Dr.Öğr.Üyesi MEHMET BAŞARAN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ

   mehmetbasaran@gantep.edu.tr      (0342) 360 12 00      Dahili : 3727  
Eğitim Bilimleri Temel Alanı  Eğitim Bilimleri  Eğitim Programları ve Öğretim
Özgeçmiş (CV) İndir

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

6 Adet
1
Eğitimde Çağdaş Gelişmeler - STEM Eğitim Modeli

Yayın Yeri: Pegem
ISBN: 978-625-7676-24-3, TÜRKİYE, Ankara

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Teknoloji Destekli Öğretim: Güncel Gelişmeler

Yayın Yeri: Nobel
ISBN: 978-625-439-374-7, TÜRKİYE, Ankara

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Eğitimde Çağdaş Gelişmeler - Waldorf Yaklaşımı

Yayın Yeri: Pegem
ISBN: 978-625-7676-24-3, TÜRKİYE, Ankara

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Alanlarına Yönlendirilmesi Alt Komisyon Raporu

Yayın Yeri: TBMM
ISBN: 978-605-2089-24-8, TÜRKİYE, Ankara

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Etkili Öğretim Stratejileri

Yayın Yeri: Pegem
ISBN: 78-625-7228-12-1, TÜRKİYE, Ankara

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Erken Çocukluk Döneminde Fen Eğitimi - “Çocuğun Keşif Yolculuğu”

Yayın Yeri: Nobel
ISBN: 978-605-033-232-2, TÜRKİYE, Ankara

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

15 Adet
1
Evaluation of Preschool Education Program According to CIPP Model

BAŞARAN MEHMET, Dursun Büşra, Gür Dörtok Hatice Damla, Yılmaz Gökhan
Yayın Yeri: Pedagogical Research
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
2
Teacher Views on Blended Learning

BAŞARAN MEHMET, VURAL ÖMER FARUK, ÖZTAŞ CANSU
Yayın Yeri: International Journal of Educational Studies and Policy
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Asos
3
Evaluation of Information Technologies and Software Course Curriculum in the Context of CIPP Model

İlteriş Özdemir Oğuzhan, BAŞARAN MEHMET
Yayın Yeri: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
The Reasons for Gaining and Losing the Popularity of a Paradigm in Constructivism: Why? and How?

BAY ERDAL, BAŞARAN MEHMET, DÖŞ BÜLENT
Yayın Yeri: Psycho-Educational Research Reviews
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
5
The reasons for teachers’ preference for Master’s degree

VURAL ÖMER FARUK, BAŞARAN MEHMET
Yayın Yeri: International Journal of Curriculum and Instruction
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
6
Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğretmenlerin Teknoloji Kullanım Durumlarının İncelenmesi

BAŞARAN MEHMET, Ülger Irmak Gül, Demirtaş Merve, Kara Elif, Geyik Ceylan, VURAL ÖMER FARUK
Yayın Yeri: OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
Öğretme-Öğrenme Sürecinde Yapılandırmacı Öğretmen Performansı Değerlendirme Ölçeği: Bir Rubrik Çalışması

BAŞARAN MEHMET,BAGÇECİ BİRSEN,ŞAHİN KİLİSLİOĞLU ASİYE,Doğan Esra
Yayın Yeri: International Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences
İngilizce, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  INDEX COPERNICUS
8
Koronavirüs (Covıd-19) Pandemi Sürecinin Getirisi Olan Uzaktan Eğitimin Etkililiği Üzerine Bir Çalışma

BAŞARAN MEHMET,Doğan Elif,Karaoğlu Esra,Şahin Ecem
Yayın Yeri: Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Basılı, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Academic Resource Index
9
8. Sınıf İngilizce Öğretim Programının Bağlam, Girdi, Süreç ve Ürün (CIPP) Modeline Göre Değerlendirilmesi

BAŞARAN MEHMET,Can Muhammet Salih,Özdemir İlteriş Oğuzhan
Yayın Yeri: e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Social Sciences Full Text (formerly H.W. Wilson)
10
Proje Tabanlı Öğretim Sürecinde eTwinning Faaliyeti’nin Öğretmenlerin Mesleki Gelişimlerine Yansıması

BAŞARAN MEHMET,Kaya Zehra,Akbaş Nurcan,Yalçın Nazan
Yayın Yeri: Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ndex Copernicus, drji, Sobiad, ASOS
11
İlkokul Öğrencilerinin STEM’e İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

ÖZYURT MELİKE,KUŞDEMİR KAYIRAN BİLGE,BAŞARAN MEHMET
Yayın Yeri: Turkish Studies
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
12
Development of Inquiry Based Teaching Self-Efficacy Scale for STEMS Education: Validity and Reliability Study

YILDIRIM İBRAHİM,BAŞARAN MEHMET,CÜCÜK EYÜP,YOKUŞ ERHAN
Yayın Yeri: International Online Journal of Educational Sciences
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
13
Öğretmen Adaylarının Mesleğe İlişkin Öz Yeterlikleri ile Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

YOKUŞ ERHAN,CÜCÜK EYÜP,BAŞARAN MEHMET,YILDIRIM İBRAHİM
Yayın Yeri: Journal of Turkish Studies (International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic)
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
14
Sınıf Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Programın Uygulanışı Üzerine Görüşlerinin Analizi 2016 Yılında Gelinen Son Nokta

BAĞCECİ BİRSEN, BAŞARAN MEHMET, VURAL ÖMER FARUK
Yayın Yeri: the Journal of Academic Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus
15
Mathematical Knowledge and Skills Expected by Higher Education in Engineering and the Social Sciences Implications for High School Mathematics Curriculum

BAŞARAN MEHMET, ALACACI CENGİZ, KALENDER İLKER, Özalp Gülümser
Yayın Yeri: Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education
İngilizce, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI

Bildiriler

22 Adet
1
Mathematical Knowledge and Skills Expected by Higher Education Implications for Curriculum Design and Textbook Content

ALACACI CENGİZ, BAŞARAN MEHMET, Özalp Gülümser, KALENDER İLKER
Yayın Yeri: Proceedings of the International Conference on Mathematics Textbook Research and Development
İNGİLTERE, Southampton, İngilizce, 29.07.2014

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Okul öncesinde Stem uygulamalarının okul öncesi dönemdeki çocuklar üzerinde etkisi

BAŞARAN MEHMET,BAY ERDAL
Yayın Yeri: V. TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi.
Türkçe, 27.06.2019

Uluslararası  Özet bildiri
3
An Analysis of Teachers’ Opinions about the Mathematics Curriculum through Understanding by Design Approach

BAŞARAN MEHMET,ÖZYURT MELİKE,YİĞİT CELAL
Yayın Yeri: 5th International Conference on Curriculum and Instruction
TÜRKİYE, Muğla, İngilizce, 26.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
4
Kırsal Kesimlerde Öğrenim Gören Öğrencilerin STEM Eğitimine İlişkin Tutumları: “Köyde STEM” Projesi

UYGUR EMRE, BAŞARAN MEHMET, AŞIK GÜRSU, Uygur Mesude, Yıldırım Binali, İpek Hakan
Yayın Yeri: 4th International Turkish Computer Mathematics Education Symposium
İngilizce, 26.09.2019

Uluslararası  Özet bildiri
5
Uluslararası Bakalorya Diploma Programı ile 11 ve 12 Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Bir Araştırması

BAĞCECİ BİRSEN, Şenel Mustafa, BAŞARAN MEHMET, Vural Selma
Yayın Yeri: II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu
Türkçe, 25.04.2016

Uluslararası  Özet bildiri
6
Secondary School Teachers’ Awareness, Frequency of Use and Educational Utilization of Web 2.0 Tools in The Distance Education Process

BAŞARAN MEHMET, Canyurt Mukaddes, Sevinç Derya, Vural Meserret, VURAL ÖMER FARUK
Yayın Yeri: 8th International Congress on Curriculum and Instruction Curriculum Studies in Life Long Learning
TÜRKİYE, Burdur, Türkçe, 25.03.2021

Uluslararası  Özet bildiri
7
Examining Teacher Candidates’ Self-Efficacy Perceptions About Being A Teacher and Their Attitudes Towards Computer Assisted Education

BAŞARAN MEHMET,YOKUŞ ERHAN,CÜCÜK EYÜP,YILDIRIM İBRAHİM
Yayın Yeri: 26th International Conference on Educational Sciences (ICES/UEBK-2017)
İngilizce, 20.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
8
Covid 19 Uzaktan Eğitim Sürecinin Kaynaştırma Öğrencilerine Etkisine Dair Öğretmen Görüşleri

Dağdelen Gülin, Kaşan Ferihan, Coşkun Gülfen Öcal, BAŞARAN MEHMET, VURAL ÖMER FARUK
Yayın Yeri: 14. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
TÜRKİYE, Burdur, Türkçe, 19.05.2021

Ulusal  Özet bildiri
9
Öğretmenlerin STEM'e İlişkin Metaforik Algıları Üzerine Nitel Bir Değerlendirme

BAY ERDAL, BAŞARAN MEHMET, Tıraş Meral
Yayın Yeri: 27th International Conference on Educational Sciences
TÜRKİYE, Antalya, İngilizce, 18.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
10
Ortaöğretim Öğrencilerinin Ders Çalışma Alışkanlıkları ile Akademik Başarılar Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

BAŞARAN MEHMET, Maraş Mehmet
Yayın Yeri: 27th International Conference on Educational Sciences
TÜRKİYE, Antalya, İngilizce, 18.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
11
Bir Okul Öncesi Eğitim Kurumu İçin Stem [Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik] Eğitici Eğitimi Süreci ve Basamakları

BAŞARAN MEHMET,BAY ERDAL
Yayın Yeri: 27th International Conference on Educational Sciences
TÜRKİYE, Antalya, İngilizce, 18.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
12
STEM Eğitiminin Öğretmenlerin Sorgulamaya Dayalı Öğretim Özyeterlikleri ve STEM Farkındalıkları Üzerine Etkisi

BAŞARAN MEHMET,YILDIRIM İBRAHİM
Yayın Yeri: 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, Antalya, İngilizce, 18.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
13
Teachers’ Opinions for Academic Development

VURAL ÖMER FARUK,BAŞARAN MEHMET
Yayın Yeri: International Conference on Lifelong Education and Leadership for All
TÜRKİYE, Sakarya, İngilizce, 16.07.2020

Uluslararası  Özet bildiri
14
Test for Assessing Coding Skills in Early Childhood Period

Kalyenci Zeliha Damla, METİN ŞERMİN, BAŞARAN MEHMET
Yayın Yeri: II. International Congress of Pedagogical Research
MALEZYA, İngilizce, 15.05.2021

Uluslararası  Özet bildiri
15
STEM’in Kökenleri ve Uluslararası Müfredatlar

BAŞARAN MEHMET
Yayın Yeri: ETwinning Gaziantep Bölgesel Çalıştayı 2017
Türkçe, 12.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
16
Öğretmenlerin Eğitimde Teknoloji Kullanımı ve Tersine Çevrilmiş Sınıf Hakkındaki Görüşleri

Başaran Feyza, VURAL ÖMER FARUK, BAŞARAN MEHMET, DEMİRTAŞ ZEYNEP
Yayın Yeri: International Symposium on Current Developments in Science, Technology and Social Sciences-IV
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 12.04.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
17
Investigation of High School Students’ Attitudes Towards STEM in Terms of Various Variables in the Context of School Type

BAŞARAN MEHMET,ÖZYURT MELİKE,KUŞDEMİR KAYIRAN BİLGE
Yayın Yeri: Academic Conference on Education, Teaching andE-learning AC-ETeL 2017
ÇEK CUMHURİYETİ, Prag, İngilizce, 11.08.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
18
STEM Tutum Ölçeğini İlkokul ve Lise Düzeyine Uyarlama Çalışması

ÖZYURT MELİKE,KUŞDEMİR KAYIRAN BİLGE,BAŞARAN MEHMET
Yayın Yeri: IV th International EurasianEducational Research Congress
TÜRKİYE, Denizli, Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
19
Development of Inquiry Based Teaching Self - Efficacy Scale for STEMS Education: Validity and Reliability Study

YILDIRIM İBRAHİM,CÜCÜK EYÜP,YOKUŞ ERHAN,BAŞARAN MEHMET
Yayın Yeri: 3rd International Conference on the Changing World and Social Research
İTALYA, Roma, İngilizce, 08.08.2017

Uluslararası  Özet bildiri
20
The Investigation of Primary School Children’s Attitudes Towards STEM in Terms of Different Variables

ÖZYURT MELİKE,BAŞARAN MEHMET,KUŞDEMİR KAYIRAN BİLGE
Yayın Yeri: 3 rd International Conference on The Changing World and SocialResearch
İTALYA, Roma, İngilizce, 08.08.2017

Uluslararası  Özet bildiri
21
The Examination of Inquiry-Based Teaching Self-Efficacy of Teachers within STEMS Instruction

CÜCÜK EYÜP,BAŞARAN MEHMET,YOKUŞ ERHAN,YILDIRIM İBRAHİM
Yayın Yeri: Multidisciplinary Academic Conference in Prague, Czech Republic
ÇEK CUMHURİYETİ, Prague, İngilizce, 07.12.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
22
Okullardaki Değerler Eğitimi Çalışmalarının Öğrenci Davranışlarına Etkisi

Sekin Serap, Tozcu Rabia, Karadağ Nihan, BAŞARAN MEHMET, VURAL ÖMER FARUK
Yayın Yeri: International Göbeklitepe Social and Human Sciences Congress- II
TÜRKİYE, Şanlıurfa, Türkçe, 06.05.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri

Projeler

16 Adet
1
Bilim Sanat Merkezlerinde Görevli Fen Bilimleri Öğretmenlerine Yönelik Nükleer Bilimler Okulu


27.05.2021
TÜBİTAK PROJESİ,   Araştırmacı 

ULUSAL  Devam Ediyor
2
Köyde STEM-2


27.05.2021
TÜBİTAK PROJESİ,   Araştırmacı 

ULUSAL  Devam Ediyor
3
Araştırmacı Eğitimi Online Öğrenme Ortamının ve Sisteminin Geliştirilmesi ve Tasarımı


24.12.2020
ARAŞTIRMA PROJESİ,   Araştırmacı 

ULUSAL  Devam Ediyor
4
STEM&Maker ve Robotik Kodlama Öğretmen Eğitimi


20.05.2018 - 24.05.2018
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
5
Nitel Araştırmalarda Hatalar ve Çözüm Önerileri

Nitel Araştırmalarda Hatalar ve Çözüm Önerileri
17.05.2021 - 21.05.2021
TÜBİTAK PROJESİ,   Proje Koordinatörü 

ULUSAL  Tamamlandı
6
Gazişehir Bilimle Şenleniyor

Bi̇li̇m ve Toplum
16.09.2018 - 22.09.2018
TÜBİTAK PROJESİ,   Eğitmen 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
7
Okul Öncesi Eğitimde Bilgisayarsiz Kodlama

Bilim ve Toplum
07.10.2018 - 03.06.2019
TÜBİTAK PROJESİ,   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
8
Türk ve Suriyeli Öğretmen ve Öğretmen Adaylarına Yönelik STEM&Maker Eğitici Eğitimi 1


06.05.2018 - 30.05.2018
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
9
STEM&Maker Öğretmen Eğitimi


04.03.2018 - 08.03.2018
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
10
Scientix 3

Avrupa da Fen ve Matematik Eğitimi
03.01.2016 - 01.01.2020
H2020,   Yardımcı Personel 

ULUSLARARASI  Tamamlandı
11
Barış Diyaloğu Kampüs Ağı: Göçmenler ve Ev Sahibi Toplumun Gençleri Arasında Olumlu Tutum Geliştirilmesi


02.10.2017 - 01.04.2020
Avrupa Birliği,   Yardımcı Personel 

ULUSLARARASI  Tamamlandı
12
Köyde STEM 1

Bilim ve Toplum
02.09.2018 - 03.06.2019
TÜBİTAK PROJESİ,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
13
Türk ve Suriyeli Öğretmen ve Öğretmen Adaylarına Yönelik STEM&Maker Eğitici Eğitimi 2


02.06.2019 - 30.06.2019
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
14
Okulöncesi STEM Öğretmen Eğitimi


02.06.2019 - 06.06.2019
Kalkınma Bakanlığı,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
15
STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) Yaklaşımı ile Ortaokul Fen ve Matematik Öğretmenlerine Yönelik Hizmetiçi Eğitim Programı Tasarısı Geliştirme ve Uygulama


01.01.2017 - 01.06.2018
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
16
Scientix 2

Avrupa ve Dünyada STEM Eğitimi
01.01.2013 - 31.03.2016
H2020,   Yardımcı Personel 

ULUSLARARASI  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

2 Adet
1
Türkiye Büyük Millet Meclisi [TBMM]

STEM Araştırma Uzmanı
TBMM Kefek - Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim Teknoloji Mühendislik ve Matematik Alanlarına Yönlendirlmesi Alt Komisyoınunda STEM Raporu Oluşturma,

2019 - 2020
2
Özel Sanko Fen ve Teknoloji Lisesi

Matematik Öğretmenliği

2013 - 2016

Editörlükler

3 Adet
1
Eğitimde Çağdaş Gelişmeler

Yazar Adı: BAŞARAN MEHMET, VURAL ÖMER FARUK , Yayın Yeri: Pegem
Kitap, Türkçe, 2021,   Uluslararası  TR DİZİN  Basılı

2
Psycho-Educational Research Reviews [Perr]

Yazar Adı: BAŞARAN MEHMET , Yayın Yeri: London Academic Publishing
Dergi, İngilizce, 2021,   Uluslararası  Journals Indexed in Eric   Basılı+Elektronik

3
Gaziantep University Journal of Educational Sciences (GAUN-JES)

Yazar Adı: BAŞARAN MEHMET , Yayın Yeri: Dergipark
Dergi, Türkçe, 2020,   Uluslararası  Drji  Elektronik

İdari Görevler

Ödüller

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 Eğitimin Esasları Türkçe 3
2 2019-2020 Eğitim Programları ve Öğretimde Çağdaş Gelişmeler Türkçe 3
3 2019-2020 Nitel Araştırma Yöntemleri Türkçe 3
4 2019-2020 Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme Türkçe 3
5 2020-2021 Nitel Araştırma Teknikleri Türkçe 3
6 2020-2021 Araştırma Teknikleri Türkçe 3
7 2020-2021 Uzaktan Eğitimde Öğretim Tasarımı:Kuram, Uygulama ve Araştırma Türkçe 3
8 2020-2021 Program Geliştirmeye Giriş Türkçe 3
9 2020-2021 Nitel Araştırma Yöntemleri Türkçe 3
10 2020-2021 Proje Tabanlı Öğrenme Türkçe 3
11 2020-2021 Yetişkin Eğitiminde Teknoloji Kullanımı Türkçe 3
12 2020-2021 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 Öğretim İlke ve Yöntemleri Türkçe 2
2 2019-2020 Öğretim Teknolojileri Türkçe 2
3 2019-2020 Açıktan ve Uzaktan Öğrenme Türkçe 3
4 2019-2020 Program Geliştirmeye Giriş Türkçe 3
5 2019-2020 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme Türkçe 2
6 2020-2021 Öğretim Teknolojileri Türkçe 2
7 2020-2021 Öğretim İlke ve Yöntemleri Türkçe 2
8 2019-2020 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 2
9 2020-2021 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 2
10 2020-2021 Kaynak Tarama ve Rapor Yazma Türkçe 3
11 2020-2021 Genel ve Mesleki Etik Türkçe 2
12 2020-2021 Eğitimde Araştırma Yöntemleri Türkçe 2
13 2020-2021 İlköğretimde Bilgisayar Destekli Eğitim Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Erken çocukluk döneminde kodlama becerilerinin değerlendirilmesi-test geliştirme ZELİHA DAMLA KALYENCİ TezMerkezi 2021
2 Tamamlandı Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi OĞUZHAN İLTERİŞ ÖZDEMİR TezMerkezi 2021

Araştırmalar

12 Adet
1
KEFEK - Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Alanlarına Yönlendirilmesi Alt Komisyonu Raporu

KEFEK - Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Alanlarına Yönlendirilmesi Alt Komisyonu Raporu
KEFEK - Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Alanlarına Yönlendirilmesi Alt Komisyonu, Ankara   Ulusal  Araştırma

2
Bahçeşehir Üniversitesi BAUSTEM STEM Lider Öğretmen Eğitimi

STEM Lider Öğretmen Eğitimlerinde Türkiye Geneli Eğitimler
İstanbul, Türkiye   Uluslararası  Çalıştay

3
V. Uluslararası TURKCESS Eğitim veSosyal Bilimler Kongresi

Düzenleme Kurulu Görevi
İstanbul, Türkiye   Uluslararası  Kongre Düzenleme

4
STEM Maker Öğretmen Eğitimi

STEM Maker Öğretmen Eğitimi
Gaziantep, Türkiye   Ulusal  Kurs

5
International Bacelaurate Teaching Certificate

Uluslararası Mezuniyet Programı Matematik Öğretmenliği Sertifikası
Bilkent Üniversitesi, Türkiye/Ankara   Uluslararası  Sertifika

6
Matematik Öğretmenliği Pedagojik Formasyon Sertifikası

Matematik Öğretmenliği Pedagojik Formasyon Sertifikası
Bilkent Üniversitesi, Türkiye/Ankara   Ulusal  Sertifika

7
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kefek STEM Sunumu

TBMM STEM Eğitim Modeli Sunumu
Ankara TBMM,   Ulusal  Konuşmalarım

8
Scientix Deputy Ambassador for Turkey

Scientix Projesi Türkiye Temsilciliği
European Schoolnet, Belçika/Brüksel   Uluslararası  Sertifika

9
Türk Standartları Enstitüsü İç Tetkik

Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001:2015 [İç Tetkik]
Gaziantep, Türkiye   Uluslararası  Sertifika

10
Türk Standartları Enstitüsü Risk Tabanlı Proses

Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001:2015 [Risk Tabanlı Proses]
Gaziantep, Türkiye   Uluslararası  Sertifika

11
Türk Standartları Enstitüsü Kalite Belgelendirme

Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001:2015
Gaziantep, Türkiye   Uluslararası  Sertifika

12
Türk Standartları Enstitüsü Dokümantasyon

Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001:2015 [Dokümantasyon]
Gaziantep, Türkiye   Uluslararası  Sertifika