018)

Konferans Sekretaryası
Ankara,   Uluslararası  Kongre Düzenleme

6
3rd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2020)

Konferans Sekretaryası
Ankara,   Uluslararası  Kongre Düzenleme

7
4th International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2022)

International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2022)
Ankara,   Uluslararası  Kongre Düzenleme

8
6th International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2023)

Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences
Ankara,   Uluslararası  Kongre Düzenleme

9
2nd International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2020)

Konferans Sekretaryası
Gaziantep,   Uluslararası  Kongre Düzenleme

10
1st International Congress on Sustainable Agriculture and Technology

Düzenleme Kurulu Üyeliği
Gaziantep,   Uluslararası  Kongre Düzenleme