Doç.Dr. MEHMET BAŞARAN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ

   mehmetbasaran@gantep.edu.tr      (0342) 360 12 00      Dahili : 3727  
Eğitim Bilimleri Temel Alanı  Eğitim Programları ve Öğretim  Eğitim Programları ve Öğretim
Özgeçmiş (CV) İndir

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

10 Adet
1
Kuramdan Uygulamaya Okul Geliştirme Çalışmaları

Yayın Yeri: Pegem
ISBN: 978-625-7676-12-0, TÜRKİYE, Ankara, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Z Kuşağı Ethosfer Sisteminin Analizi [Z’amane Kuşağını Anlama]

Yayın Yeri: Gazikültür Yayınları
ISBN: 978-6257518-23-9, TÜRKİYE, Gaziantep, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Z Kuşağı Ethosfer Sisteminin Analizi [Z’amane Kuşağını Anlama]

Yayın Yeri: Gazikültür Yayınları
ISBN: 978-6257518-23-9, TÜRKİYE, Gaziantep, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Yetişkin Gelişimi ve Öğrenme

Yayın Yeri: Eğitim Yayınevi
ISBN: 978-625-8223-74-3, TÜRKİYE, Konya, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Yetişkin Gelişimi ve Öğrenme

Yayın Yeri: Eğitim Yayınevi
ISBN: 978-625-8223-74-3, TÜRKİYE, Konya, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Eğitimde Çağdaş Gelişmeler - STEM Eğitim Modeli

Yayın Yeri: Pegem
ISBN: 978-625-7676-24-3, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Eğitimde Çağdaş Gelişmeler - Waldorf Yaklaşımı

Yayın Yeri: Pegem
ISBN: 978-625-7676-24-3, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
Teknoloji Destekli Öğretim: Güncel Gelişmeler

Yayın Yeri: Nobel
ISBN: 978-625-439-374-7, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
9
Erken Çocukluk Döneminde Fen Eğitimi - “Çocuğun Keşif Yolculuğu”

Yayın Yeri: Nobel
ISBN: 978-605-033-232-2, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
10
Etkili Öğretim Stratejileri

Yayın Yeri: Pegem
ISBN: 78-625-7228-12-1, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

39 Adet
1
Adaptation of the Computational Thinking Skills Assessment Tool (TechCheck-K) in Early Childhood

BAŞARAN MEHMET
Yayın Yeri: Springer Science and Business Media LLC
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2024

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
2
Examining coding skills of five-year-old children

METİN ŞERMİN, BAŞARAN MEHMET, Kalyenci Zeliha Damla
Yayın Yeri: Modestum Ltd
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
3
The effect of project-based STEAM activities on the social and cognitive skills of preschool children,

BAŞARAN MEHMET, BAY ERDAL
Yayın Yeri: Early Child Development and Care
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
4
Doğan Cüceloğlu’s Philosophy of Education in Context of His Speeches and Writing Works

BAŞARAN MEHMET, Candan Feyza
Yayın Yeri: e-Kafkas Egitim Arastirmalari Dergisi
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
A meta-thematic analysis of using technology-mediated gamification tools in the learning process

Candan Feyza, BAŞARAN MEHMET
Yayın Yeri: Interactive Learning Environments
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
6
Nuclear Sciences School for Science Teachers

UYGUR EMRE, EŞ HÜSEYİN, BAŞARAN MEHMET, BİBER MÜFTÜLER FAZİLET ZÜMRÜT
Yayın Yeri: Abant Izzet Baysal Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2023

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
Investigation of the relationship between teachers’ inquiry-based teaching self-efficiency for STEM+S and their computational thinking skills

BAŞARAN MEHMET, İlter Merve
Yayın Yeri: Research on Education and Media
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
8
Investigation of the Attitudes of Primary School Teachers Towards Refugee Students

Kara Veysel, BAŞARAN MEHMET
Yayın Yeri: Anemon Mus Alparslan Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
9
Sosyal Beceri Eğitimine Yönelik Çalışmaların İncelenmesi

Gür Dörtok Hatice Damla, BAŞARAN MEHMET
Yayın Yeri: Disiplinlerarasi Egitim Arastirmalari Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ISI
10
Artırılmış Gerçeklik (Ag) Uygulamalarının Okul Öncesi Dönemde Uygulanabilirliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri

BAŞARAN MEHMET, Nacat Erkan, Nacar Gökçen, Tüfekçi Hülya, VURAL ÖMER FARUK
Yayın Yeri: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
11
Development of Teachers Perception Scale Regarding of Visual Arts with NFT: Validity – Reliability Study

VURAL ÖMER FARUK, BAŞARAN MEHMET
Yayın Yeri: International Journal on Lifelong Education and Leadership
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  HW Wilson Full text
12
Distance Education Experiences of Syrian Students under Temporary Protection during the Covid-19 Pandemic

BAŞARAN MEHMET, İlter Merve, Alemdar Murat, VURAL ÖMER FARUK
Yayın Yeri: Turkish Journal of Teacher Education
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESJI
13
Investigation of the relationship between teachers self-efficacy in Inquiry-based teaching for STEM+S and teaching 21st century skills

Durucu Ayşe Sonay, BAŞARAN MEHMET
Yayın Yeri: Pen Academic Publishing
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
14
Development of inquiry skills scale for life studies: Validity and reliability study

BAŞARAN MEHMET, AKCAN EMRULLAH
Yayın Yeri: Pedagogical Research
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
15
Ortaokul Öğrencilerinin Covid-19 ve Covid-19 Pandemi Dönemindeki Okul Kavramına Yönelik Algılarının Belirlenmesi

VURAL ÖMER FARUK, BAŞARAN MEHMET, Özkan Çigdem, Orhan Neslihan, Ortoğlu Zühal
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Drji
16
Test for assessing coding skills in early childhood

Kalyenci Damla, METİN ŞERMİN, BAŞARAN MEHMET
Yayın Yeri: Education and Information Technologies
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
17
Analysis of High School Students’ Perceptions of Covid-19 and School during the Covid-19 Period through Metaphors

VURAL ÖMER FARUK, Altınparmak Esra, Aras Şadiye Elif, BAŞARAN MEHMET
Yayın Yeri: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
18
Students’ “COVID-19” and “school” perceptions in the pandemic

BAŞARAN MEHMET, VURAL ÖMER FARUK, DEMİRTAŞ ZEYNEP, Karamanlı Aynur, Bayrakçı Cansu
Yayın Yeri: Frontiers in Psychology
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
19
Uzaktan Eğitim Sürecinde İlkokul Öğrencilerinin Ödevle İlgili Durumlarının Veli Görüşleri Açısından İncelenmesi

BAŞARAN MEHMET, VURAL ÖMER FARUK, Eraslan Aslı, Belen Fatih, Abar Hatice Sena
Yayın Yeri: Trakya Eğitim Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
20
İlkokul Velilerinin Covid-19’a Karşı Metaforik Algıları

BAŞARAN MEHMET, VURAL ÖMER FARUK, Çetin Ebrucan, Akay Celep Derya, Uslu Ebru
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Drji
21
Teachers’ Metaphoric Perceptions of Covid-19 And School in the Process of Covid-19

BAŞARAN MEHMET, VURAL ÖMER FARUK, Ulaş Suat Deniz, Kurt Halil İbrahim, Bayındır Sezgi, Cihan Özgül
Yayın Yeri: Psycho-Educational Research Reviews
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
22
Teacher Views on Blended Learning

BAŞARAN MEHMET, VURAL ÖMER FARUK, ÖZTAŞ CANSU
Yayın Yeri: International Journal of Educational Studies and Policy
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ASOS, Copernicus
23
Solution Proposals for High School Students’ Problems in Spelling and Punctuation: Student and Teacher Views

BAŞARAN MEHMET, VURAL ÖMER FARUK, Yavuz Tamer
Yayın Yeri: Anadolu Türk Eğitim Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus
24
Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğretmenlerin Teknoloji Kullanım Durumlarının İncelenmesi

BAŞARAN MEHMET, Ülger Irmak Gül, Demirtaş Merve, Kara Elif, Geyik Ceylan, VURAL ÖMER FARUK
Yayın Yeri: OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
25
Ar-Ge Çalışmalarının Okullar Üzerine Etkisinin Erasmus+ Projeleri Bağlamında Değerlendirilmesi

BAŞARAN MEHMET, VURAL ÖMER FARUK, Kumru Semra, Acar Derya, Kayıklık Fatma
Yayın Yeri: Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESJI
26
The reasons for teachers’ preference for Master’s degree

VURAL ÖMER FARUK, BAŞARAN MEHMET
Yayın Yeri: International Journal of Curriculum and Instruction
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
27
The Reasons for Gaining and Losing the Popularity of a Paradigm in Constructivism: Why? and How?

BAY ERDAL, BAŞARAN MEHMET, DÖŞ BÜLENT
Yayın Yeri: Psycho-Educational Research Reviews
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
28
Evaluation of Information Technologies and Software Course Curriculum in the Context of CIPP Model

İlteriş Özdemir Oğuzhan, BAŞARAN MEHMET
Yayın Yeri: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
29
Evaluation of Preschool Education Program According to CIPP Model

BAŞARAN MEHMET, Dursun Büşra, Gür Dörtok Hatice Damla, Yılmaz Gökhan
Yayın Yeri: Pedagogical Research
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
30
Meta-Thematic Analysis of Flipped Classroom Applications

BAŞARAN MEHMET
Yayın Yeri: European Journal of Education Studies
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
31
Koronavirüs (Covıd-19) Pandemi Sürecinin Getirisi Olan Uzaktan Eğitimin Etkililiği Üzerine Bir Çalışma

BAŞARAN MEHMET,Doğan Elif,Karaoğlu Esra,Şahin Ecem
Yayın Yeri: Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Basılı, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Academic Resource Index
32
Öğretme-Öğrenme Sürecinde Yapılandırmacı Öğretmen Performansı Değerlendirme Ölçeği: Bir Rubrik Çalışması

BAŞARAN MEHMET,BAGÇECİ BİRSEN,ŞAHİN KİLİSLİOĞLU ASİYE,Doğan Esra
Yayın Yeri: International Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  INDEX COPERNICUS
33
8. Sınıf İngilizce Öğretim Programının Bağlam, Girdi, Süreç ve Ürün (CIPP) Modeline Göre Değerlendirilmesi

BAŞARAN MEHMET,Can Muhammet Salih,Özdemir İlteriş Oğuzhan
Yayın Yeri: e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
34
Proje Tabanlı Öğretim Sürecinde eTwinning Faaliyeti’nin Öğretmenlerin Mesleki Gelişimlerine Yansıması

BAŞARAN MEHMET,Kaya Zehra,Akbaş Nurcan,Yalçın Nazan
Yayın Yeri: Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ndex Copernicus, drji, Sobiad, ASOS
35
Development of Inquiry Based Teaching Self-Efficacy Scale for STEMS Education: Validity and Reliability Study

YILDIRIM İBRAHİM,BAŞARAN MEHMET,CÜCÜK EYÜP,YOKUŞ ERHAN
Yayın Yeri: International Online Journal of Educational Sciences
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
36
İlkokul Öğrencilerinin STEM’e İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

ÖZYURT MELİKE,KUŞDEMİR KAYIRAN BİLGE,BAŞARAN MEHMET
Yayın Yeri: Turkish Studies
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
37
Öğretmen Adaylarının Mesleğe İlişkin Öz Yeterlikleri ile Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

YOKUŞ ERHAN,CÜCÜK EYÜP,BAŞARAN MEHMET,YILDIRIM İBRAHİM
Yayın Yeri: Turkish Studies
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
38
Sınıf Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Programın Uygulanışı Üzerine Görüşlerinin Analizi 2016 Yılında Gelinen Son Nokta

BAĞCECİ BİRSEN, BAŞARAN MEHMET, VURAL ÖMER FARUK
Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus
39
Mathematical Knowledge and Skills Expected by Higher Education in Engineering and the Social Sciences Implications for High School Mathematics Curriculum

BAŞARAN MEHMET, ALACACI CENGİZ, KALENDER İLKER, Özalp Gülümser
Yayın Yeri: Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education
İngilizce, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI

Bildiriler

27 Adet
1
The Plights of West-African Students in Turkish Universities, A Case Study of Gaziantep University

Jibril Shafiyu, BAŞARAN MEHMET, VURAL ÖMER FARUK
Yayın Yeri: INCSOS VIII. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Tekirdağ, İngilizce, 20.10.2022

Uluslararası  Özet bildiri
2
NFT Perception Scale

VURAL ÖMER FARUK, BAŞARAN MEHMET, Geyik Ceylan
Yayın Yeri: 8th International Conference on Lifelong Education and Leadership for All-ICLEL 2022
İSPANYA, Granada, İngilizce, 05.07.2022

Uluslararası  Özet bildiri
3
Okul İdarecilerinin Covid-19 Sürecine İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi

BAŞARAN MEHMET, VURAL ÖMER FARUK, Çömez Adnan, Ekşi Mehmet, Akdağ Tuğba Nur
Yayın Yeri: Hagia Sophia 3. International Conference on Multidisciplinary Scientific Studies
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 15.09.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
Students' Perception of Covid-19 and School Perceptions in the Covid-19 Process: A Metaphor Analysis Study

BAŞARAN MEHMET, VURAL ÖMER FARUK, Fet Elif Yağmur, Yıldırım Sucu Hilal, Durmuş Keskin Özlem
Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu
TÜRKİYE, Online, Türkçe, 04.09.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
Covid 19 Uzaktan Eğitim Sürecinin Kaynaştırma Öğrencilerine Etkisine Dair Öğretmen Görüşleri

Dağdelen Gülin, Kaşan Ferihan, Coşkun Gülfen Öcal, BAŞARAN MEHMET, VURAL ÖMER FARUK
Yayın Yeri: 14. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
TÜRKİYE, Burdur, Türkçe, 19.05.2021

Ulusal  Özet bildiri
6
Test for Assessing Coding Skills in Early Childhood Period

Kalyenci Zeliha Damla, METİN ŞERMİN, BAŞARAN MEHMET
Yayın Yeri: II. International Congress of Pedagogical Research
MALEZYA, İngilizce, 15.05.2021

Uluslararası  Özet bildiri
7
Okullardaki Değerler Eğitimi Çalışmalarının Öğrenci Davranışlarına Etkisi

Sekin Serap, Tozcu Rabia, Karadağ Nihan, BAŞARAN MEHMET, VURAL ÖMER FARUK
Yayın Yeri: International Göbeklitepe Social and Human Sciences Congress- II
TÜRKİYE, Şanlıurfa, Türkçe, 06.05.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
Öğretmenlerin Eğitimde Teknoloji Kullanımı ve Tersine Çevrilmiş Sınıf Hakkındaki Görüşleri

Başaran Feyza, VURAL ÖMER FARUK, BAŞARAN MEHMET, DEMİRTAŞ ZEYNEP
Yayın Yeri: International Symposium on Current Developments in Science, Technology and Social Sciences-IV
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 12.04.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
Secondary School Teachers’ Awareness, Frequency of Use and Educational Utilization of Web 2.0 Tools in The Distance Education Process

BAŞARAN MEHMET, Canyurt Mukaddes, Sevinç Derya, Vural Meserret, VURAL ÖMER FARUK
Yayın Yeri: 8th International Congress on Curriculum and Instruction Curriculum Studies in Life Long Learning
TÜRKİYE, Burdur, Türkçe, 25.03.2021

Uluslararası  Özet bildiri
10
Ortaokul Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Sürecinde Web 2.0 Araçları Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi

BAŞARAN MEHMET, VURAL ÖMER FARUK, Canyurt Mukaddes, Sevinç Derya, Vural Meserret
Yayın Yeri: The 8th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI –EPOK)
TÜRKİYE, Burdur, Türkçe, 25.03.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
Teachers’ Opinions for Academic Development

VURAL ÖMER FARUK,BAŞARAN MEHMET
Yayın Yeri: International Conference on Lifelong Education and Leadership for All
TÜRKİYE, Sakarya, İngilizce, 16.07.2020

Uluslararası  Özet bildiri
12
Kırsal Kesimlerde Öğrenim Gören Öğrencilerin STEM Eğitimine İlişkin Tutumları: “Köyde STEM” Projesi

UYGUR EMRE, BAŞARAN MEHMET, AŞIK GÜRSU, Uygur Mesude, Yıldırım Binali, İpek Hakan
Yayın Yeri: 4th International Turkish Computer Mathematics Education Symposium
İngilizce, 26.09.2019

Uluslararası  Özet bildiri
13
Okul öncesinde Stem uygulamalarının okul öncesi dönemdeki çocuklar üzerinde etkisi

BAŞARAN MEHMET,BAY ERDAL
Yayın Yeri: V. TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi.
Türkçe, 27.06.2019

Uluslararası  Özet bildiri
14
The Examination of Inquiry-Based Teaching Self-Efficacy of Teachers within STEMS Instruction

CÜCÜK EYÜP,BAŞARAN MEHMET,YOKUŞ ERHAN,YILDIRIM İBRAHİM
Yayın Yeri: Multidisciplinary Academic Conference in Prague, Czech Republic
ÇEK CUMHURİYETİ, Prague, İngilizce, 07.12.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
15
Ortaöğretim Öğrencilerinin Ders Çalışma Alışkanlıkları ile Akademik Başarılar Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

BAŞARAN MEHMET, Maraş Mehmet
Yayın Yeri: 27th International Conference on Educational Sciences
TÜRKİYE, Antalya, İngilizce, 18.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
16
Öğretmenlerin STEM'e İlişkin Metaforik Algıları Üzerine Nitel Bir Değerlendirme

BAY ERDAL, BAŞARAN MEHMET, Tıraş Meral
Yayın Yeri: 27th International Conference on Educational Sciences
TÜRKİYE, Antalya, İngilizce, 18.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
17
Bir Okul Öncesi Eğitim Kurumu İçin Stem [Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik] Eğitici Eğitimi Süreci ve Basamakları

BAŞARAN MEHMET,BAY ERDAL
Yayın Yeri: 27th International Conference on Educational Sciences
TÜRKİYE, Antalya, İngilizce, 18.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
18
STEM Eğitiminin Öğretmenlerin Sorgulamaya Dayalı Öğretim Özyeterlikleri ve STEM Farkındalıkları Üzerine Etkisi

BAŞARAN MEHMET,YILDIRIM İBRAHİM
Yayın Yeri: 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, Antalya, İngilizce, 18.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
19
An Analysis of Teachers’ Opinions about the Mathematics Curriculum through Understanding by Design Approach

BAŞARAN MEHMET,ÖZYURT MELİKE,YİĞİT CELAL
Yayın Yeri: 5th International Conference on Curriculum and Instruction
TÜRKİYE, Muğla, İngilizce, 26.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
20
STEM’in Kökenleri ve Uluslararası Müfredatlar

BAŞARAN MEHMET
Yayın Yeri: ETwinning Gaziantep Bölgesel Çalıştayı 2017
Türkçe, 12.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
21
Investigation of High School Students’ Attitudes Towards STEM in Terms of Various Variables in the Context of School Type

BAŞARAN MEHMET,ÖZYURT MELİKE,KUŞDEMİR KAYIRAN BİLGE
Yayın Yeri: Academic Conference on Education, Teaching andE-learning AC-ETeL 2017
ÇEK CUMHURİYETİ, Prag, İngilizce, 11.08.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
22
Development of Inquiry Based Teaching Self - Efficacy Scale for STEMS Education: Validity and Reliability Study

YILDIRIM İBRAHİM,CÜCÜK EYÜP,YOKUŞ ERHAN,BAŞARAN MEHMET
Yayın Yeri: 3rd International Conference on the Changing World and Social Research
İTALYA, Roma, İngilizce, 08.08.2017

Uluslararası  Özet bildiri
23
The Investigation of Primary School Children’s Attitudes Towards STEM in Terms of Different Variables

ÖZYURT MELİKE,BAŞARAN MEHMET,KUŞDEMİR KAYIRAN BİLGE
Yayın Yeri: 3 rd International Conference on The Changing World and SocialResearch
İTALYA, Roma, İngilizce, 08.08.2017

Uluslararası  Özet bildiri
24
STEM Tutum Ölçeğini İlkokul ve Lise Düzeyine Uyarlama Çalışması

ÖZYURT MELİKE,KUŞDEMİR KAYIRAN BİLGE,BAŞARAN MEHMET
Yayın Yeri: IV th International Eurasian Educational Research Congress
TÜRKİYE, Denizli, Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
25
Examining Teacher Candidates’ Self-Efficacy Perceptions About Being A Teacher and Their Attitudes Towards Computer Assisted Education

BAŞARAN MEHMET,YOKUŞ ERHAN,CÜCÜK EYÜP,YILDIRIM İBRAHİM
Yayın Yeri: 26th International Conference on Educational Sciences (ICES/UEBK-2017)
İngilizce, 20.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
26
Uluslararası Bakalorya Diploma Programı ile 11 ve 12 Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Bir Araştırması

BAĞCECİ BİRSEN, Şenel Mustafa, BAŞARAN MEHMET, Vural Selma
Yayın Yeri: II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu
Türkçe, 25.04.2016

Uluslararası  Özet bildiri
27
Mathematical Knowledge and Skills Expected by Higher Education Implications for Curriculum Design and Textbook Content

ALACACI CENGİZ, BAŞARAN MEHMET, Özalp Gülümser, KALENDER İLKER
Yayın Yeri: Proceedings of the International Conference on Mathematics Textbook Research and Development
İNGİLTERE, Southampton, İngilizce, 29.07.2014

Uluslararası  Tam metin bildiri

Projeler

26 Adet
1
Köyde STEM-2


27.05.2021 - 12.12.2021
TÜBİTAK PROJESİ,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
2
Araştırmacı Eğitimi Online Öğrenme Ortamının ve Sisteminin Geliştirilmesi ve Tasarımı


24.12.2020 - 12.12.2021
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
3
Tıp Eğitiminde Artırılmış ve Sanal Gerçeklik Uygulamaları

Bilim, teknoloji, Ar- Ge ve yenilikçi uygulamalar ile ülkemiz 2023 amaç ve hedefleri doğrultusunda bilimsel ve teknolojik çalışma faaliyetlerini sürdüren Gaziantep Üniversitesi'nde her dönem farklı disiplin ve alanlarda yenilikçi proje fikirleri üret
22.11.2021 - 21.11.2022
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
4
Social Integration of the Disabled: A Youth Awareness Movement Project


22.05.2022 - 30.05.2022
Avrupa Birliği,   Proje Koordinatörü 

ULUSLARARASI  Tamamlandı
5
STEM&Maker ve Robotik Kodlama Öğretmen Eğitimi


20.05.2018 - 24.05.2018
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
6
Teknofest 2021 Kapsamında Öğrencileri Destekleme Projesi


20.04.2021 - 20.12.2021
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
7
Nitel Araştırmalarda Hatalar ve Çözüm Önerileri

Nitel Araştırmalarda Hatalar ve Çözüm Önerileri
17.05.2021 - 21.05.2021
TÜBİTAK PROJESİ,   Proje Koordinatörü 

ULUSAL  Tamamlandı
8
Gazişehir Bilimle Şenleniyor

Bi̇li̇m ve Toplum
16.09.2018 - 22.09.2018
TÜBİTAK PROJESİ,   Eğitmen 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
9
Bilim Sanat Merkezlerinde Görevli Fen Bilimleri Öğretmenlerine Yönelik Nükleer Bilimler Okulu

Nükleer Bilimler Okulu
11.01.2021 - 05.05.2022
TÜBİTAK PROJESİ,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
10
Gaziantep Bilim, Sanat ve Teknoloji Festivali


09.12.2019 - 01.10.2021
TÜBİTAK PROJESİ,   Eğitmen 

ULUSAL  Tamamlandı
11
Okul Öncesi Eğitimde Bilgisayarsiz Kodlama

Bilim ve Toplum
07.10.2018 - 03.06.2019
TÜBİTAK PROJESİ,   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
12
Türk ve Suriyeli Öğretmen ve Öğretmen Adaylarına Yönelik STEM&Maker Eğitici Eğitimi 1


06.05.2018 - 30.05.2018
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
13
Nitel Araştırmalarda Hatalar ve Çözüm Önerileri-2


04.10.2021 - 08.10.2021
TÜBİTAK PROJESİ,   Proje Koordinatörü 

ULUSAL  Tamamlandı
14
STEM&Maker Öğretmen Eğitimi


04.03.2018 - 08.03.2018
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
15
Fen Bilimleri Öğretmenlerine Yönelik Nükleer Bilimler Okulu

Fen Bilimleri Öğretmenlerine Yönelik Nükleer Bilimler Okulu
03.03.2022
TÜBİTAK PROJESİ,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
16
Scientix 3

Avrupa da Fen ve Matematik Eğitimi
03.01.2016 - 01.01.2020
H2020,   Yardımcı Personel 

ULUSLARARASI  Tamamlandı
17
Barış Diyaloğu Kampüs Ağı: Göçmenler ve Ev Sahibi Toplumun Gençleri Arasında Olumlu Tutum Geliştirilmesi


02.10.2017 - 01.04.2020
Avrupa Birliği,   Yardımcı Personel 

ULUSLARARASI  Tamamlandı
18
Köyde STEM 1

Bilim ve Toplum
02.09.2018 - 03.06.2019
TÜBİTAK PROJESİ,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
19
Türk ve Suriyeli Öğretmen ve Öğretmen Adaylarına Yönelik STEM&Maker Eğitici Eğitimi 2


02.06.2019 - 30.06.2019
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
20
Okul Öncesi STEM Öğretmen Eğitimi


02.06.2019 - 06.06.2019
Kalkınma Bakanlığı,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
21
STREAMitup Project 2


01.08.2022 - 28.12.2023
Diğer (Uluslararası),   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  Tamamlandı
22
Yeni Nesil Öğrenme Sistemleri Tasarımı


01.02.2022 - 31.12.2023
Özel Kuruluşlar,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
23
STREAMitup Project 1

STEAM Eğitimi
01.02.2022 - 06.11.2022
Diğer (Uluslararası),   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  Tamamlandı
24
Scientix 4

Inquiry-Based Science Education in Europe
01.01.2020
ARAŞTIRMA PROJESİ,   Yardımcı Personel 

ULUSAL  Tamamlandı
25
STEM Yaklaşımı ile Ortaokul Fen ve Matematik Öğretmenlerine Yönelik Hizmetiçi Eğitim Programı Tasarısı Geliştirme ve Uygulama


01.01.2017 - 01.06.2018
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
26
Scientix 2

Avrupa ve Dünyada STEM Eğitimi
01.01.2013 - 31.03.2016
H2020,   Yardımcı Personel 

ULUSLARARASI  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

2 Adet
1
Türkiye Büyük Millet Meclisi [TBMM]

STEM Araştırma Uzmanı
TBMM Kefek - Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim Teknoloji Mühendislik ve Matematik Alanlarına Yönlendirlmesi Alt Komisyoınunda STEM Raporu Oluşturma,

2019 - 2020
2
Özel Sanko Fen ve Teknoloji Lisesi

Matematik Öğretmenliği

2013 - 2016

Editörlükler

5 Adet
1
Psycho-Educational Research Reviews

Yazar Adı: BAŞARAN MEHMET , Yayın Yeri: Psycho-Educational Research Reviews
Dergi, İngilizce, 2022,   Uluslararası  Journals Indexed in Eric   Elektronik

2
International Journal of Trends and Developments in Education

Yazar Adı: BAŞARAN MEHMET, VURAL ÖMER FARUK, METİN ŞERMİN , Yayın Yeri: Jtade
Dergi, Türkçe, 2022,   Uluslararası  Asos  Elektronik

3
Yetişkin Gelişimi ve Öğrenme

Yazar Adı: VURAL ÖMER FARUK, BAŞARAN MEHMET , Yayın Yeri: Eğitim Yayınevi
Kitap, Türkçe, 2022,   Uluslararası  Basılı

4
Eğitimde Çağdaş Gelişmeler

Yazar Adı: BAŞARAN MEHMET, VURAL ÖMER FARUK , Yayın Yeri: Pegem
Kitap, Türkçe, 2021,   Uluslararası  TR DİZİN  Basılı

5
Gaziantep University Journal of Educational Sciences (GAUN-JES)

Yazar Adı: BAŞARAN MEHMET , Yayın Yeri: Dergipark
Dergi, Türkçe, 2020,   Uluslararası  Drji  Elektronik

İdari Görevler

Ödüller

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 Eğitimin Esasları Türkçe 3
2 2019-2020 Eğitim Programları ve Öğretimde Çağdaş Gelişmeler Türkçe 3
3 2019-2020 Nitel Araştırma Yöntemleri Türkçe 3
4 2019-2020 Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme Türkçe 3
5 2020-2021 Nitel Araştırma Teknikleri Türkçe 3
6 2020-2021 Araştırma Teknikleri Türkçe 3
7 2020-2021 Uzaktan Eğitimde Öğretim Tasarımı:Kuram, Uygulama ve Araştırma Türkçe 3
8 2020-2021 Program Geliştirmeye Giriş Türkçe 3
9 2020-2021 Nitel Araştırma Yöntemleri Türkçe 3
10 2020-2021 Proje Tabanlı Öğrenme Türkçe 3
11 2020-2021 Yetişkin Eğitiminde Teknoloji Kullanımı Türkçe 3
12 2020-2021 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik Türkçe 3
13 2021-2022 Eğitim Programlarında Değerlendirme Türkçe 3
14 2021-2022 Proje Kültürü ve Yönetimi Türkçe 3
15 2021-2022 Eğitim Programları ve Öğretimde Çağdaş Gelişmeler Türkçe 3
16 2021-2022 Eğitimde Araştırma Yöntemlerine Giriş Türkçe 3
17 2021-2022 Nitel Araştırma Teknikleri Türkçe 3
18 2021-2022 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 Öğretim İlke ve Yöntemleri Türkçe 2
2 2019-2020 Öğretim Teknolojileri Türkçe 2
3 2019-2020 Açıktan ve Uzaktan Öğrenme Türkçe 3
4 2019-2020 Program Geliştirmeye Giriş Türkçe 3
5 2019-2020 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme Türkçe 2
6 2020-2021 Öğretim Teknolojileri Türkçe 2
7 2020-2021 Öğretim İlke ve Yöntemleri Türkçe 2
8 2019-2020 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 2
9 2020-2021 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 2
10 2020-2021 Kaynak Tarama ve Rapor Yazma Türkçe 3
11 2020-2021 Genel ve Mesleki Etik Türkçe 2
12 2020-2021 Eğitimde Araştırma Yöntemleri Türkçe 2
13 2020-2021 İlköğretimde Bilgisayar Destekli Eğitim Türkçe 2
14 2021-2022 Program Geliştirmeye Giriş Türkçe 3
15 2021-2022 Öğretim Teknolojileri Türkçe 3
16 2021-2022 Öğretim İlke ve Yöntemleri Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Devam Ediyor THE IMPACT OF USING ONLINE VIDEOS IN TEACHING MATHEMATICS TO FIVE-YEAR BILINGUAL STUDENTS BAHAR GHELICHI TezMerkezi 2023
2 Tamamlandı Robotik ve kodlama eğitiminin meta-tematik analizi MEHMET TAŞKIN TezMerkezi 2023
3 Tamamlandı Sınıf öğretmenlerinin mülteci öğrencilere yönelik tutumlarının incelenmesi VEYSEL KARA TezMerkezi 2022
4 Tamamlandı Öğretmenlerin STEM+S için sorgulamaya dayalı öğretim öz-yeterlilikleri ile bilgi işlemsel düşünme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi MERVE İLTER TezMerkezi 2022
5 Tamamlandı Sosyal beceri eğitimi: Doküman analizi HATİCE DAMLA GÜR DÖRTOK TezMerkezi 2022
6 Tamamlandı Öğretmenlerin STEM+S için sorgulamaya dayalı öğretim öz-yeterlilikleri ile 21.yy. becerileri öğretimi arasındaki ilişkinin incelenmesi AYŞE SONAY DURUCU TezMerkezi 2022
7 Tamamlandı Türkiye'deki uzaktan eğitim uygulamaları ve öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutumları ile dijital okuryazarlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi ADEM ULUTAŞ TezMerkezi 2022
8 Tamamlandı Teknoloji odaklı oyunlaştırma uygulamalarının öğrenme sürecinde kullanılmasının meta-tematik analizi: Kahoot! örneği FEYZA CANDAN TezMerkezi 2022
9 Tamamlandı Erken çocukluk döneminde kodlama becerilerinin değerlendirilmesi-test geliştirme ZELİHA DAMLA KALYENCİ TezMerkezi 2021
10 Tamamlandı Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi OĞUZHAN İLTERİŞ ÖZDEMİR TezMerkezi 2021

Araştırmalar

12 Adet
1
KEFEK - Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Alanlarına Yönlendirilmesi Alt Komisyonu Raporu

KEFEK - Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Alanlarına Yönlendirilmesi Alt Komisyonu Raporu
KEFEK - Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Alanlarına Yönlendirilmesi Alt Komisyonu, Ankara   Ulusal  Araştırma

2
Bahçeşehir Üniversitesi BAUSTEM STEM Lider Öğretmen Eğitimi

STEM Lider Öğretmen Eğitimlerinde Türkiye Geneli Eğitimler
İstanbul, Türkiye   Uluslararası  Çalıştay

3
V. Uluslararası TURKCESS Eğitim veSosyal Bilimler Kongresi

Düzenleme Kurulu Görevi
İstanbul, Türkiye   Uluslararası  Kongre Düzenleme

4
STEM Maker Öğretmen Eğitimi

STEM Maker Öğretmen Eğitimi
Gaziantep, Türkiye   Ulusal  Kurs

5
International Bacelaurate Teaching Certificate

Uluslararası Mezuniyet Programı Matematik Öğretmenliği Sertifikası
Bilkent Üniversitesi, Türkiye/Ankara   Uluslararası  Sertifika

6
Matematik Öğretmenliği Pedagojik Formasyon Sertifikası

Matematik Öğretmenliği Pedagojik Formasyon Sertifikası
Bilkent Üniversitesi, Türkiye/Ankara   Ulusal  Sertifika

7
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kefek STEM Sunumu

TBMM STEM Eğitim Modeli Sunumu
Ankara TBMM,   Ulusal  Konuşmalarım

8
Scientix Deputy Ambassador for Turkey

Scientix Projesi Türkiye Temsilciliği
European Schoolnet, Belçika/Brüksel   Uluslararası  Sertifika

9
Türk Standartları Enstitüsü İç Tetkik

Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001:2015 [İç Tetkik]
Gaziantep, Türkiye   Uluslararası  Sertifika

10
Türk Standartları Enstitüsü Risk Tabanlı Proses

Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001:2015 [Risk Tabanlı Proses]
Gaziantep, Türkiye   Uluslararası  Sertifika

11
Türk Standartları Enstitüsü Kalite Belgelendirme

Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001:2015
Gaziantep, Türkiye   Uluslararası  Sertifika

12
Türk Standartları Enstitüsü Dokümantasyon

Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001:2015 [Dokümantasyon]
Gaziantep, Türkiye   Uluslararası  Sertifika